150 باب اتاق معادل 296 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 3,390,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/04

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه- اینترنت رایگان نامحدود- پارکینگ

تهران- خیابان طالقانی- تقاطع نجات اللهی (ویلا)- شماره 115- هتل هویزه تهران

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
7,890,000 ریال
با 40% تخفیف
معادل 3,140,000 ریال
4,750,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
5,820,000 ریال
با 42% تخفیف
معادل 2,430,000 ریال
3,390,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
9,800,000 ریال
با 39% تخفیف
معادل 3,810,000 ریال
5,990,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
9,460,000 ریال
با 42% تخفیف
معادل 3,970,000 ریال
5,490,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
دوتخته VIP
7,890,000 ریال
4,750,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
4,750,000 ریال
7,890,000 ریال
4,750,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
4,750,000 ریال
7,890,000 ریال
4,750,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
4,750,000 ریال
7,890,000 ریال
4,750,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
7,890,000 ریال
4,750,000 ریال
7,890,000 ریال
4,750,000 ریال
7,890,000 ریال
6,200,000 ریال
یک تخته VIP
5,820,000 ریال
3,390,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
3,390,000 ریال
5,820,000 ریال
3,390,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
3,390,000 ریال
5,820,000 ریال
3,390,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
3,390,000 ریال
5,820,000 ریال
3,390,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
5,820,000 ریال
3,390,000 ریال
5,820,000 ریال
3,390,000 ریال
5,820,000 ریال
4,590,000 ریال
سه تخته VIP
9,800,000 ریال
5,990,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
5,990,000 ریال
9,800,000 ریال
5,990,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
5,990,000 ریال
9,800,000 ریال
5,990,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
5,990,000 ریال
9,800,000 ریال
5,990,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
9,800,000 ریال
5,990,000 ریال
9,800,000 ریال
5,990,000 ریال
9,800,000 ریال
7,700,000 ریال
سوئیت رویال دو نفره
9,460,000 ریال
5,490,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
5,490,000 ریال
9,460,000 ریال
5,490,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
5,490,000 ریال
9,460,000 ریال
5,490,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
5,490,000 ریال
9,460,000 ریال
5,490,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال
9,460,000 ریال
5,490,000 ریال
9,460,000 ریال
5,490,000 ریال
9,460,000 ریال
7,300,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

کافی شاپ- آسانسور- اتاق جلسات- اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ در هتل- تاکسی سرویس- تهویه مطبوع- جکوزی- خدمات اسپا- خدمات خشکشویی- خودپرداز بانک- رستوران ایرانی- رستوران فست فود- لابی- روزنامه رایگان- سالن همایش- سونا خشک- سونا بخار- صبحانه رایگان- آرایشگاه مردانه (درحال راه اندازی)

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
خدمات اسپا
جکوزی
کافی شاپ
سالن همایش
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
آرایشگاه مردانه
رستوران فست فود
پارکینگ در هتل

یخچال- جکوزی- دوش- سرویس فرنگی- ظروف پخت و پز- IPTV (درحال راه اندازی)- اینترنت WiFi- کتری برقی- روزنامه رایگان- سشوار- فن کویل- چیلر- سرمایش و گرمایش مرکزی- میزکار- امکانات لباسشویی- تلویزیون LCD- حمام- وان حمام- صندوق امانات- مینی بار

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
IPTV
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
جکوزی
دوش
میز کار
ظروف پخت و پز در برخی اتاق ها
امکانات لباسشویی
روزنامه رایگان
مینی بار

آب میوه- آب میوه طبیعی- املت قارچ- املت گوجه فرنگی- املت میکس- پنیر- خامه- تخم مرغ آب پز- چای- خرما- ژامبون- سوسیس سرخ شده- شیر- عدسی- لوبیا- مربا- میوه فصل- نان ایرانی- نان فرانسوی- نسکافه- نیمرو- کره

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه- اینترنت رایگان نامحدود- پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

هتل هویزه تهران از مجموعه‌ی گروه هتل‌های کوثر، برای همه میهمانانش یک اقامتگاه موقت برای سفر کاری و تفریحی نبوده است. هتل هویزه تهران که در سال 1393 مورد بازسازی قرار گرفته است روزگارانی خانه جنگ زده‌های جنگ 8 ساله ایران و عراق بود. هتل چهارستاره هویزه هم اکنون نیز بعلت موقعیت جغرافیایی خود بسیار مورد توجه میهمانان پایتخت است. قرار گرفتن در خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) که مرکز فروش صنایع دستی نفیس ایرانی و محل قرارگرفتن کافه قنادی‌های قدیمی پایتخت و همچنین رستوران معروف پیتزا پنتری است، سبب شده که این هتل توسط بسیاری از میهمانان داخلی و خارجی انتخاب شود. اگر در مرکز شهر کار دارید و یا می خواهید در هتلی اقامت داشته باشید که دسترسی‌های مناسبی دارد هتل هویزه تهران انتخاب مناسبی است. متروی فردوسی، متروی طالقانی، بی آر تی سراسری شرق به غرب تهران نیز فاصله‌ای با این هتل ندارند. هتل هویزه به تازگی دکوراسیون خود را نوسازی کرده است و کافی شاپ 24 ساعته آن نیز مکان مناسبی برای پذیرش میهمانان خارج از هتل است. گروه هتل های کوثر با استفاده از پرسنل رشته های هتلداری و آموزش مداوم صنعت هتلداری مدرن به ایشان همواره می کوشد رضایت میهمانانش را در یکایک هتل‌های زیر مجموعه‌ جلب نماید. از این رو با اقامت در این هتل می توانید آسایش و آرامش را در مرکز این کلان شهر شلوغ تجربه کنید.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : تهران
نام شهر : تهران
منطقه شهرداری : 6
محدوده شهرداری : خیابان طالقانی
سال ساخت : 1352
سال بازسازی : 1393
تعداد اتاق ها : 150
تعداد تخت ها : 296
تعداد طبقات : 15
ظرفیت پارکینگ : 100
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه :
سن بچه رایگان : تا 2 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 8
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 19

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه مهرآباد 9/4 کیلومتر معادل 00:30 دقیقه با اتومبیل یا 02:00 پیاده
فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی 53/3 کیلومتر معادل 00:58 دقیقه با اتومبیل یا پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 6/3 کیلومتر معادل 00:26 دقیقه با اتومبیل یا 01:22 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 9/8 کیلومتر معادل 00:38 دقیقه با اتومبیل یا 01:52 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 2 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 00:27 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 3/8 کیلومتر معادل 00:18 دقیقه با اتومبیل یا 00:35 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 15/1 کیلومتر معادل 00:27 دقیقه با اتومبیل یا 01:55 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 2/9 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 00:30 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 14/4 کیلومتر معادل 00:33 دقیقه با اتومبیل یا 02:19 پیاده

رزروهای انجام شده در صورت کنسلی از 5 تا 10 روز قبل از ورود مهمان،مشمول 20 درصد جریمه هزینه یک شب اقامت می باشد. رزروهای انجام شده در صورت کنسلی از 3 تا 5روز قبل از ورود مهمان،مشمول 50 درصد جریمه هزینه یک شب اقامت می باشد. رزروهای انجام شده در صورت کنسلی از 48 ساعت قبل از ورود مهمان،مشمول 100 درصد جریمه هزینه یک شب اقامت می باشد.