14 سالن با ظرفیت حداکثر 7100 نفر هتل اسپیناس پالاس تهران

نام سالن
قیمت اجاره سالن برای یک روز از 7 صبح تا 23
قیمت اجاره سالن برای نیم روز از 7 تا 15 یا 15 تا 23
رزرو
سالن گرند هال هتل اسپیناس پالاس تهران
300,000,000ریال
300,000,000ریال
رزرو
سالن پالاس هال هتل اسپیناس پالاس تهران
100,000,000ریال
100,000,000ریال
رزرو
اتاق جلسه پارسا هتل اسپیناس پالاس تهران
40,000,000ریال
40,000,000ریال
رزرو
اتاق جلسه برنا هتل اسپیناس پالاس تهران
40,000,000ریال
40,000,000ریال
رزرو
تالار پارسه یک هتل اسپیناس پالاس تهران
100,000,000ریال
100,000,000ریال
رزرو
تالار پارسه دو هتل اسپیناس پالاس تهران
100,000,000ریال
100,000,000ریال
رزرو
تالار امیران یک هتل اسپیناس پالاس تهران
140,000,000ریال
140,000,000ریال
رزرو
سالن امیران دو هتل اسپیناس پالاس تهران
140,000,000ریال
140,000,000ریال
رزرو
سالن VIP لاتون هتل اسپیناس پالاس تهران
60,000,000ریال
60,000,000ریال
رزرو
سالن ایوان هتل اسپیناس پالاس تهران
100,000,000ریال
100,000,000ریال
رزرو
سالن تهران رویال هال هتل اسپیناس پالاس
1,787,600,000ریال
893,800,000ریال
رزرو
سالن رویال هال یک هتل اسپیناس پالاس تهران
327,000,000ریال
163,500,000ریال
رزرو
سالن رویال هال دو هتل اسپیناس پالاس تهران
327,000,000ریال
163,500,000ریال
رزرو
سالن دیبا هال هتل اسپیناس پالاس تهران
40,000,000ریال
40,000,000ریال
رزرو
جهت اطلاع و آگاهی از تخفیف اجاره سالن ها از 1 تا 100% تخفیف در اجاره با ما به شماره 02174495 بخش تشریفات تماس حاصل نمائید.

نام سالن
ظرفیت
با طرح
میهمانی با
میز کامل
سالن با طرح میهمانی با میز کامل
ظرفیت
با طرح
میهمانی
رو به سن
سالن با طرح میهمانی رو به سن
ظرفیت
با طرح
تئاتر و
سینمایی
سالن با طرح تئاتر و سینمایی
ظرفیت
با طرح
کلاس درسی
سالن با طرح کلاس درسی
ظرفیت
با طرح
U شکل
سالن با طرح U شکل
ظرفیت
با طرح
میز و
جلسه
سالن با طرح میز جلسه
ظرفیت
با طرح
کوکتل پارتی
سالن با طرح کوکتل پارتی
مساحت
سالن
ارتفاع
سالن
طبقه
قرار گیری
سالن
رزرو
سالن گرند هال هتل اسپیناس پالاس تهران 800 480 1200 800 500 800 900 1364 3 -1 رزرو
سالن پالاس هال هتل اسپیناس پالاس تهران 200 120 300 200 100 150 250 450 6 همکف رزرو
اتاق جلسه پارسا هتل اسپیناس پالاس تهران 40 24 40 30 25 25 ---- 70 6 همکف رزرو
اتاق جلسه برنا هتل اسپیناس پالاس تهران 30 18 40 25 20 20 ---- 48 6 همکف رزرو
تالار پارسه یک هتل اسپیناس پالاس تهران 200 160 350 150 100 150 250 576 3 دوم رزرو
تالار پارسه دو هتل اسپیناس پالاس تهران 200 160 350 150 100 150 250 558 3 دوم رزرو
تالار امیران یک هتل اسپیناس پالاس تهران 400 250 800 450 300 350 500 1128 3 دوم رزرو
سالن امیران دو هتل اسپیناس پالاس تهران 400 250 800 450 300 350 500 1128 3 سوم رزرو
سالن VIP لاتون هتل اسپیناس پالاس تهران 100 70 110 80 40 50 150 224 3 سوم رزرو
سالن ایوان هتل اسپیناس پالاس تهران 200 120 350 150 100 150 250 527 3 سوم رزرو
سالن تهران رویال هال هتل اسپیناس پالاس ---- ---- 2500 ---- ---- ---- ---- 15 همکف رزرو
سالن رویال هال یک هتل اسپیناس پالاس تهران ---- ---- 90 ---- ---- ---- ---- 120 8 همکف رزرو
سالن رویال هال دو هتل اسپیناس پالاس تهران ---- ---- 90 ---- ---- ---- ---- 120 8 همکف رزرو
سالن دیبا هال هتل اسپیناس پالاس تهران 40 24 40 30 25 25 ---- 70 4 همکف رزرو

