• امتیاز کلی شما به
 • هتل اسپیناس تهران بلوار کشاورز
 • تا کنون
 • 4.6
 • 152
 • 21243
 • بار نمایش

225 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 430 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 5,500,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1398/01/06

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نامحدود- صبحانه بوفه- پارکینگ

تهران- بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و نادری- روبه روی بیمارستان ساسان- پلاک 126- هتل اسپیناس تهران

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 210 باب
10,450,000 ریال
با 48% تخفیف
معادل 4,950,000 ریال
5,500,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
8,560,000 ریال
با 37% تخفیف
معادل 3,110,000 ریال
5,450,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 25 باب
12,500,000 ریال
با 42% تخفیف
معادل 5,210,000 ریال
7,290,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 14 باب
12,090,000 ریال
با 33% تخفیف
معادل 3,900,000 ریال
8,190,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
30,240,000 ریال
با 44% تخفیف
معادل 13,250,000 ریال
16,990,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
41,850,000 ریال
با 44% تخفیف
معادل 18,300,000 ریال
23,550,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
80,870,000 ریال
با 45% تخفیف
معادل 35,920,000 ریال
44,950,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1398/01/04
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
دوشنبه
1398/02/02
دوتخته
10,450,000 ریال
5,500,000 ریال
10,450,000 ریال
5,500,000 ریال
10,450,000 ریال
5,500,000 ریال
10,450,000 ریال
5,500,000 ریال
10,450,000 ریال
5,500,000 ریال
10,450,000 ریال
5,500,000 ریال
10,450,000 ریال
5,500,000 ریال
10,450,000 ریال
5,500,000 ریال
10,450,000 ریال
5,500,000 ریال
10,450,000 ریال
5,550,000 ریال
10,460,000 ریال
5,550,000 ریال
10,460,000 ریال
5,550,000 ریال
10,460,000 ریال
5,550,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
10,460,000 ریال
یک تخته
8,560,000 ریال
5,450,000 ریال
8,560,000 ریال
5,450,000 ریال
8,560,000 ریال
5,450,000 ریال
8,560,000 ریال
5,450,000 ریال
8,560,000 ریال
5,450,000 ریال
8,560,000 ریال
5,450,000 ریال
8,560,000 ریال
5,450,000 ریال
8,560,000 ریال
5,450,000 ریال
8,560,000 ریال
5,450,000 ریال
8,560,000 ریال
5,450,000 ریال
8,560,000 ریال
5,450,000 ریال
8,560,000 ریال
5,450,000 ریال
8,560,000 ریال
5,450,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
8,560,000 ریال
دوتخته + سرويس اضافه
12,500,000 ریال
7,290,000 ریال
12,500,000 ریال
7,290,000 ریال
12,500,000 ریال
7,290,000 ریال
12,500,000 ریال
7,290,000 ریال
12,500,000 ریال
7,290,000 ریال
12,500,000 ریال
7,290,000 ریال
12,500,000 ریال
7,290,000 ریال
12,500,000 ریال
7,290,000 ریال
12,500,000 ریال
7,290,000 ریال
12,500,000 ریال
7,290,000 ریال
12,510,000 ریال
7,290,000 ریال
12,510,000 ریال
7,290,000 ریال
12,510,000 ریال
7,290,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,510,000 ریال
12,502,300 ریال
12,510,000 ریال
12,502,300 ریال
سوئیت جونیور دو نفره
12,090,000 ریال
8,190,000 ریال
12,090,000 ریال
8,190,000 ریال
12,090,000 ریال
8,190,000 ریال
12,090,000 ریال
8,190,000 ریال
12,090,000 ریال
8,190,000 ریال
12,090,000 ریال
8,190,000 ریال
12,090,000 ریال
8,190,000 ریال
12,090,000 ریال
8,190,000 ریال
12,090,000 ریال
8,190,000 ریال
12,090,000 ریال
8,190,000 ریال
12,090,000 ریال
8,190,000 ریال
12,090,000 ریال
8,190,000 ریال
12,090,000 ریال
8,190,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,090,000 ریال
12,088,100 ریال
12,090,000 ریال
12,088,100 ریال
سوئیت لاکچری دو نفره
30,240,000 ریال
16,990,000 ریال
30,240,000 ریال
16,990,000 ریال
30,240,000 ریال
16,990,000 ریال
30,240,000 ریال
16,990,000 ریال
30,240,000 ریال
16,990,000 ریال
30,240,000 ریال
16,990,000 ریال
30,240,000 ریال
16,990,000 ریال
30,240,000 ریال
16,990,000 ریال
30,240,000 ریال
16,990,000 ریال
30,240,000 ریال
16,990,000 ریال
30,240,000 ریال
16,990,000 ریال
30,240,000 ریال
16,990,000 ریال
30,240,000 ریال
16,990,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,240,000 ریال
30,236,600 ریال
30,240,000 ریال
30,236,600 ریال
سوئیت پرزیدنتال سه نفره
41,850,000 ریال
23,550,000 ریال
41,850,000 ریال
23,550,000 ریال
41,850,000 ریال
23,550,000 ریال
41,850,000 ریال
23,550,000 ریال
41,850,000 ریال
23,550,000 ریال
41,850,000 ریال
23,550,000 ریال
41,850,000 ریال
23,550,000 ریال
41,850,000 ریال
23,550,000 ریال
41,850,000 ریال
23,550,000 ریال
41,850,000 ریال
23,550,000 ریال
41,850,000 ریال
23,550,000 ریال
41,850,000 ریال
23,550,000 ریال
41,850,000 ریال
23,550,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,850,000 ریال
41,845,100 ریال
41,850,000 ریال
41,845,100 ریال
سویئت اسپیناس دو نفره
80,870,000 ریال
44,950,000 ریال
80,870,000 ریال
44,950,000 ریال
80,870,000 ریال
44,950,000 ریال
80,870,000 ریال
44,950,000 ریال
80,870,000 ریال
44,950,000 ریال
80,870,000 ریال
44,950,000 ریال
80,870,000 ریال
44,950,000 ریال
80,870,000 ریال
44,950,000 ریال
80,870,000 ریال
44,950,000 ریال
80,870,000 ریال
44,950,000 ریال
80,870,000 ریال
44,950,000 ریال
80,870,000 ریال
44,950,000 ریال
80,870,000 ریال
44,950,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,870,000 ریال
80,867,100 ریال
80,870,000 ریال
80,867,100 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آرایشگاه مردانه- آسانسور- اتاق جلسات- اتاق های جکوزی دار- اجاره اتومبیل- استخر سرپوشیده- اینترنت با سرعت بالا- بیزینس سنتر- پارکینگ در هتل- تاکسی سرویس- ترانسفر از فرودگاه به هتل- ترانسفر از هتل به فرودگاه- تهویه مطبوع- جکوزی- حمام سنتی- خدمات اسپا- خدمات خشکشویی- خودپرداز بانک- رستوران ایتالیایی- رستوران در هتل- رستوران سنتی- رستوران فست فود- روزنامه رایگان- روم سرویس 24 ساعته- سالن بدنسازی- سالن جشن و مراسم و عروسی- سالن همایش- سونا خشک- سونا بخار- صبحانه رایگان- لابی- نمازخانه- کافی شاپ- کافی نت

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
استخر سرپوشیده
بیزینس سنتر
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
خدمات اسپا
جکوزی
کافی شاپ
سالن همایش
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
اجاره اتومبیل
آرایشگاه مردانه
رستوران فست فود
رستوران سنتی
رستوران ایتالیایی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
اتاق های جکوزی دار
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کافی نت
حمام سنتی
سالن بدنسازی
نمازخانه

IPTV- تلویزیون LCD- اینترنت WiFi- حمام- چیلر- دوش- روزنامه رایگان- سرمایش و گرمایش مرکزی- صندوق امانات- سرویس فرنگی- سشوار- قهوه ساز- مینی بار- میزآرایش- میزکار- کتری برقی- وان حمام- یخچال- اسپیلت

قهوه ساز
سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
IPTV
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
اسپیلت
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
دوش
میز کار
روزنامه رایگان
مینی بار
میز آرایش

آبمیوه طبیعی- انواع املت- املت قارچ- املت گوجه فرنگی- املت میکس- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- خامه- خرما- ژامبون- سرشیر- سوسیس سرخ شده- شیر- عدسی- عسل- لوبیا- مربا- میوه فصل- نان ایرانی- نان فرانسوی- نسکافه- نیمرو- کره- قهوه

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
سرشیر
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
قهوه

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نامحدود- صبحانه بوفه- پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

