56 باب اتاق معادل 250 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 1,600,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

اینترنت رایگان نامحدود- صبحانه بوفه

اردبیل- سرعین- خیابان ولیعصر- مجتمع هتل و آبدرمانی ارشاد سرعین

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
3,100,000 ریال
با 49% تخفیف
معادل 1,500,000 ریال
1,600,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
4,800,000 ریال
با 49% تخفیف
معادل 2,350,000 ریال
2,450,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
4,800,000 ریال
با 49% تخفیف
معادل 2,310,000 ریال
2,490,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل باب
3,750,000 ریال
با 46% تخفیف
معادل 1,700,000 ریال
2,050,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
سوئیت دو نفره
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
3,100,000 ریال
1,600,000 ریال
سوئیت سه نفره
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
4,800,000 ریال
2,450,000 ریال
آپارتمان یک خوابه چهار نفره
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
4,800,000 ریال
2,490,000 ریال
دوتخته + سرويس اضافه
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال
3,750,000 ریال
2,050,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

آرایشگاه زنانه- امکانات بازی کودکان- ترانسفر از هتل به فرودگاه- خدمات خشکشویی- لابی- اینترنت- پارکینگ در هتل- خدمات اسپا- روزنامه رایگان- سونا بخار- صندوق امانات در لابی- کافی شاپ- آسانسور- تاکسی سرویس- جکوزی- رستوران در هتل- روم سرویس24ساعته- سوناخشک- کافی نت- اتاق جلسات- استخرسرپوشیده- حمام ترکی- ترانسفرازفرودگاه به هتل- صبحانه رایگان

اینترنت با سرعت بالا
استخر سرپوشیده
خدمات خشکشویی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
خدمات اسپا
جکوزی
کافی شاپ
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
آرایشگاه زنانه
پارکینگ در هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کافی نت
حمام ترکی
صندوق امانات در لابی
امکانات بازی کودکان

دوش- سرویس فرنگی- ظروف پخت و پز در برخی اتاق ها- میز آرایش- آشپزخانه در سوئیت- اینترنت- سشوار- یخچال- اتو- بالکن قابل استفاده- شوفاژ- تلویزیونLCD- حمام- سرویس ایرانی- مینی بار

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
شوفاژ
حمام
دوش
بالکن قابل استفاده
آشپزخانه در سوئیت
ظروف پخت و پز در برخی اتاق ها
مینی بار
اتو
میز آرایش

آبمیوه- چای- سرشیر- عسل- نان ایرانی- کره- آبمیوه طبیعی- خامه- سوسیس سرخ شده- پنیر- شیر- نسکافه- املت گوجه فرنگی- تخم مرغ آبپز- عدسی- میوه فصل- نیمرو

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
عسل
کره
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
عدسی
سرشیر
خامه
پنیر
نان ایرانی

اینترنت رایگان نامحدود- صبحانه بوفه

اینترنت رایگان نا محدود

هتل آپارتمان ارشاد سرعین یکی از مجهزترین و پرطرفدارترین هتل‌های شهر سرعین است. این هتل سه ستاره در سال 1394 مورد بازسازی قرار گرفته و دارا بودن سوئیت های دو و سه نفره، آپارتمان یک خوابه چهار نفره، آپارتمان دو خوابه چهار و شش نفره و سه خوابه نه نفره آن را به اقامتگاهی مناسب برای تورهای تفریحی و سفرهای خانوادگی تبدیل کرده است. این مجموعه یکی از کامل ترین خدمات را در بین هتل های سه ستاره نظیر امکانات بازی کودکان، پارکینگ، اینترنت پرسرعت رایگان، کافی نت، حمام ترکی، ترانسفر از فرودگاه به هتل، روم سرویس 24 ساعته، صبحانه رایگان و اتاق جلسات برای میهمانان خود فراهم می کند. همچنین هتل آپارتمان ارشاد سرعین دارای امکاناتی چون سونا، جکوزی و استخر شنا می باشد که میهمانان می‌توانند با استفاده از آنها اقامتی آرامش بخش را تجربه کنند. مجاورت هتل آپارتمان در کنار مجتمع آبدرمانی ارشاد این اقامتگاه را به محلی پرطرفدار تبدیل کرده است. با اقامت در این هتل، میهمانان گرامی می توانند از بهترین کیفیت و امکانات موجود در هتل و مجتمع آبدرمانی بهره‌مند شوند. موقعیت جغرافیایی مناسب این هتل دسترسی خوبی به بازار و مراکز تجاری و اداری شهرستان سرعین می‌دهد. همچنین آمفی تئاتر، مراکز تفریحی و سایر مراکز آب درمانی درنزدیکی این هتل واقع شده‌اند. با سفر به سرعین و اقامت در هتل آپارتمان ارشاد سرعین اقامت خوبی برای خود و همسفرانتان رقم بزنید.نوع اقامتگاه : هتل آپارتمان
نام استان : اردبیل
نام شهر : سرعین
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1379
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 56
تعداد تخت ها : 250
تعداد طبقات : 6
ظرفیت پارکینگ : 130
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 4 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 16

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 48 کیلومتر معادل 00:54 دقیقه با اتومبیل یا 09:36 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 36 کیلومتر معادل 00:46 دقیقه با اتومبیل یا 07:07 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1/8 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:25 پیاده

کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان 50% کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان 100%

کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان مشمول 50 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده