• امتیاز کلی شما به
 • هتل آنا ارومیه
 • تا کنون
 • 4.2
 • 119
 • 20491
 • بار نمایش

196 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 263 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 6,550,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1398/01/03

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه- استخر- سوناخشک- پارکینگ

آذربایجان غربی- ارومیه - خیابان جام جم (جاده بند) - روبروی گلشهر 2 - پلاک 80 - هتل آنا ارومیه

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 13 باب
6,700,000 ریال
با 3% تخفیف
معادل 150,000 ریال
6,550,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 13 باب
7,350,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 100,000 ریال
7,250,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 70 باب
7,500,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 110,000 ریال
7,390,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 71 باب
7,750,000 ریال
با 4% تخفیف
معادل 260,000 ریال
7,490,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 13 باب
11,000,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 150,000 ریال
10,850,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 13 باب
12,700,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 210,000 ریال
12,490,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
15,500,000 ریال
با 4% تخفیف
معادل 510,000 ریال
14,990,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1398/01/03
یکشنبه
1398/01/04
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
یک تخته
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
6,700,000 ریال
6,550,000 ریال
دوتخته
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
7,350,000 ریال
7,250,000 ریال
اتاق دلوکس یک نفره
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
7,500,000 ریال
7,390,000 ریال
اتاق دلوکس دو نفره
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
7,750,000 ریال
7,490,000 ریال
سوئیت لاکچری دو نفره
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
11,000,000 ریال
10,850,000 ریال
سوئیت رویال دو نفره
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
12,700,000 ریال
12,490,000 ریال
کانکت چهارنفره
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال
15,500,000 ریال
14,990,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

استخرسرپوشیده- سوناخشک- اینترنت- رستوران- کافی شاپ- سالن جشن و مراسم و عروسی- سالن همایش- خدمات اسپا- حمام ترکی- آسانسور- آرایشگاه زنانه- نمازخانه- لابی

اینترنت با سرعت بالا
استخر سرپوشیده
صبحانه رایگان
رستوران در هتل
کافی شاپ
سالن همایش
سونا خشک
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
آرایشگاه زنانه
حمام ترکی
نمازخانه

چای ساز- سشوار- سرویس فرنگی- اینترنت- یخچال- میزکار- مینی بار- حمام- دوش- وان- تلویزیون LCD

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
حمام
دوش
میز کار
مینی بار
کتری برقی برای آب جوش

پنیر- کره- مربا- تخم مرغ آبپز- سوسیس- ژامبون- نان ایرانی- املت میکس- شیر- میوه فصل- چای

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
میوه فصل
خرما
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
قهوه

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه- استخر- سوناخشک- پارکینگ

استخر
اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
سونا خشک
صبحانه

هتل آنا اولین هتل پنج ستاره شهر ارومیه، هتلی بسیار شیک با امکاناتی مدرن است که قطعاً رضایت خاطر شما را در طول اقامت در شهر تاریخی ارومیه فراهم خواهد آورد. هتل مجلل آنا ارومیه 21 طبقه دارد که در خیابان جام جم و در نزدیکی مجتمع تفریحی بند قرار دارد؛ از همین رو از شلوغی‌های شهر به دور خواهید بود و لحظات آرامش بخشی را خواهید داشت. این هتل خوشنام در سال 1394 افتتاح شده و تمامی تسهیلات و ساختار جدیدش احساس خوبی را برای شما ایجاد می کند. اتاق‌ها و سالن‌ها با سبکی مدرن آراسته شده اند. در دکوراسیون و چیدمان سرتاسر هتل سعی شده است تا از تمامی جاذبه های بی شمار طبیعی، قومیت‌های مختلف استان آذربایجان غربی و فرهنگ های اصیل موجود الهام گرفته شده و احساس متفاوتی برای میهمانان به ارمغان آورده شود. هتل آنا دارای 196 اتاق با ظرفیت ها و انواع مختلفی از قبیل اتاق‌های یک، دو تخته، دلوکس یک و دونفره و سوئیت‌های لاکچری و رویال است. رستوران های ایرانی و بین المللی در هتل غذاهای ایرانی و فرنگی را به مهمانان عرضه می‌کنند و مهمانان می‌توانند برحسب علاقه و ذائقه‌ خود از صرف غذا لذت ببرند. در کافی شاپ نیز می توانید با صرف یک نوشیدنی و دسر لذت‌بخش لحظاتی بیادماندنی را تجربه کنید. برای برگزاری مراسم‌ها، رویدادها و جشن‌های مختلف در این هتل می توانید از سالن های چند منظوره که دارای امکانات کافی است استفاده کنید. حمام ترکی، خدمات ماساژ حرفه ای، سالن ورزشی مجهز، سالن‌های اختصاصی ایروبیک و پیلاتس و بسیاری خدمات دیگر در هتل آنا سبب شده تا میزبانی شایسته در شهر ارومیه چشم انتظار شما باشد. تنوع و تجمل در هتل پنج ستاره آنا ارومیه، چشمان شما را خیره خواهد کرد. 

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : آذربایجان غربی
نام شهر : ارومیه
منطقه شهرداری : 5
محدوده شهرداری : خیابان جام جم
سال ساخت : 1395
سال بازسازی : 1395
تعداد اتاق ها : 196
تعداد تخت ها : 263
تعداد طبقات : 15
ظرفیت پارکینگ : 120
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت تاشو فلزی
سن بچه رایگان : تا 11 سال تمام
سن کودک نیم بها :


وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 20 کیلومتر معادل 00:32 دقیقه با اتومبیل یا 02:40 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 12 کیلومتر معادل 00:24 دقیقه با اتومبیل یا 01:35 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 0/75 کیلومتر معادل 00:06 دقیقه با اتومبیل یا 00:09 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 3/2 کیلومتر معادل 00:11 دقیقه با اتومبیل یا 00:40 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 7 کیلومتر معادل 00:12 دقیقه با اتومبیل یا 01:00 پیاده

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان 100 %

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل آنا ارومیه به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل آنا ارومیه
 • تا کنون
 • 4.2
لایک شما به هتل آنا ارومیه   119

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت اقامت هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به قیمت هتل در برابر خدمات هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به خوشرویی کارکنان هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به دسترسی هتل به نقاط مهم
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت غذا و پذیرایی
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس