• امتیاز کلی شما به
 • هتل آبان مشهد
 • تا کنون
 • 4.6
 • 113
 • 20539
 • بار نمایش

60 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 130 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 2,290,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1398/01/05

صبحانه بوفه - اینترنت در اتاق و لابی - ترانسفر ورود - پارکینگ - ترانسفر حرم

خراسان رضوی- مشهد- بلوار پیروزی 62- (مقابل پیروزی 55)- هتل آبان

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
3,120,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
3,120,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
4,860,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
4,860,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
3,740,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
3,740,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
5,450,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
5,450,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
5,380,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
5,380,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
8,500,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
8,500,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
4,970,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
4,970,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
دوشنبه
1397/12/27
ﺳﻪشنبه
1397/12/28
چهارشنبه
1397/12/29
پنجشنبه
1398/01/01
جمعه
1398/01/02
شنبه
1398/01/03
یکشنبه
1398/01/04
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
دوتخته برای یک نفر
3,120,000 ریال
3,120,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
2,730,000 ریال
2,290,000 ریال
سوئیت یک نفره
4,860,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
دوتخته رویال یک نفره
3,740,000 ریال
3,740,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
4,250,000 ریال
3,490,000 ریال
دوتخته
5,450,000 ریال
5,450,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
4,800,000 ریال
3,950,000 ریال
سوئیت یک خوابه دو نفره
5,380,000 ریال
5,380,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
6,270,000 ریال
5,150,000 ریال
سوئیت رویال دو نفره
8,500,000 ریال
8,500,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
9,810,000 ریال
7,950,000 ریال
دوتخته رویال
4,970,000 ریال
4,970,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال
5,720,000 ریال
4,690,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

رستوران - آسانسور - سالن بدنسازی - کافی شاپ - اعلام حریق - سونا بخار - سونا خشک - جکوزی - تهویه مطبوع - تاکسی سرویس - نمازخانه - پارکینگ - پاور سوِییچ - اینترنت در لابی - لاندری - سالن کنفرانس - سالن اجتماعات - فضای سبز - صندوق امانات - کافی نت - آنتن مرکزی- مینی بار - چایخانه سنتی - برق اضطراری - حمل و نقل - روزنامه رایگان - روم سرویس 24 ساعته

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
جکوزی
کافی شاپ
سالن همایش
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
آسانسور
لابی
رستوران سنتی
پارکینگ در هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کافی نت
سالن بدنسازی
نمازخانه

یخچال - تلویزیون lcd - کمد - گیره لباس - سشوار - اینترنت - سرویس بهداشتی - سرویس فرنگی - مبلمان - حمام - تلفن - سرویس روزانه اتاق -صبحانه - صندوق امانات - مینی بار در اتاق با هزینه - چای ساز - فن کویل - سوییت ها مجهز به آشپزخانه هستند - بالکن - حمام دوش - سوییت ها مجهز به وان حمام می باشند - چیلر- سرمایش و گرمایش مرکزی - شوفاژ - قهوه ساز و ...

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
IPTV
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
شوفاژ
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
دوش
بالکن قابل استفاده
مینی بار
میز آرایش

بوفه سرد و گرم - خامه - سرشیر - پنیر - شیر - ماست - کره - چای - نیمرو - املت - کوکو - عدسی - حلیم - خوراک سوسیس بندری - آبمیوه طبیعی - املت قارچ - املت گوجه فرنگی - املت میکس - تخم مرغ آب پز - خامه - خرما - ژامبون - عسل - مربا - نان ایرانی

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
میوه فصل
عدسی
خرما
سرشیر
خامه
پنیر
نان ایرانی
انواع املت
حلیم

صبحانه بوفه - اینترنت در اتاق و لابی - ترانسفر ورود - پارکینگ - ترانسفر حرم

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
ترانسفر ورود
صبحانه بوفه

هتل آبان مشهد در مکانی دنج در خیابان پیروزی مشهد واقع شده است و دسترسی مناسبی به حرم مطهر امان رضا (ع) دارد. 60 واحد اقامتی این هتل چهار ستاره در چیدمان های دو تخته، کانکت چهار نفره و سوئیت های یک نفره و یک خوابه دونفره به مهمانان عرضه می شود. آلاچیق های متعدد در باغ آبان در فضایی فرح بخش پذیرای میهمانان هتل آبان است. هتل آبان مشهد با ارائه خدمات متنوعی از جمله کافی نت، تاکسی سرویس، اینترنت پرسرعت، روم سرویس 24 ساعته، ترانسفر از هتل به فرودگاه و بالعکس می کوشد تا ضامن رضایت زائران آستان مقدس رضوی باشد. رستوران این هتل با ارائه منوی متنوعی از غذاهای ایرانی از شما پذیرایی خواهد کرد. کافی شاپ هتل در مکانی آرام و دلنشین به سرو انواع نوشیدنی های سرد و گرم و دسرهای لذیذ می پردازد. در سالن همایش های این هتل می توانید مراسم و نشست های تخصصی و رسمی خود را به بهترین نحو برگزار کنید. در صورتی که با خودروی شخصی به مشهد سفر کرده اید، هتل آبان مشهد انتخاب خوبی خواهد بود چرا که این هتل با ارائه پارکینگ اختصاصی به مهمانان امنیت خودروی شما را تامین خواهد کرد. در زمان های فراغت خود می توانید از سالن های ورزشی مجهز این هتل نظیر سالن بدنسازی، سونا بخار، سونا خشک و جکوزی استفاده کنید. این هتل فاصله کمی با مترو دارد، از این رو دسترسی مناسبی به تمام مناطق شهر مشهد دارد. نمایشگاه بین المللی در فاصله اندکی از هتل قرار دارد، بنابراین این هتل برای مسافران تجاری مناسب است. دسترسی مناسب به مراکز خرید و سایر دیدنی های شهر از دیگر مزایای هتل آبان مشهد می باشد. در سفر به مشهد، می توانید علاوه بر زیارت از حرم مطهر امام رضا (ع)، به جاذبه های گردشگری شهر مشهد همچون شاندیز و طرقبه، باغ موزه نادری، پارک ملت و ... سر بزنید.

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : خراسان رضوی
نام شهر : مشهد
منطقه شهرداری : 9
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1383
سال بازسازی : 1383
تعداد اتاق ها : 60
تعداد تخت ها : 130
تعداد طبقات : 2
ظرفیت پارکینگ : 15
ساعت تحویل اتاق : 16:00
ساعت تخلیه اتاق : 14:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 2 سال تمام
سن کودک نیم بها :


2نوبت سرویس رایگان به حرم دارد.

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : فقط استقبال

فاصله تا فرودگاه 20 کیلومتر معادل 00:34 دقیقه با اتومبیل یا 04:09 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 18/9 کیلومتر معادل 00:39 دقیقه با اتومبیل یا 03:12 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 14/8 کیلومتر معادل 00:26 دقیقه با اتومبیل یا 03:14 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 6/5 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 03:48 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 2/1 کیلومتر معادل 00:03 دقیقه با اتومبیل یا 00:27 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 6/2 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 01:02 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 15/5 کیلومتر معادل 00:42 دقیقه با اتومبیل یا 03:07 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 8/4 کیلومتر معادل 00:26 دقیقه با اتومبیل یا 01:48 پیاده

تا 72 ساعت قبل از ورود وجه به طور کامل عودت داده می شود.

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل آبان مشهد به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل آبان مشهد
 • تا کنون
 • 4.6
لایک شما به هتل آبان مشهد   113

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس