16 باب اتاق معادل 42 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 1,190,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/04

صبحانه بوفه

چهارمحال و بختیاری- شهرکرد- میدان معلم- روبروی پارک لاله- هتل دیبا شهرکرد

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
1,200,000 ریال
با 1% تخفیف
معادل 10,000 ریال
1,190,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 6 باب
1,600,000 ریال
با 1% تخفیف
معادل 10,000 ریال
1,590,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 7 باب
1,800,000 ریال
با 1% تخفیف
معادل 10,000 ریال
1,790,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
2,800,000 ریال
با 1% تخفیف
معادل 10,000 ریال
2,790,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
یک تخته
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
1,200,000 ریال
1,190,000 ریال
دوتخته
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
1,600,000 ریال
1,590,000 ریال
سه تخته
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
1,800,000 ریال
1,790,000 ریال
چهار تخته
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال
2,800,000 ریال
2,790,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

دستگاه واکس کفش - پارکینگ در اطراف هتل - اینترنت با سرعت بالا - تهویه مطبوع - صندوق امانات در لابی - آسانسور - تاکسی سرویس - رستوران در هتل - روم سرویس 24 ساعته - بیلیارد - صبحانه رایگان - نماز خانه

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
صبحانه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
بیلیارد
تاکسی سرویس
آسانسور
نمازخانه

تلویزیون معمولی - دوش - سرویس فرنگی - اینترنت WIFI - سرمایش و گرمایش مرکزی - یخچال - اسپیلت - تلویزیون LCD - حمام - سرویس ایرانی - مینی بار

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
یخچال
تلویزیون LCD
تلویزیون معمولی
اسپیلت
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
دوش

چای - مربا - عسل - نیمرو - پنیر - نان ایرانی - کره - تخم مرغ آب پز

نیمرو
تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
چای
پنیر
نان ایرانی

صبحانه بوفه

صبحانه بوفه

اگر به دنبال اقامتی مقرون به صرفه در شهر رویایی شهرکرد هستید هتل دیبا می تواند انتخاب مناسبی باشد. این هتل که در سال 1390 مورد بهره برداری قرار گرفته برای ارائه خدمات بهتر به میهمانان در سال 1391 مورد بازسازی قرار گرفته است. 16 واحد اقامتی این هتل در پنج طبقه به ظرفیت های یک تا پنج تخته با امکانات مناسب و چیدمانی تمیز به میهمانان عرضه شده اند. نوساز بودن هتل سبب شده که تمامی تجهیزات این هتل یک ستاره به روز و مدرن باشد. منوی کامل رستوران هتل دیبا در کنار محیط جذاب و رنگ آمیزی گرم آن سبب شده تا بسیاری از مهمانان شهرکرد برای صرف غذا به رستوران این هتل مراجعه کنند. صبحانه مفصلی در این هتل به صورت رایگان به مهمانان عرضه می شود که می تواند برای آغاز یک روز خوب بسیار دلچسب باشد، سنتی سرای هتل برای صرف چای عصرگاهی در محیطی با دکوراسیون سنتی محیطی مناسب است. روم سرویس در این هتل به صورت 24 ساعته ارائه می شود و می توانید در صورت تمایل از اینترنت پرسرعت استفاده کنید. بازدید از خانه سنتی ستوده چالشتری با معماری فوق العاده چشم نواز، نقاشی هایی زیبا با موضوعات اسطوره ای و افسانه ای برای علاقمندان به آثار تاریخی پیشنهاد می شود. برای دیدن لاله های واژگون می توانید به طبیعت اطراف شهرکرد بروید. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : چهارمحال و بختیاری
نام شهر : شهرکرد
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1390
سال بازسازی : 1391
تعداد اتاق ها : 16
تعداد تخت ها : 42
تعداد طبقات : 5
ظرفیت پارکینگ : 0
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 13:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 2 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 8 سال

ممنوعیت سیگار - ممنوعیت حیوانات خانگی - مواد غذایی از بیرون بلا نمی توانند ببرند - ممنوعیت قلیون -

ندارد.

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 6
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 8 کیلومتر معادل 00:12 دقیقه با اتومبیل یا 01:42 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 36 کیلومتر معادل 00:35 دقیقه با اتومبیل یا 07:30 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 4 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 00:45 پیاده

تا 72 ساعت قبل بدون کسری تا 48 ساعت قبل 50 % تا 24 ساعت قبل 100%

کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان مشمول 50 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده