مشهد : 140 هتل
جستجو هتل یا شهر
تاریخ ورود
به مدت

    5 ستاره (14)
    4 ستاره (25)
    3 ستاره (53)
    2 ستاره (20)
    1 ستاره (26)
بدون رتبه بندی (1)


449,000 36,100,000

آرامگاه اباصلت مشهد
آرامگاه پیر پالاندوز مشهد
آرامگاه فردوسی
بازار رضا مشهد
باغ پرندگان مشهد

فرودگاه
ایستگاه قطار
ترمینال مسافربری
مرکز شهر و نقاط دیدنی
نمایشگاه بین المللی

هتل (108)
هتل آپارتمان (30)
مهمانسرا (2)

صبحانه
فول برد(صبحانه،ناهار،شام)
هاف برد(صبحانه با ناهار یا شام)

اینترنت با سرعت بالا
استخر سرپوشیده
بیزینس سنتر
سالن همایش
صبحانه رایگان

اینترنت Wi-Fi
قهوه ساز
کتری برقی برای آب جوش
صندوق امانات
حمام

بسیار عالی - بالای 4.5
عالی - بالای 4
خوب - بالای 3.5
قابل قبول - بالای 3
بدون امتیاز - زیر 3

هتل های الماس مشهد(2)
هتل های بین المللی قصر(2)
هتل های پارس(1)
هتل های پارسیان(1)
هتل های هلیا(3)

از 1391 به بعد (86)
از 1381 تا 1390 (25)
از سال 1371 تا 1380 (3)
از سال 1361 تا 1370 (0)
قبل از 1361 (1)

بیشتر از 500 باب (0)
از 401 باب تا 500 باب (0)
از 301 باب تا 400 باب (4)
از 201 باب تا 300 باب (9)
از 101 باب تا 200 باب (20)
از 51 باب تا 100 باب (40)
از 26 باب تا 50 باب (45)
کمتر از 25 باب (13)

عالی 4.4 از 5 166
قیمت از 5,605,000 ریال با 5% تخفیف
عالی 4.5 از 5 164
قیمت از 5,350,000 ریال با 15% تخفیف
عالی 4.7 از 5 142
قیمت از 3,550,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.5 از 5 137
قیمت از 3,690,000 ریال با 8% تخفیف
عالی 4.4 از 5 145
قیمت از 4,290,000 ریال با 12% تخفیف
عالی 4.7 از 5 137
قیمت از 2,890,000 ریال با 10% تخفیف
عالی 4.7 از 5 129
قیمت از 5,200,000 ریال با 5% تخفیف
عالی 4.5 از 5 130
قیمت از 2,990,000 ریال با 23% تخفیف
عالی 4.7 از 5 131
قیمت از 2,200,000 ریال با 31% تخفیف
عالی 4.6 از 5 137
قیمت از 4,290,000 ریال با 15% تخفیف
عالی 4.9 از 5 123
قیمت از 4,250,000 ریال با 19% تخفیف
عالی 4.8 از 5 126
قیمت از 3,690,000 ریال با 1% تخفیف
عالی 4.8 از 5 125
قیمت از 2,960,000 ریال با 15% تخفیف
عالی 4.8 از 5 127
قیمت از 4,360,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 121
قیمت از 4,450,000 ریال با 6% تخفیف
عالی 4.7 از 5 116
قیمت از 2,090,000 ریال با 24% تخفیف
عالی 4.9 از 5 117
قیمت از 2,350,000 ریال با 32% تخفیف
عالی 4.5 از 5 115
قیمت از 2,190,000 ریال با 3% تخفیف
عالی 4.6 از 5 114
قیمت از 5,890,000 ریال با 2% تخفیف
عالی 4.6 از 5 115
قیمت از 2,250,000 ریال با 45% تخفیف
عالی 4.8 از 5 113
قیمت از 4,090,000 ریال با 12% تخفیف
عالی 4.8 از 5 111
قیمت از 4,850,000 ریال با 7% تخفیف
عالی 4.7 از 5 112
قیمت از 2,560,000 ریال با 11% تخفیف
عالی 4.9 از 5 109
قیمت از 2,800,000 ریال با 23% تخفیف
عالی 4.9 از 5 13
قیمت از 3,350,000 ریال با 26% تخفیف
عالی 5 از 5 2
قیمت از 5,490,000 ریال با 9% تخفیف
عالی 4.8 از 5 113
قیمت از 3,350,000 ریال با 17% تخفیف
عالی 4.7 از 5 112
قیمت از 1,620,000 ریال با 40% تخفیف
عالی 4.8 از 5 112
قیمت از 3,890,000 ریال با 6% تخفیف
عالی 4.9 از 5 114
قیمت از 4,140,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 112
قیمت از 5,690,000 ریال با 6% تخفیف
عالی 4.7 از 5 110
قیمت از 4,250,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 110
قیمت از 2,950,000 ریال با 19% تخفیف
عالی 4.9 از 5 111
قیمت از 2,550,000 ریال با 20% تخفیف
عالی 5 از 5 3
قیمت از 2,550,000 ریال با 15% تخفیف
عالی 4.2 از 5 109
قیمت از 5,090,000 ریال با 8% تخفیف
عالی 5 از 5 0
قیمت از 2,690,000 ریال با 18% تخفیف
عالی 4.8 از 5 110
قیمت از 4,690,000 ریال با 8% تخفیف
عالی 4.9 از 5 110
قیمت از 1,550,000 ریال با 8% تخفیف
عالی 4.8 از 5 109
قیمت از 4,700,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.5 از 5 109
قیمت از 4,660,000 ریال با 11% تخفیف
عالی 4.6 از 5 109
قیمت از 2,390,000 ریال با 41% تخفیف
عالی 4.5 از 5 112
قیمت از 4,050,000 ریال با 28% تخفیف
عالی 4.8 از 5 109
قیمت از 4,200,000 ریال با 16% تخفیف
عالی 4.7 از 5 108
قیمت از 3,150,000 ریال با 22% تخفیف
عالی 4.8 از 5 108
قیمت از 3,950,000 ریال با 18% تخفیف
عالی 4.4 از 5 108
قیمت از 2,390,000 ریال با 32% تخفیف
عالی 4.8 از 5 109
قیمت از 2,300,000 ریال با 29% تخفیف
عالی 4.7 از 5 109
قیمت از 2,280,000 ریال با 1% تخفیف
عالی 4.8 از 5 107
قیمت از 2,280,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.2 از 5 109
قیمت از 2,490,000 ریال با 15% تخفیف
عالی 4.8 از 5 108
قیمت از 2,890,000 ریال با 18% تخفیف
عالی 4.7 از 5 110
قیمت از 3,350,000 ریال با 26% تخفیف
عالی 4.8 از 5 107
قیمت از 1,000,000 ریال با 5% تخفیف
عالی 4.8 از 5 106
قیمت از 2,200,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 107
قیمت از 1,500,000 ریال با 38% تخفیف
عالی 4.6 از 5 108
قیمت از 2,550,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 108
قیمت از 3,000,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 104
قیمت از 2,000,000 ریال با 29% تخفیف
عالی 4.8 از 5 105
قیمت از 2,000,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 104
قیمت از 2,080,000 ریال با 17% تخفیف
عالی 4.8 از 5 108
قیمت از 4,000,000 ریال با 3% تخفیف
عالی 4.7 از 5 107
قیمت از 4,000,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 107
قیمت از 1,190,000 ریال با 21% تخفیف
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 3,090,000 ریال با 12% تخفیف
خیلی خوب 4 از 5 105
قیمت از 5,150,000 ریال با 15% تخفیف
عالی 4.8 از 5 104
قیمت از 3,450,000 ریال با 15% تخفیف
خیلی خوب 4 از 5 107
قیمت از 4,400,000 ریال با 27% تخفیف
عالی 4.4 از 5 106
قیمت از 1,820,000 ریال با 22% تخفیف
عالی 4.1 از 5 105
قیمت از 2,400,000 ریال با 32% تخفیف
عالی 4.9 از 5 109
قیمت از 5,690,000 ریال با 12% تخفیف
عالی 4.6 از 5 106
قیمت از 1,690,000 ریال با 36% تخفیف
عالی 4.5 از 5 107
قیمت از 2,100,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 104
قیمت از 3,400,000 ریال با 20% تخفیف
عالی 4.6 از 5 107
قیمت از 3,950,000 ریال با 18% تخفیف
عالی 4.7 از 5 104
قیمت از 2,690,000 ریال با 92% تخفیف
خیلی خوب 4 از 5 106
قیمت از 4,550,000 ریال با 6% تخفیف
عالی 4.2 از 5 106
قیمت از 4,550,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.7 از 5 106
قیمت از 4,550,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 105
قیمت از 3,800,000 ریال با 5% تخفیف
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 4,000,000 ریال با -5% تخفیف
عالی 4.7 از 5 104
قیمت از 3,090,000 ریال با 12% تخفیف
عالی 4.8 از 5 106
قیمت از 840,000 ریال با 9% تخفیف
عالی 4.1 از 5 105
قیمت از 2,690,000 ریال با 11% تخفیف
عالی 4.8 از 5 106
قیمت از 1,800,000 ریال با 15% تخفیف
عالی 4.5 از 5 106
قیمت از 2,050,000 ریال با 18% تخفیف
عالی 4.9 از 5 108
قیمت از 5,600,000 ریال با 7% تخفیف
عالی 4.8 از 5 106
قیمت از 5,100,000 ریال با 15% تخفیف
عالی 4.7 از 5 106
قیمت از 3,850,000 ریال با 19% تخفیف
عالی 4.7 از 5 106
قیمت از 3,850,000 ریال با 4% تخفیف
عالی 4.5 از 5 106
قیمت از 3,300,000 ریال با 22% تخفیف
عالی 4.5 از 5 107
قیمت از 3,790,000 ریال با 8% تخفیف
بدون امتیاز از 5 2
قیمت از 2,490,000 ریال با 12% تخفیف
عالی 4.6 از 5 106
قیمت از 5,090,000 ریال با 8% تخفیف
عالی 4.9 از 5 106
قیمت از 2,550,000 ریال با 15% تخفیف
عالی 4.8 از 5 110
قیمت از 3,090,000 ریال با 12% تخفیف
عالی 4.6 از 5 107
قیمت از 2,790,000 ریال با 2% تخفیف
عالی 4.7 از 5 106
قیمت از 2,600,000 ریال با 17% تخفیف
عالی 4.7 از 5 106
قیمت از 3,150,000 ریال با 10% تخفیف
عالی 4.8 از 5 104
قیمت از 2,950,000 ریال با 2% تخفیف
عالی 4.6 از 5 105
قیمت از 2,490,000 ریال با 1% تخفیف
متوسط 3 از 5 3
قیمت از 2,490,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.6 از 5 106
قیمت از 2,200,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.5 از 5 105
قیمت از 2,550,000 ریال با 15% تخفیف
عالی 4.8 از 5 105
قیمت از 1,600,000 ریال با 6% تخفیف
عالی 4.5 از 5 3
قیمت از 449,000 ریال با 83% تخفیف
عالی 4.5 از 5 105
قیمت از 449,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.3 از 5 105
قیمت از 1,650,000 ریال با 9% تخفیف
عالی 4.5 از 5 106
قیمت از 3,890,000 ریال با 3% تخفیف
عالی 4.4 از 5 107
قیمت از 3,100,000 ریال با -785% تخفیف
عالی 4.7 از 5 109
قیمت از 2,450,000 ریال با 2% تخفیف
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 3,090,000 ریال با 12% تخفیف
عالی 4.6 از 5 106
قیمت از 3,090,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.5 از 5 106
قیمت از 2,150,000 ریال با 14% تخفیف
عالی 4.2 از 5 105
قیمت از 1,950,000 ریال با 7% تخفیف
عالی 4.8 از 5 107
قیمت از 2,400,000 ریال با 4% تخفیف
عالی 4.8 از 5 105
قیمت از 2,200,000 ریال با 12% تخفیف
عالی 4.5 از 5 105
قیمت از 3,290,000 ریال با 4% تخفیف
عالی 4.7 از 5 105
قیمت از 4,090,000 ریال با 10% تخفیف
عالی 4.6 از 5 105
قیمت از 2,690,000 ریال با 24% تخفیف
عالی 4.6 از 5 105
قیمت از 2,390,000 ریال با 5% تخفیف
عالی 4.7 از 5 106
قیمت از 2,600,000 ریال با 14% تخفیف
عالی 4.7 از 5 104
قیمت از 2,200,000 ریال با 5% تخفیف
عالی 4.6 از 5 104
قیمت از 1,790,000 ریال با 1% تخفیف
عالی 4.5 از 5 104
قیمت از 3,100,000 ریال با -127% تخفیف
عالی 4.8 از 5 104
قیمت از 3,200,000 ریال با 12% تخفیف
عالی 4.7 از 5 104
قیمت از 1,700,000 ریال با 35% تخفیف
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 3,000,000 ریال با 15% تخفیف
عالی 4.8 از 5 104
قیمت از 2,900,000 ریال با 24% تخفیف
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 2,900,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.2 از 5 5
قیمت از 2,900,000 ریال با 0% تخفیف
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 2,900,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.4 از 5 7
قیمت از 2,900,000 ریال با 0% تخفیف
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 2,900,000 ریال با 0% تخفیف
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 2,900,000 ریال با 0% تخفیف
خیلی خوب 3.6 از 5 103
قیمت از 2,200,000 ریال با 0% تخفیف
عالی 4.8 از 5 103
قیمت از 2,190,000 ریال با 13% تخفیف
خیلی خوب 3.5 از 5 3
قیمت از 2,190,000 ریال با 0% تخفیف
بدون رتبه بندی
عالی 4.4 از 5 104
قیمت از 2,190,000 ریال با 0% تخفیف
بدون رتبه بندی
بدون امتیاز از 5 0
قیمت از 2,190,000 ریال با 0% تخفیف

هتل‌های مشهد را می‌توانید آنلاین در سایت علاءالدین تراول رزرو کنید. با معرفی هتل‌های مشهد در سایت سعی بر این داشته‌ایم تا اطلاعاتی جامع را در اختیار شما قرار دهیم. وارد صفحه هتل‌های مشهد ‌می‌شوید. لیست هتل‌های مشهد با قیمت بر روی صفحه دیده می‌شود. اگر تمایل داشته باشید می توانید هتل‌های نزدیک به حرم امام رضا را برای رزرو محل اقامت خود انتخاب کنید. اطلاعات متنوعی که در سایت قرار دارد قابلیت مشاهده هتل‌های نزدیک به جاذبه‌‌های دیدنی، مراکز اداری و تجاری و حتی درمانی مشهد را آسان‌‌‌تر می‌کند. از دیگر قابلیت‌های سایت آگاهی یافتن از قیمت هتل آپارتمان‌های درجه یک است. برای انتخابی سریع‌تر بعد از کلیک بر روی دکمه رزرو به صفحه اطلاعات هتل وارد می‌شوید. صفحه‌ای که با مشاهده عکس‌های هتل، قیمت اتاق‌ها، مقررات خاص هتل بتوانید شناخت بیشتری پیدا ‌کنید.  بهترین هتل‌های مشهد را با تخفیف ویژه از ما بخواهید فقط کافی است وارد سایت علاءالدین تراول شوید و با چند کلیک آسان رزرو خود را آنلاین ثبت کنید یا با شماره تلفن 74495-021 در تماس باشید.