نام منو نوع پذیرایی قیمت پایه
میان وعده شماره 1 میوه(5نوع میوه فصل) یا کوکتل میوه-شیرینی(خشک یا تر یا کیک میان وعده به انتخاب مهمان)-نسکافه-چای-آبمیوه-آبمعدنی
708,500
ریال
میان وعده شماره 2 شیرینی(خشک یا تر یا کیک میان وعده به انتخاب مهمان)-نسکافه-چای-آبمیوه-آبمعدنی
545,000
ریال
میان وعده شماره 3 شیرینی(خشک یا تر یا کیک میان وعده به انتخاب مهمان)-نسکافه-چای-آبمعدنی
436,000
ریال

تعداد سالن های هتل اسپیناس پالاس تهران : 14
ظرفیت حداکثری سالن های هتل اسپیناس پالاس تهران : 2500 نفر
ظرفیت پارکینگ سالن های هتل اسپیناس پالاس تهران : 800 اتومبیل
نوع محل سالن های هتل اسپیناس پالاس تهران : سالن های هتل
آدرس سالن های هتل اسپیناس پالاس تهران : تهران- سعادت آباد- بلوار پیام- میدان بهرود- خیابان 33- هتل اسپیناس پالاس تهران

/Files/Salons/tehran/espinas-palace-hotel/amphi-theatre/Alaedin-Travel-Agency-Espinas-Palace-Hotel-Tehran-Amphi-Theatre-S.jpg
سالن تهران رویال هال هتل اسپیناس پالاس
ظرفیت حداکثر 2500 نفر
اجاره سالن از893,800,000ریال
رزرو سالن
/Files/Salons/tehran/espinas-palace-hotel/amiran01/Alaedin-Travel-Agency-Espinas-Palace-Hotel-Amiran-1-Hall-s.jpg
تالار امیران یک هتل اسپیناس پالاس تهران
ظرفیت حداکثر 800 نفر
اجاره سالن از140,000,000ریال
رزرو سالن
/Files/Salons/tehran/espinas-palace-hotel/grand/Alaedin-Travel-Agency-Espinas-Palace-Hotel-Tehran-Grand-Hall-s.jpg
سالن گرند هال هتل اسپیناس پالاس تهران
ظرفیت حداکثر 1200 نفر
اجاره سالن از300,000,000ریال
رزرو سالن
/Files/Salons/tehran/espinas-palace-hotel/palace-hall/Alaedin-Travel-Agency-Espinas-Palace-Hotel-Palace-Hall-s.jpg
سالن پالاس هال هتل اسپیناس پالاس تهران
ظرفیت حداکثر 300 نفر
اجاره سالن از100,000,000ریال
رزرو سالن
/Files/Salons/tehran/espinas-palace-hotel/parsa/Alaedin-Travel-Agency-Espinas-Palace-Hotel-Parsa-S.jpg
اتاق جلسه پارسا هتل اسپیناس پالاس تهران
ظرفیت حداکثر 40 نفر
اجاره سالن از40,000,000ریال
رزرو سالن
/Files/Salons/tehran/espinas-palace-hotel/borna/Alaedin-Travel-Agency-Espinas-Palace-Hotel-Borna-Hall-s.jpg
اتاق جلسه برنا هتل اسپیناس پالاس تهران
ظرفیت حداکثر 40 نفر
اجاره سالن از40,000,000ریال
رزرو سالن
/Files/Salons/tehran/espinas-palace-hotel/parseh01/Alaedin-Travel-Agency-Espinas-Palace-Hotel-Parse-1-Hall-s.jpg
تالار پارسه یک هتل اسپیناس پالاس تهران
ظرفیت حداکثر 350 نفر
اجاره سالن از100,000,000ریال
رزرو سالن
/Files/Salons/tehran/espinas-palace-hotel/parseh02/Alaedin-Travel-Agency-Espinas-Palace-Hotel-Parse-2-Hall-s.jpg
تالار پارسه دو هتل اسپیناس پالاس تهران
ظرفیت حداکثر 350 نفر
اجاره سالن از100,000,000ریال
رزرو سالن
/Files/Salons/tehran/espinas-palace-hotel/amiran02/Alaedin-Travel-Agency-Espinas-Palace-Hotel-Amiran-2-Hall-s.jpg
سالن امیران دو هتل اسپیناس پالاس تهران
ظرفیت حداکثر 800 نفر
اجاره سالن از140,000,000ریال
رزرو سالن
/Files/Salons/tehran/espinas-palace-hotel/vip-laton/Alaedin-Travel-Agency-Espinas-Palace-Hotel-Vip-Hall-s.jpg
سالن VIP لاتون هتل اسپیناس پالاس تهران
ظرفیت حداکثر 150 نفر
اجاره سالن از60,000,000ریال
رزرو سالن
/Files/Salons/tehran/espinas-palace-hotel/ivan/Alaedin-Travel-Agency-Espinas-Palace-Hotel-Ivan-Hotel-s.jpg
سالن ایوان هتل اسپیناس پالاس تهران
ظرفیت حداکثر 350 نفر
اجاره سالن از100,000,000ریال
رزرو سالن
/Files/Salons/tehran/espinas-palace-hotel/royal-hall1/Alaedin-Travel-Agency-Espinas-Palace-Hotel-Tehran-Royal-Hall-S.jpg
سالن رویال هال یک هتل اسپیناس پالاس تهران
ظرفیت حداکثر 90 نفر
اجاره سالن از163,500,000ریال
رزرو سالن
/Files/Salons/tehran/espinas-palace-hotel/royal-hall2/Alaedin-Travel-Agency-Espinas-Palace-Hotel-Tehran-Royal-Hall-S.jpg
سالن رویال هال دو هتل اسپیناس پالاس تهران
ظرفیت حداکثر 90 نفر
اجاره سالن از163,500,000ریال
رزرو سالن
/Files/Salons/tehran/espinas-palace-hotel/diba/Alaedin-Travel-Agency-Salon-Dibe-Espinas-s.jpg
سالن دیبا هال هتل اسپیناس پالاس تهران
ظرفیت حداکثر 40 نفر
اجاره سالن از40,000,000ریال
رزرو سالن

عروسی
مجلس ترحیم
همایش و سمینار
کنسرت
جشن تولد
کارگاه آموزشی
ضیافت شام
میتینگ و جلسه
نمایشگاه
ضیافت ناهار
جشن نامزدی
میهمانی شرکت ها

هتل اسپیناس پالاس یکی از مجلل‌ترین هتل‌های شهر تهران است. در طراحی این هتل پنج ستاره تلاش شده تا با الهام از معماری سنتی گذشته و تلفیق آن با معماری مدرن سلیقه‌های متفاوت را راضی کند. معماری باشکوه هتل اسپیناس پالاس سبب شده به آن لقب کاخ بدهند. احساس خوشایند میزبانی را به محض ورود به این هتل و دیدن لابی مجلل و برخورد کارکنان آن خواهید دید. هتل اسپیناس پالاس در منطقه سعادت آباد یعنی شمال تهران قرار گرفته است و سالن‌های پرزرق و برق و باشکوهش آماده ارائه خدمات باکیفیت در سطح جهانی به شما خواهد بود. این هتل دارای 11 سالن است که برای برگزاری مراسم مختلفی از قبیل جلسات اداری، همایش، ضیافت، کارگاه آموزشی و دیگر رویدادها و مراسم می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. خدمات صوتی و تصویری ارائه شده در سالن های هتل اسپیناس پالاس در نوع خود بی‌نظیر است و شما می‌توانید از ویدئوپروژکتورها، میکروفون‌ها، میکسرهای صدا، اینترنت و رایانه، پخش‌کننده‌های صوتی و دیگر خدمات برتر از جمله خدمات گل‌آرایی در این سالن‌ها استفاده کنید. چینش‌های مختلف سالن‌ها به شما اجازه می‌دهد مراسم مختلف خود را با تعداد متفاوتی از میهمانان به خوبی مدیریت کنید. یازده سالن هتل اسپیناس پالاس تهران با نام‌های سالن رویال هال، سالن پالاس هال، سالن پارسا، سالن برنا، سالن پارسه یک و پارسه دو، سالن امیران یک و امیران دو، سالن VIP لاتون، سالن ایوان و سالن آمفی تئاتر بی‌شک از جمله بهترین گزینه‌ها برای برگزاری مراسم شما در کلان شهر تهران خواهند بود. تالار پالاس می‌تواند به برگزاری طیف گسترده‌ای از نشست‌ها، جلسه‌ها و همایش‌های خاص و ویژه شما به بهترین شکل کمک کند. اتاق جلسات برنا با 48 متر مربع مساحت برای برگزاری یک جلسه باشکوه آماده است. سالن امیران 1 با زرق و برق ویژه خود، شکوهی دوچندان به مراسم شما خواهد بخشید. این سالن 1128 متر مربع است و 800 نفر ظرفیت دارد. سالن امیران 2 با امکانات فوق پیشرفته و ظرفیت 800 نفره خود از دیگر سالن‌های باشکوه هتل اسپیناس پالاس به شمار می‌آید. اگر به دنبال برگزاری یک جلسه یا گردهمایی کوچک شرکتی هستید اتاق جلسات پارسا با 70 متر مربع و ظرفیت 50 نفر را به شما پیشنهاد می‌دهیم. رویداد تجاری، نشست و جلسه، همایش یا ضیافت دارید سالن پارسه یک، باشکوه و زرق و برق و ظرفیت 350 نفریش آماده میزبانی از میهمانان شما خواهد بود. سالن پارسه دو نیز رویدادهای کوچک‌تر شما را با ظرفیت 250 نفر میزبانی خواهد کرد. تالار ایوان با ظرفیت 300 نفری از زیباترین سالن‌های شهر تهران، سالن چندمنظوره گراندهال که با نام تالار بزرگ نیز شناخته می‌شود، تالار VIP لاتون با ارائه خدمات با کیفیت آماده ارائه خدمات تشریفاتی به شرکت‌ها، سازمان‌ها و افراد خوش سلیقه و خوش پسند است. برای رزرو هر کدام از این سالن‌ها کافی است بر روی دکمه رزرو کلیک کنید و رزرو خود را با تخفیف‌های مناسب از علاءالدین تراول بخواهید. اگر سالن های هتل اسپیناس پالاس تهران را انتخاب کرده‌اید، خوب است بدانید که این هتل با فرودگاه مهرآباد حدود 15 کیلومتر فاصله دارد و در 64 کیلومتری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی است. پیشنهادات جادویی ما به شما علاوه بر رزرو سالن ها و تالارهای تهران، شامل خدمات مجالس، خدمات روز عروسی، تمام قسمت‌های جانبی یک مراسم نیز هست، ما برایتان گروه‌های موسیقی، کمدین، خدمات گل‌آرایی و هر آنچه را که برای برگزاری یک مراسم شاد و آبرومند نیاز دارید، فراهم می‌کنیم. اگر میهمانی دارید که نیاز به اقامت دارد بهترین هتل های تهران را با قیمت مناسب می‌توانیم برایش در نظر بگیریم و یا خرید بلیط هواپیمای میهمانانتان را بر عهده بگیریم.  شرکت عمده فروش خدمات گردشگری علاءالدین تراول، در زمینه برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها، کنگره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، اجرای تولد، اجاره مترجم و مجری، اجاره خودرو، رزرو بلیط هواپیما، گشت شهری و دیگر خدمات گردشگری در ایران و سراسر جهان جز پیشروان این صنعت بوده است. برای رزرو سالن، تالار و اتاق جلسات در سراسر ایران می‌توانید به بخش اجاره سالن در وب‌سایت علاءالدین تراول مراجعه کنید و با انتخاب شهر و دیگر فیلترهای موجود همچون فیلتر قیمت، فیلتر متراژ و سایر فیلترها در سایت، سالن مورد نیاز خود را انتخاب و به راحتی با چند کلیک ساده آن را رزرو کنید.

صنم پیران
صنم پیران
داخلی126
+989107254796
طناز زند
طناز زند
داخلی127
+989107254814


نام منو غذا قیمت پایه
دیس پرس مخصوص همایش ها-قیمت به ازای هر نفر باقالی پلو با گوشت بره یا چلو کباب کوبیده-جوجه کباب یا زرشک پلو-چلو خورش روز
1,580,500
ریال
بوفه مخصوص همایش ها-حداقل 50 نفر باقالی پلو با گوشت بره-جوجه کباب-خورش انتخابی-ماهی قزل آلا-ته چین مرغ-برنج سفید زعفرانی-کباب کوبیده-زرشک پلو با مرغ
1,744,000
ریال
انواع غذاها و منوهای فوق به صورت پیشنهادی سالن است، شما می توانید با توجه به سلیقه و علاقه و نظرات خود با کارشناسان تشریفات علاءالدین تراول تماس بگیرید و غذای مورد دلخواه خود را تعیین نمائید.