• امتیاز کلی شما به
 • هتل اسپیناس پالاس تهران
 • تا کنون
 • 4.1
 • 147
 • 22748
 • بار نمایش

400 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 800 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 6,520,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/27

صبحانه بوفه- اینترنت رایگان نامحدود- اینترنت در لابی- اینترنت در اتاق- پارکینگ

تهران- سعادت آباد- بلوار پیام- میدان بهرود- خیابان 33- هتل اسپیناس پالاس تهران

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 50 باب
9,120,000 ریال
با 29% تخفیف
معادل 2,600,000 ریال
6,520,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 211 باب
9,120,000 ریال
با 29% تخفیف
معادل 2,600,000 ریال
6,520,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 21 باب
15,920,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 4,730,000 ریال
11,190,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 12 باب
10,030,000 ریال
با 29% تخفیف
معادل 2,840,000 ریال
7,190,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 42 باب
10,030,000 ریال
با 29% تخفیف
معادل 2,840,000 ریال
7,190,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 6 باب
17,500,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 5,210,000 ریال
12,290,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 17 باب
18,380,000 ریال
با 40% تخفیف
معادل 7,190,000 ریال
11,190,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 7 باب
39,440,000 ریال
با 40% تخفیف
معادل 15,650,000 ریال
23,790,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
31,540,000 ریال
با 40% تخفیف
معادل 12,550,000 ریال
18,990,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوتخته عادی فقط دبل
9,120,000 ریال
6,520,000 ریال
9,120,000 ریال
6,520,000 ریال
9,120,000 ریال
6,520,000 ریال
9,120,000 ریال
6,520,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
دوتخته عادی فقط توئین
9,120,000 ریال
6,520,000 ریال
9,120,000 ریال
6,520,000 ریال
9,120,000 ریال
6,520,000 ریال
9,120,000 ریال
6,520,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
9,120,000 ریال
6,590,000 ریال
دوتخته رویال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
15,920,000 ریال
11,190,000 ریال
دو تخته دبل طبقات بالا (EF)
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
دو تخته توئین طبقات بالا (EF)
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
10,030,000 ریال
7,190,000 ریال
دو تخته رویال طبقات بالا (EF)
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
17,500,000 ریال
12,290,000 ریال
سوئیت جونیور دو نفره
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
18,380,000 ریال
11,190,000 ریال
سوئیت رویال دو نفره
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
39,440,000 ریال
23,790,000 ریال
سوئیت پرزیدنتال دو نفره
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال
31,540,000 ریال
18,990,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

رستوران داخل هتل- رستوران فضای باز- پارکینگ در هتل- اجاره خودرو- ترانسفر از فرودگاه به هتل- ترانسفر از هتل به فرودگاه- لابی- کافی شاپ- اینترنت با سرعت بالا- سالن همایش- رستوران فرانسوی- رستوران سنتی- رستوران فست فود- اتاق جلسه- زمین تنیس- خدمات اسپا- استخر سرپوشیده- سوناخشک- سونا بخار - جکوزی- تاکسی سرویس- خدمات خشکشویی- آسانسور- کافی نت- نمازخانه

اینترنت با سرعت بالا
استخر سرپوشیده
خدمات خشکشویی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
رستوران در هتل
خدمات اسپا
جکوزی
زمین تنیس
کافی شاپ
سالن همایش
رستوران فضای باز
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
اجاره اتومبیل
رستوران فست فود
رستوران سنتی
پارکینگ در هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کافی نت
رستوران فرانسوی
سالن بدنسازی
نمازخانه

سرویس فرنگی- صندوق امانات- میزکار- کتری برقی- قهوه ساز- اینترنت WIFI- یخچال- مینی بار- اتو- تلویزیون LCD- تلویزیون معمولی- سشوار- دوش- وان حمام- حمام

قهوه ساز
سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
IPTV
تلویزیون LCD
تلویزیون معمولی
اینترنت Wi-Fi
حمام
دوش
میز کار
مینی بار
اتو

آب میوه- املت گوجه فرنگی- املت میکس- انواع املت- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- خامه- خرما- ژامبون- سوسیس سرخ شده- شیر- عدسی- عسل- لوبیا- مربا- میوه فصل- نان ایرانی- نسکافه- نیمرو- کره- قهوه

املت گوجه فرنگی
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
انواع املت
قهوه

صبحانه بوفه- اینترنت رایگان نامحدود- اینترنت در لابی- اینترنت در اتاق- پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه

افتتاح هتل پنج ستاره اسپیناس پالاس سعادت آباد در سال 1394 فصل تازه ای در صنعت هتل داری ایران گشود. این هتل همه آن چیزی که برای احساس وی آی پی بودن نیاز است، در اختیار میهمانانش می گذارد. از جاده اختصاصی که مستقیما به بزرگراه یادگار امام راه دارد گرفته تا استفاده از تاکسی هوایی برای انتقال میهمانان از فرودگاه. هتل اسپیناس پالاس با کلیه خدمات و امکاناتی که در اختیار میهمانانش می گذارد؛ همچون مدرن‌ترین سیستم های صوتی و تصویری در اتاق‌ها و سالن‌ها، سیستم تهویه مطبوع مرکزی، اینترنت پر سرعت بی سیم و شبکه‌های ماهواره ای خبری، رستوران‌های بین المللی با غذاهای متنوع، سالن‌های ورزشی مجهز به پیشرفته ترین امکانات و لابی لوکسی که با کافه اش خستگی را از تنتان می زداید و با موسیقی زنده اش در لابی گوشتان را نوازش می دهد. در رستوران لاتون فیروزه ای رنگ به تماشای چشم‌انداز شهر تهران می‌نشینیم؛ رستوران ایرانی نیز با فضای سنتی، دیوارهای کاه‌گلی، شیشه‌های رنگی شما را به ایران قدیم باز می گرداند. کافی‌شاپ هتل نیز فضای مجللی دارد که انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم، سالادها و اسنک‌ها و ساندویچ‌ها را سرو می‌نماید. این بلند بالای 24 طبقه که شامل 400 اتاق و سوئیت مجلل است؛ تنها برای اقامت شما برنامه ریزی نکرده است؛ بلکه 40 اتاق کار و قرارداد و 14 سالن با ظرفیت های متفاوت برای مراسم، کنفرانس‌ها و همایش‌های شما پیش‌بینی کرده است که بزرگترین سالن آن ظرفیت 1500 نفری دارد. به این ترتیب می‌توانید در یک مجموعه پیشرفته در پایتخت از میهمانان خود به نحو شایسته‌ای پذیرایی کنید.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : تهران
نام شهر : تهران
منطقه شهرداری : 2
محدوده شهرداری : سعادت آباد
سال ساخت : 1394
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 400
تعداد تخت ها : 800
تعداد طبقات : 24
ظرفیت پارکینگ : 800
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 14:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 4 سال تمام
سن کودک نیم بها :

در ابتدای ورود مبلغی به عنوان سپرده از مهمان دریافت میشود. در صورت عدم استفاده مبلغ استرداد میگردد.

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 7
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه مهرآباد 15/1 کیلومتر معادل 00:40 دقیقه با اتومبیل یا 03:34 پیاده
فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی 64/1 کیلومتر معادل 01:20 دقیقه با اتومبیل یا پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 21/2 کیلومتر معادل 00:46 دقیقه با اتومبیل یا 04:04 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 13/8 کیلومتر معادل 00:38 دقیقه با اتومبیل یا 03:09 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 8/9 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 01:57 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 10/7 کیلومتر معادل 00:21 دقیقه با اتومبیل یا 02:10 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 5/7 کیلومتر معادل 00:09 دقیقه با اتومبیل یا 01:18 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 9/5 کیلومتر معادل 00:22 دقیقه با اتومبیل یا 01:53 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 7/1 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:28 پیاده

رزروهای انفرادی در صورت کنسلی تا 48 ساعت قبل روز ورود مهمان مشمول یک شب جریمه می باشد. رزروهای گروهی بین 5 تا 15 باب تا 7 روز قبل از ورود مهمان مشمول یک شب جریمه می باشد. رزروهای گروهی 15 باب به بالا، در صورت کنسلی در کمتر از 20 روز قبل از ورود مهمان شامل جریمه می باشد.

 • امتیاز کلی شما به
 • هتل اسپیناس پالاس تهران
 • تا کنون
 • 4.1
لایک شما به هتل اسپیناس پالاس تهران   147

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟
بله خیر مطمئن نیستم

نام عکس آپلود عکس