یکی از بهترین هتل‌های مرکز شهر تهران که از طریق وسیله نقلیه و وسایل حمل و نقل عمومی به راحتی در دسترس است هتل پنج ستاره اسپیناس تهران است. با ساخت هتل پنج ستاره اسپیناس در بلوار کشاورز تهران مسافران مرکز شهر اکنون می توانند در یک هتل مجلل و مدرن، اقامتی متفاوت را تجربه کنند. این هتل که همانند نگینی در نزدیکی میدان ولیعصر خودنمایی می نماید؛ دارای مدرن ترین و شیک ترین تجهیزات و تاسیسات اقامتی است و می تواند برای هر چه باشکوه‌ تر برگزار کردن انواع جشن‌ها، همایش‌ها و گردهمایی‌ها در خدمت میهمانان خود باشد. شاید شما دوست داشته باشید در طی اقامت خود در یک رستوران سنتی در فضایی که شما را به میهمانی خشت های یزد می برد غذایی نوش جان کنید؛ طعم انواع غذاهای بین المللی را در رستوران های فرانسوی، تایلندی و مدیترانه ای این مجموعه دلنشین بچشید و یا در کافی شاپ‌های ورودی مجموعه که به بلوار سرسبز کشاورز اشراف دارند به گپ و گفت بنشینید. هتل اسپیناس بلوار کشاورز همه چیز را برای تجربه یک اقامت VIP تدارک دیده است. از سالن‌های ورزشی و سونا و استخر گرفته تا کارکنانی آموزش دیده با روش‌های بین المللی هتل داری، که همگی در تلاش اند تا لبخند رضایت را بر لبان شما بنشانند. هتل 14 طبقه اسپیناس تهران با ظرفیت 430 تخت و با مجموع 225 واحد اقامتی درحال خدمت رسانی می‌باشد. اتاق‌های دوتخته و سوئیت‌های مختلف پرزیدنتال، اسپیناس، جونیور و لاکچری برای مهمانان داخلی و خارجی از انواع این واحدها برای مهمانان هستند. برخی ازین اتاق‌ها مجهز به جکوزی نیز می‌باشند. اگر میهمان پایتخت هستید و با سازمان‌ها و شرکت‌های مرکز شهر کار دارید و یا میخواهید موزه‌ها و دیدنی‌های مرکز شهر را ببینید؛ هتل پنج ستاره اسپیناس میزبانی شایسته برای مهمانی پنج ستاره همچون شما خواهد بود. 

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : تهران
نام شهر : تهران
منطقه شهرداری : 6
محدوده شهرداری : بلوار کشاورز
سال ساخت : 1388
سال بازسازی : 1388
تعداد اتاق ها : 225
تعداد تخت ها : 430
تعداد طبقات : 14
ظرفیت پارکینگ : 300
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 14:00
نوع سرویس اضافه : تخت تاشو فلزی
سن بچه رایگان : تا 6 سال تمام
سن کودک نیم بها :


استخر و سونای خشک و سونای بخار، برای اقامت کنندگان ایرانی به صورت نیم بها عرضه می شود. استخر و سونای خشک و سونای بخار، برای اقامت کنندگان خارجی رایگان محسوب می شود.

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 8
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه مهرآباد 8/5 کیلومتر معادل 00:27 دقیقه با اتومبیل یا 01:48 پیاده
فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی 52/4 کیلومتر معادل 00:57 دقیقه با اتومبیل یا پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 6/1 کیلومتر معادل 00:29 دقیقه با اتومبیل یا 01:21 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 8/9 کیلومتر معادل 00:30 دقیقه با اتومبیل یا 01:40 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 3/1 کیلومتر معادل 00:16 دقیقه با اتومبیل یا 00:39 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 3/5 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 00:46 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 15/6 کیلومتر معادل 00:32 دقیقه با اتومبیل یا 01:54 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 15 کیلومتر معادل 00:30 دقیقه با اتومبیل یا 02:34 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 10/7 کیلومتر معادل 00:30 دقیقه با اتومبیل یا 02:34 پیاده

رزروهای انجام شده در صورت کنسلی از 19 تا 10 روز قبل از ورود مهمان مشمول جریمه 50 درصد هزینه یک شب اقامت خواهد شد. رزروهای انجام شده در صورت کنسلی از 10 تا 5 روز قبل از ورود مهمان مشمول جریمه 75 درصد هزینه یک شب اقامت خواهد شد. رزروهای انجام شده در صورت کنسلی از 5 روز قبل از ورود مهمان مشمول جریمه یک شب اقامت خواهد شد.

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل اسپیناس تهران بلوار کشاورز به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل اسپیناس تهران بلوار کشاورز
 • تا کنون
 • 4.6
لایک شما به هتل اسپیناس تهران بلوار کشاورز   152

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت اقامت هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به قیمت هتل در برابر خدمات هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به خوشرویی کارکنان هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به دسترسی هتل به نقاط مهم
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت غذا و پذیرایی
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس