63 باب اتاق معادل 180 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 3,290,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

ارومیه - مرکز شهر - اواسط خیابان طالقانی

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
4,170,000 ریال
با 22% تخفیف
معادل 880,000 ریال
3,290,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
5,230,000 ریال
با 22% تخفیف
معادل 1,140,000 ریال
4,090,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
5,540,000 ریال
با 17% تخفیف
معادل 890,000 ریال
4,650,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
7,480,000 ریال
با 21% تخفیف
معادل 1,530,000 ریال
5,950,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
دوتخته رویال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
4,170,000 ریال
3,290,000 ریال
دوتخته لاکچری
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
5,230,000 ریال
4,090,000 ریال
چهار تخته
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
5,540,000 ریال
4,650,000 ریال
سوئیت پرزیدنتال سه نفره
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال
7,480,000 ریال
5,950,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه


ارومیه مناطق طبیعی بکر و آثار تاریخی بسیاری را در خود جای داده است، به همین دلیل گردشگران زیادی هر ساله این شهر را به عنوان مقصد مسافرتی خود انتخاب می‌کنند تا در این شهر خاطرات شیرین و به یاد ماندنی برای خود و همراهانشان رقم بزنند. اگر قصد سفر به ارومیه دارید و می‌خواهید با هتل های ارومیه و جاذبه‌های دیدنی این شهر آشنا شوید با علاءالدین تراول همراه شوید تا بهترین گزینه‌ها را پیش رویتان بگذارد. یکی از گزینه‌های پیشنهادی اقامت برای شما در ارومیه هتل آریا 2 این شهر است. این هتل اولین و تنهاترین هتل 4 ستاره تاپ شهر ارومیه به شمار می‌آید که در قلب شهر ارومیه و خیابان طالقانی قرار دارد. هتل آریا 2 در شهر ارومیه تنها هتلی است که بصورت 24 ساعته آژانس هواپیمایی دارد. این هتل از لحاظ قدمت ساخت، جدیدترین و فانتزی‌ترین هتل شهر ارومیه محسوب می‌گردد که فاصله بسیار نزدیکی با مناطق گردشگری ارومیه، ترمینال، فرودگاه و بخصوص بازار ارومیه دارد. هتل 4 ستاره آریـا 2 ارومیه این افتخار را پیدا کرده است که با ارائه مجهزترین و مدرن‌ترین امکانات همچون برق و آب اضطراری ،آسانسورهای تمام اتوماتیک با تکنولوژی برتر روز، سیستم اعلام و اطفاء حریق ، سیستم متفاوت درب‌های issu card ، سیستم سرمایش وگرمایش مرکزی، تهویه مطبوع و دوربین‌های مدار بسته در مکان‌های عمومی هتل میزبان خوبی برای تمامی مسافران و میهمانانی باشد که این هتل را برای اقامت انتخاب کرده‌اند. برگزاری تور و بازدید از دیدنی‌های ارومیه وجه تمایز هتل آریـا 2 از سایر هتل‌های ارومیه است. برای آگاهی بیشتر از هتل های ارومیه به سایت علاءالدین تراول بروید و به صورت آنلاین رزرو هتل خود در ارومیه را ثبت نمایید.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : آذربایجان غربی
نام شهر : ارومیه
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1391
سال بازسازی : 1397
تعداد اتاق ها : 63
تعداد تخت ها : 180
تعداد طبقات : 15
ظرفیت پارکینگ : 60
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 4 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد