مشهد : 136 هتل
جستجو هتل یا شهر
تاریخ ورود
به مدت

    5 ستاره (14)
    4 ستاره (25)
    3 ستاره (53)
    2 ستاره (22)
    1 ستاره (20)
بدون رتبه بندی (1)


890,000 45,600,000

آرامگاه اباصلت مشهد
آرامگاه پیر پالاندوز مشهد
آرامگاه فردوسی
بازار رضا مشهد
باغ پرندگان مشهد

فرودگاه
ایستگاه قطار
ترمینال مسافربری
مرکز شهر و نقاط دیدنی
نمایشگاه بین المللی

هتل (104)
هتل آپارتمان (30)
مهمانسرا (2)

صبحانه
فول برد(صبحانه،ناهار،شام)
هاف برد(صبحانه با ناهار یا شام)

اینترنت با سرعت بالا
استخر سرپوشیده
بیزینس سنتر
سالن همایش
صبحانه رایگان

اینترنت Wi-Fi
قهوه ساز
کتری برقی برای آب جوش
صندوق امانات
حمام

بسیار عالی - بالای 4.5
عالی - بالای 4
خوب - بالای 3.5
قابل قبول - بالای 3
بدون امتیاز - زیر 3

هتل های الماس مشهد(2)
هتل های بین المللی قصر(2)
هتل های پارس(1)
هتل های پارسیان(1)
هتل های هلیا(3)

از 1391 به بعد (88)
از 1381 تا 1390 (25)
از سال 1371 تا 1380 (3)
از سال 1361 تا 1370 (0)
قبل از 1361 (1)

بیشتر از 500 باب (0)
از 401 باب تا 500 باب (0)
از 301 باب تا 400 باب (4)
از 201 باب تا 300 باب (9)
از 101 باب تا 200 باب (20)
از 51 باب تا 100 باب (40)
از 26 باب تا 50 باب (48)
کمتر از 25 باب (13)

عالی 4.4 از 5 178
قیمت از 5,605,000 ریال با 5% تخفیف
عالی 4.5 از 5 171
قیمت از 4,410,000 ریال با 10% تخفیف
عالی 4.7 از 5 143
قیمت از 3,050,000 ریال با 11% تخفیف
عالی 4.5 از 5 137
قیمت از 3,670,000 ریال با 8% تخفیف
عالی 4.4 از 5 149
قیمت از 4,785,000 ریال با 1% تخفیف
عالی 4.7 از 5 138
قیمت از 2,600,000 ریال با 19% تخفیف
عالی 4.7 از 5 131
قیمت از 4,750,000 ریال با 14% تخفیف
عالی 4.5 از 5 130
قیمت از 4,550,000 ریال با 17% تخفیف
عالی 4.7 از 5 131
قیمت از 1,940,000 ریال با 39% تخفیف
عالی 4.6 از 5 137
قیمت از 3,390,000 ریال با 16% تخفیف
عالی 4.9 از 5 124
قیمت از 3,980,000 ریال با 24% تخفیف
عالی 4.8 از 5 128
قیمت از 2,730,000 ریال با 27% تخفیف
عالی 4.8 از 5 125
قیمت از 2,990,000 ریال با 15% تخفیف
عالی 4.8 از 5 127
قیمت از 3,140,000 ریال با 28% تخفیف
عالی 4.8 از 5 122
قیمت از 2,500,000 ریال با 9% تخفیف
عالی 4.7 از 5 116
قیمت از 2,050,000 ریال با 25% تخفیف
عالی 4.6 از 5 118
قیمت از 2,400,000 ریال با 31% تخفیف
عالی 4.5 از 5 116
قیمت از 2,230,000 ریال با 1% تخفیف
عالی 4.6 از 5 114
قیمت از 1,029,000 ریال با 81% تخفیف
عالی 4.6 از 5 115
قیمت از 2,450,000 ریال با 40% تخفیف
عالی 4.8 از 5 113
قیمت از 1,950,000 ریال با 12% تخفیف
عالی 4.8 از 5 112
قیمت از 4,800,000 ریال با 12% تخفیف
عالی 4.7 از 5 114
قیمت از 2,200,000 ریال با 16% تخفیف
عالی 4.9 از 5 109
قیمت از 2,100,000 ریال با 16% تخفیف
عالی 4.9 از 5 13
قیمت از 3,060,000 ریال با 32% تخفیف
عالی 5 از 5 3
قیمت از 5,450,000 ریال با 10% تخفیف
عالی 4.8 از 5 113
قیمت از 3,570,000 ریال با 15% تخفیف
عالی 4.8 از 5 113
قیمت از 1,440,000 ریال با 42% تخفیف
عالی 4.8 از 5 114
قیمت از 3,890,000 ریال با 6% تخفیف
عالی 4.9 از 5 114
قیمت از 4,750,000 ریال با 5% تخفیف
عالی 4.7 از 5 112
قیمت از 2,500,000 ریال با 12% تخفیف
عالی 4.7 از 5 110
قیمت از 2,500,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 110
قیمت از 3,100,000 ریال با 14% تخفیف
عالی 4.9 از 5 114
قیمت از 2,490,000 ریال با 22% تخفیف
عالی 5 از 5 4
قیمت از 2,290,000 ریال با 34% تخفیف
خیلی خوب 3.8 از 5 109
قیمت از 3,080,000 ریال با 12% تخفیف
عالی 5 از 5 0
قیمت از 1,690,000 ریال با 44% تخفیف
عالی 4.8 از 5 110
قیمت از 2,990,000 ریال با 20% تخفیف
عالی 4.9 از 5 110
قیمت از 1,850,000 ریال با 1% تخفیف
عالی 4.9 از 5 110
قیمت از 2,000,000 ریال با 43% تخفیف
عالی 4.5 از 5 109
قیمت از 4,290,000 ریال با 18% تخفیف
عالی 4.6 از 5 109
قیمت از 2,250,000 ریال با 44% تخفیف
عالی 4.3 از 5 112
قیمت از 2,600,000 ریال با 41% تخفیف
عالی 4.8 از 5 109
قیمت از 5,100,000 ریال با 8% تخفیف
عالی 4.7 از 5 108
قیمت از 5,100,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 108
قیمت از 3,100,000 ریال با 44% تخفیف
عالی 4.4 از 5 108
قیمت از 3,100,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 109
قیمت از 3,100,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 110
قیمت از 1,410,000 ریال با 6% تخفیف
عالی 4.8 از 5 107
قیمت از 1,410,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.2 از 5 110
قیمت از 1,410,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 110
قیمت از 1,750,000 ریال با 38% تخفیف
عالی 4.7 از 5 110
قیمت از 3,400,000 ریال با 9% تخفیف
عالی 4.8 از 5 107
قیمت از 1,460,000 ریال با 15% تخفیف
عالی 4.8 از 5 107
قیمت از 1,930,000 ریال با 36% تخفیف
عالی 4.6 از 5 107
قیمت از 1,100,000 ریال با 56% تخفیف
عالی 4.6 از 5 108
قیمت از 2,050,000 ریال با 25% تخفیف
عالی 4.6 از 5 108
قیمت از 2,050,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 104
قیمت از 1,700,000 ریال با 23% تخفیف
عالی 4.8 از 5 105
قیمت از 2,150,000 ریال با 19% تخفیف
عالی 4.7 از 5 104
قیمت از 2,080,000 ریال با 17% تخفیف
عالی 4.8 از 5 108
قیمت از 2,950,000 ریال با 16% تخفیف
عالی 4.7 از 5 107
قیمت از 2,950,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 107
قیمت از 1,650,000 ریال با 22% تخفیف
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 4,730,000 ریال با 14% تخفیف
خیلی خوب 4 از 5 105
قیمت از 3,700,000 ریال با 55% تخفیف
عالی 4.8 از 5 104
قیمت از 2,500,000 ریال با 29% تخفیف
خیلی خوب 3.7 از 5 107
قیمت از 3,200,000 ریال با 12% تخفیف
عالی 4.4 از 5 106
قیمت از 1,140,000 ریال با 51% تخفیف
عالی 4.1 از 5 105
قیمت از 2,100,000 ریال با 23% تخفیف
عالی 4.9 از 5 109
قیمت از 3,740,000 ریال با 26% تخفیف
عالی 4.6 از 5 106
قیمت از 1,650,000 ریال با 45% تخفیف
عالی 4.5 از 5 107
قیمت از 2,200,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 104
قیمت از 1,300,000 ریال با 50% تخفیف
عالی 4.7 از 5 108
قیمت از 2,950,000 ریال با 2% تخفیف
عالی 4.7 از 5 104
قیمت از 2,170,000 ریال با 24% تخفیف
خیلی خوب 4 از 5 106
قیمت از 3,800,000 ریال با 30% تخفیف
عالی 4.2 از 5 106
قیمت از 3,800,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 106
قیمت از ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 105
قیمت از 2,050,000 ریال با 59% تخفیف
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 3,050,000 ریال با 39% تخفیف
عالی 4.7 از 5 104
قیمت از 2,950,000 ریال با 15% تخفیف
عالی 4.8 از 5 107
قیمت از 1,400,000 ریال با 15% تخفیف
عالی 4.1 از 5 105
قیمت از 2,600,000 ریال با 26% تخفیف
عالی 4.8 از 5 106
قیمت از 2,150,000 ریال با 24% تخفیف
عالی 4.5 از 5 106
قیمت از 1,850,000 ریال با 20% تخفیف
عالی 4.9 از 5 108
قیمت از 3,600,000 ریال با -20% تخفیف
عالی 4.8 از 5 106
قیمت از 3,460,000 ریال با 12% تخفیف
عالی 4.7 از 5 106
قیمت از 3,500,000 ریال با 11% تخفیف
عالی 4.7 از 5 106
قیمت از 3,090,000 ریال با 2% تخفیف
عالی 4.5 از 5 106
قیمت از 2,200,000 ریال با 38% تخفیف
عالی 4.5 از 5 107
قیمت از 3,800,000 ریال با 10% تخفیف
بدون امتیاز از 5 2
قیمت از 3,800,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 107
قیمت از 3,800,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.9 از 5 106
قیمت از 3,800,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 110
قیمت از 2,200,000 ریال با 52% تخفیف
عالی 4.6 از 5 107
قیمت از 2,200,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 106
قیمت از 2,200,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 106
قیمت از 2,200,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 105
قیمت از 2,200,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 105
قیمت از 1,700,000 ریال با 15% تخفیف
متوسط 3 از 5 4
قیمت از 1,700,000 ریال با 0% تخفیف
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 1,700,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 106
قیمت از 1,700,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.5 از 5 105
قیمت از 1,700,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 105
قیمت از 1,700,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 5 از 5 2
قیمت از 2,200,000 ریال با 12% تخفیف
عالی 4.5 از 5 3
قیمت از 2,200,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.5 از 5 105
قیمت از 2,200,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.3 از 5 105
قیمت از 2,200,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.5 از 5 108
قیمت از 2,200,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.4 از 5 107
قیمت از 1,900,000 ریال با 37% تخفیف
عالی 4.7 از 5 110
قیمت از 1,900,000 ریال با 0% تخفیف
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 2,050,000 ریال با 15% تخفیف
خیلی خوب 4 از 5 107
قیمت از 2,050,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.2 از 5 106
قیمت از 2,050,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.2 از 5 105
قیمت از 2,050,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 107
قیمت از 2,050,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 105
قیمت از 2,050,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.5 از 5 105
قیمت از 2,050,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 106
قیمت از 2,050,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 105
قیمت از 2,050,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 105
قیمت از 1,750,000 ریال با 3% تخفیف
عالی 4.6 از 5 107
قیمت از 2,600,000 ریال با 43% تخفیف
عالی 4.7 از 5 104
قیمت از 2,600,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 104
قیمت از 2,600,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.5 از 5 104
قیمت از 2,600,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 105
قیمت از 2,600,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 105
قیمت از 890,000 ریال با 56% تخفیف
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 890,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 105
قیمت از 890,000 ریال با 0% تخفیف
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 890,000 ریال با 0% تخفیف
خیلی خوب 3.6 از 5 104
قیمت از 890,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 104
قیمت از 890,000 ریال با 0% تخفیف
بدون رتبه بندی
عالی 4.4 از 5 104
قیمت از 2,050,000 ریال با 4% تخفیف
بدون رتبه بندی
عالی 5 از 5 3
قیمت از 2,050,000 ریال با 0% تخفیف

هتل های مشهد را می‌توانید آنلاین در سایت علاءالدین تراول رزرو کنید. با معرفی هتل های مشهد در سایت سعی بر این داشته‌ایم تا اطلاعاتی جامع را در اختیار شما قرار دهیم. وارد صفحه هتل های مشهد ‌می‌شوید. لیست هتل های مشهد با قیمت بر روی صفحه دیده می‌شود. اطلاعات متنوعی که در سایت قرار دارد قابلیت مشاهده هتل‌های نزدیک به جاذبه‌‌های دیدنی، مراکز اداری و تجاری و حتی درمانی مشهد را آسان‌‌‌تر می‌کند. از دیگر قابلیت‌های سایت آگاهی یافتن از قیمت هتل آپارتمان‌های درجه یک است.
 اگر تمایل داشته باشید می توانید هتل های نزدیک به حرم امام رضا را برای رزرو محل اقامت خود انتخاب کنید. خیابان امام رضا (ع)، پرهیاهوترین خیابان شهر مشهد است، جایی که بازارهای رنگارنگ و هتل های لوکس قرار گرفته‌اند و خیابان در نهایت به حرم امام رضا می‌رسد. این خیابان در مسیر اصلی و در کوچه پس کوچه‌هایش پر است از هتل های لاکچری و هتل های پنج ستاره. هتل درویشی یکی از هتل های 5 ستاره مشهد است که به خاطر کیفیت بالا و امکانات زیادی که دارد، از محبوب ترین هتل های لوکس مشهد به شمار می‌آید. هتل قصر طلایی نیز در نزدیکی این هتل است و با وارد شدن در آن حس می‌کنید به کاخی از امپراطوران روم باستان وارد شده‌اید. معماری جذاب این هتل و اتاق‌های جذابی که دارد سبب شده این هتل لوکس در مشهد بسیار پرطرفدار شود. هتل الماس 2 نیز یک هتل لوکس و 4 ستاره در نزدیکی این دو هتل است که علاوه بر معماری بسیار جذابش، طراحی جذاب واحدهای اقامتی‌اش سبب شده تا همچون الماسی واقعی در شهر مشهد بدرخشد. اقامت در اتاق هایی به سبک عصر صفوی، سبک عرب، سبک ترکیه و ... حتما سفرتان را خاطره‌انگیزتر از همیشه می‌کند. هتل بین المللی قصر نیز یک هتل در نزدیکی حرم مطهر رضوی و در خیابان امام رضاست و با اقامت در اتاق‌های فوق لوکسش می‌توانید حس خوبی از اقامت داشته باشید. از دیگر هتل های مشهد در خیابان امام رضا می‌توان به هتل تهران مشهد (از هتل های سه ستاره مشهد که به خوبی بازسازی شده)، هتل اترک مشهد (هتلی چهارستاره که به بازار رضا و حرم امام نزدیک است) و هتل جواد مشهد (هتلی چهارستاره با اتاق‌هایی جذاب) اشاره کرد. البته هتل های پنج ستاره در مشهد زیادند. مثلا هتل مدینه الرضا اگر چه در خیابان امام رضا قرار نگرفته اما یکی از نزدیکترین هتل ها به حرم محسوب می‌شود و معماری کاملا متفاوتی از دیگر هتل های پنج ستاره دارد. المان های معماری اسلامی در این هتل و وجود بزرگترین رستوران گردان در آن، آن را به هتلی متفاوت تبدیل کرده است. هتل های 5 ستاره مشهد محدود به این ها نمی‌شود. در خیابان های خلوت شهر، جایی به دور از همه شلوغی‌ها هتل پارس مشهد قرار گرفته و اگر بخواهید در آن اقامت کنید می‌توانید از دریاچه زیبایش لذت ببرید و سری هم به رستوران‌های خوبش بزنید. هتل پردیسان نیز از هتل های اطراف مشهد است که فضای سبز بزرگی دارد. مجموعه هتل های هما نیز دو هتل بزرگ در این شهر دارد. هتل هما 2 مشهد که به هتل هما خیام مشهد نیز معروف است، علاوه بر اینکه هتلی بزرگ و با فضای باز زیاد و به دور از هیاهوی شهری محسوب می‌شود از مزیت نزدیکی به نمایشگاه بین المللی مشهد نیز برخوردار است. هتل ما 1 مشهد (هتل هما احمدآباد مشهد) نیز تنها ده دقیقه با حرم فاصله دارد و تسهیلاتو ورزشی بی نظیری ارائه می‌کند که در هوای پاک اطراف شهر می‌توانید از آن‌ها بهره‌مند شوید. هتل پردیسان نیز برای آن دسته از افراد که به دلباز بودن محوطه هتل، دوری از شلوغی و امکانات ورزشی کامل علاقه دارند هتل مناسبی محسوب می‌شود. هتل آپارتمان پارک حیات شرق مشهد در نزدیکی منطقه خوش آب و هوای طرقبه با اتاق‌هایی با چشم‌انداز کوه و فضای سبز می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای کسب آرامش شما باشد. هتل های خوب مشهد محدود به هتل های پنج ستاره نمی‌شود، بسیاری از هتل ها با ستاره کمتر نیز در لیست بهترین هتل های مشهد هستند که از آن جمله می‌توان به هتل الماس نوین، هتل تارا و هتل الماس یک اشاره کرد. البته که هتل توریست توس هم که هتل 4 ستاره در مشهد محسوب می‌شود در منطقه خوش آب و هوای شهر است و دسترسی خوبی به نقاط دیدنی شهر نظیر باغ موزه ملک آباد دارد. با انتخاب هتل آپارتمان‌ های مشهد می‌توانید اقامتی به راحتی اقامت در خانه های خود داشته باشید. برای مثال هتل کوثر ناب مشهد واحدهای اقامتی به شکل سوپریور سوئیت، استودیو سوئیت، امپریال سوئیت و ... دارد که همگی بسیار دلباز و مجهزند. از نظر دلباز بودن و بزرگ بودن واحدهای اقامتی، هیچ هتلی به پای هتل کوثر ناب مشهد نمی‌رسد. هتل سی نور و هتل قصر الضیافه نیز از دیگر هتل های 5 ستاره مشهد محسوب می‌شوند. شما می‌توانید تمامی هتل های مشهد را با نرخ ویژه و به صورت آنلاین از علاءالدین تراول رزرو نمائید. 
 شاید به دنبال هتل های ارزان قیمت در مشهد باشید، در این صورت می‌توانید هتل های سه ستاره، هتل های دو ستاره و دیگر هتل های ارزان مشهد را انتخاب کنید. هتل آپارتمان آرمان در عین لوکس بودن، یکی از بهترین گزینه ها در میان هتل های سه ستاره مشهد است و از هتل های نزدیک حرم نیز محسوب می‌شود. هتل آپارتمان زمرد، هتل آپارتمان بشری، هتل سهند، هتل کارن، هتل مجلل ایران زمین، هتل قصر نیلی و هتل جواهر شرق از جمله هتل های خوب سه ستاره در مشهد محسوب می‌شوند. 
برای انتخابی سریع‌تر بعد از کلیک بر روی دکمه رزرو به صفحه اطلاعات هتل وارد می‌شوید. صفحه‌ای که با مشاهده عکس‌های هتل، قیمت اتاق‌ها، مقررات خاص هتل بتوانید شناخت بیشتری پیدا ‌کنید.  بهترین هتل‌های مشهد را با تخفیف ویژه از ما بخواهید فقط کافی است وارد سایت علاءالدین تراول شوید و با چند کلیک آسان رزرو خود را آنلاین ثبت کنید یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 74495-021 در تماس باشید.