• امتیاز کلی شما به
 • هتل باباطاهر تهران
 • تا کنون
 • 4.2
 • 109
 • 20037
 • بار نمایش

107 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 345 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 3,790,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/12/05

صبحانه بوفه- اینترنت رایگان نامحدود دراتاق و لابی

تهران- میدان فردوسی- خیابان سپهبدقرنی- نرسیده به سمیه- شماره55- هتل باباطاهر تهران

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 30 باب
5,850,000 ریال
با 18% تخفیف
معادل 1,000,000 ریال
4,850,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 0 باب
4,550,000 ریال
با 17% تخفیف
معادل 760,000 ریال
3,790,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 14 باب
7,140,000 ریال
با 18% تخفیف
معادل 1,250,000 ریال
5,890,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 55 باب
8,440,000 ریال
با 19% تخفیف
معادل 1,550,000 ریال
6,890,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
دوتخته
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
5,850,000 ریال
4,850,000 ریال
یک تخته
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
4,550,000 ریال
3,790,000 ریال
سه تخته
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
7,140,000 ریال
5,890,000 ریال
چهار تخته
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال
8,440,000 ریال
6,890,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

اجاره اتومبیل- تهویه مطبوع- رستوران سنتی- سالن همایش- لابی- روزنامه رایگان- خدمات خشک شویی- سونا بخار- آسانسور- تاکسی سرویس- روم سرویس 24 ساعته- سونا خشک- اتاق جلسات- اینترنت با سرعت بالا- رستوران در هتل- صبحانه رایگان- استخر سر پوشیده

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
استخر سرپوشیده
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
سالن همایش
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
اجاره اتومبیل
رستوران سنتی

اینترنت WIFI- حمام- دوش- سرویس فرنگی- سشوار -یخچال- تلویزیون LCD- سرمایش و گرمایش مرکزی- کتری برقی- فن کویل

سرویس فرنگی
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
دوش

آب میوه- انواع املت- سوسیس- پنیر- خرما- شیر- مربا- تخم مرغ- ژامبون- عدسی- نیمرو- چای- عسل- نان ایرانی- کره قهوه (برای مهمانان خارجی)

نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
عدسی
خرما
پنیر
نان ایرانی
انواع املت
قهوه

صبحانه بوفه- اینترنت رایگان نامحدود دراتاق و لابی

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

هتل باباطاهر تهران که هتلی سه ستاره است تلفیقی از قدمت و تجربه به شمار می آید و در محدوده میدان فردوسی واقع شده است. این هتل از شعبات مجموعه هتل های باباطاهر در تهران است. برای ارائه خدمات به روزتر و استانداردتر این هتل در سال 93 مورد بازسازی قرار گرفته است. هتل باباطاهر در مجموع 107 اتاق و حدود 350 تخت خواب دارد که در انواع چیدمان یک تخته تا چهار تخته دسته بندی شده‌اند. این هتل در زمره یکی از بهترین هتل‌های سه ستاره پایتخت است. برای رفع خستگی و تفریح می‌توانید سری به استخرشنا، سوناخشک، سونابخار و یا سالن بدنسازی بزنید. اگر قصد برگزاری مراسم و یا همایشی را دارید؛ می توانید از سالن خلیج فارس و آمفی تئاتر مجموعه استفاده کنید. این هتل دو رستوران ایرانی و سنتی دارد که برای صرف غذا می توانید از منوی متنوع آنها غذاهای دلپذیری را انتخاب نمایید؛ در بیشتر مواقع در این رستوران موسیقی زنده در حال اجرا شدن است که لذت صرف غذای شما را چند برابر خواهد کرد. خدمات ویژه جانبازان و معلولین گرامی این هتل را از رقیبانش کاملا متمایز نموده است. هتل باباطاهر در خیابان سپهبد قرنی واقع شده و دسترسی آن به مترو و اتوبوس تندرو مسیر ولیعصر عالی است. نزدیکی هتل به ادارات مهم، وزارتخانه ها و بازار قدیمی تهران، را برای میهمانان تجاری پایتخت جذاب تر کرده است. با اقامت در هتل باباطاهر به موزه جواهرات، موزه ایران باستان، موزه آبگینه، کاخ گلستان، بازار تهران، عمارت مسعودیه و برج آزادی نزدیک خواهید بود. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : تهران
نام شهر : تهران
منطقه شهرداری : 12
محدوده شهرداری : میدان فردوسی
سال ساخت : 1347
سال بازسازی : 1388
تعداد اتاق ها : 107
تعداد تخت ها : 345
تعداد طبقات : 7
ظرفیت پارکینگ : 0
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 4 سال تمام
سن کودک نیم بها :

ملاقات در اتاق ها ممنوع است

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه مهرآباد 9/5 کیلومتر معادل 00:26 دقیقه با اتومبیل یا 02:03 پیاده
فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی 53/3 کیلومتر معادل 00:58 دقیقه با اتومبیل یا پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 6/4 کیلومتر معادل 00:23 دقیقه با اتومبیل یا 01:22 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 6/2 کیلومتر معادل 00:19 دقیقه با اتومبیل یا 00:51 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 0/3 کیلومتر معادل 00:01 دقیقه با اتومبیل یا 00:04 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 0/5 کیلومتر معادل 00:02 دقیقه با اتومبیل یا 00:05 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 14/7 کیلومتر معادل 00:35 دقیقه با اتومبیل یا 01:55 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 13/8 کیلومتر معادل 00:39 دقیقه با اتومبیل یا 02:23 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1/1 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:16 پیاده

رزروهای انجام شده در صورت کنسلی تا 48 ساعت قبل از ورود مهمان یک شب کامل شارژ خواهد شد.

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل باباطاهر تهران به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل باباطاهر تهران
 • تا کنون
 • 4.2
لایک شما به هتل باباطاهر تهران   109

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس