بیمارستان بهمن واقع در شهرک غرب در سال 2008 در شمال غربی تهران افتتاح شد. این بیمارستان با وجود تجهیزات پزشکی پیشرفته و پزشکان بسیار مجرب، با وجود حضور بسیاری از مراکز پزشکی عمومی در منطقه، شهرت فراوانی کسب کرده است. این بیمارستان با استفاده از آخرین فن آوری، پیشرفته ترین خدمات تشخیصی، پزشکی و درمانی را ارائه می دهد.

در اینجا برخی از دستاوردهای بیمارستان آمده است:
•    گواهی اعتباربخشی به عنوان بیمارستان درجه یک از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران
•    گواهی تقدیر از ارتقاء زایمان طبیعی
•    بهترین بیمارستان خصوصی در ارائه خدمات زایمان فیزیولوژیک
•    به عنوان یک بیمارستان دوستدار کودک انتخاب شد
•    گواهی تأیید برای نصب سیستم Hemovigilance  
•    گواهی تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران برای دریافت بیماران خارجی

در میان بسیاری از کلینیک ها و خدمات بیمارستان ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: