• امتیاز کلی شما به
 • هتل سنتی خانه بهروزی قزوین
 • تا کنون
 • 4.5
 • 105
 • 20054
 • بار نمایش

12 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 34 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی ریال اولین تاریخ قابل رزرو

صبحانه- اینترنت رایگان محدود - پارکینگ - اینترنت در لابی - اینترنت در اتاق

قزوین- چهارراه نظام وفا- کوچه مسجد شیشه گرها- کوچه زرگر- خانه بهروزی قزوین

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
3,480,000 ریال
با 7% تخفیف
معادل 230,000 ریال
3,250,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
4,950,000 ریال
با 10% تخفیف
معادل 460,000 ریال
4,490,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
5,820,000 ریال
با 8% تخفیف
معادل 430,000 ریال
5,390,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 6 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
7,400,000 ریال
با 6% تخفیف
معادل 410,000 ریال
6,990,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
دوتخته
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
3,480,000 ریال
3,250,000 ریال
سه تخته
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
4,950,000 ریال
4,490,000 ریال
چهار تخته
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
5,820,000 ریال
5,390,000 ریال
شش تخته
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,990,000 ریال
7,400,000 ریال
6,890,000 ریال
7,400,000 ریال
6,890,000 ریال
7,400,000 ریال
6,890,000 ریال
7,400,000 ریال
6,890,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

رستوران- کافی شاپ- حمام ترکی

رستوران در هتل
کافی شاپ
حمام ترکی

اینترنت-WiFi یخچال- اسپیلت- تلویزیون LCD

یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
اسپیلت

املت گوجه فرنگی- سوسیس- تخم مرغ آب پز- نیمرو-چای- پنیر- عدسی- لوبیا- شیر- مربا- کره- نان ایرانی

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
کره
مربا
شیر
چای
لوبیا
عدسی
پنیر
نان ایرانی

صبحانه- اینترنت رایگان محدود - پارکینگ - اینترنت در لابی - اینترنت در اتاق

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه

اگر تمایل دارید چند روزی را در حال و هوای گذشته و در محیطی با صفا سپری کنید، خانه بهروزی قزوین با بیش از 200 سال سابقه، انتخاب مناسبی است. بنای این خانه سنتی زیبا، متعلق به دوره قاجاریه است و در سال 1384 جزء آثار ملی ثبت شده است. در ابتدای ورود، درهای چوبی و آجرکاری های سنتی شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد و با ورود به خانه، حوض زیبای وسط حیاط در میان درختان سرسبز و تخت های سنتی، نظر شما را جلب خواهد کرد. 12 واحد اقامتی این هتل به چیدمان های یک تا چهارتخته با تلفیقی از دکوراسیون مدرن و سنتی، فضای بسیار دلنشینی دارند. رستوران هتل با غذاهای محلی و سنتی در کنار پنجره های ارسی و شیشه های رنگی پذیرای شما است. با انتخاب هتل سنتی خانه بهروزی می توانید لذت نوشیدن چای عصرگاهی را در استکان های کمرباریک در یک فضای سنتی تجربه کنید. حمام سنتی هتل به دلیل حفظ بنا و از بین نبردن صمیمیت فضا، دست نخورده و عمومی است. با اقامت در خانه سنتی بهروزی، خاطره ای کاملا متفاوت را در ذهن خود ثبت کنید. در سفر به شهر قزوین در راسته ها و تیمچه های بازار تاریخی آن که دارای معماری اصیل ایرانی است قدم بزنید. به بازدید از عمارت تاریخی حسینیه امینی ها با تالارهای باشکوه تاریخی و ارسی ها و گره چینی های ظریف آن بپردازید و با خرید نان برنجی ها و باقلواهای قزوین کام خود را شیرین کنید.  


نوع اقامتگاه : خانه سنتی
نام استان : قزوین
نام شهر : قزوین
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : نظام وفا
سال ساخت : 1194
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 12
تعداد تخت ها : 34
تعداد طبقات : 2
ظرفیت پارکینگ : 12
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 2 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا ایستگاه قطار 3/9 کیلومتر معادل 00:14 دقیقه با اتومبیل یا 00:45 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 3 کیلومتر معادل 00:13 دقیقه با اتومبیل یا 00:30 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 2 کیلومتر معادل 00:08 دقیقه با اتومبیل یا 00:20 پیاده

کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل 100% کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان 50%

کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان مشمول 50 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل مشمول 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل سنتی خانه بهروزی قزوین به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل سنتی خانه بهروزی قزوین
 • تا کنون
 • 4.5
لایک شما به هتل سنتی خانه بهروزی قزوین   105

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس