• امتیاز کلی شما به
 • هتل ارگ جدید یزد
 • تا کنون
 • 4.5
 • 134
 • 20840
 • بار نمایش

64 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 128 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 2,240,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/27

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت نامحدود در کل هتل-پارکینگ محدود-

یزد- صفائیه- بلوار شهیدان اشرف- بلوار مناجات- جنب بوستان مهراوران- هتل ارگ جدید یزد

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 59 باب
5,330,000 ریال
با 31% تخفیف
معادل 1,600,000 ریال
3,730,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
7,130,000 ریال
با 23% تخفیف
معادل 1,600,000 ریال
5,530,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
3,200,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 960,000 ریال
2,240,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
10,260,000 ریال
با 31% تخفیف
معادل 3,080,000 ریال
7,180,000 ریال
امشب جا دارد

نوع اتاق
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوتخته
5,330,000 ریال
3,730,000 ریال
5,330,000 ریال
3,730,000 ریال
5,330,000 ریال
3,730,000 ریال
5,330,000 ریال
3,730,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
5,330,000 ریال
3,890,000 ریال
دوتخته + سرويس اضافه
7,130,000 ریال
5,530,000 ریال
7,130,000 ریال
5,530,000 ریال
7,130,000 ریال
5,530,000 ریال
7,130,000 ریال
5,530,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
7,130,000 ریال
5,690,000 ریال
یک تخته
3,200,000 ریال
2,240,000 ریال
3,200,000 ریال
2,240,000 ریال
3,200,000 ریال
2,240,000 ریال
3,200,000 ریال
2,240,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
3,200,000 ریال
2,390,000 ریال
سوئیت سه نفره
10,260,000 ریال
7,180,000 ریال
10,260,000 ریال
7,180,000 ریال
10,260,000 ریال
7,180,000 ریال
10,260,000 ریال
7,180,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال
10,260,000 ریال
7,350,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

مرکز تجاری- بیلیارد- ماساژ- سالن ورزشی- لابی- رستوران در هتل- رستوران فست فود- کافی شاپ- سالن جشن ومراسم عروسی- اتاق همایش- اتاق جلسات- روزنامه رایگان در لابی- آسانسور- روم سرویس 24 ساعته- اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ در هتل- تهویه مطبوع- خدمات اسپا- خودپرداز بانک- بیزنس سنتر- تاکسی سرویس- غرفه صنایع دستی- میز پینگ پنگ- اتاق جلسات- سالن جشن و مراسم عروسی- نمازخانه

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
بیزینس سنتر
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
خدمات اسپا
کافی شاپ
سالن همایش
مرکز خرید
بیلیارد
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
رستوران فست فود
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
میز پینگ پنگ
غرفه صنایع دستی
سالن بدنسازی
نمازخانه

تلویزیونLCD-حمام-دوش-سرویس فرنگی-میز کار-میز آرایش-اینترنتWIFI-اسپیلت-صندوق امانات-سشوار-چای ساز- یخچال- مینی بار

سرویس فرنگی
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
حمام
دوش
میز کار
مینی بار
میز آرایش

آب میوه- آبمیوه طبیعی- انواع املت- املت قارچ- املت گوجه فرنگی- مربا- نسکافه- قهوه- ژامبون- میوه فصل- خرما- شیر- کره- عسل- پنیر- خیار- گوجه فرنگی- تخم مرغ آب پز- نیمرو- سوسیس سرخ شده- املت میکس- چای- عدسی- لوبیا- خامه- نان ایرانی- نان فرانسوی

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
قهوه

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت نامحدود در کل هتل-پارکینگ محدود-

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه

هتل 4 ستاره ارگ جدید یزد هتلی نوساز و تمیز در منطقه ییلاقی یزد قرار دارد. این هتل تازه ساخت در سال 1393 مورد بهره برداری قرار گرفته است و با نمایی به سبک سنتی شما را به فضایی متفاوت دعوت خواهد کرد. شاید به علت همین نمای کاه گلی نام این هتل ارگ جدید انتخاب شده است. موقعیت جغرافیایی این هتل شما را از شلوغی و هیاهوی شهر دور می کند و در طول مدت اقامت آرامش خواهید داشت. هتل ارگ جدید با تمامی جاذبه های یزد کمتر از نیم ساعت فاصله دارد و به دخمه زرتشتیان، سرزمین مردگان باستانی بسیار نزدیک است. تعدادی از اتاق‌های هتل نیز به دخمه مشرف هستند. اما اگر علاقه مندید از پشت پنجره اتاق خود به تماشای طبیعت بنشینید، میتوانید اتاق‌های مشرف به شیرکوه را انتخاب کنید. تعدادی از اتاق ها یک تخته و دوتخته هستند و سوئیت های سه نفره مجهز به آشپزخانه آماده خدمت رسانی به گروه‌های مهمانان با تعداد مختلف هستند. علاوه براین این امکان وجود دارد که در مدت زمان کوتاهی به فرودگاه شهر یزد دسترسی داشته باشید و برای رفت و برگشتتان دچار استرس نمی‌شوید. در هتل ارگ جدید می توانید به میهمانی آرامش و سکوت کویر بروید. با اقامت در این هتل علاوه بر این که معماری کویری همراه شما خواهد بود، از امکانات مدرن و به روز هتلداری نیز بهره مند خواهید گردید. اتاق‌های هتل دکوراسیونی ساده و شیک دارند و احساس آرامش دلپذیری را برای شما به ارمغان می‌آورند. برای آرامش و یا سرگرمی نیز میتوانید در سالن ماساژ، سالن ورزشی و سالن بیلیارد این هتل نیز اوقات خوشی را تجربه کنید. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : یزد
نام شهر : یزد
منطقه شهرداری : 3
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1393
سال بازسازی :
تعداد اتاق ها : 64
تعداد تخت ها : 128
تعداد طبقات : 2
ظرفیت پارکینگ : 50
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت تاشو فلزی
سن بچه رایگان : تا 6 سال تمام
سن کودک نیم بها :

دارند

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 9
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 18 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 03:08 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 9 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:45 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 17 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 02:25 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 13 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 02:30 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 11/7 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 02:05 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 15 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 02:10 پیاده

درخواست ابطال رزرو از 30 روز تا 3 روز قبل از تاریخ ورود میهمان توسط شرکت، مشمول 50% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های نگهداری شده خواهد بود. درخواست ابطال رزرو از 3 روز تا 24 ساعت قبل از تاریخ ورود میهمان توسط شرکت، مشمول 80% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های نگهداری شده خواهد بود. درخواست ابطال رزرو کمتر از 24 ساعت قبل از تاریخ ورود میهمان توسط شرکت، مشمول 100% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های نگهداری شده خواهد بود.

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل ارگ جدید یزد به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل ارگ جدید یزد
 • تا کنون
 • 4.5
لایک شما به هتل ارگ جدید یزد   134

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس