• امتیاز کلی شما به
 • هتل انقلاب تهران
 • تا کنون
 • 4.5
 • 126
 • 20412
 • بار نمایش

248 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 422 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 3,650,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/27

صبحانه بوفه- اینترنت رایگان محدود- اینترنت در لابی- اینترنت در اتاق

تهران- خیابان طالقانی- بین حافظ و ولیعصر- شماره341- هتل انقلاب تهران

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 59 باب
7,000,000 ریال
با 32% تخفیف
معادل 2,240,000 ریال
4,760,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 40 باب
6,600,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 2,240,000 ریال
4,360,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 30 باب
5,820,000 ریال
با 31% تخفیف
معادل 1,770,000 ریال
4,050,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
5,420,000 ریال
با 33% تخفیف
معادل 1,770,000 ریال
3,650,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
8,500,000 ریال
با 15% تخفیف
معادل 1,270,000 ریال
7,230,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
7,120,000 ریال
با 15% تخفیف
معادل 1,050,000 ریال
6,070,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 8 باب
6,710,000 ریال
با 31% تخفیف
معادل 2,060,000 ریال
4,650,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
8,060,000 ریال
با 33% تخفیف
معادل 2,610,000 ریال
5,450,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
7,880,000 ریال
با 32% تخفیف
معادل 2,480,000 ریال
5,400,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
9,410,000 ریال
با 32% تخفیف
معادل 2,960,000 ریال
6,450,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوتخته VIP
7,000,000 ریال
4,760,000 ریال
7,000,000 ریال
4,760,000 ریال
7,000,000 ریال
4,760,000 ریال
7,000,000 ریال
4,760,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
7,000,000 ریال
5,090,000 ریال
دو تخته VIP برای یک نفر
6,600,000 ریال
4,360,000 ریال
6,600,000 ریال
4,360,000 ریال
6,600,000 ریال
4,360,000 ریال
6,600,000 ریال
4,360,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
6,600,000 ریال
4,700,000 ریال
دوتخته عادی فقط توئین
5,820,000 ریال
4,050,000 ریال
5,820,000 ریال
4,050,000 ریال
5,820,000 ریال
4,050,000 ریال
5,820,000 ریال
4,050,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
5,820,000 ریال
4,300,000 ریال
دوتخته برای یک نفر
5,420,000 ریال
3,650,000 ریال
5,420,000 ریال
3,650,000 ریال
5,420,000 ریال
3,650,000 ریال
5,420,000 ریال
3,650,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
5,420,000 ریال
3,900,000 ریال
دو تخته VIP + سرویس اضافه
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
8,500,000 ریال
7,230,000 ریال
دوتخته + سرويس اضافه
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
7,120,000 ریال
6,070,000 ریال
سوئیت دو نفره
6,710,000 ریال
4,650,000 ریال
6,710,000 ریال
4,650,000 ریال
6,710,000 ریال
4,650,000 ریال
6,710,000 ریال
4,650,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
6,710,000 ریال
4,900,000 ریال
سوئیت VIP دو نفره
8,060,000 ریال
5,450,000 ریال
8,060,000 ریال
5,450,000 ریال
8,060,000 ریال
5,450,000 ریال
8,060,000 ریال
5,450,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
8,060,000 ریال
5,800,000 ریال
سوئیت بزرگ دو نفره
7,880,000 ریال
5,400,000 ریال
7,880,000 ریال
5,400,000 ریال
7,880,000 ریال
5,400,000 ریال
7,880,000 ریال
5,400,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
7,880,000 ریال
5,680,000 ریال
سوئیت VIP سه نفره
9,410,000 ریال
6,450,000 ریال
9,410,000 ریال
6,450,000 ریال
9,410,000 ریال
6,450,000 ریال
9,410,000 ریال
6,450,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال
9,410,000 ریال
6,700,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آرایشگاه مردانه- آسانسور- اتاق جلسات- استخر روباز- استخر سرپوشیده- اینترنت با سرعت بالا- بیزینس سنتر- پارکینگ در هتل- تاکسی سرویس- تهویه مطبوع- جکوزی- حمام ترکی (مخصوص آقایان)- حمام سنتی (مخصوص آقایان)- خدمات خشکشویی- خودپرداز بانک- رستوران ایتالیایی (درحال بازسازی)- رستوران در هتل- رستوران فضای باز- سالن همایش- لابی- روزنامه رایگان- سونا بخار- سونا خشک- صندوق امانات در لابی- کافی شاپ- غرفه صنایع دستی- سالن بدنسازی- روم سرویس24 ساعته- نمازخانه- صبحانه رایگان- سالن جشن و مراسم عروسی

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
استخر روباز
استخر سرپوشیده
بیزینس سنتر
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
جکوزی
کافی شاپ
سالن همایش
رستوران فضای باز
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
آرایشگاه مردانه
رستوران ایتالیایی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
غرفه صنایع دستی
حمام سنتی
حمام ترکی
سالن بدنسازی
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

IPTV- تلویزیون LCD- اینترنت WiFi- حمام- چیلر- دوش- صندوق امانات- سشوار- مایکروفر- فن کویل- قهوه ساز- مینی بار- میزکار- یخچال- آشپزخانه در سوئیت

قهوه ساز
صندوق امانات
سشوار
یخچال
IPTV
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
چیلر
حمام
دوش
میز کار
آشپزخانه در سوئیت
مینی بار
مایکروفر

آبمیوه طبیعی- املت قارچ- املت گوجه فرنگی- املت میکس- انواع املت- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- خامه- خرما- ژامبون- سوسیس- شیر- عدسی- عسل- لوبیا- مربا- میوه فصل- نان ایرانی- نان فرانسوی- نسکافه- نیمرو- کره- قهوه

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
قهوه

صبحانه بوفه- اینترنت رایگان محدود- اینترنت در لابی- اینترنت در اتاق

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه بوفه

اگر قصد اقامت در مرکز شهر و در بافت تجاری و اداری تهران را داشته باشید، جایی که به همه وزارتخانه‌ها، مراکز خرید، مترو و ایستگاه اتوبوس بی آر تی و خلاصه نقاط مهم شهر در آن قرار دارند، پیشنهاد ما به شما هتل چهار ستاره پارسیان انقلاب تهران است. این هتل که در ذهن بزرگترها با نام رویال گاردن شناخته می‌شود صاحب اولین رستوران گردان در تهران است، رستورانی که اکنون تبدیل به مرکز همایش و آموزش شده است. زمانی که تهران کلانشهری با برج‌های بلند نبود تقریبا بیشتر شهر از بالای هتل انقلاب دیده می شد. برای خدمات‌دهی مناسب به مهمانان هتل در سال 1389 برای آخرین بار مورد بازسازی قرار گرفته است. با اینکه این هتل، هتلی با سابقه به شمار می آید اما همچنان مجهز به مدرن ترین و کامل‌ترین سیستم‌های هتلداری و پذیرایی است که در 250 اتاق و سوئیت با پرسنلی مجرب آماده پذیرایی از میهمانان خویش است. رستوران پارسه قدیم و پارسه جدید در محیطی با موسیقی آرام و رنگ‌هایی آرام‌بخش شما را به چشیدن طعم غذاهایی لذیذ دعوت می‌کنند. استخر هتل انقلاب استخری روباز و تابستانی است که میزبان شناگرانی است که علاقه دارند در فضای باز شنا کنند و یا حمام آفتاب بگیرند. سونا بخار، سونا خشک، جکوزی، سالن بدنسازی و سالن بیلیارد تسهیلات رفاهی و تندرستی در این هتل هستند که بدون شک از آنها لذت خواهید برد. تالار عروسی هتل انقلاب نیز به دلیل قرار گرفتن در خیابان طالقانی می‌تواند مکان بسیار خوبی برای جشن‌ها، میهمانی‌ها و همایش‌ها باشد. با اقامت در این مجموعه دسترسی خوبی به خیابان‌های جمهوری، میدان انقلاب، چهارراه ولیعصر و دیدنی‌های آن‌ها خواهید داشت و دیگر برای رسیدن به آن‌ها در ازدحام شهر زمانتان را از دست نخواهید داد. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : تهران
نام شهر : تهران
منطقه شهرداری : 6
محدوده شهرداری : خیابان طالقانی
سال ساخت : 1355
سال بازسازی : 1389
تعداد اتاق ها : 248
تعداد تخت ها : 422
تعداد طبقات : 16
ظرفیت پارکینگ : 70
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت تاشو فلزی
سن بچه رایگان : تا 2 سال تمام
سن کودک نیم بها : 2 تا 7 سال

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 6
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 19

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه مهرآباد 8/7 کیلومتر معادل 00:26 دقیقه با اتومبیل یا 01:52 پیاده
فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی 52/6 کیلومتر معادل 00:58 دقیقه با اتومبیل یا پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 5/7 کیلومتر معادل 00:23 دقیقه با اتومبیل یا 01:16 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 9/1 کیلومتر معادل 00:28 دقیقه با اتومبیل یا 01:44 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 2/6 کیلومتر معادل 00:12 دقیقه با اتومبیل یا 00:27 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 2 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:13 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 15/3 کیلومتر معادل 00:29 دقیقه با اتومبیل یا 01:57 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 4 کیلومتر معادل 00:16 دقیقه با اتومبیل یا 00:38 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1/1 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:07 پیاده

رزروهای انجام شده در صورت کنسلی از 72 ساعت قبل از ورود مهمان مشمول جریمه هزینه یک شب اقامت می باشد. رزروهای انجام شده در صورت کنسلی از 4 تا 5 روز قبل از ورود مهمان مشمول جریمه 80 درصد هزینه یک شب اقامت می باشد. رزروهای انجام شده در صورت کنسلی از 6 تا 10 روز قبل از ورود مهمان مشمول جریمه 50 درصد هزینه یک شب اقامت می باشد. رزروهای انجام شده در صورت کنسلی از 11 روز تا 19 روز مهمان مشمول جریمه 25 درصد هزینه یک شب اقامت می باشد.

 • امتیاز کلی شما به
 • هتل انقلاب تهران
 • تا کنون
 • 4.5
لایک شما به هتل انقلاب تهران   126

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟
بله خیر مطمئن نیستم

نام عکس آپلود عکس