40 باب اتاق معادل 110 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 1,600,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

صبحانه-اینترنت رایگان در اتاق و لابی به صورت نا محدود(به جز سوئیت ها)

مازندران- تنکابن- کریم آباد- ابتدای جاده رامسر- سمت دریا- کوچه گلناز- هتل صدرا تنکابن

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
1,700,000 ریال
با 6% تخفیف
معادل 100,000 ریال
1,600,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
2,000,000 ریال
با 6% تخفیف
معادل 110,000 ریال
1,890,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
2,150,000 ریال
با 6% تخفیف
معادل 110,000 ریال
2,040,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
2,400,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 120,000 ریال
2,280,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
دوتخته
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
1,700,000 ریال
1,600,000 ریال
سوئیت دو نفره
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
2,000,000 ریال
1,890,000 ریال
سه تخته
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
2,150,000 ریال
2,040,000 ریال
سوئیت سه نفره
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال
2,400,000 ریال
2,280,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

رستوران درهتل- روم سرویس 24 ساعته- نمازخانه- کتابخانه- اینترنت با سرعت بالا

اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کتابخانه
نمازخانه

سرویس فرنگی - حمام - دوش - یخچال - میز آرایش - اینترنت WIFI - تلویزیون LCD

سرویس فرنگی
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
حمام
دوش
میز آرایش

آبمیوه- چای- سرشیر- عسل- نان ایرانی- کره- مربا- شیر- پنیر- تخم مرغ آب پز- نیمرو- عدسی

نیمرو
تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
عدسی
سرشیر
پنیر
نان ایرانی

صبحانه-اینترنت رایگان در اتاق و لابی به صورت نا محدود(به جز سوئیت ها)

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه

اگر اهل سفر طبیعت گردی هستید، یا دوست دارید برای یکبار هم که شده سری به طبیعت بکر بزنید اما اقامت در طبیعت برایتان مشکل است، اقامت در هتل صدرای تنکابن پیشنهاد خوبی است. فاصله بیست متری این هتل تا دریا سبب می شود بتوانید شب ها با صدای آرامش بخش دریا به خواب روید و صبح را با دیدن چشم اندازی زیبا از دریا یا جنگل شروع کنید. این هتل فاصله بسیار کمی با جنگل های دوهزار و سه هزار دارد. جنگل هایی که همیشه مقصد طبیعت گردان حرفه ای و یا حتی مسافران خارجی است که به ایران می آیند. اگر خانوادگی به شمال سفر کرده باشید و دوست دارید خاطره ای خوش برای فرزندانتان رقم بزنید، می توانید سری به تله کابین رامسر بزنید، یا از خدمات مجموعه نمک آبرود استفاده کنید. با اقامت در هتل صدرا علاوه بر اینکه می توانید مسیرهای بکر طبیعت گردی ایران را ببینید، از خدمات هتلی و همچنین غذاهای لذیذ و دلچسب استفاده خواهید کرد و با خاطره ای خوش از سفر باز خواهید گشت. هتل آپارتمان 2 ستاره صدرا با امکانات مکفی در مجموعه اتاق ها، سوئیت ها و آپارتمان های خود خاطره ای خوش از سفر به تنکابن برایتان می سازد.


نوع اقامتگاه : هتل آپارتمان
نام استان : مازندران
نام شهر : تنکابن
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1374
سال بازسازی : 1374
تعداد اتاق ها : 40
تعداد تخت ها : 110
تعداد طبقات : 4
ظرفیت پارکینگ : 15
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 7 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 27 کیلومتر معادل 00:30 دقیقه با اتومبیل یا 03:15 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 39 کیلومتر معادل 00:46 دقیقه با اتومبیل یا 04:55 پیاده
فاصله تا دریا 1 کیلومتر معادل 00:01 دقیقه با اتومبیل یا 00:03 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 4 کیلومتر معادل 00:08 دقیقه با اتومبیل یا 00:54 پیاده

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان 100% کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل 100%

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل مشمول 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده