• امتیاز کلی شما به
 • هتل پارسیا قم
 • تا کنون
 • 4.8
 • 108
 • 20071
 • بار نمایش

43 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 120 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 2,350,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/28

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نا محدود- صبحانه بوفه-

قم- میدان ارتش- ابتدای بلوار غدیر- هتل پارسیا قم

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
2,430,000 ریال
با 4% تخفیف
معادل 80,000 ریال
2,350,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 9 باب
3,920,000 ریال
با 6% تخفیف
معادل 230,000 ریال
3,690,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 15 باب
5,020,000 ریال
با 7% تخفیف
معادل 330,000 ریال
4,690,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
6,900,000 ریال
با 8% تخفیف
معادل 510,000 ریال
6,390,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
یک تخته
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
2,430,000 ریال
2,350,000 ریال
دوتخته
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
3,920,000 ریال
3,690,000 ریال
سه تخته
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
5,020,000 ریال
4,690,000 ریال
سوئیت دو نفره
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال
6,900,000 ریال
6,390,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آسانسور- اتاق جلسات- اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ در اطراف هتل- پارکینگ در هتل- تاکسی سرویس- جکوزی- خود پرداز بانک- رستوران چینی- رستوران در هتل- رستوران سنتی- رستوران فرانسوی- روم سرویس 24 ساعته- سالن جشن و مراسم و عروسی- سالن همایش- صبحانه رایگان- صندوق امانات در لابی- لابی- نمازخانه- کافی شاپ

اینترنت با سرعت بالا
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
جکوزی
کافی شاپ
سالن همایش
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
رستوران سنتی
رستوران چینی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
رستوران فرانسوی
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

اینترنت Wi-Fi- تلویزیون LCD- جکوزی- چیلر- حمام- دوش- روزنامه رایگان- سرمایش و گرمایش مرکزی- سرویس ایرانی- سرویس فرنگی- سشوار- صندوق امانات- فن کویل- میز آرایش- میز کار- مینی بار- وان در حمام برخی اتاق ها- یخچال

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
جکوزی
دوش
میز کار
روزنامه رایگان
مینی بار
میز آرایش

آب میوه- آب میوه طبیعی- املت گوجه فرنگی- املت میکس- انواع املت- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- خامه- خرما- سوسیس سرخ شده- شیر- عدسی- عسل- نان ایرانی- نسکافه- نیمرو- کره

املت گوجه فرنگی
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
عسل
کره
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
انواع املت

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نا محدود- صبحانه بوفه-

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

هتل چهارستاره پارسیا در شهر مقدس قم فرصتی مناسب برای اقامت کسانیست که علاقمندند در هتلی شیک و مجلل اقامت داشته‌باشند. این هتل چهارستاره در سال 1390 افتتاح و راه‌اندازی شده است. آنچه این هتل را مورد توجه و محبوبیت مسافران و زائران قرار داده؛ فاصله بسیار نزدیکش تا حرم حضرت معصومه است؛ به طوری که در مدت زمان 15 دقیقه به آنجا خواهید رسید.هتل پارسیا قم دارای 42 اتاق است که با چیدمان یک، دو، سه نفره، کانکت چهار و پنج نفره و سوئیت‌های دونفره چیده شده اند. دکوراسیون این هتل و خدمات و تسهیلاتش مطابق با استانداردهای روز هتل داری است. سالن مراسم هتل برای برگزاری جشن‌ها و رویدادها متناسب است و می توانید به تجهیزات آن مطمئن باشید. در رستوران هتل نیز غذاهای ایرانی متنوعی سرو می‌شود و می توانید از لحظات خود در آنجا لذت ببرید. هتل پارسیا هتلی بسیار بزرگ و دلباز است که از اقامت در آن پشیمان نخواهید شد و با لبخند رضایت راهی شهر خود خواهید شد. مجاورت با حرم حضرت معصومه، دسترسی های مناسب به کوه خضر، مسجد جمکران، فرودگاه بین المللی شهر قم و ورزشگاه یادگار، سالن های چند منظوره، رستوران های لوکس و بسیاری امکانات دیگر در هتل پارسیا مجموعه ای بسیار مجلل را تشکیل داده اند تا هر آنچه لازمه میهمان نوازی اصیل ایرانی است در اختیارتان قرار گیرد. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : قم
نام شهر : قم
منطقه شهرداری : 4
محدوده شهرداری : بلوار الغدیر
سال ساخت : 1390
سال بازسازی : 1390
تعداد اتاق ها : 43
تعداد تخت ها : 120
تعداد طبقات : 9
ظرفیت پارکینگ : 50
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 4 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 7
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 20

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی 100 کیلومتر معادل 00:45 دقیقه با اتومبیل یا 72:00 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 8 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 05:00 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 12 کیلومتر معادل 00:30 دقیقه با اتومبیل یا 12:00 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 2 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 00:30 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 8 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 00:45 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 2 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:03 پیاده

48ساعت قبل از ورود میهمان 50% هزینه ی یک شب کامل اقامت میهمان کسر می شود

کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان مشمول 50 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل پارسیا قم به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل پارسیا قم
 • تا کنون
 • 4.8
لایک شما به هتل پارسیا قم   108

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس