65 باب اتاق معادل 200 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 2,900,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/04

اینترنت نامحدود در کل هتل - صبحانه

هرمزگان- قشم- درگهان- طبقه دوم مجتمع دریا- هتل سینگو قشم

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 18 باب
3,870,000 ریال
با 26% تخفیف
معادل 970,000 ریال
2,900,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
4,900,000 ریال
با 27% تخفیف
معادل 1,300,000 ریال
3,600,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
5,800,000 ریال
با 28% تخفیف
معادل 1,600,000 ریال
4,200,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 6 باب
6,500,000 ریال
با 25% تخفیف
معادل 1,600,000 ریال
4,900,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
7,000,000 ریال
با 19% تخفیف
معادل 1,300,000 ریال
5,700,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
دوتخته
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
4,050,000 ریال
4,050,000 ریال
4,050,000 ریال
4,050,000 ریال
4,050,000 ریال
4,050,000 ریال
4,050,000 ریال
4,050,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
3,870,000 ریال
2,900,000 ریال
سه تخته
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
5,150,000 ریال
5,150,000 ریال
5,150,000 ریال
5,150,000 ریال
5,150,000 ریال
5,150,000 ریال
5,150,000 ریال
5,150,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
4,900,000 ریال
3,600,000 ریال
چهار تخته
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,090,000 ریال
6,090,000 ریال
6,090,000 ریال
6,090,000 ریال
6,090,000 ریال
6,090,000 ریال
6,090,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
5,800,000 ریال
4,200,000 ریال
سوئیت یک خوابه چهار نفره
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,850,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
6,500,000 ریال
4,900,000 ریال
سوئیت لوکس دو نفره
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,350,000 ریال
7,350,000 ریال
7,350,000 ریال
7,350,000 ریال
7,350,000 ریال
7,350,000 ریال
7,350,000 ریال
7,350,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال
7,000,000 ریال
5,700,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

کافی شاپ 24 ساعته - رستوران - لاندری - آسانسور - نمازخانه - فضای صبحانه خوری مجزا - اتاق جلسات- سالن همایش- لابی-پارکینگ در اطراف هتل-

خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
کافی شاپ
سالن همایش
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
پارکینگ در هتل
نمازخانه

یخچال - کولر - تلویزیون LCD - تخت و میز آرایش - کمد - سرویس فرنگی - دوش - اینترنت- حمام- کتری برقی برای ابجوش- اسپیلت- میز کار-

سرویس فرنگی
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
اسپیلت
حمام
دوش
میز کار
میز آرایش
کتری برقی برای آب جوش

پنیر - کره - مربا - عسل - سوسیس بندری - عدسی - لوبیا - فرنی - چای - نسکافه - شربت - شیر - املت

عسل
کره
مربا
شیر
چای
نسکافه
لوبیا
پنیر
انواع املت

اینترنت نامحدود در کل هتل - صبحانه

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

هتل تازه تاسیس و سه ستاره سینگوی قشم در طبقه دوم مجتمع تجاری دریا و در وسط مراکز تجاری درگهان واقع شده است. هتل سینگو در سال 1394 آغاز بکار کرد، به همین دلیل تجهیزات و وسایلش به روز و باکیفیت هستند. 200 تخت خواب با چیدمان اتاق‌های دوتخته، سه‌تخته، چهارتخته و سوئیت‌های یک خوابه سه نفره و یک خوابه چهار نفره در 65 واحد اقامتی جای داده شده اند که برخی از آنها چشم انداز رو به دریا دارند. رستوران و کافی‌شاپ هتل که در لابی واقع شده‌اند؛ غذاها، دسرها و نوشیدنی‌های مختلف را برای میهمانان سرو می کنند. قسمت صبحانه خوری هتل نیز در بخش مجزایی در لابی سرویس‌دهی می کند. این هتل مناسب آن دسته از افرادیست که اولین هدفشان از سفر به قشم خرید است. چرا که از طبقه پایین هتل گرفته تا کل منطقه اطراف مراکز خرید جذابی وجود دارد. نکته مثبت دیگر این هتل فاصله خیلی کوتاه آن تا ساحل دریای خلیج فارس است. به این ترتیب بعد از خرید می‌توانید در کنار دریا آرامش داشته باشید. در هنگام اقامتتان درقشم جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و تفریحی قشم منجمله دره ستاره‌ها، تنگه چاهکوه، قلعه پرتغالی ها، غار خربس، چاه های لافت و ... را از دست ندهید.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : هرمزگان
نام شهر : قشم
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1394
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 65
تعداد تخت ها : 200
تعداد طبقات : 1
ظرفیت پارکینگ : 30
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 4 سال تمام
سن کودک نیم بها :

ورود حیوانات ممنوع - پخت و پز ممنوع

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 7
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 35 کیلومتر معادل 00:35 دقیقه با اتومبیل یا 06:50 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی کیلومتر معادل دقیقه با اتومبیل یا 00:05 پیاده
فاصله تا دریا 1 کیلومتر معادل 00:02 دقیقه با اتومبیل یا 00:10 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید کیلومتر معادل دقیقه با اتومبیل یا 00:02 پیاده

48 ساعت قبل از ورود 40 % 24 ساعت قبل از ورود 100%