لوگو بافق

ندارد هوایی : ندارد
دارد قطار : دارد
هوایی اتوبوس : ندارد

لوگو موقعیت جغرافیایی شهر بافق در نقشه