ندارد هوایی : ندارد
ندارد قطار : ندارد
هوایی اتوبوس : ندارد

یبسلب

لوگو موقعیت جغرافیایی شهر پاسارگاد در نقشه

لوگو رزرو آنلاین تورهای پاسارگاد

کد تور نام تور مناسبت تاریخ رفت تاریخ برگشت روز شب وسیله نقلیه پکیج قیمت ظرفیت رزرو
11483 تور شیراز بهار نارنج تعطیلات خرداد 1398/03/15 1398/03/17 3 2 هواپیما 15,990,000 9 رزرو
11742 تور شیراز بهار نارنج آخر هفته تابستان 1398/03/22 1398/03/24 3 2 هواپیما 15,990,000 9 رزرو
11743 تور شیراز بهار نارنج آخر هفته تابستان 1398/03/29 1398/03/31 3 2 هواپیما 15,990,000 9 رزرو
11744 تور شیراز بهار نارنج تعطیلات نیمه تیر 1398/04/05 1398/04/07 3 2 هواپیما 15,990,000 9 رزرو
11745 تور شیراز بهار نارنج آخر هفته تابستان 1398/04/12 1398/04/14 3 2 هواپیما 15,990,000 9 رزرو
11746 تور شیراز بهار نارنج آخر هفته تابستان 1398/04/19 1398/04/21 3 2 هواپیما 15,990,000 9 رزرو
11747 تور شیراز بهار نارنج آخر هفته تابستان 1398/04/26 1398/04/28 3 2 هواپیما 15,990,000 9 رزرو