• امتیاز کلی شما به
 • هتل الماس 2 مشهد
 • تا کنون
 • 4.5
 • 135
 • 70636
 • بار نمایش

217 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 600 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی ریال اولین تاریخ قابل رزرو

اینترنت در اتاق و لابی- ترانسفر ورود- ترانسفر خروج- صبحانه بوفه- استخر- سونا بخار- سونا خشک-

خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام رضا(ع)- امام رضا 20

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
4,830,000 ریال
با 23% تخفیف
معادل 1,080,000 ریال
3,750,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
7,100,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 2,400,000 ریال
4,700,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
9,300,000 ریال
با 26% تخفیف
معادل 2,400,000 ریال
6,900,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
8,480,000 ریال
با 40% تخفیف
معادل 3,380,000 ریال
5,100,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
9,790,000 ریال
با 36% تخفیف
معادل 3,440,000 ریال
6,350,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
14,200,000 ریال
با 36% تخفیف
معادل 5,000,000 ریال
9,200,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
7,780,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 2,280,000 ریال
5,500,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
7,780,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 2,280,000 ریال
5,500,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
7,780,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 2,280,000 ریال
5,500,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
7,780,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 2,280,000 ریال
5,500,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
9,330,000 ریال
با 36% تخفیف
معادل 3,280,000 ریال
6,050,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
9,330,000 ریال
با 36% تخفیف
معادل 3,280,000 ریال
6,050,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
9,330,000 ریال
با 36% تخفیف
معادل 3,280,000 ریال
6,050,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
22,140,000 ریال
با 33% تخفیف
معادل 7,090,000 ریال
15,050,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
22,140,000 ریال
با 33% تخفیف
معادل 7,090,000 ریال
15,050,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 0 باب
11,300,000 ریال
با 36% تخفیف
معادل 4,000,000 ریال
7,300,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
دوشنبه
1398/02/02
ﺳﻪشنبه
1398/02/03
چهارشنبه
1398/02/04
پنجشنبه
1398/02/05
یک تخته
4,830,000 ریال
3,750,000 ریال
4,830,000 ریال
3,750,000 ریال
4,830,000 ریال
3,750,000 ریال
4,830,000 ریال
3,750,000 ریال
4,830,000 ریال
3,750,000 ریال
4,830,000 ریال
4,450,000 ریال
4,830,000 ریال
4,450,000 ریال
4,830,000 ریال
4,450,000 ریال
4,830,000 ریال
4,450,000 ریال
4,830,000 ریال
3,670,000 ریال
4,830,000 ریال
3,670,000 ریال
4,830,000 ریال
3,670,000 ریال
4,830,000 ریال
3,670,000 ریال
4,830,000 ریال
3,670,000 ریال
4,830,000 ریال
3,670,000 ریال
4,830,000 ریال
3,670,000 ریال
4,830,000 ریال
3,670,000 ریال
4,830,000 ریال
3,670,000 ریال
4,830,000 ریال
3,670,000 ریال
4,830,000 ریال
3,670,000 ریال
4,830,000 ریال
3,670,000 ریال
4,830,000 ریال
4,390,000 ریال
4,830,000 ریال
4,390,000 ریال
4,830,000 ریال
4,390,000 ریال
4,830,000 ریال
4,390,000 ریال
4,830,000 ریال
4,390,000 ریال
دوتخته
7,100,000 ریال
4,700,000 ریال
7,100,000 ریال
4,700,000 ریال
7,100,000 ریال
4,700,000 ریال
7,100,000 ریال
4,700,000 ریال
7,100,000 ریال
4,700,000 ریال
7,100,000 ریال
6,450,000 ریال
7,100,000 ریال
6,450,000 ریال
7,100,000 ریال
6,450,000 ریال
7,100,000 ریال
6,450,000 ریال
7,100,000 ریال
4,210,000 ریال
7,100,000 ریال
4,210,000 ریال
7,100,000 ریال
4,210,000 ریال
7,100,000 ریال
4,210,000 ریال
7,100,000 ریال
4,210,000 ریال
7,100,000 ریال
4,210,000 ریال
7,100,000 ریال
4,210,000 ریال
7,100,000 ریال
4,210,000 ریال
7,100,000 ریال
4,210,000 ریال
7,100,000 ریال
4,210,000 ریال
7,100,000 ریال
4,210,000 ریال
7,100,000 ریال
4,210,000 ریال
7,100,000 ریال
6,390,000 ریال
7,100,000 ریال
6,390,000 ریال
7,100,000 ریال
6,390,000 ریال
7,100,000 ریال
6,390,000 ریال
7,100,000 ریال
6,390,000 ریال
سه تخته
9,300,000 ریال
6,900,000 ریال
9,300,000 ریال
6,900,000 ریال
9,300,000 ریال
6,900,000 ریال
9,300,000 ریال
6,900,000 ریال
9,300,000 ریال
6,900,000 ریال
9,300,000 ریال
8,650,000 ریال
9,300,000 ریال
8,650,000 ریال
9,300,000 ریال
8,650,000 ریال
9,300,000 ریال
8,650,000 ریال
9,300,000 ریال
6,580,000 ریال
9,300,000 ریال
6,580,000 ریال
9,300,000 ریال
6,580,000 ریال
9,300,000 ریال
6,580,000 ریال
9,300,000 ریال
6,580,000 ریال
9,300,000 ریال
6,580,000 ریال
9,300,000 ریال
6,580,000 ریال
9,300,000 ریال
6,580,000 ریال
9,300,000 ریال
6,580,000 ریال
9,300,000 ریال
6,580,000 ریال
9,300,000 ریال
6,580,000 ریال
9,300,000 ریال
6,580,000 ریال
9,300,000 ریال
8,590,000 ریال
9,300,000 ریال
8,590,000 ریال
9,300,000 ریال
8,590,000 ریال
9,300,000 ریال
8,590,000 ریال
9,300,000 ریال
8,590,000 ریال
سوئیت برلیان
8,480,000 ریال
5,100,000 ریال
8,480,000 ریال
5,100,000 ریال
8,480,000 ریال
5,100,000 ریال
8,480,000 ریال
5,100,000 ریال
8,480,000 ریال
5,100,000 ریال
8,480,000 ریال
7,190,000 ریال
8,480,000 ریال
7,190,000 ریال
8,480,000 ریال
7,190,000 ریال
8,480,000 ریال
7,190,000 ریال
8,480,000 ریال
4,990,000 ریال
8,480,000 ریال
4,990,000 ریال
8,480,000 ریال
4,990,000 ریال
8,480,000 ریال
4,990,000 ریال
8,480,000 ریال
4,990,000 ریال
8,480,000 ریال
4,990,000 ریال
8,480,000 ریال
4,990,000 ریال
8,480,000 ریال
4,990,000 ریال
8,480,000 ریال
4,990,000 ریال
8,480,000 ریال
4,990,000 ریال
8,480,000 ریال
4,990,000 ریال
8,480,000 ریال
4,990,000 ریال
8,480,000 ریال
7,190,000 ریال
8,480,000 ریال
7,190,000 ریال
8,480,000 ریال
7,190,000 ریال
8,480,000 ریال
7,190,000 ریال
8,480,000 ریال
7,190,000 ریال
سوئیت الماس یک خوابه
9,790,000 ریال
6,350,000 ریال
9,790,000 ریال
6,350,000 ریال
9,790,000 ریال
6,350,000 ریال
9,790,000 ریال
6,350,000 ریال
9,790,000 ریال
6,350,000 ریال
9,790,000 ریال
8,800,000 ریال
9,790,000 ریال
8,800,000 ریال
9,790,000 ریال
8,800,000 ریال
9,790,000 ریال
8,800,000 ریال
9,790,000 ریال
5,850,000 ریال
9,790,000 ریال
5,850,000 ریال
9,790,000 ریال
5,850,000 ریال
9,790,000 ریال
5,850,000 ریال
9,790,000 ریال
5,850,000 ریال
9,790,000 ریال
5,850,000 ریال
9,790,000 ریال
5,850,000 ریال
9,790,000 ریال
5,850,000 ریال
9,790,000 ریال
5,850,000 ریال
9,790,000 ریال
5,850,000 ریال
9,790,000 ریال
5,850,000 ریال
9,790,000 ریال
5,850,000 ریال
9,790,000 ریال
8,750,000 ریال
9,790,000 ریال
8,750,000 ریال
9,790,000 ریال
8,750,000 ریال
9,790,000 ریال
8,750,000 ریال
9,790,000 ریال
8,750,000 ریال
کانکت چهارنفره
14,200,000 ریال
9,200,000 ریال
14,200,000 ریال
9,200,000 ریال
14,200,000 ریال
9,200,000 ریال
14,200,000 ریال
9,200,000 ریال
14,200,000 ریال
9,200,000 ریال
14,200,000 ریال
12,700,000 ریال
14,200,000 ریال
12,700,000 ریال
14,200,000 ریال
12,700,000 ریال
14,200,000 ریال
12,700,000 ریال
14,200,000 ریال
8,390,000 ریال
14,200,000 ریال
8,390,000 ریال
14,200,000 ریال
8,390,000 ریال
14,200,000 ریال
8,390,000 ریال
14,200,000 ریال
8,390,000 ریال
14,200,000 ریال
8,390,000 ریال
14,200,000 ریال
8,390,000 ریال
14,200,000 ریال
8,390,000 ریال
14,200,000 ریال
8,390,000 ریال
14,200,000 ریال
8,390,000 ریال
14,200,000 ریال
8,390,000 ریال
14,200,000 ریال
8,390,000 ریال
14,200,000 ریال
12,690,000 ریال
14,200,000 ریال
12,690,000 ریال
14,200,000 ریال
12,690,000 ریال
14,200,000 ریال
12,690,000 ریال
14,200,000 ریال
12,690,000 ریال
سوئیت الماس آگرا
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
7,050,000 ریال
7,780,000 ریال
7,050,000 ریال
7,780,000 ریال
7,050,000 ریال
7,780,000 ریال
7,050,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
سوئیت الماس دی یونگ
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
7,050,000 ریال
7,780,000 ریال
7,050,000 ریال
7,780,000 ریال
7,050,000 ریال
7,780,000 ریال
7,050,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
سوئیت الماس جوبیلی
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
7,050,000 ریال
7,780,000 ریال
7,050,000 ریال
7,780,000 ریال
7,050,000 ریال
7,780,000 ریال
7,050,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
4,640,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
سوئیت الماس گروسولار
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
5,500,000 ریال
7,780,000 ریال
7,050,000 ریال
7,780,000 ریال
7,050,000 ریال
7,780,000 ریال
7,050,000 ریال
7,780,000 ریال
7,050,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
4,650,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
7,780,000 ریال
6,990,000 ریال
سوئیت الماس آیدل آی جونیور
9,330,000 ریال
6,050,000 ریال
9,330,000 ریال
6,050,000 ریال
9,330,000 ریال
6,050,000 ریال
9,330,000 ریال
6,050,000 ریال
9,330,000 ریال
6,050,000 ریال
9,330,000 ریال
8,400,000 ریال
9,330,000 ریال
8,400,000 ریال
9,330,000 ریال
8,400,000 ریال
9,330,000 ریال
8,400,000 ریال
9,330,000 ریال
5,560,000 ریال
9,330,000 ریال
5,560,000 ریال
9,330,000 ریال
5,560,000 ریال
9,330,000 ریال
5,560,000 ریال
9,330,000 ریال
5,560,000 ریال
9,330,000 ریال
5,560,000 ریال
9,330,000 ریال
5,560,000 ریال
9,330,000 ریال
5,560,000 ریال
9,330,000 ریال
5,560,000 ریال
9,330,000 ریال
5,560,000 ریال
9,330,000 ریال
5,560,000 ریال
9,330,000 ریال
5,560,000 ریال
9,330,000 ریال
8,350,000 ریال
9,330,000 ریال
8,350,000 ریال
9,330,000 ریال
8,350,000 ریال
9,330,000 ریال
8,350,000 ریال
9,330,000 ریال
8,350,000 ریال
سوئیت الماس فلورنتاین
9,330,000 ریال
6,050,000 ریال
9,330,000 ریال
6,050,000 ریال
9,330,000 ریال
6,050,000 ریال
9,330,000 ریال
6,050,000 ریال
9,330,000 ریال
6,050,000 ریال
9,330,000 ریال
8,400,000 ریال
9,330,000 ریال
8,400,000 ریال
9,330,000 ریال
8,400,000 ریال
9,330,000 ریال
8,400,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
8,350,000 ریال
9,330,000 ریال
8,350,000 ریال
9,330,000 ریال
8,350,000 ریال
9,330,000 ریال
8,350,000 ریال
9,330,000 ریال
8,350,000 ریال
سوئیت الماس ناساک
9,330,000 ریال
6,050,000 ریال
9,330,000 ریال
6,050,000 ریال
9,330,000 ریال
6,050,000 ریال
9,330,000 ریال
6,050,000 ریال
9,330,000 ریال
6,050,000 ریال
9,330,000 ریال
8,400,000 ریال
9,330,000 ریال
8,400,000 ریال
9,330,000 ریال
8,400,000 ریال
9,330,000 ریال
8,400,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
5,550,000 ریال
9,330,000 ریال
8,350,000 ریال
9,330,000 ریال
8,350,000 ریال
9,330,000 ریال
8,350,000 ریال
9,330,000 ریال
8,350,000 ریال
9,330,000 ریال
8,350,000 ریال
سوئیت الماس آیدل آی پرزیدنت
22,140,000 ریال
15,050,000 ریال
22,140,000 ریال
15,050,000 ریال
22,140,000 ریال
15,050,000 ریال
22,140,000 ریال
15,050,000 ریال
22,140,000 ریال
15,050,000 ریال
22,140,000 ریال
19,650,000 ریال
22,140,000 ریال
19,650,000 ریال
22,140,000 ریال
19,650,000 ریال
22,140,000 ریال
19,650,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
19,590,000 ریال
22,140,000 ریال
19,590,000 ریال
22,140,000 ریال
19,590,000 ریال
22,140,000 ریال
19,590,000 ریال
22,140,000 ریال
19,590,000 ریال
سوئیت پرزیدنت صفویه
22,140,000 ریال
15,050,000 ریال
22,140,000 ریال
15,050,000 ریال
22,140,000 ریال
15,050,000 ریال
22,140,000 ریال
15,050,000 ریال
22,140,000 ریال
15,050,000 ریال
22,140,000 ریال
19,650,000 ریال
22,140,000 ریال
19,650,000 ریال
22,140,000 ریال
19,650,000 ریال
22,140,000 ریال
19,650,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
14,360,000 ریال
22,140,000 ریال
19,650,000 ریال
22,140,000 ریال
19,650,000 ریال
22,140,000 ریال
19,650,000 ریال
22,140,000 ریال
19,650,000 ریال
22,140,000 ریال
19,650,000 ریال
سوئیت ماه عسل
11,300,000 ریال
7,300,000 ریال
11,300,000 ریال
7,300,000 ریال
11,300,000 ریال
7,300,000 ریال
11,300,000 ریال
7,300,000 ریال
11,300,000 ریال
7,300,000 ریال
11,300,000 ریال
10,150,000 ریال
11,300,000 ریال
10,150,000 ریال
11,300,000 ریال
10,150,000 ریال
11,300,000 ریال
10,150,000 ریال
11,300,000 ریال
7,290,000 ریال
11,300,000 ریال
7,290,000 ریال
11,300,000 ریال
7,290,000 ریال
11,300,000 ریال
7,290,000 ریال
11,300,000 ریال
7,290,000 ریال
11,300,000 ریال
7,290,000 ریال
11,300,000 ریال
7,290,000 ریال
11,300,000 ریال
7,290,000 ریال
11,300,000 ریال
7,290,000 ریال
11,300,000 ریال
7,290,000 ریال
11,300,000 ریال
7,290,000 ریال
11,300,000 ریال
7,290,000 ریال
11,300,000 ریال
10,190,000 ریال
11,300,000 ریال
10,190,000 ریال
11,300,000 ریال
10,190,000 ریال
11,300,000 ریال
10,190,000 ریال
11,300,000 ریال
10,190,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

-اتاقهای جکوزی دار-امکانات بازی کودکان-خدمات خشکشویی-سالن همایش-لابی-ورزشهای ابی-اینترنت با سرعت بالا-پارکینگ درهتل-تهویه مطبوع-خدمات اسپا-خودپردازبانک-روزنامه رایگان-سونابخار-مرکزخرید-کافی شاپ-آسانسور-تاکسی سرویس-جکوزی-رستوران درهتل-روم سرویس24ساعته-سوناخشک-کافی نت-اتاق جلسات-استخرسرپوشیده-ترانسفرازفرودگاه به هتل-رستوران سنتی-رستوران فضای باز-سالن جشن ومراسم عروسی-صبحانه رایگان-نمازخانه-

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
استخر سرپوشیده
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
خدمات اسپا
جکوزی
کافی شاپ
سالن همایش
رستوران فضای باز
مرکز خرید
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
رستوران سنتی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
اتاق های جکوزی دار
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کافی نت
ورزش های آبی
امکانات بازی کودکان
نمازخانه

IPTV- تلویزیون LCD- اینترنت WI FI- حمام دوش- وان- جکوزی- چیلر- سرویس ایرانی- سرویس فرنگی- سشوار- روزنامه داخل لابی- سرمایش و گرمایش مرکزی- صندوق امانات در اتاق- فن کویل- مینی بار- میز آرایش- میز کار- کتری برقی- یخچال

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
IPTV
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
جکوزی
دوش
میز کار
روزنامه رایگان
مینی بار
میز آرایش
کتری برقی برای آب جوش

آب میوه-املت میکس-چای-ژامبون-عدسی-مربا-نسکافه-انواع املت-سرشیر-عسل-میوه فصل-نیمرو-آبمیوه طبیعی- حلیم- املت قارچ- پنیر-خامه-سوسیس سرخ شده-قهوه-نان ایرانی-کره-املت گوجه فرنگی-تخم مرغ آب پز-خرما-شیر-لوبیا-نان فرانسوی

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
سرشیر
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
حلیم
قهوه

اینترنت در اتاق و لابی- ترانسفر ورود- ترانسفر خروج- صبحانه بوفه- استخر- سونا بخار- سونا خشک-

استخر
اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
اینترنت رایگان نا محدود
ترانسفر خروج
ترانسفر ورود
سونا بخار
سونا خشک
صبحانه بوفه

یکی از باشکوه‌ترین هتل‌هایی که در شهر مقدس مشهد به تازگی افتتاح شده‌است هتل الماس 2 مشهد است. اگر به دنبال اقامتی به یاد ماندنی در جوار آستان مقدس امام رضا(ع) هستید؛ هتل پنج ستاره الماس 2 انتخابیست که از هر نظر شما را راضی خواهد کرد. این هتل لوکس و مجلل پس از تجربه موفق هتل الماس 1 به دست سرمایه‌گزاران  گروه هتل‌های الماس مشهد به تازگی و در سال 1395 افتتاح شده‌ است. بنایی 25 طبقه با معماری شیشه‌ای مدرن و خیره‌کننده اش شما را به اقامتی به یاد ماندنی دعوت می‌نماید. آنچه که مهمانان و زائران گرامی را در همان نگاه اول شگفت‌زده خواهد کرد ساخت و معماری منحصر بفرد این هتل 25 طبقه است. نمای شیشه ای هتل که دارای هلالی منحصربفرد است در بدو ورود شما را هیجان‌زده خواهد کرد. سبک‌های معماری و طراحی ایران باستان، روسی، رومی، آفریقایی، عربی این هتل را شبیه به موزه‌ای سرگرم کننده و دلپذیر کرده‌است. در قسمت‌های مختلف هتل انواع گچبری‌ها آینه کاری ها و نقاشی‌ها به چشم میخورد. این هتل زیبا در مجموع دارای 600 تخت است که در 217 واحد اقامتی لوکس جای داده شده‌اند. اتاق‌ها با دکوراسیونی بسیار مجلل و شیک در سبک‌های مختلف مجهز به امکانات رفاهی و تفریحی مانند وان و جکوزی هستند. بسیاری از تسهیلات رفاهی در این هتل برای زائران گرامی در نظرگرفته شده است. انواع رستوران‌های ایتالیایی، سنتی، ترکی، عربی، هندی، چینی، فرانسوی و فضای باز انواع غذاهای ملل مختلف را به مهمانانشان ارائه می‌دهند. این هتل سالن تشریفات مجللی دارد که می‌توان از آن برای برگزاری جشن ها و مراسم های عروسی استفاده کرد. شاید به دلیل همین سالن تشریفات این هتل آرایشگاه زنانه و مردانه مجزا و مجهزی دارد. استخر شنا، سونای بخار، خدمات اسپا، اتاق‌های جکوزی‌دار، سالن بیلیارد، و محوطه بازی برای آن دسته از افرادی که در سفر به تفریحات این چنینی علاقمندند آماده خدمت رسانی می‌باشد. 

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : خراسان رضوی
نام شهر : مشهد
منطقه شهرداری : 7
محدوده شهرداری : عنصری
سال ساخت : 1395
سال بازسازی : 1395
تعداد اتاق ها : 217
تعداد تخت ها : 600
تعداد طبقات : 26
ظرفیت پارکینگ : 60
ساعت تحویل اتاق : 15:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت تاشو فلزی
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها :


نرخ مسافر خارجی متفاوت است با دفتر تماس بگیرین

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : فقط استقبال

فاصله تا فرودگاه مهرآباد 7/2 کیلومتر معادل 00:14 دقیقه با اتومبیل یا 01:27 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 6/4 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 00:57 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 3/7 کیلومتر معادل 00:08 دقیقه با اتومبیل یا 00:43 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 14/9 کیلومتر معادل 00:35 دقیقه با اتومبیل یا 00:14 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 0/5 کیلومتر معادل 00:02 دقیقه با اتومبیل یا 00:06 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 17/9 کیلومتر معادل 00:34 دقیقه با اتومبیل یا 03:50 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 2/9 کیلومتر معادل 00:09 دقیقه با اتومبیل یا 00:20 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1/2 کیلومتر معادل 00:04 دقیقه با اتومبیل یا 00:07 پیاده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل الماس 2 مشهد به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل الماس 2 مشهد
 • تا کنون
 • 4.5
لایک شما به هتل الماس 2 مشهد   135

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل Service
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به امکانات هتل Facilities
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به راحتی و آسایش هتل Comfort
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به قیمت هتل Value for money
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کارکنان هتل Staff
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به تمیزی و پاکیزگی هتل Cleanliness
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل Location
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به اینترنت رایگان هتل Free WiFi
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس