16 باب اتاق معادل 80 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 1,990,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

اینترنت- صبحانه

هرمزگان- قشم- بلوار آزادگان- خیابان سام و زال- ورودی دوم- هتل آپارتمان سما 2

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
3,200,000 ریال
با 38% تخفیف
معادل 1,210,000 ریال
1,990,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
3,800,000 ریال
با 38% تخفیف
معادل 1,410,000 ریال
2,390,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 9 باب
4,400,000 ریال
با 39% تخفیف
معادل 1,710,000 ریال
2,690,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 6 باب
5,000,000 ریال
با 37% تخفیف
معادل 1,810,000 ریال
3,190,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
سوئیت یک خوابه دو نفره
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
3,200,000 ریال
1,990,000 ریال
سوئیت دو خوابه سه نفره
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,990,000 ریال
3,990,000 ریال
3,990,000 ریال
3,990,000 ریال
3,990,000 ریال
3,990,000 ریال
3,990,000 ریال
3,990,000 ریال
3,990,000 ریال
3,990,000 ریال
3,990,000 ریال
3,990,000 ریال
3,990,000 ریال
3,990,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
3,800,000 ریال
2,390,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار نفره
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,600,000 ریال
4,600,000 ریال
4,600,000 ریال
4,600,000 ریال
4,600,000 ریال
4,600,000 ریال
4,600,000 ریال
4,600,000 ریال
4,600,000 ریال
4,600,000 ریال
4,600,000 ریال
4,600,000 ریال
4,600,000 ریال
4,600,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
4,400,000 ریال
2,690,000 ریال
سوئیت دو خوابه پنج نفره
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,250,000 ریال
5,250,000 ریال
5,250,000 ریال
5,250,000 ریال
5,250,000 ریال
5,250,000 ریال
5,250,000 ریال
5,250,000 ریال
5,250,000 ریال
5,250,000 ریال
5,250,000 ریال
5,250,000 ریال
5,250,000 ریال
5,250,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال
5,000,000 ریال
3,190,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

آسانسور- اینترنت- تاکسی سرویس- ترانسفر از فرودگاه به هتل و از هتل به فرودگاه- تهویه مطبوع- خدمات پزشکی- خشکشویی- دسترسی به دریا صبحانه رایگان- صندوق امانات در لابی- لابی- نمازخانه- کافی شاپ

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
کافی شاپ
خدمات پزشکی
تاکسی سرویس
آسانسور
لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
دسترسی به دریا
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

آشپزخانه- تلویزیون- اینترنت- حمام- سرویس ایرانی و فرنگی- سشوار- مینی بار- میز آرایش- میز کار- یخچال- اسپیلت

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
اسپیلت
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
دوش
آشپزخانه در سوئیت
مینی بار
میز آرایش

آبمیوه- آبمیوه طبیعی- املت گوجه فرنگی- پنیر- تخم مرغ آبپز- چای- خامه- خرما- سوسیس- شیر- عدسی- عسل- لوبیا- مربا- میوه فصل- نان ایرانی- نیمرو- کره

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
لوبیا
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی

اینترنت- صبحانه

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه

هتل آپارتمان سما 2 قشم با توجه به تجربه ارزشمند و موفق پروژه سما 1، در سال 1394 افتتاح شد. هتل آپارتمان 3 ستاره سما 2، سوییت هایی مجهز و زیبا دارد که خدمات خوبی نظیر اینترنت پرسرعت، تاکسی سرویس، ترانسفر و خدمات خشک شویی را به شما عرضه می کند. برای آنکه به دیدار جزیره قشم و زیبایی های آن بروید می توانید از صرف صبحانه ای لذیذ و مقوی در هتل آپارتمان سما 2 شروع کنید. در روستای تاریخی لافت می توانید بافت تاریخی و معماری های سنتی را ببینید. از دیدن بادگیرهای سفید و چشم انداز آن لذت ببرید. اگر در فصل تخم گذاری لاک پشت ها به قشم سفر می کنید، سری به روستای شیب دراز بزنید و علاوه بر کمک به حفاظت از تخم لاک پشت ها، از صنایع دستی مردم محلی خرید کنید. جزیره ناز نیز یکی از نزدیکترین جزایر به جزیره قشم است که بسیاری از مسافرین قشم، با قایق به آن جا می روند و از زیبایی های ساحل آن بهره مند می شوند.


نوع اقامتگاه : هتل آپارتمان
نام استان : هرمزگان
نام شهر : قشم
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1394
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 16
تعداد تخت ها : 80
تعداد طبقات : 4
ظرفیت پارکینگ : 0
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 2 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 7 سال

سیگار کیدن داخل اتاقها ممنوع

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 8
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد