• امتیاز کلی شما به
 • هتل ابریشمی لاهیجان
 • تا کنون
 • 4.4
 • 109
 • 20077
 • بار نمایش

29 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 79 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 2,750,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/28

اینترنت در لابی- اینترنت رایگان محدود- صبحانه بوفه

استان گیلان - لاهیجان- میدان بسیج

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
4,020,000 ریال
با 32% تخفیف
معادل 1,270,000 ریال
2,750,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 6 باب
5,190,000 ریال
با 44% تخفیف
معادل 2,240,000 ریال
2,950,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
6,370,000 ریال
با 38% تخفیف
معادل 2,420,000 ریال
3,950,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
8,740,000 ریال
با 39% تخفیف
معادل 3,350,000 ریال
5,390,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
9,130,000 ریال
با 39% تخفیف
معادل 3,540,000 ریال
5,590,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
دوتخته
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
2,750,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
سه تخته
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
2,950,000 ریال
5,190,000 ریال
5,190,000 ریال
5,190,000 ریال
5,190,000 ریال
5,190,000 ریال
5,190,000 ریال
5,190,000 ریال
5,190,000 ریال
چهار تخته
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
3,950,000 ریال
6,370,000 ریال
6,370,000 ریال
6,370,000 ریال
6,370,000 ریال
6,370,000 ریال
6,370,000 ریال
6,370,000 ریال
6,370,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار نفره
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
5,390,000 ریال
8,740,000 ریال
8,740,000 ریال
8,740,000 ریال
8,740,000 ریال
8,740,000 ریال
8,740,000 ریال
8,740,000 ریال
8,740,000 ریال
سوئیت پنج نفره
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
5,590,000 ریال
9,130,000 ریال
9,130,000 ریال
9,130,000 ریال
9,130,000 ریال
9,130,000 ریال
9,130,000 ریال
9,130,000 ریال
9,130,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آسانسور- اجاره اتومبیل- استخر سرپوشیده- اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ در هتل- تهویه مطبوع- جکوزی- دسترسی به دریا- رستوران در هتل- سونا خشک- صبحانه رایگان- لابی

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
استخر سرپوشیده
صبحانه رایگان
رستوران در هتل
جکوزی
سونا خشک
آسانسور
لابی
اجاره اتومبیل
پارکینگ در هتل
دسترسی به دریا

IPTV- حمام- دوش- سرویس فرنگی- صندوق امانات- میز آرایش- مینی بار- کتری برقی برای آب جوش

سرویس فرنگی
صندوق امانات
IPTV
حمام
دوش
مینی بار
میز آرایش
کتری برقی برای آب جوش

آب میوه- املت قارچ- املت گوجه فرنگی- املت میکس- انواع املت- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- خامه- خرما- سوسیس سرخ شده- شیر- عدسی- عسل- مربا- میوه فصل- نان ایرانی- نیمرو- کره

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
میوه فصل
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
انواع املت

اینترنت در لابی- اینترنت رایگان محدود- صبحانه بوفه

اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه بوفه

هتل ابریشمی از جمله هتل‌های 4 ستاره شهر لاهیجان است که در مرکز این شهر واقع شده و خدمات مطلوب و مناسبی به میهمانان این شهر ارائه می‌کند. این هتل در سال 1396 مورد بهره‌برداری قرار گرفته و 29 واحد اقامتی آن به شکل اتاق و سوئیت عرضه می‌شود. انواع غذاهای ایرانی در رستوران هتل ابریشمی سرو می‌شود تا رضایت میهمانان را جلب کند. اینترنت پرسرعت در تمام قسمت‌های هتل در دسترس است و امکانات تفریحی آبی آن نظیر سونا، استخر آب درمانی، استخر کودک و سالن ماساژ نیز در این هتل برای میهمانان فراهم است. پارکینگ اختصاصی هتل نیز برای مسافرانی که با خودروی شخصی به سفر می‌روند به ارائه خدمات می‌پردازد. هتل ابریشمی لاهیجان در کنار دریاچه مصنوعی شهر قرار گرفته و صبح هنگام می‌توانید در این مکان زیبا به قدم زدن بپردازید. اگر به شهر زیبای لاهیجان سفر می کنید، می توانید به تالاب بین المللی آب شیرین امیر کلایه بروید، تالابی با گونه‌های گیاهی متنوع همچون پسته دریایی، لاله تالابی و نیلوفر آبی سفید که منظره‌ای بی‌نظیر خلق کرده است.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : گیلان
نام شهر : لاهیجان
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1396
سال بازسازی : 1396
تعداد اتاق ها : 29
تعداد تخت ها : 79
تعداد طبقات : 5
ظرفیت پارکینگ : 150
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه :
سن بچه رایگان : تا 2 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 10
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل ابریشمی لاهیجان به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل ابریشمی لاهیجان
 • تا کنون
 • 4.4
لایک شما به هتل ابریشمی لاهیجان   109

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس