196 باب اتاق معادل 400 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 2,200,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

اینترنت رایگان محدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه-پارکینگ

یزد- صفائیه- میدان ابوذر- بلوار تیمسار فلاحی- نبش میدان امام حسن -رو به روی درمانگاه اکبری- هتل صفائیه

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
یک تخته جدید
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
3,600,000 ریال
با 35% تخفیف
معادل 1,240,000 ریال
2,360,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
دوتخته جدید
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 73 باب
6,000,000 ریال
با 47% تخفیف
معادل 2,800,000 ریال
3,200,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
یک تخته باغ
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
3,350,000 ریال
با 35% تخفیف
معادل 1,150,000 ریال
2,200,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
دوتخته باغ
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 15 باب
5,350,000 ریال
با 47% تخفیف
معادل 2,500,000 ریال
2,850,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
سوئیت سه نفره جدید
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 12 باب
16,500,000 ریال
با 49% تخفیف
معادل 8,050,000 ریال
8,450,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سوئیت چهار نفره باغ
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 6 باب
12,000,000 ریال
با 49% تخفیف
معادل 5,800,000 ریال
6,200,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
دوتخته رو به باغ+سرویس اضافه
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
6,800,000 ریال
با 40% تخفیف
معادل 2,680,000 ریال
4,120,000 ریال
امشب جا دارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
یک تخته جدید
3,600,000 ریال
2,360,000 ریال
3,600,000 ریال
2,360,000 ریال
3,600,000 ریال
2,360,000 ریال
3,600,000 ریال
2,360,000 ریال
3,600,000 ریال
2,360,000 ریال
3,600,000 ریال
2,360,000 ریال
3,600,000 ریال
2,360,000 ریال
3,600,000 ریال
3,280,000 ریال
3,600,000 ریال
3,280,000 ریال
3,600,000 ریال
3,280,000 ریال
3,600,000 ریال
3,280,000 ریال
3,600,000 ریال
3,280,000 ریال
3,600,000 ریال
3,280,000 ریال
3,600,000 ریال
3,280,000 ریال
3,600,000 ریال
3,280,000 ریال
3,600,000 ریال
3,280,000 ریال
3,600,000 ریال
3,280,000 ریال
3,600,000 ریال
3,280,000 ریال
3,600,000 ریال
3,280,000 ریال
3,600,000 ریال
3,280,000 ریال
3,600,000 ریال
3,280,000 ریال
3,600,000 ریال
2,540,000 ریال
3,600,000 ریال
2,540,000 ریال
3,600,000 ریال
2,540,000 ریال
3,600,000 ریال
2,540,000 ریال
3,600,000 ریال
2,540,000 ریال
3,600,000 ریال
2,540,000 ریال
3,600,000 ریال
2,540,000 ریال
3,600,000 ریال
2,540,000 ریال
3,600,000 ریال
2,540,000 ریال
دوتخته جدید
6,000,000 ریال
3,200,000 ریال
6,000,000 ریال
3,200,000 ریال
6,000,000 ریال
3,200,000 ریال
6,000,000 ریال
3,200,000 ریال
6,000,000 ریال
3,200,000 ریال
6,000,000 ریال
3,200,000 ریال
6,000,000 ریال
3,200,000 ریال
6,000,000 ریال
5,200,000 ریال
6,000,000 ریال
5,200,000 ریال
6,000,000 ریال
5,200,000 ریال
6,000,000 ریال
5,200,000 ریال
6,000,000 ریال
5,200,000 ریال
6,000,000 ریال
5,200,000 ریال
6,000,000 ریال
5,200,000 ریال
6,000,000 ریال
5,200,000 ریال
6,000,000 ریال
5,200,000 ریال
6,000,000 ریال
5,200,000 ریال
6,000,000 ریال
5,200,000 ریال
6,000,000 ریال
5,200,000 ریال
6,000,000 ریال
5,200,000 ریال
6,000,000 ریال
5,200,000 ریال
6,000,000 ریال
3,800,000 ریال
6,000,000 ریال
3,800,000 ریال
6,000,000 ریال
3,800,000 ریال
6,000,000 ریال
3,800,000 ریال
6,000,000 ریال
3,800,000 ریال
6,000,000 ریال
3,800,000 ریال
6,000,000 ریال
3,800,000 ریال
6,000,000 ریال
3,800,000 ریال
6,000,000 ریال
3,800,000 ریال
یک تخته باغ
3,350,000 ریال
2,200,000 ریال
3,350,000 ریال
2,200,000 ریال
3,350,000 ریال
2,200,000 ریال
3,350,000 ریال
2,200,000 ریال
3,350,000 ریال
2,200,000 ریال
3,350,000 ریال
2,200,000 ریال
3,350,000 ریال
2,200,000 ریال
3,350,000 ریال
3,080,000 ریال
3,350,000 ریال
3,080,000 ریال
3,350,000 ریال
3,080,000 ریال
3,350,000 ریال
3,080,000 ریال
3,350,000 ریال
3,080,000 ریال
3,350,000 ریال
3,080,000 ریال
3,350,000 ریال
3,080,000 ریال
3,350,000 ریال
3,080,000 ریال
3,350,000 ریال
3,080,000 ریال
3,350,000 ریال
3,080,000 ریال
3,350,000 ریال
3,080,000 ریال
3,350,000 ریال
3,080,000 ریال
3,350,000 ریال
3,080,000 ریال
3,350,000 ریال
3,080,000 ریال
3,350,000 ریال
2,200,000 ریال
3,350,000 ریال
2,200,000 ریال
3,350,000 ریال
2,200,000 ریال
3,350,000 ریال
2,200,000 ریال
3,350,000 ریال
2,200,000 ریال
3,350,000 ریال
2,200,000 ریال
3,350,000 ریال
2,200,000 ریال
3,350,000 ریال
2,200,000 ریال
3,350,000 ریال
2,200,000 ریال
دوتخته باغ
5,350,000 ریال
2,850,000 ریال
5,350,000 ریال
2,850,000 ریال
5,350,000 ریال
2,850,000 ریال
5,350,000 ریال
2,850,000 ریال
5,350,000 ریال
2,850,000 ریال
5,350,000 ریال
2,850,000 ریال
5,350,000 ریال
2,850,000 ریال
5,350,000 ریال
4,680,000 ریال
5,350,000 ریال
4,680,000 ریال
5,350,000 ریال
4,680,000 ریال
5,350,000 ریال
4,680,000 ریال
5,350,000 ریال
4,680,000 ریال
5,350,000 ریال
4,680,000 ریال
5,350,000 ریال
4,680,000 ریال
5,350,000 ریال
4,680,000 ریال
5,350,000 ریال
4,680,000 ریال
5,350,000 ریال
4,680,000 ریال
5,350,000 ریال
4,680,000 ریال
5,350,000 ریال
4,680,000 ریال
5,350,000 ریال
4,680,000 ریال
5,350,000 ریال
4,680,000 ریال
5,350,000 ریال
3,150,000 ریال
5,350,000 ریال
3,150,000 ریال
5,350,000 ریال
3,150,000 ریال
5,350,000 ریال
3,150,000 ریال
5,350,000 ریال
3,150,000 ریال
5,350,000 ریال
3,150,000 ریال
5,350,000 ریال
3,150,000 ریال
5,350,000 ریال
3,150,000 ریال
5,350,000 ریال
3,150,000 ریال
سوئیت سه نفره جدید
16,500,000 ریال
8,450,000 ریال
16,500,000 ریال
8,450,000 ریال
16,500,000 ریال
8,450,000 ریال
16,500,000 ریال
8,450,000 ریال
16,500,000 ریال
8,450,000 ریال
16,500,000 ریال
8,450,000 ریال
16,500,000 ریال
8,450,000 ریال
16,500,000 ریال
11,950,000 ریال
16,500,000 ریال
11,950,000 ریال
16,500,000 ریال
11,950,000 ریال
16,500,000 ریال
11,950,000 ریال
16,500,000 ریال
11,950,000 ریال
16,500,000 ریال
11,950,000 ریال
16,500,000 ریال
11,950,000 ریال
16,500,000 ریال
11,950,000 ریال
16,500,000 ریال
11,950,000 ریال
16,500,000 ریال
11,950,000 ریال
16,500,000 ریال
11,950,000 ریال
16,500,000 ریال
11,950,000 ریال
16,500,000 ریال
11,950,000 ریال
16,500,000 ریال
11,950,000 ریال
16,500,000 ریال
9,270,000 ریال
16,500,000 ریال
9,270,000 ریال
16,500,000 ریال
9,270,000 ریال
16,500,000 ریال
9,270,000 ریال
16,500,000 ریال
9,270,000 ریال
16,500,000 ریال
9,270,000 ریال
16,500,000 ریال
9,270,000 ریال
16,500,000 ریال
9,270,000 ریال
16,500,000 ریال
9,270,000 ریال
سوئیت چهار نفره باغ
12,000,000 ریال
6,200,000 ریال
12,000,000 ریال
6,200,000 ریال
12,000,000 ریال
6,200,000 ریال
12,000,000 ریال
6,200,000 ریال
12,000,000 ریال
6,200,000 ریال
12,000,000 ریال
6,200,000 ریال
12,000,000 ریال
6,200,000 ریال
12,000,000 ریال
8,800,000 ریال
12,000,000 ریال
8,800,000 ریال
12,000,000 ریال
8,800,000 ریال
12,000,000 ریال
8,800,000 ریال
12,000,000 ریال
8,800,000 ریال
12,000,000 ریال
8,800,000 ریال
12,000,000 ریال
8,800,000 ریال
12,000,000 ریال
8,800,000 ریال
12,000,000 ریال
8,800,000 ریال
12,000,000 ریال
8,800,000 ریال
12,000,000 ریال
8,800,000 ریال
12,000,000 ریال
8,800,000 ریال
12,000,000 ریال
8,800,000 ریال
12,000,000 ریال
8,800,000 ریال
12,000,000 ریال
6,800,000 ریال
12,000,000 ریال
6,800,000 ریال
12,000,000 ریال
6,800,000 ریال
12,000,000 ریال
6,800,000 ریال
12,000,000 ریال
6,800,000 ریال
12,000,000 ریال
6,800,000 ریال
12,000,000 ریال
6,800,000 ریال
12,000,000 ریال
6,800,000 ریال
12,000,000 ریال
6,800,000 ریال
دوتخته رو به باغ+سرویس اضافه
6,800,000 ریال
4,120,000 ریال
6,800,000 ریال
4,120,000 ریال
6,800,000 ریال
4,120,000 ریال
6,800,000 ریال
4,120,000 ریال
6,800,000 ریال
4,120,000 ریال
6,800,000 ریال
4,120,000 ریال
6,800,000 ریال
4,120,000 ریال
6,900,000 ریال
6,130,000 ریال
6,900,000 ریال
6,130,000 ریال
6,900,000 ریال
6,130,000 ریال
6,900,000 ریال
6,130,000 ریال
6,900,000 ریال
6,130,000 ریال
6,900,000 ریال
6,130,000 ریال
6,900,000 ریال
6,130,000 ریال
6,900,000 ریال
6,130,000 ریال
6,900,000 ریال
6,130,000 ریال
6,900,000 ریال
6,130,000 ریال
6,900,000 ریال
6,130,000 ریال
6,900,000 ریال
6,130,000 ریال
6,900,000 ریال
6,130,000 ریال
6,900,000 ریال
6,130,000 ریال
6,800,000 ریال
5,140,000 ریال
6,800,000 ریال
5,140,000 ریال
6,800,000 ریال
5,140,000 ریال
6,800,000 ریال
5,140,000 ریال
6,800,000 ریال
5,140,000 ریال
6,800,000 ریال
5,140,000 ریال
6,800,000 ریال
5,140,000 ریال
6,800,000 ریال
5,140,000 ریال
6,800,000 ریال
5,140,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

آرایشگاه مردانه- آسانسور- اتاق جلسات- تاکسی سرویس- امکانات بازی کودکان- اینترنت با سرعت بالا- بیزینس سنتر- پارکینگ در اطراف هتل- پارکینگ در هتل- تهویه مطبوع- خدمات اسپا- خدمات پزشکی- خدمات خشکشویی- خودپرداز بانک- رستوران در هتل- رستوران فست فود- رستوران فضای باز- کافی شاپ- روزنامه رایگان- روم سرویس 24 ساعته- سالن بدنسازی- میز پینگ پنگ- نماز خانه- سالن جشن و مراسم عروسی- سالن همایش- سونا خشک-صبحانه رایگان- صندوق امانات در لابی- لابی- غرفه صنایع دستی- مرکز خرید

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
بیزینس سنتر
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
خدمات اسپا
کافی شاپ
سالن همایش
رستوران فضای باز
مرکز خرید
خدمات پزشکی
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
آرایشگاه مردانه
رستوران فست فود
رستوران ایتالیایی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
میز پینگ پنگ
غرفه صنایع دستی
سالن بدنسازی
صندوق امانات در لابی
امکانات بازی کودکان
نمازخانه

تلویزیونLCD- سرویس فرنگی- حمام- دوش- چیلر- اسپیلت- صندوق امانات- سشوار- شوفاژ- کتری برقی- مینی بار- میزآرایش- میزکار- یخچال

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
شوفاژ
اسپیلت
چیلر
حمام
دوش
میز کار
بالکن قابل استفاده
مینی بار
میز آرایش
کولر آبی
کتری برقی برای آب جوش
چای تی بگ و نسکافه رایگان

آبمیوه-انواع املت-املت میکس-املت قارچ-املت گوجه فرنگی-پنیر-تخم مرغ آب پز-چای-خامه-خرما-ژامبون-سوسیس سرخ شده-شیر-عسل-عدسی-لوبیا-مربا-میوه فصل-نان ایرانی-نان فرانسوی-نسکافه-نیمرو-کره

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
قهوه

اینترنت رایگان محدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه-پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه بوفه

معماری ایرانی، هنری باشکوه و با محاسبات دقیق ظاهری و روانی است که هر اهل فنی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. هتل صفائیه یزد، از زنجیره هتل‌های پارسیان حاصل تلفیق این صنعت دیرینه با معماری مدرن است. هتلی برخاسته از دل خاک، با فضایی گرم و صمیمی و متشکل از چند ساختمان جدید و کهن که در ساخت آن‌ها سعی شده حس و حال بافت تاریخی یزد تا اتاقتان شما را همراهی کند. این هتل پنج ستاره که در سال 1386 مورد بهره برداری قرار گرفته است دارای 196 واحد اقامتی است. هتل باغ، ساختمان اول هتل با اتاق هایی مشرف به باغ و امکان پارک اتومبیل در کنار هر ویلا پذیرای میهمانانی است که دوست دارند در فضای کاملا سنتی هتل اقامت داشته باشند. هتل جدید صفائیه، با امکاناتی همچون هتل‌های 5 ستاره ساختمانی است شیک که در ساخت آن تلاش شده همچنان حس و حال خشت‌های سرزمین مهر در اتاق‌ها چشمانتان را نوازش دهد. فاز یک و دو صفائیه با ساختاری سنتی در میان ساختمان جدید و قدیم قرار دارد. حتی در ساخت رستوران‌های چهارسوق و چوبی و کافی شاپ هتل صفائیه تماما تلاش شده تا احساس سفر به سرزمین خشت و مهر همراه شما باشد. آن مهمانانی که به خدمات اسپا و بدنسازی علاقمندند می‌توانند در این هتل لحظات خوب و آرامش بخشی را تجربه کنند. این هتل که به حق بهترین هتل شهر یزد به شمار می رود، با خدمات متنوع و کامل در اختیار میهمانان سرزمین خشت‌های خام هستند.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : یزد
نام شهر : یزد
منطقه شهرداری : 3
محدوده شهرداری : بلوار تیمسار فلاحی
سال ساخت : 1386
سال بازسازی : 1386
تعداد اتاق ها : 196
تعداد تخت ها : 400
تعداد طبقات : 3
ظرفیت پارکینگ : 40
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت تاشو فلزی
سن بچه رایگان : تا 7 سال تمام
سن کودک نیم بها :

بردن حیوانات خانگی به اتاق ممنوع است.

دارند

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 7
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 14 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 02:45 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 6 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 01:05 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 20 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 02:25 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 9 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:35 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 7 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:20 پیاده

آژانس می تواند با درخواست کتبی، رزرو انجام پذیرفته خود را تا 20 روز قبل از ورود میهمانان ابطال نماید. درخواست ابطال تا مدت تعیین شده مشمول هیچ گونه جریمه نبوده. -درخواست ابطال رزرو در کمتر از 48 ساعت مشمول %80 جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود. -درخواست ابطال رزرو بین 3 لغایت 5 روز مشمول %50 جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود. -درخواست ابطال رزرو بین 6 لغایت 10 روز، مشمول %25 جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود. -درخواست ابطال رزرو بین 11 لغایت 14 روز، مشمول%15 جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود. -درخواست ابطال رزرو بین 15 لغایت 19 روز، مشمول %10 جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود. -در صورت عدم تقاضای ابطال رزرو و عدم مراجعه تور رزرو شده، معادل یک شب به تعداد اتاق های درخواست شده NO SHOW، جریمه منظور خواهد شد. برای رزرو اتاق در ایام نوروز (25 اسفند تا 14 فروردین) ابطال اتاق پذیرفته نخواهد شد، مگر اینکه درخواست کتبی ابطال قبل از یکم اسفند ماه اعلام شود.