• امتیاز کلی شما به
 • هتل قصر بسطام (شاهرود)
 • تا کنون
 • 4.7
 • 103
 • 20040
 • بار نمایش

36 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 105 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 1,890,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/27

اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نا محدود- صبحانه بوفه- صبحانه- مینی بار داخل اتاق

سمنان- شهرستان شاهرود- منطقه گردشگری بسطام- هتل قصر بسطام

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
2,830,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 940,000 ریال
1,890,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 7 باب
3,590,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 1,200,000 ریال
2,390,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 14 باب
4,840,000 ریال
با 35% تخفیف
معادل 1,650,000 ریال
3,190,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 6 باب
6,100,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 2,050,000 ریال
4,050,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 6 باب
4,680,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 1,590,000 ریال
3,090,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
6,840,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 2,310,000 ریال
4,530,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
یک تخته
2,830,000 ریال
1,890,000 ریال
2,830,000 ریال
1,890,000 ریال
2,830,000 ریال
1,890,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
3,960,000 ریال
دوتخته
3,590,000 ریال
2,390,000 ریال
3,590,000 ریال
2,390,000 ریال
3,590,000 ریال
2,390,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
5,030,000 ریال
سه تخته
4,840,000 ریال
3,190,000 ریال
4,840,000 ریال
3,190,000 ریال
4,840,000 ریال
3,190,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
6,770,000 ریال
چهار تخته
6,100,000 ریال
4,050,000 ریال
6,100,000 ریال
4,050,000 ریال
6,100,000 ریال
4,050,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
8,540,000 ریال
سوئیت دو نفره
4,680,000 ریال
3,090,000 ریال
4,680,000 ریال
3,090,000 ریال
4,680,000 ریال
3,090,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
6,550,000 ریال
سوئیت رویال چهار تخته
6,840,000 ریال
4,530,000 ریال
6,840,000 ریال
4,530,000 ریال
6,840,000 ریال
4,530,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال
9,570,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آسانسور- اتاق جلسات- اتاق های جکوزی دار- اینترنت با سرعت بالا- بیلیارد- پارکینگ در اطراف هتل- پارکینگ در هتل- تاکسی سرویس- ترانسفر از هتل به فرودگاه- تهویه مطبوع- خدمات پزشکی- خدمات خشکشویی- رستوران ترکی- رستوران چینی- رستوران سنتی- رستوران عربی- رستوران فرانسوی- رستوران فست فود- رستوران فضای باز- سالن بدنسازی- سالن جشن و مراسم و عروسی- سالن همایش- صبحانه رایگان- صندوق امانات در لابی- غرفه صنایع دستی- لابی- مرکز خرید- نمازخانه- کافی شاپ

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
کافی شاپ
سالن همایش
رستوران فضای باز
مرکز خرید
خدمات پزشکی
بیلیارد
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
رستوران فست فود
رستوران سنتی
رستوران ترکی
رستوران عربی
رستوران چینی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
اتاق های جکوزی دار
ترانسفر از هتل به فرودگاه
رستوران فرانسوی
غرفه صنایع دستی
سالن بدنسازی
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

آشپزخانه در سوئیت- تلویزیون lcd- امکانات لباسشویی- اینترنت Wi-Fi- حمام- چیلر- سرویس ایرانی- دوش- سرمایش و گرمایش مرکزی- سشوار- ظروف پخت و پز در برخی اتاق ها- فن کویل- مینی بار- میز آرایش- میز کار- کتری برقی برای آب جوش- وان حمام در برخی اتاق ها- یخچال

سرویس ایرانی
وان در حمام برخی اتاق ها
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
دوش
میز کار
آشپزخانه در سوئیت
ظروف پخت و پز در برخی اتاق ها
امکانات لباسشویی
مینی بار
میز آرایش
کتری برقی برای آب جوش

آب میوه- املت قارچ- املت گوجه فرنگی- انواع املت- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- خامه- خرما- ژامبون- سرشیر- سوسیس سرخ شده- شیر- عدسی- عسل- لوبیا- مربا- میوه فصل- نان ایرانی- نسکافه- نیمرو- کره-

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
سرشیر
خامه
پنیر
نان ایرانی
انواع املت

اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نا محدود- صبحانه بوفه- صبحانه- مینی بار داخل اتاق

اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه
صبحانه بوفه
مینی بار داخل اتاق

اگر به فکر رزرو هتل در بسطام شاهرود هستید و می‌خواهید فاصله کمی با ایستگاه قطار، ترمینال و فرودگاه داشته باشید با علاءالدین تراول همراه شوید تا بهترین گزینه‌های پیشنهادی را به شما معرفی کند. هتل 4 ستاره قصر بسطام بـا مساحت ۵ هکتـاری خود در منطقه گردشگری بسطام واقع شده است. این هتل 4 ستاره 7 طبقه دارد و از 36 واحد اقامتی و 105 تخت تشکیل شده است. هتل قصر بسطام در سال 1396 ساخته شده و از هتل‌های نوساز شاهرود به شمار می‌رود که 3۵ اتاق دو تخته، ۵۳ اتـاق سـه تختـه، ۱۲سوئیت رویال یک خوابه، ۷ اتاق چهار تخته و ۶ ویلای ساحلی را در خود جای داده است. در طبقه فوقانی هتل قصر بسطام شاهرود پنـت‌هاوسی بـه مسـاحـت ۲۲٠ متـر بـا امکـانـات سـالـن کنفـرانـس، رستـوران، کـافـی‌شـاپ وجود دارد. در این هتل دو تالار مجلل با ظرفیت 1000 مهمان نیز وجود دارد. در هتل 4 ستاره قصر بسطام ۲٠٠٠ متر فضا برای بازی کودکان در نظر گرفته شده که در کنار آن برای راحتی و تفریح مهمانان آلاچیق‌هـای سـاحلـی و دریاچه خصوصی قرار دارد. در کافی‌شاپ هتل قصر بسطام می‌توانید از انواع قهوه‌های خارجی و انواع نوشیدنی سرد و گرم نوش جان کنید. با اقامت در هتل قصر بسطام می‌توانید از دیدنی‌های شاهرود که در نزدیکی این هتل قرار دارند همچون مقبره بایزید بسطامی، مدرسه شاهرخیه، مسجد امامزاده محمد بسطام و برج کاشانه دیدن کنید. برای رزرو هتل 4 ستاره قصر بسطام با کارشناسان حرفه‌ای ما در بخش رزرواسیون هتل علاءالدین تراول همراه باشید تا بهترین گزینه‌های اقامتی را در سمنان پیش رویتان بگذارند.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : سمنان
نام شهر : شاهرود
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1396
سال بازسازی :
تعداد اتاق ها : 36
تعداد تخت ها : 105
تعداد طبقات : 7
ظرفیت پارکینگ :
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 7 سال

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 26/1 کیلومتر معادل 00:25 دقیقه با اتومبیل یا 06:50 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 11/7 کیلومتر معادل 00:17 دقیقه با اتومبیل یا 02:28 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 14/8 کیلومتر معادل 00:25 دقیقه با اتومبیل یا 02:40 پیاده

30% بین صدور رزرو تا 3 روز قبل از ورود مسافر 40% بین 72 ساعت تا 24 ساعت قبل از ورود مسافر 70% بین 24 ساعت قبل تا ساعت 10 صبح روز ورود مسافر

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل قصر بسطام (شاهرود) به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل قصر بسطام (شاهرود)
 • تا کنون
 • 4.7
لایک شما به هتل قصر بسطام (شاهرود)   103

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس