• امتیاز کلی شما به
 • هتل نگین پاسارگاد مشهد
 • تا کنون
 • 4.9
 • 106
 • 20116
 • بار نمایش

104 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 232 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی ریال اولین تاریخ قابل رزرو

صبحانه بوفه - اینترنت رایگان در لابی - اینترنت رایگان در اتاق - اتاق بازی کودک - کتابخانه

خراسان رضوی- مشهد- خیابان شیرازی- نبش شیرازی 4- هتل نگین پاسارگاد

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
5,920,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
5,920,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
6,940,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
6,940,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
8,700,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
8,700,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 8 باب
10,490,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
10,490,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
15,158,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
15,158,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
دوشنبه
1398/02/02
ﺳﻪشنبه
1398/02/03
چهارشنبه
1398/02/04
پنجشنبه
1398/02/05
دوتخته لوکس
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
5,920,000 ریال
سوئیت VIP دو نفره
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
6,940,000 ریال
آپارتمان یک خوابه دو نفره
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
8,700,000 ریال
آپارتمان یک خوابه سه نفره
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
10,490,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال
15,158,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

امکانات بازی کودکان - پارکینگ در اطراف هتل - خدمات خشکشویی - صرافی - لابی - اینترنت با سرعت بالا - پارکینگ در هتل - تهویه مطبوع -خودپرداز بانک - روزنامه رایگان - صندوق امانات در لابی - مرکز خرید - کافی شاپ - آسانسور - تاکسی سرویس - رستوران در هتل - رستوران فست فود - اتاق جلسات - رستوران فضای باز - صبحانه رایگان - نمازخانه

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
رستوران فضای باز
مرکز خرید
کتابخانه
خدمات پزشکی
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
اجاره اتومبیل
رستوران فست فود
رستوران سنتی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
صرافی
امکانات بازی کودکان
نمازخانه

IPTV - دوش - سرویس فرنگی - اینترنت WIFI - روزنامه رایگان - فن کویل - بالکن - سرمایش و گرمایش مرکزی - میز کار - یخچال - اسپیلت - تلویزیون LCD - حمام - سرویس ایرانی - آشپزخانه در سوئیت -مینی بار - کتری برقی -

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
وان در حمام برخی اتاق ها
سشوار
یخچال
IPTV
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
دوش
میز کار
بالکن قابل استفاده
آشپزخانه در سوئیت
روزنامه رایگان
مینی بار
بالکن غیر قابل استفاده
کتری برقی برای آب جوش
چای تی بگ و نسکافه رایگان

آب میوه - املت میکس - چای - ژامبون - عدسی - مربا - نسکافه - آب میوه طبیعی - انواع املت - حلیم - سرشیر - عسل - میوه فصل - نیمرو - املت قارچ - پنیر - خامه - سوسیس سرخ شده - قهوه - نان ایرانی - کره - املت گوجه فرنگی - تخم مرغ آب پز - خرما - شیر - لوبیا - نان فرانسوی

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
سرشیر
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
حلیم
قهوه

صبحانه بوفه - اینترنت رایگان در لابی - اینترنت رایگان در اتاق - اتاق بازی کودک - کتابخانه

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه بوفه

اگر اقامت در هتل های تمیز و نوساز را می پسندید و می خواهید در طول مدت اقامتتان نزدیک به حرم مطهر امام رضا (ع) باشید، هتل نگین پاسارگاد مشهد را مد نظر قرار دهید. هتلی سه ستاره و کم نظیر با واحدهای اقامتی زیبا و دلباز و طراحی دلنشین که در سال 1394 برای ارائه خدمات به زائرین حرم امام رضا (ع) مورد بهره برداری قرار گرفته است. این هتل دارای 104 واحد اقامتی است که به شکل اتاق، آپارتمان و سوئیت های مختلف به مهمانان عرضه می شود. طراحی منحصر به فرد و خاص رستوران سنتی هتل نگین پاسارگاد آنقدر دلنشین است که هر زائری را برای صرف وعده های غذایی به خود فرا می خواند. برای لذت بردن از آسمان آبی در هنگام صرف غذا به روف گاردن هتل سری بزنید و بهترین غذاهای ایرانی و فرنگی را سفارش دهید. پرسنل حرفه ای کافی شاپ پذیرای مهمانانی هستند که به دنبال یک محیط دوستانه برای سپری کردن ساعاتی خوش هستند. هتل نگین پاسارگاد مشهد تمهیداتی نظیر اتاق بازی کودکان در نظر گرفته که سفر را برای فرزندان شما لذت بخش تر کند. برای رفت و آمدهای شهری می توانید از تاکسی سرویس هتل استفاده کنید. این هتل دارای پارکینگی با گنجایش بیش از یکصد خودرو می باشد. سالن های همایش و اتاق جلسات مجهز این مجموعه با ارائه خدمات مناسب جای خود را در ذهن شما باز خواهد کرد. از دیگر امکانات هتل می توان به صبحانه رایگان، اینترنت پرسرعت، خدمات خشک شویی و صرافی اشاره کرد. 

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : خراسان رضوی
نام شهر : مشهد
منطقه شهرداری : 5
محدوده شهرداری : خیابان شیرازی
سال ساخت : 1394
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 104
تعداد تخت ها : 232
تعداد طبقات : 17
ظرفیت پارکینگ : 114
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت تاشو فلزی
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 7 سال


مسافر عرب پذیرفته نمیشود

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 11/5 کیلومتر معادل 00:25 دقیقه با اتومبیل یا 02:00 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 2/6 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:20 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 6/9 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 01:15 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 3/2 کیلومتر معادل 00:13 دقیقه با اتومبیل یا 00:23 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 0/3 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 00:04 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 1/3 کیلومتر معادل 00:08 دقیقه با اتومبیل یا 00:16 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 7/5 کیلومتر معادل 00:18 دقیقه با اتومبیل یا 01:19 پیاده

48 ساعت قبل از ورود هزینه یک شب کسر می شود.

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل نگین پاسارگاد مشهد به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل نگین پاسارگاد مشهد
 • تا کنون
 • 4.9
لایک شما به هتل نگین پاسارگاد مشهد   106

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل Service
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به امکانات هتل Facilities
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به راحتی و آسایش هتل Comfort
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به قیمت هتل Value for money
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کارکنان هتل Staff
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به تمیزی و پاکیزگی هتل Cleanliness
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل Location
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به اینترنت رایگان هتل Free WiFi
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس