یکی از ۱۰ رستوران دنیا که در ارتفاع ۵۰ متری غذا سرو می شود .

دبی