مشهد : 135 هتل
جستجو هتل یا شهر
تاریخ ورود
به مدت

    5 ستاره (14)
    4 ستاره (24)
    3 ستاره (52)
    2 ستاره (18)
    1 ستاره (25)
بدون رتبه بندی (1)


840,000 36,100,000

آرامگاه اباصلت مشهد
آرامگاه پیر پالاندوز مشهد
آرامگاه فردوسی
بازار رضا مشهد
باغ پرندگان مشهد

فرودگاه
ایستگاه قطار
ترمینال مسافربری
مرکز شهر و نقاط دیدنی
نمایشگاه بین المللی

هتل (104)
هتل آپارتمان (29)
مهمانسرا (2)

صبحانه
فول برد(صبحانه،ناهار،شام)
هاف برد(صبحانه با ناهار یا شام)

اینترنت با سرعت بالا
استخر سرپوشیده
بیزینس سنتر
سالن همایش
صبحانه رایگان

اینترنت Wi-Fi
قهوه ساز
کتری برقی برای آب جوش
صندوق امانات
حمام

بسیار عالی - بالای 4.5
عالی - بالای 4
خوب - بالای 3.5
قابل قبول - بالای 3
بدون امتیاز - زیر 3

هتل های الماس مشهد(2)
هتل های بین المللی قصر(2)
هتل های پارس(1)
هتل های پارسیان(1)
هتل های هلیا(3)

از 1391 به بعد (85)
از 1381 تا 1390 (25)
از سال 1371 تا 1380 (3)
از سال 1361 تا 1370 (0)
قبل از 1361 (1)

بیشتر از 500 باب (0)
از 401 باب تا 500 باب (0)
از 301 باب تا 400 باب (4)
از 201 باب تا 300 باب (9)
از 101 باب تا 200 باب (19)
از 51 باب تا 100 باب (38)
از 26 باب تا 50 باب (44)
کمتر از 25 باب (12)

عالی 4.4 از 5 164
قیمت از 4,655,000 ریال
عالی 4.5 از 5 158
قیمت از 4,750,000 ریال
عالی 4.7 از 5 139
قیمت از 3,190,000 ریال
عالی 4.5 از 5 136
قیمت از 3,690,000 ریال
عالی 4.4 از 5 141
قیمت از 4,750,000 ریال
عالی 4.7 از 5 135
قیمت از 2,850,000 ریال
عالی 4.7 از 5 128
قیمت از 4,090,000 ریال
عالی 4.5 از 5 129
قیمت از 2,490,000 ریال
عالی 4.7 از 5 130
قیمت از 2,700,000 ریال
عالی 4.7 از 5 136
قیمت از 3,550,000 ریال
عالی 4.9 از 5 121
قیمت از 3,790,000 ریال
عالی 4.8 از 5 124
قیمت از 3,490,000 ریال
عالی 4.7 از 5 124
قیمت از 3,150,000 ریال
عالی 4.8 از 5 126
قیمت از 4,350,000 ریال
عالی 4.8 از 5 120
قیمت از 4,430,000 ریال
عالی 4.7 از 5 115
قیمت از 2,290,000 ریال
عالی 4.9 از 5 115
قیمت از 2,650,000 ریال
عالی 4.5 از 5 114
قیمت از 2,190,000 ریال
عالی 4.6 از 5 113
قیمت از 4,750,000 ریال
عالی 4.9 از 5 114
قیمت از 2,850,000 ریال
عالی 4.8 از 5 113
قیمت از 4,800,000 ریال
عالی 4.7 از 5 109
قیمت از 5,200,000 ریال
عالی 4.7 از 5 111
قیمت از 2,250,000 ریال
عالی 4.9 از 5 107
قیمت از 1,000,000 ریال
عالی 4.9 از 5 13
قیمت از 2,390,000 ریال
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 5,490,000 ریال
عالی 4.8 از 5 112
قیمت از 3,780,000 ریال
عالی 4.8 از 5 111
قیمت از 1,520,000 ریال
عالی 4.8 از 5 111
قیمت از 3,890,000 ریال
عالی 4.9 از 5 113
قیمت از 4,090,000 ریال
عالی 4.7 از 5 111
قیمت از 4,250,000 ریال
عالی 4.7 از 5 110
قیمت از 4,250,000 ریال
عالی 4.6 از 5 110
قیمت از 2,550,000 ریال
عالی 4.9 از 5 111
قیمت از 2,550,000 ریال
عالی 5 از 5 2
قیمت از 2,550,000 ریال
عالی 4.2 از 5 108
قیمت از 2,890,000 ریال
عالی 4.8 از 5 110
قیمت از 4,650,000 ریال
عالی 4.9 از 5 109
قیمت از 1,590,000 ریال
عالی 4.8 از 5 109
قیمت از 3,380,000 ریال
عالی 4.5 از 5 109
قیمت از 4,690,000 ریال
عالی 4.6 از 5 109
قیمت از 1,570,000 ریال
عالی 4.5 از 5 111
قیمت از 4,050,000 ریال
عالی 4.8 از 5 108
قیمت از 3,850,000 ریال
عالی 4.7 از 5 107
قیمت از 3,600,000 ریال
عالی 4.8 از 5 107
قیمت از 4,100,000 ریال
عالی 4.4 از 5 107
قیمت از 2,390,000 ریال
عالی 4.8 از 5 108
قیمت از 1,900,000 ریال
عالی 4.7 از 5 108
قیمت از 2,250,000 ریال
عالی 4.8 از 5 106
قیمت از 2,150,000 ریال
عالی 4.2 از 5 107
قیمت از 2,550,000 ریال
عالی 4.8 از 5 107
قیمت از 3,100,000 ریال
عالی 4.7 از 5 109
قیمت از 3,450,000 ریال
عالی 4.8 از 5 107
قیمت از 1,000,000 ریال
عالی 4.8 از 5 106
قیمت از 1,100,000 ریال
عالی 4.6 از 5 107
قیمت از 1,100,000 ریال
عالی 4.6 از 5 107
قیمت از 3,700,000 ریال
عالی 4.8 از 5 107
قیمت از 1,900,000 ریال
عالی 4.8 از 5 104
قیمت از 1,400,000 ریال
عالی 4.8 از 5 105
قیمت از 2,190,000 ریال
عالی 4.7 از 5 104
قیمت از 2,300,000 ریال
عالی 4.8 از 5 107
قیمت از 3,400,000 ریال
عالی 4.7 از 5 107
قیمت از 1,410,000 ریال
عالی 4.8 از 5 107
قیمت از 1,800,000 ریال
خیلی خوب 4 از 5 104
قیمت از 5,500,000 ریال
عالی 4.8 از 5 104
قیمت از 3,700,000 ریال
عالی 4.5 از 5 106
قیمت از 3,520,000 ریال
عالی 4.4 از 5 106
قیمت از 1,140,000 ریال
عالی 4.1 از 5 105
قیمت از 2,550,000 ریال
عالی 4.9 از 5 108
قیمت از 4,100,000 ریال
عالی 4.6 از 5 106
قیمت از 1,100,000 ریال
عالی 4.5 از 5 107
قیمت از 2,700,000 ریال
عالی 4.7 از 5 104
قیمت از 3,100,000 ریال
عالی 4.6 از 5 106
قیمت از 3,750,000 ریال
عالی 4.7 از 5 104
قیمت از 2,270,000 ریال
خیلی خوب 4 از 5 105
قیمت از 4,550,000 ریال
عالی 4.2 از 5 106
قیمت از 960,000 ریال
عالی 4.7 از 5 106
قیمت از 1,050,000 ریال
عالی 4.8 از 5 105
قیمت از 1,450,000 ریال
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 1,450,000 ریال
عالی 4.7 از 5 104
قیمت از 2,350,000 ریال
عالی 4.8 از 5 105
قیمت از 840,000 ریال
عالی 4.9 از 5 105
قیمت از 2,820,000 ریال
عالی 4.8 از 5 104
قیمت از 1,700,000 ریال
عالی 4.5 از 5 106
قیمت از 2,150,000 ریال
عالی 4.9 از 5 107
قیمت از 4,650,000 ریال
عالی 4.8 از 5 106
قیمت از 3,900,000 ریال
عالی 4.7 از 5 106
قیمت از 2,050,000 ریال
عالی 4.7 از 5 105
قیمت از 2,750,000 ریال
عالی 4.5 از 5 106
قیمت از 2,650,000 ریال
عالی 4.5 از 5 107
قیمت از 3,000,000 ریال
عالی 4.6 از 5 105
قیمت از 4,350,000 ریال
عالی 4.9 از 5 105
قیمت از 1,950,000 ریال
عالی 4.8 از 5 109
قیمت از 2,950,000 ریال
عالی 4.6 از 5 106
قیمت از 2,700,000 ریال
عالی 4.7 از 5 106
قیمت از 2,100,000 ریال
عالی 4.7 از 5 105
قیمت از 2,150,000 ریال
عالی 4.8 از 5 104
قیمت از 1,990,000 ریال
عالی 4.6 از 5 105
قیمت از 2,200,000 ریال
متوسط 3 از 5 3
قیمت از 2,200,000 ریال
عالی 4.6 از 5 106
قیمت از 1,320,000 ریال
عالی 4.5 از 5 105
قیمت از 1,900,000 ریال
عالی 4.8 از 5 105
قیمت از 1,600,000 ریال
عالی 4.5 از 5 3
قیمت از 3,150,000 ریال
عالی 4.5 از 5 105
قیمت از 1,950,000 ریال
عالی 4.3 از 5 105
قیمت از 1,040,000 ریال
عالی 4.5 از 5 106
قیمت از 3,590,000 ریال
عالی 4.4 از 5 106
قیمت از 2,550,000 ریال
عالی 4.7 از 5 108
قیمت از 2,190,000 ریال
عالی 4.6 از 5 104
قیمت از 1,650,000 ریال
عالی 4.4 از 5 104
قیمت از 2,250,000 ریال
عالی 4.2 از 5 104
قیمت از 1,950,000 ریال
عالی 4.8 از 5 106
قیمت از 1,790,000 ریال
عالی 4.8 از 5 104
قیمت از 1,950,000 ریال
عالی 4.5 از 5 104
قیمت از 2,550,000 ریال
عالی 4.7 از 5 104
قیمت از 3,150,000 ریال
عالی 4.6 از 5 104
قیمت از 1,750,000 ریال
عالی 4.6 از 5 104
قیمت از 1,650,000 ریال
عالی 4.7 از 5 105
قیمت از 1,750,000 ریال
عالی 4.7 از 5 103
قیمت از 2,050,000 ریال
عالی 4.6 از 5 103
قیمت از 1,780,000 ریال
عالی 4.5 از 5 103
قیمت از 1,000,000 ریال
عالی 4.7 از 5 103
قیمت از 2,450,000 ریال
عالی 4.7 از 5 103
قیمت از 1,350,000 ریال
عالی 4.8 از 5 103
قیمت از 2,790,000 ریال
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 2,790,000 ریال
عالی 4.2 از 5 5
قیمت از 2,790,000 ریال
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 2,790,000 ریال
عالی 4.2 از 5 6
قیمت از 2,790,000 ریال
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 2,790,000 ریال
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 2,790,000 ریال
عالی 4.4 از 5 103
قیمت از 2,550,000 ریال
عالی 4.8 از 5 103
قیمت از 4,150,000 ریال
خیلی خوب 3.5 از 5 3
قیمت از 4,150,000 ریال
بدون رتبه بندی
عالی 4.4 از 5 103
قیمت از 4,150,000 ریال
بدون رتبه بندی
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 4,150,000 ریال

هتل‌های مشهد را می‌توانید آنلاین در سایت علاءالدین تراول رزرو کنید. با معرفی هتل‌های مشهد در سایت سعی بر این داشته‌ایم تا اطلاعاتی جامع را در اختیار شما قرار دهیم. وارد صفحه هتل‌های مشهد ‌می‌شوید. لیست هتل‌های مشهد با قیمت بر روی صفحه دیده می‌شود. اگر تمایل داشته باشید می توانید هتل‌های نزدیک به حرم امام رضا را برای رزرو محل اقامت خود انتخاب کنید. اطلاعات متنوعی که در سایت قرار دارد قابلیت مشاهده هتل‌های نزدیک به جاذبه‌‌های دیدنی، مراکز اداری و تجاری و حتی درمانی مشهد را آسان‌‌‌تر می‌کند. از دیگر قابلیت‌های سایت آگاهی یافتن از قیمت هتل آپارتمان‌های درجه یک است. برای انتخابی سریع‌تر بعد از کلیک بر روی دکمه رزرو به صفحه اطلاعات هتل وارد می‌شوید. صفحه‌ای که با مشاهده عکس‌های هتل، قیمت اتاق‌ها، مقررات خاص هتل بتوانید شناخت بیشتری پیدا ‌کنید.  بهترین هتل‌های مشهد را با تخفیف ویژه از ما بخواهید فقط کافی است وارد سایت علاءالدین تراول شوید و با چند کلیک آسان رزرو خود را آنلاین ثبت کنید یا با شماره تلفن 74495-021 در تماس باشید.