• امتیاز کلی شما به
 • هتل سالار دره ساری
 • تا کنون
 • 4.5
 • 112
 • 20112
 • بار نمایش

56 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 99 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 3,090,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/28

صبحانه بوفه- اینترنت نا محدود دراتاق و لابی-پارکینگ

مازندران- ساری- کیلومتر12جاده ساری به سمنان- روبروی شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران- هتل سالاردره ساری

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
3,160,000 ریال
با 3% تخفیف
معادل 70,000 ریال
3,090,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 17 باب
5,060,000 ریال
با 7% تخفیف
معادل 310,000 ریال
4,750,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
8,280,000 ریال
با 14% تخفیف
معادل 1,130,000 ریال
7,150,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
9,810,000 ریال
با 16% تخفیف
معادل 1,560,000 ریال
8,250,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
7,190,000 ریال
با 14% تخفیف
معادل 940,000 ریال
6,250,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
3,500,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 150,000 ریال
3,350,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
یک تخته
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,160,000 ریال
3,090,000 ریال
3,950,000 ریال
3,950,000 ریال
3,950,000 ریال
3,950,000 ریال
3,950,000 ریال
3,950,000 ریال
3,950,000 ریال
3,950,000 ریال
دوتخته
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
5,060,000 ریال
4,750,000 ریال
6,320,000 ریال
6,320,000 ریال
6,320,000 ریال
6,320,000 ریال
6,320,000 ریال
6,320,000 ریال
6,320,000 ریال
6,320,000 ریال
سوئیت چهار نفره
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
8,280,000 ریال
7,150,000 ریال
10,350,000 ریال
10,350,000 ریال
10,350,000 ریال
10,350,000 ریال
10,350,000 ریال
10,350,000 ریال
10,350,000 ریال
10,350,000 ریال
رویال سوئیت دو خوابه
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
9,810,000 ریال
8,250,000 ریال
11,770,000 ریال
11,770,000 ریال
11,770,000 ریال
11,770,000 ریال
11,770,000 ریال
11,770,000 ریال
11,770,000 ریال
11,770,000 ریال
سوئیت دوبلکس چهار نفره
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
7,190,000 ریال
6,250,000 ریال
8,620,000 ریال
8,620,000 ریال
8,620,000 ریال
8,620,000 ریال
8,620,000 ریال
8,620,000 ریال
8,620,000 ریال
8,620,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهار نفره (بدون صبحانه)
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
3,500,000 ریال
3,350,000 ریال
4,200,000 ریال
4,200,000 ریال
4,200,000 ریال
4,200,000 ریال
4,200,000 ریال
4,200,000 ریال
4,200,000 ریال
4,200,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

رستوران درهتل- کافی شاپ- استخرسرپوشیده- سالن همایش

اینترنت با سرعت بالا
استخر سرپوشیده
رستوران در هتل
کافی شاپ
سالن همایش

چای ساز- یخچال- سشوار- سرویس فرنگی- تلویزیون

سرویس فرنگی
سشوار
یخچال
تلویزیون معمولی
اینترنت Wi-Fi

کره- پنیر- چای- آبمیوه- انواع مربا- املت- سوسیس سرخ شده

املت گوجه فرنگی
سوسیس سرخ شده
کره
مربا
آب میوه
چای
پنیر

صبحانه بوفه- اینترنت نا محدود دراتاق و لابی-پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

گاهی پیش می آید که خسته می شوید و برای ادامه راه زندگی به مقداری آرامش نیاز دارید. طبیعت منبع آرامش است و سفر راه دستیابی به آن. به دل جنگل بزنید، هتل سالار دره ساری شرایطی را مهیا کرده تا اقامتی بی نظیر را تجربه کنید. رو به منظره ای پر از درختان زیبا در چایخانه بنشینید و دنیا را همچون حبه ای قند در لیوان چای تان حل کنید. به صدای رودخانه سالار دره گوش بدهید و از پنجره اتاق تان طلوع آفتاب را از لابلای شاخ و برگ درختان جنگلی ببینید. در قسمت خوشمزه سفر به رستوران هتل بروید از منو محلی، ایرانی و بین المللی آن لذت ببرید. مرغوبترین سوغات و صنایع دستی ساری را می توانید از فروشگاه هتل جنگلی 4 ستاره سالاردره تهیه کنید. قدم زدن در محوطه سرسبز دو هکتاری با چشم اندازهای زیبا و تجربه تنفس هوای پاک در آن حتما برایتان لذت بخش خواهد بود. شاید دوست داشته باشید کمی بیلیارد بازی کنید و یا بازی های دیگری را امتحان کنید؛ می توانید در مجموعه آبی هتل نیز تنی به آب بزنید. اگر قصد برگزاری یک مراسم مجلل را دارید، تالار هزار نفری هتل سالاردره با امکانات مدرن، اماده پذیرایی از شما خواهد بود. تمام امکانات برای یک سفر خوب در هتل سالار دره فراهم شده تا خاطره ای خوش در ذهن تان ثبت شود.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : مازندران
نام شهر : ساری
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1352
سال بازسازی : 1387
تعداد اتاق ها : 56
تعداد تخت ها : 99
تعداد طبقات : 2
ظرفیت پارکینگ : 65
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه :
سن بچه رایگان :
سن کودک نیم بها :

ورود حیوانات به هتل ممنوع میباشد.

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 10
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 35 کیلومتر معادل 00:50 دقیقه با اتومبیل یا 04:00 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 13 کیلومتر معادل 00:18 دقیقه با اتومبیل یا 01:30 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 35 کیلومتر معادل 00:36 دقیقه با اتومبیل یا 04:00 پیاده
فاصله تا دریا 72 کیلومتر معادل 01:20 دقیقه با اتومبیل یا 08:04 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 15 کیلومتر معادل 00:22 دقیقه با اتومبیل یا 01:40 پیاده

تا 10روز قبل ازورود مهمان 20درصد تا 1 روز قبل ازورود مهمان 50درصد تا 2 روز قبل از ورود مهمان 50درصد تا 3 روز قبل از ورود مهمان 50درصد تا 4 روز قبل از ورود مهمان 50درصد

کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان مشمول 50 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی تا 3 روز قبل از ورود میهمان مشمول 50 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل سالار دره ساری به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل سالار دره ساری
 • تا کنون
 • 4.5
لایک شما به هتل سالار دره ساری   112

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس