• امتیاز کلی شما به
 • هتل شادی سنندج
 • تا کنون
 • 4.6
 • 110
 • 20115
 • بار نمایش

72 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 165 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 3,390,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1398/01/06

صبحانه بوفه - اینترنت رایگان محدود - پارکینگ - اینترنت در اتاق - اینترنت در لابی

کردستان- سنندج- بلوار پاسداران- روبروی دانشکده علوم پزشکی- هتل شادی سنندج

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
2,750,000 ریال
با 10% تخفیف
معادل 250,000 ریال
2,500,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
4,120,000 ریال
با 13% تخفیف
معادل 530,000 ریال
3,590,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
4,730,000 ریال
با 14% تخفیف
معادل 640,000 ریال
4,090,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
4,550,000 ریال
با 14% تخفیف
معادل 600,000 ریال
3,950,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
8,670,000 ریال
با 17% تخفیف
معادل 1,470,000 ریال
7,200,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
دوشنبه
1398/02/02
ﺳﻪشنبه
1398/02/03
چهارشنبه
1398/02/04
یک تخته
2,750,000 ریال
2,500,000 ریال
2,750,000 ریال
2,500,000 ریال
2,750,000 ریال
2,500,000 ریال
2,750,000 ریال
2,500,000 ریال
2,750,000 ریال
2,500,000 ریال
2,750,000 ریال
2,500,000 ریال
2,750,000 ریال
2,500,000 ریال
2,750,000 ریال
2,500,000 ریال
2,750,000 ریال
2,500,000 ریال
2,750,000 ریال
2,500,000 ریال
2,750,000 ریال
2,500,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
2,750,000 ریال
2,290,000 ریال
دوتخته
4,120,000 ریال
3,590,000 ریال
4,120,000 ریال
3,590,000 ریال
4,120,000 ریال
3,590,000 ریال
4,120,000 ریال
3,590,000 ریال
4,120,000 ریال
3,590,000 ریال
4,120,000 ریال
3,590,000 ریال
4,120,000 ریال
3,590,000 ریال
4,120,000 ریال
3,590,000 ریال
4,120,000 ریال
3,590,000 ریال
4,120,000 ریال
3,590,000 ریال
4,120,000 ریال
3,590,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
4,120,000 ریال
3,390,000 ریال
سه تخته
4,730,000 ریال
4,090,000 ریال
4,730,000 ریال
4,090,000 ریال
4,730,000 ریال
4,090,000 ریال
4,730,000 ریال
4,090,000 ریال
4,730,000 ریال
4,090,000 ریال
4,730,000 ریال
4,090,000 ریال
4,730,000 ریال
4,090,000 ریال
4,730,000 ریال
4,090,000 ریال
4,730,000 ریال
4,090,000 ریال
4,730,000 ریال
4,090,000 ریال
4,730,000 ریال
4,090,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
4,730,000 ریال
3,990,000 ریال
سوئیت دو نفره
4,550,000 ریال
3,950,000 ریال
4,550,000 ریال
3,950,000 ریال
4,550,000 ریال
3,950,000 ریال
4,550,000 ریال
3,950,000 ریال
4,550,000 ریال
3,950,000 ریال
4,550,000 ریال
3,950,000 ریال
4,550,000 ریال
3,950,000 ریال
4,550,000 ریال
3,950,000 ریال
4,550,000 ریال
3,950,000 ریال
4,550,000 ریال
3,950,000 ریال
4,550,000 ریال
3,950,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
4,550,000 ریال
3,750,000 ریال
کانکت چهارنفره
8,670,000 ریال
7,200,000 ریال
8,670,000 ریال
7,200,000 ریال
8,670,000 ریال
7,200,000 ریال
8,670,000 ریال
7,200,000 ریال
8,670,000 ریال
7,200,000 ریال
8,670,000 ریال
7,200,000 ریال
8,670,000 ریال
7,200,000 ریال
8,670,000 ریال
7,200,000 ریال
8,670,000 ریال
7,200,000 ریال
8,670,000 ریال
7,200,000 ریال
8,670,000 ریال
7,200,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال
8,670,000 ریال
7,050,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

امکانات بازی کودکان- خدمات خشکشویی- سالن همایش- اینترنت در لابی- خدمات اسپا - سونابخار- سوناخشک- صندوق امانات درلابی- مرکزخرید- کافی شاپ- کافی نت- سالن بدنسازی- جکوزی- تاکسی سرویس- بیلیارد- استخرسرپوشیده- سالن جشن ومراسم عروسی- نمازخانه

اینترنت با سرعت بالا
استخر سرپوشیده
خدمات خشکشویی
خدمات اسپا
جکوزی
کافی شاپ
سالن همایش
مرکز خرید
سونا خشک
سونا بخار
بیلیارد
تاکسی سرویس
سالن جشن و مراسم و عروسی
کافی نت
سالن بدنسازی
صندوق امانات در لابی
امکانات بازی کودکان
نمازخانه

سرویس فرنگی- حمام- میزآرایش- اینترنت- سشوار- یخچال- بالکن- شوفاژ- اسپیلت- مینی بار- تلویزیون LCD

سرویس فرنگی
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
شوفاژ
اسپیلت
حمام
بالکن قابل استفاده
مینی بار
میز آرایش

آبمیوه- املت میکس- چای- عسل- نان ایرانی- کره- سوسیس- لوبیا- نان فرانسوی- پنیر- خرما- شیر- مربا- نسکافه- تخم مرغ آب پز- ژامبون- عدسی- میوه فصل- نیمرو

املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی

صبحانه بوفه - اینترنت رایگان محدود - پارکینگ - اینترنت در اتاق - اینترنت در لابی

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه بوفه

اگر به دنبال هتلی شیک و بزرگ در شهر سنندج هستید، هتل چهار ستاره شادی واقع در خیابان پاسداران، انتخاب بسیار خوبی است. این هتل که بهترین هتل سنندج است دارای 72 اتاق و سوئیت است که با ظرفیت‌های یک، دو و سه تخته به مهمانان عرضه شده است. در بدو ورود، دکوراسیون و فضای زیبای لابی و اتاق های هتل، نظر شما را جلب خواهد کرد. با اقامت در هتل شادی، دسترسی شما به اماکن و جاذبه های گردشگری و همچنین فرودگاه، بسیار راحت است. در اوقات فراغت خود، می توانید از مجموعه آبی هتل شامل استخر، سونا و جکوزی استفاده نمایید و خستگی و رخوت را از تن دور کرده و آرامش خود را بازیابید. برای صرف غذا، رستوران شادی در طبقه آخر هتل با انواع غذاهای لذیذ، آماده پذیرایی از میهمانان گرامی است. کافی شاپ هتل نیز با ارائه نوشیدنی‌های سرد و گرم و دسرهای گوناگون فضای دلپذیر و دنجی است. سالن کنفرانس هتل شادی با ظرفیت 120 نفر و تالار عروسی با ظرفیت 800 نفر، انتخاب های مناسبی برای برگزاری مراسم شما هستند. هتل شادی سنندج با امکانات رفاهی عالی، آرامش و راحتی را برای شما به ارمغان می آورد. بزرگترین حسن این هتل پرسنل خون‌گرم و مهمان‌نواز آن هستند که فضای آن را تبدیل به محلی دلپذیر و خوشایند کرده است. با اقامت در هتل شادی سنندج می توانید از بازار سنتی سنندج، پارک تفریحی آبیدر، عمارت آصف و عمارت خسرو آباد بازدید نمایید. جاذبه های طبیعی و فرهنگی خارج از شهر سنندج، مانند دریاچه زریوار و روستای اورامانات نیز در فاصله ای دو ساعته از شما قرار دارند که در این مدت زمان به آنجا خواهید رسید. 

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : کردستان
نام شهر : سنندج
منطقه شهرداری : 3
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1382
سال بازسازی : 1382
تعداد اتاق ها : 72
تعداد تخت ها : 165
تعداد طبقات : 7
ظرفیت پارکینگ : 50
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 4 سال تمام
سن کودک نیم بها :


وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 7 کیلومتر معادل 00:14 دقیقه با اتومبیل یا 00:52 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 12 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 01:21 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 7 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:00 پیاده

کنسلی تا 4 روز قبل از ورود میهمان مشمول 30 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل شادی سنندج به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل شادی سنندج
 • تا کنون
 • 4.6
لایک شما به هتل شادی سنندج   110

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل Service
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به امکانات هتل Facilities
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به راحتی و آسایش هتل Comfort
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به قیمت هتل Value for money
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کارکنان هتل Staff
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به تمیزی و پاکیزگی هتل Cleanliness
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل Location
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به اینترنت رایگان هتل Free WiFi
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس