• امتیاز کلی شما به
 • هتل مرمر قزوین
 • تا کنون
 • 4.1
 • 110
 • 20066
 • بار نمایش

48 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 49 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 2,490,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/28

صبحانه- اینترنت رایگان محدود-پارکینگ

قزوین- بلوار خامنه ای- هتل مرمر قزوین

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
3,480,000 ریال
با 10% تخفیف
معادل 330,000 ریال
3,150,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
4,570,000 ریال
با 10% تخفیف
معادل 420,000 ریال
4,150,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
5,500,000 ریال
با 8% تخفیف
معادل 410,000 ریال
5,090,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
6,500,000 ریال
با 7% تخفیف
معادل 410,000 ریال
6,090,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
دوتخته
3,480,000 ریال
3,150,000 ریال
3,480,000 ریال
3,150,000 ریال
3,480,000 ریال
3,150,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
2,600,000 ریال
2,490,000 ریال
سه تخته
4,570,000 ریال
4,150,000 ریال
4,570,000 ریال
4,150,000 ریال
4,570,000 ریال
4,150,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
3,600,000 ریال
3,390,000 ریال
سوئیت دو نفره
5,500,000 ریال
5,090,000 ریال
5,500,000 ریال
5,090,000 ریال
5,500,000 ریال
5,090,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
4,500,000 ریال
4,150,000 ریال
سوئیت سه نفره
6,500,000 ریال
6,090,000 ریال
6,500,000 ریال
6,090,000 ریال
6,500,000 ریال
6,090,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال
5,000,000 ریال
4,650,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

رستوران- اینترنت در لابی- سالن جشن و مراسم عروسی- سالن همایش- آسانسور- روم سرویس 24 ساعته

اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
سالن همایش
آسانسور
سالن جشن و مراسم و عروسی

سشوار- کولرآبی- یخچال- اینترنت- حمام- دوش- تلویزیون LCD

سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
حمام
دوش
کولر آبی

شیر - نسکافه - چای - آبمیوه - خامه - پنیر - عدسی - نیمرو - عسل - مربا - سوسیس - تخم مرغ آب پز

نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
عسل
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
عدسی
خامه
پنیر

صبحانه- اینترنت رایگان محدود-پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه بوفه

در مرکز شهر تاریخی قزوین هتل زیبای مرمر قرار گرفته است. هتل چهارستاره مرمر با نمایی مرمرین به سبکی کلاسیک طراحی شده‌است. این هتل خوش سابقه در سال 1394 مورد بازسازی قرار گرفته است و خدمات استاندارد مهمان نوازی را به مهمانان خود ارائه می کند. تلفیق و ترکیب معماری سنتی و کلاسیک با معماری مدرن و به روز این هتل را تبدیل به مکانی جذاب برای اقامت می‌کند. 48 اتاق دو، سه و چهارتخته و سوئیت‌های دو و سه نفره انواع مختلف واحدهای اقامتی این هتل‌ها هستند. سالن دوهزار نفری هتل مرمر، یکی از بزرگترین سالن های برگزاری مراسم و همایش در ایران با سیستم های صوتی و تصویری پیشرفته است. رستوران هتل مرمر نیز با ارائه انواع غذاهای ایرانی و بین المللی کار میهمانان را برای صرف غذا راحت کرده است. هتل مرمر قزوین با ارائه به روزترین امکانات و خدمات، میزبانی برتر در شهر تاریخی قزوین برای شماست. هتل مرمر در شهر قزوین، شهر خوشنویسی ایران، هتلی است که می کوشد با ارائه خدماتی فراتر از یک هتل چهارستاره میزبانی شایسته برای مسافران در شهری باشد که 57 سال پایتخت حکومت صفوی بوده است. با اقامت در هتل مرمر، برای رسیدن به بازار سنتی و مرکز شهر فاصله بسیار کمی دارید و در کمتر از چند دقیقه به آن‌جا خواهید رسید. سردرعالی قاپو، موزه چهلستون قزوین، موزه مردم شناسی، موزه قزوین، پارک جنگلی باراجین و دروازه تهران قدیم برخی از جاذبه‌های گردشگری در شهر قزوین هستند که می‌توانید به آنها دسترسی داشته باشید. نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : قزوین
نام شهر : قزوین
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : بلوار خامنه ای
سال ساخت : 1373
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 48
تعداد تخت ها : 49
تعداد طبقات : 7
ظرفیت پارکینگ : 48
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 6 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 16

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا ایستگاه قطار 5 کیلومتر معادل 00:16 دقیقه با اتومبیل یا 00:47 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 2 کیلومتر معادل 00:06 دقیقه با اتومبیل یا 00:15 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 3 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 00:35 پیاده

کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل 100 %

کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل مشمول 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل مرمر قزوین به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل مرمر قزوین
 • تا کنون
 • 4.1
لایک شما به هتل مرمر قزوین   110

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس