تهران : 110 هتل
جستجو هتل یا شهر
تاریخ ورود
به مدت

    5 ستاره (10)
    4 ستاره (20)
    3 ستاره (56)
    2 ستاره (21)
    1 ستاره (3)
بدون رتبه بندی (0)


1,700,000 7,870,975

اتاق خشم چیتگر تهران
استادیوم چندمنظوره ایران مال تهران
امامزاده داوود تهران
امامزاده صالح تهران
امامزاده عینعلی و زینعلی تهران

فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه
فرودگاه مهرآباد
ایستگاه قطار
ترمینال مسافربری

هتل (88)
هتل آپارتمان (19)
مهمانسرا (2)
اقامتگاه بوم گردی (1)

صبحانه
فول برد(صبحانه،ناهار،شام)
هاف برد(صبحانه با ناهار یا شام)

اینترنت با سرعت بالا
استخر سرپوشیده
بیزینس سنتر
سالن همایش
صبحانه رایگان

اینترنت Wi-Fi
قهوه ساز
کتری برقی برای آب جوش
صندوق امانات
حمام

بسیار عالی - بالای 4.5
عالی - بالای 4
خوب - بالای 3.5
قابل قبول - بالای 3
بدون امتیاز - زیر 3

هتل های اسپیناس(2)
هتل های ایرانگردی و جهانگردی(2)
هتل های بین المللی لاله(1)
هتل های پارسیان(5)
هتل های هما(1)

از 1391 به بعد (55)
از 1381 تا 1390 (26)
از سال 1371 تا 1380 (12)
از سال 1361 تا 1370 (0)
قبل از 1361 (4)

بیشتر از 500 باب (1)
از 401 باب تا 500 باب (1)
از 301 باب تا 400 باب (2)
از 201 باب تا 300 باب (5)
از 101 باب تا 200 باب (8)
از 51 باب تا 100 باب (30)
از 26 باب تا 50 باب (31)
کمتر از 25 باب (29)

عالی 4.7 از 5 501
قیمت از 3,990,000 ریال با 66% تخفیف
عالی 4.5 از 5 528
قیمت از 6,620,000 ریال با 46% تخفیف
عالی 4.8 از 5 445
قیمت از 3,140,000 ریال با 66% تخفیف
عالی 4.8 از 5 387
قیمت از 4,500,000 ریال با 66% تخفیف
عالی 4.7 از 5 365
قیمت از 4,300,000 ریال با 58% تخفیف
عالی 4.7 از 5 195
قیمت از 5,100,000 ریال با 65% تخفیف
عالی 4.8 از 5 334
قیمت از 4,300,000 ریال با 48% تخفیف
عالی 4.7 از 5 306
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.9 از 5 180
قیمت از 1,700,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 218
قیمت از 3,950,000 ریال با 46% تخفیف
عالی 4.8 از 5 225
قیمت از 5,280,000 ریال با 68% تخفیف
عالی 4.5 از 5 233
قیمت از 4,950,000 ریال با 54% تخفیف
عالی 4.5 از 5 76
قیمت از 4,120,000 ریال با 60% تخفیف
عالی 4.6 از 5 235
قیمت از 3,400,000 ریال با 46% تخفیف
عالی 4.8 از 5 217
قیمت از 3,900,000 ریال با 37% تخفیف
عالی 4.7 از 5 198
قیمت از 4,950,000 ریال با 39% تخفیف
عالی 4.8 از 5 212
قیمت از 5,110,000 ریال با 47% تخفیف
عالی 4.8 از 5 265
قیمت از 5,250,000 ریال با 47% تخفیف
عالی 4.8 از 5 243
قیمت از 4,300,000 ریال با 52% تخفیف
عالی 4.7 از 5 293
قیمت از 3,670,000 ریال با 51% تخفیف
عالی 4.7 از 5 332
قیمت از 2,830,000 ریال با 65% تخفیف
عالی 4.8 از 5 198
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 198
قیمت از 5,170,000 ریال با 39% تخفیف
عالی 4.7 از 5 235
قیمت از 3,500,000 ریال با 53% تخفیف
عالی 4.6 از 5 229
قیمت از 4,200,000 ریال با 39% تخفیف
عالی 4.7 از 5 209
قیمت از 4,060,000 ریال با 66% تخفیف
عالی 4.7 از 5 273
قیمت از 3,850,000 ریال با 56% تخفیف
عالی 4.6 از 5 206
قیمت از 4,950,000 ریال با 18% تخفیف
عالی 4.8 از 5 296
قیمت از 6,640,000 ریال با 20% تخفیف
عالی 4.8 از 5 286
قیمت از 4,290,000 ریال با 27% تخفیف
عالی 4.6 از 5 243
قیمت از 3,340,000 ریال با 50% تخفیف
عالی 4.6 از 5 190
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 177
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 185
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 183
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 185
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 173
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 173
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 171
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 180
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 170
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 173
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 182
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 170
قیمت از 7,870,975 ریال با -14% تخفیف
عالی 4.7 از 5 181
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 171
قیمت از 6,250,000 ریال با 19% تخفیف
عالی 4.7 از 5 178
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 179
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 5 از 5 57
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 204
قیمت از 3,590,000 ریال با 48% تخفیف
عالی 4.6 از 5 184
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.5 از 5 181
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 183
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 198
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 207
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.9 از 5 197
قیمت از 3,840,000 ریال با 32% تخفیف
عالی 4.8 از 5 238
قیمت از 3,800,000 ریال با 58% تخفیف
عالی 4.6 از 5 177
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 208
قیمت از 3,950,000 ریال با 34% تخفیف
عالی 4.6 از 5 180
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 177
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 197
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 211
قیمت از 2,990,000 ریال با 43% تخفیف
عالی 4.7 از 5 54
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 188
قیمت از 3,476,680 ریال با 27% تخفیف
عالی 4.7 از 5 185
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.9 از 5 176
قیمت از ریال با 0% تخفیف
خیلی خوب 4 از 5 176
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.3 از 5 167
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.9 از 5 184
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 165
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 163
قیمت از 5,690,000 ریال با 19% تخفیف
عالی 4.7 از 5 195
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 187
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 177
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 5 از 5 51
قیمت از 3,200,000 ریال با 14% تخفیف
عالی 4.7 از 5 193
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 210
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 5 از 5 53
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.9 از 5 201
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 160
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 203
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 179
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 209
قیمت از 2,800,000 ریال با 36% تخفیف
عالی 4.6 از 5 186
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 163
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 166
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 161
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 166
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 160
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 159
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 160
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 159
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 159
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.9 از 5 157
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 157
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 159
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 159
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 5 از 5 54
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 158
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 158
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 157
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 157
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 154
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.9 از 5 154
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 156
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.9 از 5 153
قیمت از 2,150,000 ریال با 26% تخفیف
عالی 4.9 از 5 178
قیمت از 3,200,000 ریال با 44% تخفیف
عالی 4.7 از 5 64
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 157
قیمت از ریال با 0% تخفیف

به صفحه رزرو هتل در تهران خوش آمدید، شما وارد کامل‌ترین و جامع‌ترین صفحه معرفی و رزرو هتل تهران شده اید‌، هتل های تهران از 5 ستاره تا 1 ستاره در سایت رزرو هتل علاءالدین تراول قابل رزرو است، شما در صفحه رزرو هتل تهران علاءالدین تراول می‌توانید هتل های تهران را بر اساس سلیقه خود مرتب سازی نمایید، پربازدیدترین هتل های تهران یا پرفروش ترین هتل های تهران یا هتل های تهران پیشنهاد شده توسط کاربران علاءالدین و یا مرتب سازی هتل های تهران بر اساس ستاره و یا نام هتل های تهران بر اساس الفبا و یا امتیاز هتل های تهران و یا قیمت هتل های تهران و همه و همه به صورت مرتب در صفحه رزرو هتل شهر تهران برای شما فراهم آمده است. تهران پایتخت ایران و شهری بزرگ است و هنوز هم پس از نیم قرن، پر تعدادترین هتل ایران از نظر اتاق یعنی هتل پارسیان استقلال در شهر تهران است، بزرگ ترین هتل کنفرانس ایران یعنی هتل اسپیناس پالاس در تهران است و یا قدیمی ترین هتل ها در شهر تهران هستند و تهران کلکسیونی از بهترین هتل هاست،  ما بر اساس فیلترهای این صفحه به شما پیشنهاد می دهیم کدام هتل را رزرو نمایید و یا بهترین محل اقامت تهران را انتخاب کنید، فیلترهای این صفحه به شما کمک خواهند کرد تا با توجه به بودجه خود در میله قمیتی، رزرو هتل تهران با قیمت مناسب را انتخاب نمائید، شما می‌توانید با توجه به نزدیکی جاذبه های گردشگری تهران به هتل، رزرو هتل تهران خود را انجام دهید و با خیال راحت به گشت‌و‌گذار در جاذبه های گردشگری تهران بپردازید، مثلا اگر دوست دارید بیشتر در کاخ نیاوران و کاخ سعدآباد و شمال تهران باشید و به محل اقامت خود نزدیک باشید ، هتل استقلال تهران در پارک وی دسترسی خوبی است و یا هتل اسپیناس پالاس در سعادت آباد به شما در درکه نزدیک است و یا هتل پارسیان آزادی تهران و پارسیان اوین تهران به اوین نزدیک هستند و البته که هتل ویستریا دربند به عنوان جدید ترین هتل شمال تهران نیز انتخاب خوبی برای شماست، اگر هم به مرکز شهر علاقه دارید و می‌خواهید در حوالی میدان ولیعصر قدیم بزنید و به سوی چهارراه ولیعصر بروید و تالار شهر و پارک شهر و کاخ گلستان و موزه ایران باستان و می‌خواهید نزدیک به مرکز باشید به سوی هتل اسپیناس بلوار کشاورز خواهید رفت و شاید هم هتل فردوسی در میدان توپخانه و البته که هتل لاله در خیابان فاطمی برای علاقه‌مندان به موزه فرش انتخاب جادویی است و هتل انقلاب تهران یا همان رویال گاردن با نزدیکی به هتل هویزه و هتل کوثر تهران می‌توانند محل اقامتی مناسب برای مرکز شهر باشند، میهمانان بیزینسی و شرکتی هم که قرار است چند شبی در تهران باشند، ترجیح می دهند به محل بیزینس خود نزدیک باشند که می‌توانند در این صفحه فیلتر کنند هتل مورد نظر خود را و مثلا اگر در خیایان سهروردی در شرکتی رفت‌و‌آمد داشته باشند، هتل پرشین پلازا را انتخاب خواهند کرد و با توجه به اینکه خیلی از شرکت های مطرح خارجی در حوالی میدان ونک هستند، هتل هما تهران در خیابان خدامی انتخاب فوق العاده‌ای است. حالا می‌خواهیم به سوی فرودگاه امام تهران برویم و اینجا اقامت داشته باشیم، قطعا هتل نووتل فرودگاه امام و یا هتل ایبیس پیشنهاد ما خواهد بود. برخی از میهمانان به دنبال بهترین صبحانه هتل های تهران هستند و رزرو هتل تهران خود را بر اساس بهترین صبحانه انجام می‌دهند که باید بگوییم هتل های 5 ستاره تهران صبحانه های عالی دارند، شاید هم شما بخواهید نزدیک میدان فلسطین باشید که هتل آتانا تهران به عنوان جدیدترین هتل 4 ستاره تهران می‌تواند پاسخگوی شما باشد. مجموعه ورزشی هتل تهران با استخر در هتل های تهران برای خیلی از میهمانانی که طولانی مدت اقامت دارند مهم است و در فیلترهای رزرو هتل تهران می‌توانید هتل‌هایی که در تهران استخر و سونا و جکوزی دارند را ببینید و از اقامت خود در تهران لذت ببرید، مجموعه ورزشی هتل اسپیناس پالاس یا استخر هتل آزادی و یا زمین تنیس هتل استقلال برای خودشان دنیایی دارند از هیجان و در این میان شاید بخواهید در رستوران هتلی غذا میل کنید که قاشق و چنگالش نقره باشد که تنها انتخاب شما هتل نیلو تهران است با دیزاین متفاوت، اگر میهمان خارجی دارید و به دنبال رستوران چینی برای ایشان هستید قطعا رزرو هتل اوین را به شما پیشنهاد می‌دهیم با رستوران چینی جذابش، اگر شرکت محل رفت‌و‌آمد شما نزدیک میدان آرژانتین باشد، بهترین انتخاب هتل اسکان الوند خواهد بود که اتاق های بیزینسی دارد، ما در سایت رزرو هتل تهران علاءالدین به شما اقامت در هتل های خوب تهران را با قیمت مناسب و ضمانت رزرو قطعی پیشنهاد می کنیم. 
یکی دیگر از فیلترهای رزرو هتل تهران در این صفحه، جستجو بر اساس سال ساخت هتل و یا سال بازسازی هتل تهران است که می‌توانید جدیدترین هتل تهران را برای اقامت خود انتخاب کنید. رزرو هتل در نزدیکی نمایشگاه بین المللی تهران برای خیلی‌ها مهم است و ما همیشه برای ایام نمایشگاهی، از هتل های تهران گارانتی اتاق داریم و خیال شما را از اقامت در تهران در ایام نمایشگاه راحت کرده‌ایم، از شمال تا جنوب تهران و از شرق تا غرب تهران برای شما پیشنهادهای خوبی برای رزرو هتل داریم، کافی است دکمه رزرو سریع را زیر نام هتل کلیک کنید و رزرو هتل تهران خود را کمتر از 2 دقیقه با واچر قطعی انجام دهید، شما می توانید لوکس ترین هتل های تهران، ارزان ترین هتل های تهران، گران ترین هتل های تهران را با تخفیف هتل تهران با پشتیبانی تیم 24 ساعته رزرو هتل علاءالدین داشته باشید.
دلیل اصلی کاربران سایت علاءالدین برای خرید از این سایت، اعتبار و سیاست عمده فروشی رزرو هتل تهران توسط علاءالدین است و کافی است شما طی تماس تلفنی خود با هتل های تهران، از اعتبار و سابقه آژانس مسافرتی علاءالدین تراول بپرسید. در تهران هتل های متنوع ادامه دارد و برخی هم می‌خواهند در کنار اتوبان همت و تقاطع حقانی، در هتل ارم تهران اقامت داشته باشند تا دسترسی های خوبی داشته باشند. هتل فرمونت ایران مال در انتهای اتوبان همت و در کنار ایران مال، یعنی بزرگ ترین مرکز خرید ایران برای راحتی اقامت علاقه مندان به مال ها ساخته شده است، برخی هم می‌خواهند نزدیک فرودگاه مهرآباد و میدان آزادی باشند که در این صورت هتل آساره تهران انتخاب خوبی برای شماست، برای مسافرانی که می‌خواهند در خیابان ولیعصر قدم بزنند، هتل آرامیس تهران هم انتخاب خوبی است، ورزشکارها بیشتر با هتل المپیک در غرب تهران آشنا هستند و برخی هم به خاطر رستوران فرانسوی بیستنگو به هتل رامتین تهران می‌روند که در کنار هتل سیمرغ تهران قرار دارد و این هتل هم خاص و یونیک است و کمی پائین تر به ورودی خیابان تخت طاووس می‌رسیم که هتل بزرگ تهران در تقاطع ولیعصر و مطهری خودنمایی می کند. برخی هم برای درمان به تهران می آیند و رزرو هتل قلب تهران را دنبال می کنند.