• امتیاز کلی شما به
 • هتل شهریار تبریز
 • تا کنون
 • 4.6
 • 127
 • 20142
 • بار نمایش

201 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 210 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی ریال اولین تاریخ قابل رزرو

صبحانه بوفه- استخر(3 ظهر تا 9 شب)- اینترنت رایگان نامحدود در لابی و اتاق-پارکینگ- سونا بخار- سونا خشک

آذربايجان شرقی- تبریز- ابتدای جاده ائل گلی- هتل بین المللی شهریار

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 8 باب
6,130,000 ریال
با 60% تخفیف
معادل 3,630,000 ریال
2,500,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 158 باب
7,900,000 ریال
با 51% تخفیف
معادل 4,000,000 ریال
3,900,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 12 باب
9,120,000 ریال
با 40% تخفیف
معادل 3,570,000 ریال
5,550,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
17,980,000 ریال
با 52% تخفیف
معادل 9,280,000 ریال
8,700,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 11 باب
11,170,000 ریال
با 51% تخفیف
معادل 5,620,000 ریال
5,550,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
20,710,000 ریال
با 50% تخفیف
معادل 10,160,000 ریال
10,550,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
یک تخته
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
2,500,000 ریال
6,130,000 ریال
3,250,000 ریال
6,130,000 ریال
3,250,000 ریال
6,130,000 ریال
3,250,000 ریال
دوتخته
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
3,900,000 ریال
7,900,000 ریال
5,090,000 ریال
7,900,000 ریال
5,090,000 ریال
7,900,000 ریال
5,090,000 ریال
سه تخته
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
5,550,000 ریال
9,120,000 ریال
6,350,000 ریال
9,120,000 ریال
6,350,000 ریال
9,120,000 ریال
6,350,000 ریال
کانکت چهارنفره
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
8,700,000 ریال
17,980,000 ریال
12,250,000 ریال
17,980,000 ریال
12,250,000 ریال
17,980,000 ریال
12,250,000 ریال
سوئیت دیپلمات دو نفره
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
5,550,000 ریال
11,170,000 ریال
7,790,000 ریال
11,170,000 ریال
7,790,000 ریال
11,170,000 ریال
7,790,000 ریال
سوئیت پرزیدنتال دو نفره
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
10,550,000 ریال
20,710,000 ریال
15,250,000 ریال
20,710,000 ریال
15,250,000 ریال
20,710,000 ریال
15,250,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آرایشگاه مردانه- خدمات خشکشویی- سالن همایش- اینترنت در لابی- اجاره اتومبیل- پارکینگ در هتل- خدمات اسپا- خود پرداز بانک- سونابخار- مرکزخرید- کافی شاپ- آسانسور- تاکسی سرویس- جکوزی- رستوران در هتل- رستوران فست فود- روم سرویس 24 ساعته- سالن بدنسازی- سوناخشک- سالن جشن و مراسم عروسی- استخرسرپوشیده- نمازخانه- صبحانه رایگان

استخر سرپوشیده
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
خدمات اسپا
جکوزی
کافی شاپ
سالن همایش
مرکز خرید
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
آسانسور
اجاره اتومبیل
آرایشگاه مردانه
رستوران فست فود
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
سالن بدنسازی
نمازخانه

تلویزیونLCD- سرویس فرنگی- حمام- دوش- وان- میزآرایش- سشوار- اینترنت WiFi- فن کویل- یخچال- چیلر- صندوق امانات- مینی بار

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
چیلر
حمام
دوش
مینی بار
میز آرایش

آبمیوه- چای- عدسی- مربا- سرشیر- عسل- نیمرو- تخم مرغ آب پز- پنیر- خامه- سوسیس سرخ شده- نان ایرانی- کره- شیر- لوبیا

نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
لوبیا
عدسی
سرشیر
خامه
پنیر
نان ایرانی

صبحانه بوفه- استخر(3 ظهر تا 9 شب)- اینترنت رایگان نامحدود در لابی و اتاق-پارکینگ- سونا بخار- سونا خشک

استخر
اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
سونا بخار
سونا خشک
صبحانه بوفه

هتل بین المللی شهریار تبریز فراتر از استانداردهای یک هتل پنج ستاره در قلب شهر تبریز پذیرای میهمانان شهر اولین های ایران است. اغلب اوقات در بدو ورود نوای موسیقی زنده آذری در لابی هتل به استقبال شما می آید و کاملاً شما را سرحال می آورد. وسواس منحصر به مردم تبریز در آداب میهمانداری، در سراسر هتل شهریار به چشم می خورد. هتل شهریار با 9 طبقه در سال 1386 افتتاح شد و شروع به کار کرد. برای ارائه خدمات مهمان‌نوازی به روز و باکیفیت در سال 1395 این هتل با مجموع 180 اتاق و 210 تخت مورد بازسازی قرار گرفت و در حال حاضر یکی از بهترین‌های تبریز است. از پاکیزگی و آراستگی چشمگیر اتاق ها گرفته تا چیدمان رستوران ها و جزئیات پذیرایی در رستوران‌های هتل شهریار. علاوه بر اتاق های متنوع، رستوران کاکتوس و چشم انداز، سالن‌های چند منظوره، امکانات برگزاری همایش وکنفرانس و مجموعه ورزشی هتل شهریار با بهترین کیفیت در خدمت میهمانان شهر تبریز هستند. هتل شهریار در محله معروف ائل گلی تبریز در نزدیکی دیدنی‌های مختلف شهر قرار دارد. فاصله کمی تا فرودگاه شهید مدنی دارد و دسترسی بسیار مناسبی به مرکز شهر دارد. همه این ویژگی ها سبب شده تا هتل بین المللی پنج ستاره شهریار در شهر تبریز انتخاب بسیاری از کسانی باشد که به آذربایجان شرقی سفر می کنند. با اقامت در این هتل می‌توانید به راحتی به پارک و دریاچه زیبای ائل گلی دسترسی داشته باشید؛ موزه آذربایجان، مسجد کبود، میدان ساعت، موزه مشروطه و ... برخی از دیگر جاذبه‌های شهر تبریز هستند. اگر تمایل دارید میراث ثبت شده یونسکو در منطقه آذربایجان را ببینید نیز باید تا شهر جلفا سفر کنید و به کلیسای زیبای سنت استپانوس برسید.نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : آذربایجان شرقی
نام شهر : تبریز
منطقه شهرداری : 2
محدوده شهرداری : جاده ائل گلی
سال ساخت : 1388
سال بازسازی : 1395
تعداد اتاق ها : 201
تعداد تخت ها : 210
تعداد طبقات : 9
ظرفیت پارکینگ : 500
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 8
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 19

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 15/3 کیلومتر معادل 00:22 دقیقه با اتومبیل یا 04:04 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 48/8 کیلومتر معادل 00:51 دقیقه با اتومبیل یا 09:51 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 9 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 01:52 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 3/8 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:45 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 0/7 کیلومتر معادل 00:01 دقیقه با اتومبیل یا 00:16 پیاده

کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل 100% هزینه اتاق کنسلی تا 7 روز بدون جریمه کنسلی تا 4روز قبل از ورود میهمان 30% هزینه اتاق کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان 100% هزینه اتاق

کنسلی تا 7 روز قبل از ورود میهمان مشمول بدون جریمه
کنسلی تا 4 روز قبل از ورود میهمان مشمول 30 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل مشمول 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل شهریار تبریز به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل شهریار تبریز
 • تا کنون
 • 4.6
لایک شما به هتل شهریار تبریز   127

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس