• امتیاز کلی شما به
 • هتل سیمرغ تهران
 • تا کنون
 • 4.6
 • 122
 • 20573
 • بار نمایش

99 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 136 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 2,910,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1398/01/05

صبحانه بوفه- اینترنت رایگان محدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- استخر- سونا خشک- سونا بخار- جکوزی

تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه بهشتی- نرسیده به پارک ساعی- نبش کوچه دلبسته- هتل سیمرغ تهران

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 43 باب
8,150,000 ریال
با 50% تخفیف
معادل 4,070,000 ریال
4,080,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
5,820,000 ریال
با 50% تخفیف
معادل 2,910,000 ریال
2,910,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
9,740,000 ریال
با 42% تخفیف
معادل 4,050,000 ریال
5,690,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 8 باب
9,720,000 ریال
با 50% تخفیف
معادل 4,860,000 ریال
4,860,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
11,280,000 ریال
با 50% تخفیف
معادل 5,640,000 ریال
5,640,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1398/01/04
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
دوشنبه
1398/02/02
دوتخته
8,150,000 ریال
4,080,000 ریال
8,150,000 ریال
4,080,000 ریال
8,150,000 ریال
4,080,000 ریال
8,150,000 ریال
4,080,000 ریال
8,150,000 ریال
4,080,000 ریال
8,150,000 ریال
4,080,000 ریال
8,150,000 ریال
4,080,000 ریال
8,150,000 ریال
4,080,000 ریال
8,150,000 ریال
4,080,000 ریال
8,150,000 ریال
4,080,000 ریال
8,150,000 ریال
4,080,000 ریال
8,150,000 ریال
4,080,000 ریال
8,150,000 ریال
4,080,000 ریال
9,780,000 ریال
6,050,000 ریال
9,780,000 ریال
6,050,000 ریال
9,780,000 ریال
6,050,000 ریال
9,780,000 ریال
6,050,000 ریال
9,780,000 ریال
6,050,000 ریال
9,780,000 ریال
6,050,000 ریال
9,780,000 ریال
6,050,000 ریال
9,780,000 ریال
6,050,000 ریال
9,780,000 ریال
6,050,000 ریال
9,780,000 ریال
6,050,000 ریال
9,780,000 ریال
6,050,000 ریال
9,780,000 ریال
6,050,000 ریال
9,780,000 ریال
6,050,000 ریال
9,780,000 ریال
6,050,000 ریال
9,780,000 ریال
6,050,000 ریال
9,780,000 ریال
6,050,000 ریال
9,780,000 ریال
6,050,000 ریال
یک تخته
5,820,000 ریال
2,910,000 ریال
5,820,000 ریال
2,910,000 ریال
5,820,000 ریال
2,910,000 ریال
5,820,000 ریال
2,910,000 ریال
5,820,000 ریال
2,910,000 ریال
5,820,000 ریال
2,910,000 ریال
5,820,000 ریال
2,910,000 ریال
5,820,000 ریال
2,910,000 ریال
5,820,000 ریال
2,910,000 ریال
5,820,000 ریال
2,910,000 ریال
5,820,000 ریال
2,910,000 ریال
5,820,000 ریال
2,910,000 ریال
5,820,000 ریال
2,910,000 ریال
6,990,000 ریال
5,050,000 ریال
6,990,000 ریال
5,050,000 ریال
6,990,000 ریال
5,050,000 ریال
6,990,000 ریال
5,050,000 ریال
6,990,000 ریال
5,050,000 ریال
6,990,000 ریال
5,050,000 ریال
6,990,000 ریال
5,050,000 ریال
6,990,000 ریال
5,050,000 ریال
6,990,000 ریال
5,050,000 ریال
6,990,000 ریال
5,050,000 ریال
6,990,000 ریال
5,050,000 ریال
6,990,000 ریال
5,050,000 ریال
6,990,000 ریال
5,050,000 ریال
6,990,000 ریال
5,050,000 ریال
6,990,000 ریال
5,050,000 ریال
6,990,000 ریال
5,050,000 ریال
6,990,000 ریال
5,050,000 ریال
دوتخته + سرويس اضافه
9,740,000 ریال
5,690,000 ریال
9,740,000 ریال
5,690,000 ریال
9,740,000 ریال
5,690,000 ریال
9,740,000 ریال
5,690,000 ریال
9,740,000 ریال
5,690,000 ریال
9,740,000 ریال
5,690,000 ریال
9,740,000 ریال
5,690,000 ریال
9,740,000 ریال
5,690,000 ریال
9,740,000 ریال
5,690,000 ریال
9,740,000 ریال
5,690,000 ریال
9,740,000 ریال
5,690,000 ریال
9,740,000 ریال
5,690,000 ریال
9,740,000 ریال
5,690,000 ریال
11,370,000 ریال
7,650,000 ریال
11,370,000 ریال
7,650,000 ریال
11,370,000 ریال
7,650,000 ریال
11,370,000 ریال
7,650,000 ریال
11,370,000 ریال
7,650,000 ریال
11,370,000 ریال
7,650,000 ریال
11,370,000 ریال
7,650,000 ریال
11,370,000 ریال
7,650,000 ریال
11,370,000 ریال
7,650,000 ریال
11,370,000 ریال
7,650,000 ریال
11,370,000 ریال
7,650,000 ریال
11,370,000 ریال
7,650,000 ریال
11,370,000 ریال
7,650,000 ریال
11,370,000 ریال
7,650,000 ریال
11,370,000 ریال
7,650,000 ریال
11,370,000 ریال
7,650,000 ریال
11,370,000 ریال
7,650,000 ریال
سوئیت نرمال دو نفره
9,720,000 ریال
4,860,000 ریال
9,720,000 ریال
4,860,000 ریال
9,720,000 ریال
4,860,000 ریال
9,720,000 ریال
4,860,000 ریال
9,720,000 ریال
4,860,000 ریال
9,720,000 ریال
4,860,000 ریال
9,720,000 ریال
4,860,000 ریال
9,720,000 ریال
4,860,000 ریال
9,720,000 ریال
4,860,000 ریال
9,720,000 ریال
4,860,000 ریال
9,720,000 ریال
4,860,000 ریال
9,720,000 ریال
4,860,000 ریال
9,720,000 ریال
4,860,000 ریال
11,670,000 ریال
6,600,000 ریال
11,670,000 ریال
6,600,000 ریال
11,670,000 ریال
6,600,000 ریال
11,670,000 ریال
6,600,000 ریال
11,670,000 ریال
6,600,000 ریال
11,670,000 ریال
6,600,000 ریال
11,670,000 ریال
6,600,000 ریال
11,670,000 ریال
6,600,000 ریال
11,670,000 ریال
6,600,000 ریال
11,670,000 ریال
6,600,000 ریال
11,670,000 ریال
6,600,000 ریال
11,670,000 ریال
6,600,000 ریال
11,670,000 ریال
6,600,000 ریال
11,670,000 ریال
6,600,000 ریال
11,670,000 ریال
6,600,000 ریال
11,670,000 ریال
6,600,000 ریال
11,670,000 ریال
6,600,000 ریال
سوئیت رویال دو نفره
11,280,000 ریال
5,640,000 ریال
11,280,000 ریال
5,640,000 ریال
11,280,000 ریال
5,640,000 ریال
11,280,000 ریال
5,640,000 ریال
11,280,000 ریال
5,640,000 ریال
11,280,000 ریال
5,640,000 ریال
11,280,000 ریال
5,640,000 ریال
11,280,000 ریال
5,640,000 ریال
11,280,000 ریال
5,640,000 ریال
11,280,000 ریال
5,640,000 ریال
11,280,000 ریال
5,640,000 ریال
11,280,000 ریال
5,640,000 ریال
11,280,000 ریال
5,640,000 ریال
13,540,000 ریال
8,500,000 ریال
13,540,000 ریال
8,500,000 ریال
13,540,000 ریال
8,500,000 ریال
13,540,000 ریال
8,500,000 ریال
13,540,000 ریال
8,500,000 ریال
13,540,000 ریال
8,500,000 ریال
13,540,000 ریال
8,500,000 ریال
13,540,000 ریال
8,500,000 ریال
13,540,000 ریال
8,500,000 ریال
13,540,000 ریال
8,500,000 ریال
13,540,000 ریال
8,500,000 ریال
13,540,000 ریال
8,500,000 ریال
13,540,000 ریال
8,500,000 ریال
13,540,000 ریال
8,500,000 ریال
13,540,000 ریال
8,500,000 ریال
13,540,000 ریال
8,500,000 ریال
13,540,000 ریال
8,500,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آرایشگاه مردانه- آسانسور- اتاق جلسات- استخرسرپوشیده- اینترنت با سرعت بالا- بیزینس سنتر- پارکینگ در هتل- پارکینگ در اطراف هتل- تاکسی سرویس- تهویه مطبوع- جکوزی- خدمات خشکشویی- خودپرداز- رستوران در هتل- روزنامه رایگان- روم سرویس24ساعته- سالن جشن و مراسم و عروسی- سالن همایش- سونا خشک- سونا بخار- صبحانه رایگان- غرفه صنایع دستی- لابی- نمازخانه- کافی شاپ- کافی نت

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
استخر سرپوشیده
بیزینس سنتر
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
جکوزی
کافی شاپ
سالن همایش
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
آرایشگاه مردانه
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
کافی نت
نمازخانه

IPTV- آشپزخانه در سوئیت- تلویزیونLCD- اینترنت WiFi- حمام- جکوزی- دوش- سرمایش و گرمایش مرکزی- صندوق امانات- سرویس فرنگی- سشوار- فن کویل- مینی بار- میز آرایش- میزکار- وان- حمام- یخچال

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
IPTV
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
جکوزی
دوش
میز کار
آشپزخانه در سوئیت
مینی بار
میز آرایش

آبمیوه طبیعی- انواع املت- املت قارچ- املت گوجه فرنگی- املت میکس- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- خامه- خرما- ژامبون- سوسیس سرخ شده- شیر- عدسی- عسل- مربا- میوه فصل- نان ایرانی- نیمرو- کره- قهوه

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه طبیعی
چای
میوه فصل
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
انواع املت
قهوه

صبحانه بوفه- اینترنت رایگان محدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- استخر- سونا خشک- سونا بخار- جکوزی

استخر
اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
سونا بخار
سونا خشک
صبحانه بوفه

اگر برای شما هم قدم زدن در خیابان خاطره‌انگیز ولیعصر جذاب است و هم دوست دارید در هر فصلی که به پایتخت سفر می کنید از زیبایی‌های خیابان ولیعصر و پارک ساعی بهره‌مند شوید، پیشنهاد ما به شما هتل چهار ستاره سیمرغ است. هتل چهار ستاره سیمرغ که بیشتر شهرت خود را مدیون رستوران بین المللی میامی است؛ در گذشته نیز خود با نام هتل میامی خوانده می شد. هتل سیمرغ دسترسی خوبی با خطوط اتوبوس‌های بی آر تی به شمال و جنوب تهران دارد. علاوه بر این به دیدنی‌ها و جاذبه‌های اطراف میدان ونک و میدان تجریش نزدیک است. از این هتل به راحتی می توان با خطوط بی آر تی به خط 3 و 4 متروی تهران رفت یا پس از پیاده شدن در چهارراه ولیعصر با بی آر تی سرتاسری از شرق به غرب تهران جا به جا شد. هتل سیمرغ با سرلوحه قراردادن میهمان نوازی ایرانی همواره سعی می‌کند بهترین میزبان برای میهمانان پایتخت باشد. این هتل چهارستاره امکانات رفاهی مطلوبی دارد. می‌توانید در استخر آن آب‌تنی کنید و در سونای خشک، سونای بخار و جکوزی خستگی روحی و جسمی را از بدن خودتان خارج کنید. در کافی‌شاپ هتل انواع نوشیدنی‌ها و دسرها سرو می‌شود و می توانید از بودن در آنجا لذت ببرید.

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : تهران
نام شهر : تهران
منطقه شهرداری : 6
محدوده شهرداری : پارک ساعی
سال ساخت : 1379
سال بازسازی : 1389
تعداد اتاق ها : 99
تعداد تخت ها : 136
تعداد طبقات : 10
ظرفیت پارکینگ : 30
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 14:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 7 سال تمام
سن کودک نیم بها :


وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 19

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه مهرآباد 12/9 کیلومتر معادل 00:27 دقیقه با اتومبیل یا 02:25 پیاده
فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی 56 کیلومتر معادل 01:07 دقیقه با اتومبیل یا پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 9 کیلومتر معادل 00:36 دقیقه با اتومبیل یا 01:55 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 11/5 کیلومتر معادل 00:25 دقیقه با اتومبیل یا 02:14 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 5/3 کیلومتر معادل 00:17 دقیقه با اتومبیل یا 01:05 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 4/8 کیلومتر معادل 00:14 دقیقه با اتومبیل یا 00:53 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 12/1 کیلومتر معادل 00:26 دقیقه با اتومبیل یا 01:20 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 4/7 کیلومتر معادل 00:16 دقیقه با اتومبیل یا 00:52 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 11/2 کیلومتر معادل 00:24 دقیقه با اتومبیل یا 01:44 پیاده

رزروهای انجام شده در صورت کنسلی بین 10 تا 5 روز قبل از ورود مهمان مشمول جریمه 45 درصد هزینه یک شب اقامت می باشد. رزروهای انجام شده در صورت کنسلی بین 5 روز تا 72 ساعت قبل زمان ورود مهمان مشمول جریمه 75 درصد هزینه یک شب اقامت می باشد. رزروهای گروهی انجام شده در صورت کنسلی از 72 ساعت قبل از ورود مهمانان، مشمول جریمه هزینه یک شب اقامت می باشد.

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل سیمرغ تهران به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل سیمرغ تهران
 • تا کنون
 • 4.6
لایک شما به هتل سیمرغ تهران   122

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت اقامت هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به قیمت هتل در برابر خدمات هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به خوشرویی کارکنان هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به دسترسی هتل به نقاط مهم
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت غذا و پذیرایی
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس