• امتیاز کلی شما به
 • هتل هما 2 مشهد
 • تا کنون
 • 4.6
 • 132
 • 40956
 • بار نمایش

207 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 450 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 2,890,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1398/01/05

صبحانه بوفه - روزانه 5نوبت سرویس رایگان به حرم-اینترنت - بدرقه - سرویس چای داخل اتاق و آب معدنی - سرویس سونا و استخر 6 درصد تخفیف

خراسان رضوی- مشهد- بلوار خیام- بلوار جانباز جنوبی- هتل هما 2

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 31 باب
5,240,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 240,000 ریال
5,000,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 47 باب
6,410,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 320,000 ریال
6,090,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 31 باب
5,240,000 ریال
با 4% تخفیف
معادل 190,000 ریال
5,050,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 47 باب
6,410,000 ریال
با 4% تخفیف
معادل 210,000 ریال
6,200,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 26 باب
5,850,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 260,000 ریال
5,590,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
13,200,000 ریال
با 7% تخفیف
معادل 810,000 ریال
12,390,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
8,000,000 ریال
با 4% تخفیف
معادل 310,000 ریال
7,690,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1398/01/03
یکشنبه
1398/01/04
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
سوئیت یک نفره
5,240,000 ریال
5,000,000 ریال
5,240,000 ریال
5,000,000 ریال
3,390,000 ریال
3,290,000 ریال
3,390,000 ریال
3,290,000 ریال
3,390,000 ریال
3,290,000 ریال
3,390,000 ریال
3,290,000 ریال
3,390,000 ریال
3,290,000 ریال
3,390,000 ریال
3,290,000 ریال
3,390,000 ریال
3,290,000 ریال
3,390,000 ریال
3,290,000 ریال
3,390,000 ریال
3,290,000 ریال
3,390,000 ریال
3,290,000 ریال
3,390,000 ریال
3,290,000 ریال
3,390,000 ریال
3,290,000 ریال
3,220,000 ریال
2,890,000 ریال
3,220,000 ریال
2,890,000 ریال
3,220,000 ریال
2,890,000 ریال
3,220,000 ریال
2,890,000 ریال
3,220,000 ریال
2,890,000 ریال
3,220,000 ریال
2,890,000 ریال
3,220,000 ریال
2,890,000 ریال
3,220,000 ریال
2,890,000 ریال
3,220,000 ریال
2,890,000 ریال
3,220,000 ریال
2,890,000 ریال
3,220,000 ریال
2,890,000 ریال
3,220,000 ریال
2,890,000 ریال
3,220,000 ریال
2,890,000 ریال
3,220,000 ریال
2,890,000 ریال
3,220,000 ریال
2,890,000 ریال
3,220,000 ریال
2,890,000 ریال
سوئیت VIP یک نفره
6,410,000 ریال
6,090,000 ریال
6,410,000 ریال
6,090,000 ریال
4,250,000 ریال
4,090,000 ریال
4,250,000 ریال
4,090,000 ریال
4,250,000 ریال
4,090,000 ریال
4,250,000 ریال
4,090,000 ریال
4,250,000 ریال
4,090,000 ریال
4,250,000 ریال
4,090,000 ریال
4,250,000 ریال
4,090,000 ریال
4,250,000 ریال
4,090,000 ریال
4,250,000 ریال
4,090,000 ریال
4,250,000 ریال
4,090,000 ریال
4,250,000 ریال
4,090,000 ریال
4,250,000 ریال
4,090,000 ریال
3,850,000 ریال
4,090,000 ریال
3,850,000 ریال
3,390,000 ریال
3,850,000 ریال
3,390,000 ریال
3,850,000 ریال
3,390,000 ریال
3,850,000 ریال
3,390,000 ریال
3,850,000 ریال
3,390,000 ریال
3,850,000 ریال
3,390,000 ریال
3,850,000 ریال
3,390,000 ریال
3,850,000 ریال
3,390,000 ریال
3,850,000 ریال
3,390,000 ریال
3,850,000 ریال
3,390,000 ریال
3,850,000 ریال
3,390,000 ریال
3,850,000 ریال
3,390,000 ریال
3,850,000 ریال
3,390,000 ریال
3,850,000 ریال
3,390,000 ریال
3,850,000 ریال
3,390,000 ریال
سوئیت دو نفره
5,240,000 ریال
5,050,000 ریال
5,240,000 ریال
5,050,000 ریال
4,790,000 ریال
4,490,000 ریال
4,790,000 ریال
4,490,000 ریال
4,790,000 ریال
4,490,000 ریال
4,790,000 ریال
4,490,000 ریال
4,790,000 ریال
4,490,000 ریال
4,790,000 ریال
4,490,000 ریال
4,790,000 ریال
4,490,000 ریال
4,790,000 ریال
4,490,000 ریال
4,790,000 ریال
4,490,000 ریال
4,790,000 ریال
4,490,000 ریال
4,790,000 ریال
4,490,000 ریال
4,790,000 ریال
4,490,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
سوئیت VIP دو نفره
6,410,000 ریال
6,200,000 ریال
6,410,000 ریال
6,090,000 ریال
5,850,000 ریال
5,490,000 ریال
5,850,000 ریال
5,490,000 ریال
5,850,000 ریال
5,490,000 ریال
5,850,000 ریال
5,490,000 ریال
5,850,000 ریال
5,490,000 ریال
5,850,000 ریال
5,490,000 ریال
5,850,000 ریال
5,490,000 ریال
5,850,000 ریال
5,490,000 ریال
5,850,000 ریال
5,490,000 ریال
5,850,000 ریال
5,490,000 ریال
5,850,000 ریال
5,490,000 ریال
5,850,000 ریال
5,490,000 ریال
5,120,000 ریال
4,490,000 ریال
5,120,000 ریال
4,490,000 ریال
5,120,000 ریال
4,490,000 ریال
5,120,000 ریال
4,490,000 ریال
5,120,000 ریال
4,490,000 ریال
5,120,000 ریال
4,490,000 ریال
5,120,000 ریال
4,490,000 ریال
5,120,000 ریال
4,490,000 ریال
5,120,000 ریال
4,490,000 ریال
5,120,000 ریال
4,490,000 ریال
5,120,000 ریال
4,490,000 ریال
5,120,000 ریال
4,490,000 ریال
5,120,000 ریال
4,490,000 ریال
5,120,000 ریال
4,490,000 ریال
5,120,000 ریال
4,490,000 ریال
5,120,000 ریال
4,490,000 ریال
سوئیت یک خوابه دو نفره
5,850,000 ریال
5,590,000 ریال
5,850,000 ریال
5,590,000 ریال
5,350,000 ریال
5,050,000 ریال
5,350,000 ریال
5,050,000 ریال
5,350,000 ریال
5,050,000 ریال
5,350,000 ریال
5,050,000 ریال
5,350,000 ریال
5,050,000 ریال
5,350,000 ریال
5,050,000 ریال
5,350,000 ریال
5,050,000 ریال
5,350,000 ریال
5,050,000 ریال
5,350,000 ریال
5,050,000 ریال
5,350,000 ریال
5,050,000 ریال
5,350,000 ریال
5,050,000 ریال
5,350,000 ریال
5,050,000 ریال
4,450,000 ریال
3,890,000 ریال
4,450,000 ریال
3,890,000 ریال
4,450,000 ریال
3,890,000 ریال
4,450,000 ریال
3,890,000 ریال
4,450,000 ریال
3,890,000 ریال
4,450,000 ریال
3,890,000 ریال
4,450,000 ریال
3,890,000 ریال
4,450,000 ریال
3,890,000 ریال
4,450,000 ریال
3,890,000 ریال
4,450,000 ریال
3,890,000 ریال
4,450,000 ریال
3,890,000 ریال
4,450,000 ریال
3,890,000 ریال
4,450,000 ریال
3,890,000 ریال
4,450,000 ریال
3,890,000 ریال
4,450,000 ریال
3,890,000 ریال
4,450,000 ریال
3,890,000 ریال
سوئیت رویال چهار تخته
13,200,000 ریال
12,390,000 ریال
13,200,000 ریال
12,390,000 ریال
12,030,000 ریال
11,250,000 ریال
12,030,000 ریال
11,250,000 ریال
12,030,000 ریال
11,250,000 ریال
12,030,000 ریال
11,250,000 ریال
12,030,000 ریال
11,250,000 ریال
12,030,000 ریال
11,250,000 ریال
12,030,000 ریال
11,250,000 ریال
12,030,000 ریال
11,250,000 ریال
12,030,000 ریال
11,250,000 ریال
12,030,000 ریال
11,250,000 ریال
12,030,000 ریال
11,250,000 ریال
12,030,000 ریال
11,250,000 ریال
10,030,000 ریال
8,590,000 ریال
10,030,000 ریال
8,590,000 ریال
10,030,000 ریال
8,590,000 ریال
10,030,000 ریال
8,590,000 ریال
10,030,000 ریال
8,590,000 ریال
10,030,000 ریال
8,590,000 ریال
10,030,000 ریال
8,590,000 ریال
10,030,000 ریال
8,590,000 ریال
10,030,000 ریال
8,590,000 ریال
10,030,000 ریال
8,590,000 ریال
10,030,000 ریال
8,590,000 ریال
10,030,000 ریال
8,590,000 ریال
10,030,000 ریال
8,590,000 ریال
10,030,000 ریال
8,590,000 ریال
10,030,000 ریال
8,590,000 ریال
10,030,000 ریال
8,590,000 ریال
سوئیت رویال دو نفره
8,000,000 ریال
7,690,000 ریال
8,000,000 ریال
7,690,000 ریال
7,300,000 ریال
6,790,000 ریال
7,300,000 ریال
6,790,000 ریال
7,300,000 ریال
6,790,000 ریال
7,300,000 ریال
6,790,000 ریال
7,300,000 ریال
6,790,000 ریال
7,300,000 ریال
6,790,000 ریال
7,300,000 ریال
6,790,000 ریال
7,300,000 ریال
6,790,000 ریال
7,300,000 ریال
6,790,000 ریال
7,300,000 ریال
6,790,000 ریال
7,300,000 ریال
6,790,000 ریال
7,300,000 ریال
6,790,000 ریال
5,800,000 ریال
5,050,000 ریال
5,800,000 ریال
5,050,000 ریال
5,800,000 ریال
5,050,000 ریال
5,800,000 ریال
5,050,000 ریال
5,800,000 ریال
5,050,000 ریال
5,800,000 ریال
5,050,000 ریال
5,800,000 ریال
5,050,000 ریال
5,800,000 ریال
5,050,000 ریال
5,800,000 ریال
5,050,000 ریال
5,800,000 ریال
5,050,000 ریال
5,800,000 ریال
5,050,000 ریال
5,800,000 ریال
5,050,000 ریال
5,800,000 ریال
5,050,000 ریال
5,800,000 ریال
5,050,000 ریال
5,800,000 ریال
5,050,000 ریال
5,800,000 ریال
5,050,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

رستوران راه ابریشم - رستوران تابستانی - رستوران فست فود - کافی شاپ -چایخانه - استخر سرپوشیده - سونا بخار - سونا خشک - سالن همایش - اینترنت - آرایشگاه مردانه - مینی بار - پارکینگ - صندوق امانات در لابی - لاندری - آسانسور - بیزینس سنتر - تاکسی سرویس -کافی نت - غرفه صنایع دستی - مرکز خرید - نمازخانه - خود پرداز بانک - زمین تنیس -

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
استخر سرپوشیده
بیزینس سنتر
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
روم سرویس 24 ساعته
خدمات اسپا
جکوزی
زمین تنیس
کافی شاپ
سالن همایش
رستوران فضای باز
مرکز خرید
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
آسانسور
لابی
آرایشگاه مردانه
رستوران فست فود
پارکینگ در هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کافی نت
غرفه صنایع دستی
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

یخچال - تلویزیونlcd - سرویس فرنگی - سرویس ایرانی - سشوار - کمد - اینترنت - آشپزخانه - بالکن - حمام-دوش - وان -جکوزی - چیلر - روزنامه رایگان - سرمایش و گرمایش مرکزی - صندوق امانات - فن کوئل - مینی بار - میز آرایش - کتری برقی

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
جکوزی
دوش
بالکن قابل استفاده
آشپزخانه در سوئیت
مینی بار
میز آرایش
کتری برقی برای آب جوش

چای - آب پرتقال وآلبالو ،- شیر سرد و گرم - نان مخصوص هتل - پنیر - مغزگردو - کره - خامه - عسل - مربا - تخم مرغ - گوجه فرنگی - زيتون - خیار شور - كالباس - سوسیس - املت - ميوه فصل - عدسی

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
میوه فصل
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
انواع املت

صبحانه بوفه - روزانه 5نوبت سرویس رایگان به حرم-اینترنت - بدرقه - سرویس چای داخل اتاق و آب معدنی - سرویس سونا و استخر 6 درصد تخفیف

ترانسفر خروج
صبحانه بوفه

اگر به دنبال هتلی لوکس و شیک در شهر مقدس مشهد هستید، علاءالدین به شما هتل 5 ستاره هما 2 را پیشنهاد می‌کند. هتلی مجلل در پارکی وسیع  و فرح‌بخش، با انواع اتاق‌ها و سوئیت‌های لوکس و مجلل که می‌تواند انتخاب مناسبی برای خانواده‌هایی باشد که به قصد زیارت و سیاحت به خراسان رضوی سفر کرده‌اند. سوئیت‌های هتل هما 2 مشهد شامل سوئیت یک نفره که اتاقی دلباز و مدرن است و چشم‌اندازی به شهر و باغ دارد، سوئیت یک نفره ویژه با امکانات بیشتر از سوئیت یک‌نفره، سوئیت‌های دونفره دبل و توئین، سوئیت‌های ویژه دونفره، سوئیت‌های یک خوابه، سوئیت‌های کانکت چهار تخته و سوئیت‌های رویال چهار نفره اشاره کرد که بیشتر آن‌ها چشم‌اندازی به محوطه سرسبز هتل یا ورودی هتل و یا بلوار خیام دارند. رستوران راه ابریشم از مشهورترین و بهترین رستوران های مشهد، رستوران تابستانی در فضای سرسبز هتل، چایخانه خیام با فضای دل‌انگیز و همچنین چایخانه سنتی هتل هما 2 مشهد، بهترین خدمات غذا و نوشیدنی را به مسافرین و زائرین ارائه می‌دهند. علاوه بر خدمات فوق زمین تنیس، سالن‌های ورزشی و پارک بازی کودکان همگی امکاناتی است که می‌تواند این هتل را به گزینه مناسبی برای خانواده‌ها تبدیل نماید. هتل هما 2 از زنجیره هتل های هما که در صنعت هتلداری ایران نامی نیک از خود به یادگار گذاشته است، از تمامی ازدحام و سر و صداهای اطراف حرم دور است. این هتل همچنین امکان عزیمت به بارگاه حرم امام رضا را با سرویس‌های رفت و برگشت رایگان برای میهمانانش آسان کرده است. با رزرو هتل هما 2 مشهد از علاءالدین تراول با چند کلیک ساده، اقامتی دلپذیر و سفری خوش برای خود و همراهانتان به یادگار ببرید. 

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : خراسان رضوی
نام شهر : مشهد
منطقه شهرداری : 2
محدوده شهرداری : بلوار خیام
سال ساخت : 1375
سال بازسازی : 1393
تعداد اتاق ها : 207
تعداد تخت ها : 450
تعداد طبقات : 5
ظرفیت پارکینگ : 200
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها :


سرویس رفت رایگان به حرم 60% تخفیف استخر و سونا

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 7
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 14/7 کیلومتر معادل 00:51 دقیقه با اتومبیل یا 02:53 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 7/4 کیلومتر معادل 00:28 دقیقه با اتومبیل یا 01:23 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 11/3 کیلومتر معادل 00:41 دقیقه با اتومبیل یا 01:54 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 5/6 کیلومتر معادل 00:24 دقیقه با اتومبیل یا 01:04 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 7 کیلومتر معادل 00:24 دقیقه با اتومبیل یا 01:19 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 13/3 کیلومتر معادل 00:24 دقیقه با اتومبیل یا 02:37 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 7/1 کیلومتر معادل 00:24 دقیقه با اتومبیل یا 01:28 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 2 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:12 پیاده

در ایام پیک تا 48 ساعت قبل از ورود کنسلی انجام می پذیرد. در ایام غیر پیک تا 24 ساعت قبل از ورود کنسلی انجام می پذیرد. برای گروه ها تا 15 روز قبل از ورود کنسلی انجام می پذیرد.

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل هما 2 مشهد به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل هما 2 مشهد
 • تا کنون
 • 4.6
لایک شما به هتل هما 2 مشهد   132

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت اقامت هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به قیمت هتل در برابر خدمات هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به خوشرویی کارکنان هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به دسترسی هتل به نقاط مهم
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت غذا و پذیرایی
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس