• امتیاز کلی شما به
 • هتل مینا تهران
 • تا کنون
 • 4.5
 • 105
 • 20476
 • بار نمایش

75 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 216 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی ریال اولین تاریخ قابل رزرو

اینترنت رایگان نامحدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه

تهران- هفت تیر- مفتح جنوبی- پایین تر از سمیه- پلاک 82- هتل مینا تهران

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 35 باب
2,430,000 ریال
با 8% تخفیف
معادل 180,000 ریال
2,250,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
1,660,000 ریال
با 7% تخفیف
معادل 110,000 ریال
1,550,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 15 باب
3,050,000 ریال
با 9% تخفیف
معادل 260,000 ریال
2,790,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 12 باب
3,920,000 ریال
با 9% تخفیف
معادل 330,000 ریال
3,590,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 6 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
5,230,000 ریال
با 9% تخفیف
معادل 430,000 ریال
4,800,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
دوتخته
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
2,430,000 ریال
2,250,000 ریال
یک تخته
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
1,660,000 ریال
1,550,000 ریال
سه تخته
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
3,050,000 ریال
2,790,000 ریال
سوئیت سه نفره
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
3,920,000 ریال
3,590,000 ریال
آپارتمان دو خوابه شش نفره
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال
5,230,000 ریال
4,800,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

پارکینگ در اطراف هتل- خدمات خشکشویی- لابی- تهویه مطبوع- روزنامه رایگان- آسانسور- تاکسی سرویس- رستوران در هتل- رستوران سنتی- صبحانه رایگان- نمازخانه

تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
تاکسی سرویس
آسانسور
لابی
رستوران سنتی
نمازخانه

امکانات لباس شویی- دوش- سرویس فرنگی- ظروف پخت و پز- میز آرایش- آشپزخانه- اینترنت WIFI- روزنامه رایگان- سشوار- یخچال- اتو- سرمایش و گرمایش مرکزی- چیلر- شوفاژ- میزکار- قهوه ساز- اسپیلت- تلویزیونLCD- حمام- سرویس ایرانی- صندوق امانات

قهوه ساز
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
شوفاژ
اسپیلت
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
دوش
میز کار
آشپزخانه در سوئیت
ظروف پخت و پز در برخی اتاق ها
امکانات لباسشویی
روزنامه رایگان
اتو
میز آرایش

آب میوه- چای- نان ایرانی- کره- لوبیا- پنیر- شیر- مربا- املت گوجه فرنگی- تخم مرغ آب پز- عدسی- نیمرو

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
لوبیا
عدسی
پنیر
نان ایرانی

اینترنت رایگان نامحدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

هتل مینا یکی از هتل های دو ستاره تمیز و با قیمت مناسب در شهر تهران واقع در خیابان مفتح است. امکانات رفاهی 75 واحد اقامتی این هتل در طی بازسازی آن در سال 1393 به روز شده اند و در چیدمان اتاق های یک تا سه تخته، سوئیت های سه نفره و آپارتمان های دو خوابه شش نفره به مهمانان عرضه می شوند. در صورتی که تمایلی به صرف غذای بیرون ندارید، خوب است بدانید سوئیت های این هتل دارای امکانات پخت و پز و آشپزی هستند. در غیر این صورت برای صرف غذا می توانید به رستوران هتل رفته و از میان منوی متنوع آن غذای مورد علاقه خود را سفارش دهید. برای داشتن یک روز خوب و پر انرژی، شروع کردن از صبحانه مفصل هتل که به صورت رایگان سرو می شود ایده خوبی است. این هتل در محدوده طرح ترافیک واقع شده و اگر تمایل دارد با اتومبیل شخصی به تهران سفر کنید باید از اطلاعات طرح باخبر باشید یا از خدمات تاکسی سرویس هتل استفاده کنید. برای دسترسی به نقاط مختلف شهر با توجه به فاصله نزدیک هتل با ایستگاه مترو دروازه دولت، مشکلی نخواهید داشت. در طول اقامت خود در شهر تهران و هتل مینا دسترسی خوبی به مشهورترین جاذبه های پایتخت نظیر کاخ گلستان، موزه آبگینه و سفال و سردر باغ ملی خواهید داشت.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : تهران
نام شهر : تهران
منطقه شهرداری : 6
محدوده شهرداری : خیابان هفت تیر
سال ساخت : 1355
سال بازسازی : 1393
تعداد اتاق ها : 75
تعداد تخت ها : 216
تعداد طبقات : 6
ظرفیت پارکینگ : 100
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 14:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها :

هتل از پذیرش مهمانان با عقدنامه موقت معذور است

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه مهرآباد 10/5 کیلومتر معادل 00:28 دقیقه با اتومبیل یا 02:12 پیاده
فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی 54/4 کیلومتر معادل 01:00 دقیقه با اتومبیل یا پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 7/5 کیلومتر معادل 00:26 دقیقه با اتومبیل یا 01:30 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 5/4 کیلومتر معادل 00:16 دقیقه با اتومبیل یا 00:52 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 3 کیلومتر معادل 00:12 دقیقه با اتومبیل یا 00:29 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 1/2 کیلومتر معادل 00:04 دقیقه با اتومبیل یا 00:14 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 13/9 کیلومتر معادل 00:24 دقیقه با اتومبیل یا 02:01 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 12/4 کیلومتر معادل 00:32 دقیقه با اتومبیل یا 02:27 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1/6 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:18 پیاده

رزروهای انفرادی در صورت کنسلی از 24 ساعت قبل از ورود مهمان یک شب کامل شارژ خواهد شد. رزروهای گروهی در صورت کنسلی از 48 ساعت قبل از ورود مهمانان یک شب کامل شارژ خواهد شد.

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل مینا تهران به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل مینا تهران
 • تا کنون
 • 4.5
لایک شما به هتل مینا تهران   105

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس