28 باب اتاق معادل 108 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 2,870,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/04

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان محدود- صبحانه بوفه- پارکینگ

قم- 45 متری عمار یاسر- نبش کوچه ی چهارم- هتل جمیل قم

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 7 باب
3,200,000 ریال
با 11% تخفیف
معادل 330,000 ریال
2,870,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
3,800,000 ریال
با 12% تخفیف
معادل 420,000 ریال
3,380,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 8 باب
4,400,000 ریال
با 12% تخفیف
معادل 510,000 ریال
3,890,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 12 باب
5,100,000 ریال
با 13% تخفیف
معادل 620,000 ریال
4,480,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
دوتخته
3,200,000 ریال
2,870,000 ریال
3,200,000 ریال
2,870,000 ریال
3,200,000 ریال
2,550,000 ریال
3,200,000 ریال
2,550,000 ریال
3,200,000 ریال
2,550,000 ریال
3,200,000 ریال
2,550,000 ریال
3,200,000 ریال
2,550,000 ریال
3,200,000 ریال
2,870,000 ریال
3,200,000 ریال
3,000,000 ریال
3,200,000 ریال
3,000,000 ریال
3,200,000 ریال
3,000,000 ریال
3,200,000 ریال
3,000,000 ریال
3,200,000 ریال
3,000,000 ریال
3,200,000 ریال
3,000,000 ریال
3,200,000 ریال
3,000,000 ریال
3,200,000 ریال
3,000,000 ریال
3,200,000 ریال
3,000,000 ریال
3,200,000 ریال
3,000,000 ریال
3,200,000 ریال
3,000,000 ریال
3,200,000 ریال
2,550,000 ریال
3,200,000 ریال
2,550,000 ریال
3,200,000 ریال
2,870,000 ریال
3,200,000 ریال
2,870,000 ریال
3,200,000 ریال
2,550,000 ریال
3,200,000 ریال
2,550,000 ریال
3,200,000 ریال
2,550,000 ریال
3,200,000 ریال
2,550,000 ریال
3,200,000 ریال
2,550,000 ریال
3,200,000 ریال
2,870,000 ریال
3,200,000 ریال
2,870,000 ریال
سه تخته
3,800,000 ریال
3,380,000 ریال
3,800,000 ریال
3,380,000 ریال
3,800,000 ریال
2,990,000 ریال
3,800,000 ریال
2,990,000 ریال
3,800,000 ریال
2,990,000 ریال
3,800,000 ریال
2,990,000 ریال
3,800,000 ریال
2,990,000 ریال
3,800,000 ریال
3,380,000 ریال
3,800,000 ریال
3,520,000 ریال
3,800,000 ریال
3,520,000 ریال
3,800,000 ریال
3,520,000 ریال
3,800,000 ریال
3,520,000 ریال
3,800,000 ریال
3,520,000 ریال
3,800,000 ریال
3,520,000 ریال
3,800,000 ریال
3,520,000 ریال
3,800,000 ریال
3,520,000 ریال
3,800,000 ریال
3,520,000 ریال
3,800,000 ریال
3,520,000 ریال
3,800,000 ریال
3,520,000 ریال
3,800,000 ریال
2,990,000 ریال
3,800,000 ریال
2,990,000 ریال
3,800,000 ریال
3,380,000 ریال
3,800,000 ریال
3,380,000 ریال
3,800,000 ریال
2,990,000 ریال
3,800,000 ریال
2,990,000 ریال
3,800,000 ریال
2,990,000 ریال
3,800,000 ریال
2,990,000 ریال
3,800,000 ریال
2,990,000 ریال
3,800,000 ریال
3,380,000 ریال
3,800,000 ریال
3,380,000 ریال
چهار تخته
4,400,000 ریال
3,890,000 ریال
4,400,000 ریال
3,890,000 ریال
4,400,000 ریال
3,450,000 ریال
4,400,000 ریال
3,450,000 ریال
4,400,000 ریال
3,450,000 ریال
4,400,000 ریال
3,450,000 ریال
4,400,000 ریال
3,450,000 ریال
4,400,000 ریال
3,890,000 ریال
4,400,000 ریال
4,060,000 ریال
4,400,000 ریال
4,060,000 ریال
4,400,000 ریال
4,060,000 ریال
4,400,000 ریال
4,060,000 ریال
4,400,000 ریال
4,060,000 ریال
4,400,000 ریال
4,060,000 ریال
4,400,000 ریال
4,060,000 ریال
4,400,000 ریال
4,060,000 ریال
4,400,000 ریال
4,060,000 ریال
4,400,000 ریال
4,060,000 ریال
4,400,000 ریال
4,060,000 ریال
4,400,000 ریال
3,450,000 ریال
4,400,000 ریال
3,450,000 ریال
4,400,000 ریال
3,890,000 ریال
4,400,000 ریال
3,890,000 ریال
4,400,000 ریال
3,450,000 ریال
4,400,000 ریال
3,450,000 ریال
4,400,000 ریال
3,450,000 ریال
4,400,000 ریال
3,450,000 ریال
4,400,000 ریال
3,450,000 ریال
4,400,000 ریال
3,890,000 ریال
4,400,000 ریال
3,890,000 ریال
پنج تخته
5,100,000 ریال
4,480,000 ریال
5,100,000 ریال
4,480,000 ریال
5,100,000 ریال
3,970,000 ریال
5,100,000 ریال
3,970,000 ریال
5,100,000 ریال
3,970,000 ریال
5,100,000 ریال
3,970,000 ریال
5,100,000 ریال
3,970,000 ریال
5,100,000 ریال
4,480,000 ریال
5,100,000 ریال
4,700,000 ریال
5,100,000 ریال
4,700,000 ریال
5,100,000 ریال
4,700,000 ریال
5,100,000 ریال
4,700,000 ریال
5,100,000 ریال
4,700,000 ریال
5,100,000 ریال
4,700,000 ریال
5,100,000 ریال
4,700,000 ریال
5,100,000 ریال
4,700,000 ریال
5,100,000 ریال
4,700,000 ریال
5,100,000 ریال
4,700,000 ریال
5,100,000 ریال
4,700,000 ریال
5,100,000 ریال
3,970,000 ریال
5,100,000 ریال
3,970,000 ریال
5,100,000 ریال
4,480,000 ریال
5,100,000 ریال
4,480,000 ریال
5,100,000 ریال
3,970,000 ریال
5,100,000 ریال
3,970,000 ریال
5,100,000 ریال
3,970,000 ریال
5,100,000 ریال
3,970,000 ریال
5,100,000 ریال
3,970,000 ریال
5,100,000 ریال
4,480,000 ریال
5,100,000 ریال
4,480,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

آسانسور- اتاق جلسات- اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ در اطراف هتل- پارکینگ در هتل- تاکسی سرویس- تهویه مطبوع- حمام سنتی- خدمات خشکشویی- خود پرداز بانک- رستوران در هتل- رستوران سنتی- رستوران فضای باز- روم سرویس 24 ساعته- سالن بدنسازی- سالن جشن و مراسم و عروسی- سالن همایش- صبحانه رایگان- صرافی- غرفه صنایع دستی- لابی- نمازخانه- کافی شاپ

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
سالن همایش
رستوران فضای باز
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
رستوران سنتی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
غرفه صنایع دستی
حمام سنتی
سالن بدنسازی
صرافی
نمازخانه

اینترنت Wi-Fi- تلویزیون LCD- حمام- دوش- سرمایش و گرمایش مرکزی- سرویس فرنگی- سشوار- شوفاژ- صندوق امانات- ظروف پخت و پز در برخی اتاق ها- میز آرایش- میز کار- مینی بار- یخچال

سرویس فرنگی
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
شوفاژ
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
دوش
میز کار
ظروف پخت و پز در برخی اتاق ها
مینی بار
میز آرایش

آب میوه- املت قارچ- املت گوجه فرنگی- انواع املت- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- سوسیس سرخ شده- شیر- عدسی- عسل- لوبیا- مربا- میوه فصل- نان ایرانی- نیمرو- کره

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
میوه فصل
لوبیا
عدسی
پنیر
نان ایرانی
انواع املت

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان محدود- صبحانه بوفه- پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه بوفه

اگر تمایل دارید در هتلی نوساز، شیک و با امکانات عالی اقامت داشته باشید، می توانید هتل جمیل قم را انتخاب کنید. هتل جمیل در سال 1395 مورد بهره برداری قرار گرفته و به حرم مطهر حضرت معصومه (س) نزدیک است. این هتل 3 ستاره، 28 باب واحد اقامتی دارد که در 7 طبقه جای گرفته اند و در اشکال اتاق های دو تا پنج تخته موجودند. دکوراسیون هتل بسیار زیبا است و نظر شما را جلب خواهد کرد. اتاق های هتل دلباز، تمیز و مجهز هستند. رستوران بام هتل جمیل با چشم انداز زیبا از حرم حضرت معصومه، انتخاب مناسبی برای صرف غذا است. در غرفه صنایع دستی هتل نیز می توانید برای عزیزان خود سوغاتی تهیه کنید. امکانات و خدماتی که این هتل به میهمانان خود عرضه می کند دارای کیفیت مناسبی است؛ اینترنت پرسرعت، پارکینگ اختصاصی، تاکسی سرویس، صبحانه رایگان، اتاق جلسات و سالن همایش، خدمات خشک شویی و روم سرویس 24 ساعته. از این هتل با پیمودن حداقل فاصله و تنها با چند دقیقه پیاده روی به حرم خواهید رسید. مزیت دیگر هتل جمیل، داشتن ترانسفر فرودگاهی برای رفاه بیشتر مسافرین عزیز است. با انتخاب هتل جمیل قم، از سفر خود در قم لذت ببرید. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : قم
نام شهر : قم
منطقه شهرداری : 7
محدوده شهرداری : بزرگراه عماریاسر
سال ساخت : 1395
سال بازسازی : 1395
تعداد اتاق ها : 28
تعداد تخت ها : 108
تعداد طبقات : 7
ظرفیت پارکینگ : 6
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 00:12
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 4 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 8
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی 110 کیلومتر معادل 01:15 دقیقه با اتومبیل یا 72:00 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 23/2 کیلومتر معادل 00:25 دقیقه با اتومبیل یا 04:12 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 9/9 کیلومتر معادل 00:17 دقیقه با اتومبیل یا 01:35 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 1 کیلومتر معادل 00:02 دقیقه با اتومبیل یا 00:05 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 1/6 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:10 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1/7 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:20 پیاده

تا 24 ساعت قبل بدون هزینه می باشد کمتر از 24 ساعت 50% هزینه کسر می شود