لازم نیست تمامی آموزش‌ها صرفا در کلاس درس رخ دهند. گاهی اوقات سفر کردن بهترین نوع آموزش است، زیرا دانشجویان و دانش آموزان می‌توانند فواید متعددی در مقیاس آموزشی و شخصی از سفر کردن کسب کنند. از یاد گرفتن در مورد دیگر فرهنگ‌ها به صورت مستقیم تا دیدن جاهایی با چشم خود که اتفاقات مهم تاریخی در آنجا رخ داده‌اند، سفر آموزشی به دانشجویان و دانش آموزان این فرصت را می‌دهد که درکشان از هنر، علم، تاریخ و فرهنگ را به شیوه‌ای که قبلا هرگز شانسش را نداشته و تجربه نکرده‌اند را عمیق‌تر سازند. اما مزایای سفر دانشجویی و دانش آموزی بسیار فراتر از موضوعاتی است که در طول سفر یاد می‌گیرند. برگزاری تور برای مدارس و دانش آموزان و یا دانشجویان نیازمند تخصص و تجربه است و علاءالدین تراول به پشتوانه برگزاری صدها تور دانش آموزی و دانشجویی داخلی و خارجی و همراهی مربیان و راهنمایان تخصصی دانش آموزی، گزینه‌های خوبی برای سفرهای فصلی مدارس غیر انتفاعی و آزاد و دانشگاه‌های خاص دارد، ما به این نکته توجه داریم که در مسیرهایی که می‌توان با قطار سفر کرد، تورهای زمینی با قطار را اجرا کنیم و همه چیز در این خصوص را در لینک خدمات تور دانش آموزی می‌توانید بخوانید.