56 باب اتاق معادل 200 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 3,690,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

اینترنت نامحدود فقط در لابی- صبحانه با اقامت

هرمزگان- قشم- جاده ساحلی جنوبی- مقابل زیارتگاه شاه شهید- هتل ساحل طلایی قشم

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
دوتخته
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
4,620,000 ریال
با 21% تخفیف
معادل 930,000 ریال
3,690,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سوئیت سه نفره
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
5,850,000 ریال
با 20% تخفیف
معادل 1,160,000 ریال
4,690,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سوئیت چهار نفره
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
6,350,000 ریال
با 11% تخفیف
معادل 660,000 ریال
5,690,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سوئیت دوبلکس چهار نفره
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
6,800,000 ریال
با 9% تخفیف
معادل 610,000 ریال
6,190,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سوئیت یک خوابه پنج نفره
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
8,670,000 ریال
با 23% تخفیف
معادل 1,980,000 ریال
6,690,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سوئیت دوبلکس شش تخته
ظرفیت اتاق 6 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
9,660,000 ریال
با 21% تخفیف
معادل 1,970,000 ریال
7,690,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
دوتخته VIP
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
5,500,000 ریال
با 15% تخفیف
معادل 810,000 ریال
4,690,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سه تخته VIP
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
6,800,000 ریال
با 17% تخفیف
معادل 1,110,000 ریال
5,690,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
چهار تخته VIP
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
7,500,000 ریال
با 11% تخفیف
معادل 810,000 ریال
6,690,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
دوتخته
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
4,620,000 ریال
3,690,000 ریال
سوئیت سه نفره
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
5,850,000 ریال
4,690,000 ریال
سوئیت چهار نفره
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
6,350,000 ریال
5,690,000 ریال
سوئیت دوبلکس چهار نفره
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
6,800,000 ریال
6,190,000 ریال
سوئیت یک خوابه پنج نفره
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
8,670,000 ریال
6,690,000 ریال
سوئیت دوبلکس شش تخته
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
9,660,000 ریال
7,690,000 ریال
دوتخته VIP
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
5,500,000 ریال
4,690,000 ریال
سه تخته VIP
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
6,800,000 ریال
5,690,000 ریال
چهار تخته VIP
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال
7,500,000 ریال
6,690,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

رستوران- کافی شاپ- شهر بازی کودکان- کلوپ غواصی- استخر- ATM- لاندری نمازخانه- لابی- روم سرویس 24 ساعته-ورزش ابی- استخر سرپوشیده

تهویه مطبوع
استخر سرپوشیده
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
لابی
پارکینگ در هتل
ورزش های آبی
کلوپ غواصی
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

تلویزیون lcd- یخچال- کولر- میز و صندلی- چایی ساز- تلفن- سرویس فرنگی- سرویس ایرانی- دوش-اسپیلت

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
اسپیلت
دوش
میز آرایش

آب میوه- املت- چای- عسل- نان- کره- لوبیا- عدسی- پنیر- خرما- شیر- مربا- نسکافه- تخم مرغ- خیار- گوجه

تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
آب میوه
چای
نسکافه
لوبیا
عدسی
خرما
پنیر
نان ایرانی
انواع املت

اینترنت نامحدود فقط در لابی- صبحانه با اقامت

اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

هتل سه ستاره ساحل طلایی در جاده ساحلی جنوبی قشم و در مقابل زیارتگاه شاه شهید واقع شده‌است. این هتل که تنها یک کیلومتر با دریا فاصله دارد در واقع ویلایی ساحلی است که در گذشته آنرا به نام پلاژ سیمین می شناختند. ساحل این هتل جز سواحل اختصاصی همراه با بسیاری از تفریحات دریایی است. ماهیگیری، غواصی، اسکی روی آب و جت اسکی برخی از تفریحاتی است که می توانید در این هتل تجربه کنید. به منظور آرامش والدین و تفریح بیشتر کودکان، محوطه بازی برای کودکان آماده شده که از آنها نگهداری می کند. رستوران هتل شامل دو طبقه با چشم‌انداز رو به دریاست و آلاچیق های کنار دریا خاطره ای بیادماندنی برای مهمانان رقم میزند. هتل ساحل طلایی در سال 1395 مور بازسازی قرار گرفته است. 56 واحد مجزا شامل اتاق های دوتخته و سه تخته، سوئیت‌های سه و چهار نفره، سوئیت دوبلکس چهار نفره، سوئیت یک خوابه پنج نفره و سوئیت دوبلکس شش تخته با مجموع 200 تخت آماده ارائه خدمات به مهمانان هستند. دره ستارگان، قلعه پرتغالی ها، جزایر ناز، جنگل های حرا، غار خربس، تنگه چاهکوه، جزیره هنگام، ژئوپارک طبیعی، چاه های لافت، پارک زیتون برخی از جاذبه های قشم هستند که می توانید در حین اقامتتان از آن بازدید نمایید.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : هرمزگان
نام شهر : قشم
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1380
سال بازسازی : 1395
تعداد اتاق ها : 56
تعداد تخت ها : 200
تعداد طبقات : 1
ظرفیت پارکینگ : 20
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 13:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 6 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 39 کیلومتر معادل 00:36 دقیقه با اتومبیل یا 07:48 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 7 کیلومتر معادل 00:50 دقیقه با اتومبیل یا 01:00 پیاده
فاصله تا دریا کیلومتر معادل دقیقه با اتومبیل یا 00:05 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 12 کیلومتر معادل 00:11 دقیقه با اتومبیل یا 02:20 پیاده

48 ساعت قبل از ورود 100 %