• امتیاز کلی شما به
 • هتل مارینا پارک کیش
 • تا کنون
 • 4.6
 • 222
 • 50316
 • بار نمایش

190 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 390 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 8,280,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1398/01/12

صبحانه بوفه- ناهار بوفه- استخر- سونا خشک- سونا بخار-جکوزی-سالن ورزشی برای آقایان-اینترنت نا محدود در اتاق و لابی- ترانسفر ورود

هرمزگان- جزیره کیش- بلوار مرجان- جنب برج های دوقلو- مارینا پارک هتل

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 74 باب
16,200,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
16,200,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
27,480,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
27,480,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 18 باب
20,250,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
20,250,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
26,730,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
26,730,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 14 باب
23,490,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
23,490,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
29,970,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
29,970,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 8 باب
14,580,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
14,580,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
22,680,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
22,680,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
دوشنبه
1398/02/02
ﺳﻪشنبه
1398/02/03
دوتخته رو به پارک
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
16,200,000 ریال
8,900,000 ریال
8,450,000 ریال
8,900,000 ریال
8,450,000 ریال
8,900,000 ریال
8,450,000 ریال
8,900,000 ریال
8,450,000 ریال
8,900,000 ریال
8,450,000 ریال
8,900,000 ریال
8,450,000 ریال
8,900,000 ریال
8,450,000 ریال
8,900,000 ریال
8,450,000 ریال
8,900,000 ریال
8,450,000 ریال
8,900,000 ریال
8,450,000 ریال
8,900,000 ریال
8,450,000 ریال
8,900,000 ریال
8,450,000 ریال
11,000,000 ریال
9,690,000 ریال
11,000,000 ریال
9,690,000 ریال
11,000,000 ریال
9,690,000 ریال
11,000,000 ریال
9,690,000 ریال
11,000,000 ریال
9,690,000 ریال
9,200,000 ریال
8,280,000 ریال
9,200,000 ریال
8,280,000 ریال
دوتخته رو به پارک + سرویس اضافه
27,480,000 ریال
27,480,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
12,460,000 ریال
12,010,000 ریال
12,460,000 ریال
12,010,000 ریال
12,460,000 ریال
12,010,000 ریال
12,460,000 ریال
12,010,000 ریال
12,460,000 ریال
12,010,000 ریال
12,460,000 ریال
12,010,000 ریال
12,460,000 ریال
12,010,000 ریال
12,460,000 ریال
12,010,000 ریال
12,460,000 ریال
12,010,000 ریال
12,460,000 ریال
12,010,000 ریال
12,460,000 ریال
12,010,000 ریال
12,460,000 ریال
12,010,000 ریال
15,400,000 ریال
14,100,000 ریال
15,400,000 ریال
14,100,000 ریال
15,400,000 ریال
14,100,000 ریال
15,400,000 ریال
14,100,000 ریال
15,400,000 ریال
14,100,000 ریال
12,880,000 ریال
11,960,000 ریال
12,880,000 ریال
11,960,000 ریال
دوتخته رو به دریا
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
20,250,000 ریال
11,130,000 ریال
10,570,000 ریال
11,130,000 ریال
10,570,000 ریال
11,130,000 ریال
10,570,000 ریال
11,130,000 ریال
10,570,000 ریال
11,130,000 ریال
10,570,000 ریال
11,130,000 ریال
10,570,000 ریال
11,130,000 ریال
10,570,000 ریال
11,130,000 ریال
10,570,000 ریال
11,130,000 ریال
10,570,000 ریال
11,130,000 ریال
10,570,000 ریال
11,130,000 ریال
10,570,000 ریال
11,130,000 ریال
10,570,000 ریال
13,750,000 ریال
12,100,000 ریال
13,750,000 ریال
12,100,000 ریال
13,750,000 ریال
12,100,000 ریال
13,750,000 ریال
12,100,000 ریال
13,750,000 ریال
12,100,000 ریال
11,500,000 ریال
10,350,000 ریال
11,500,000 ریال
10,350,000 ریال
دوتخته رو به دریا + سرویس اضافه
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
26,730,000 ریال
14,690,000 ریال
14,130,000 ریال
14,690,000 ریال
14,130,000 ریال
14,690,000 ریال
14,130,000 ریال
14,690,000 ریال
14,130,000 ریال
14,690,000 ریال
14,130,000 ریال
14,690,000 ریال
14,130,000 ریال
14,690,000 ریال
14,130,000 ریال
14,690,000 ریال
14,130,000 ریال
14,690,000 ریال
14,130,000 ریال
14,690,000 ریال
14,130,000 ریال
14,690,000 ریال
14,130,000 ریال
14,690,000 ریال
14,130,000 ریال
18,150,000 ریال
16,500,000 ریال
18,150,000 ریال
16,500,000 ریال
18,150,000 ریال
16,500,000 ریال
18,150,000 ریال
16,500,000 ریال
18,150,000 ریال
16,500,000 ریال
15,180,000 ریال
14,030,000 ریال
15,180,000 ریال
14,030,000 ریال
سوئیت یک خوابه دو نفره
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
23,490,000 ریال
12,910,000 ریال
12,260,000 ریال
12,910,000 ریال
12,260,000 ریال
12,910,000 ریال
12,260,000 ریال
12,910,000 ریال
12,260,000 ریال
12,910,000 ریال
12,260,000 ریال
12,910,000 ریال
12,260,000 ریال
12,910,000 ریال
12,260,000 ریال
12,910,000 ریال
12,260,000 ریال
12,910,000 ریال
12,260,000 ریال
12,910,000 ریال
12,260,000 ریال
12,910,000 ریال
12,260,000 ریال
12,910,000 ریال
12,260,000 ریال
15,950,000 ریال
14,000,000 ریال
15,950,000 ریال
14,000,000 ریال
15,950,000 ریال
14,000,000 ریال
15,950,000 ریال
14,000,000 ریال
15,950,000 ریال
14,000,000 ریال
13,340,000 ریال
12,000,000 ریال
13,340,000 ریال
12,000,000 ریال
سوئیت دو نفره + سرویس اضافه
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
29,970,000 ریال
16,470,000 ریال
15,820,000 ریال
16,470,000 ریال
15,820,000 ریال
16,470,000 ریال
15,820,000 ریال
16,470,000 ریال
15,820,000 ریال
16,470,000 ریال
15,820,000 ریال
16,470,000 ریال
15,820,000 ریال
16,470,000 ریال
15,820,000 ریال
16,470,000 ریال
15,820,000 ریال
16,470,000 ریال
15,820,000 ریال
16,470,000 ریال
15,820,000 ریال
16,470,000 ریال
15,820,000 ریال
16,470,000 ریال
15,820,000 ریال
20,350,000 ریال
18,400,000 ریال
20,350,000 ریال
18,400,000 ریال
20,350,000 ریال
18,400,000 ریال
20,350,000 ریال
18,400,000 ریال
20,350,000 ریال
18,400,000 ریال
17,020,000 ریال
15,680,000 ریال
17,020,000 ریال
15,680,000 ریال
دو تخته استاندارد
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
14,580,000 ریال
8,010,000 ریال
7,600,000 ریال
8,010,000 ریال
7,600,000 ریال
8,010,000 ریال
7,600,000 ریال
8,010,000 ریال
7,600,000 ریال
8,010,000 ریال
7,600,000 ریال
8,010,000 ریال
7,600,000 ریال
8,010,000 ریال
7,600,000 ریال
8,010,000 ریال
7,600,000 ریال
8,010,000 ریال
7,600,000 ریال
8,010,000 ریال
7,600,000 ریال
8,010,000 ریال
7,600,000 ریال
8,010,000 ریال
7,600,000 ریال
9,900,000 ریال
8,900,000 ریال
9,900,000 ریال
8,900,000 ریال
9,900,000 ریال
8,900,000 ریال
9,900,000 ریال
8,900,000 ریال
9,900,000 ریال
8,900,000 ریال
8,280,000 ریال
7,450,000 ریال
8,280,000 ریال
7,450,000 ریال
سوئیت جونیور دو نفره
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال
22,680,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

پارکینگ در اطراف هتل- خدمات خشکشویی- سالن همایش- لابی- ورزش های آبی- اجاره اتومبیل- اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ در هتل- تهویه مطبوع- خدمات اسپا- خودپرداز بانک- سونا بخار- صندوق امانات در لابی- مرکز خرید- کافی شاپ- آسانسور- بیزینس سنتر- جکوزی- دسترسی به دریا- رستوران در هتل- روم سرویس 24 ساعته- سالن بدنسازی- سونا خشک- کافی نت- اتاق جلسات- استخر سرپوشیده- ترانسفر از فرودگاه به هتل- زمین تنیس- صبحانه رایگان- نمازخانه-

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
استخر سرپوشیده
بیزینس سنتر
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
خدمات اسپا
جکوزی
زمین تنیس
کافی شاپ
سالن همایش
مرکز خرید
سونا خشک
سونا بخار
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
اجاره اتومبیل
پارکینگ در هتل
اتاق های جکوزی دار
کافی نت
دسترسی به دریا
ورزش های آبی
سالن بدنسازی
صندوق امانات در لابی
امکانات بازی کودکان
نمازخانه

سرویس فرنگی- میز آرایش- وان حمام- سشوار- فن کویل- یخچال- بالکن- میز کار- تلویزیون LCD- حمام- صندوق امانات- مینی بار- کتری برقی-

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
فن کویل
اسپیلت
حمام
دوش
میز کار
مینی بار
میز آرایش
بالکن غیر قابل استفاده
کتری برقی برای آب جوش
چای تی بگ و نسکافه رایگان

آبمیوه- املت میکس- چای- عسل- نان ایرانی- کره- انواع املت- خامه- سوسیس سرخ شده- لوبیا- نان فرانسوی- املت قارچ- پنیر- خرما- شیر- مربا- نسکافه- املت گوجه فرنگی- تخم مرغ آب پز- ژامبون- عدسی- میوه فصل- نیمرو

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
قهوه

صبحانه بوفه- ناهار بوفه- استخر- سونا خشک- سونا بخار-جکوزی-سالن ورزشی برای آقایان-اینترنت نا محدود در اتاق و لابی- ترانسفر ورود

استخر
اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
ترانسفر ورود
سونا بخار
سونا خشک
صبحانه بوفه
ناهار بوفه

هتل مارینا پارک کیش یکی از بهترین و وسوسه‌انگیزترین هتل های جزیره زیبای کیش به شمار می‌رود که در بهترین و زیباترین نقطه جزیره واقع شده است. این هتل 5 ستاره کیش به دلیل داشتن وسعت زیاد به همراه فضای سرسبز زیبا با گونه‌های گياهی متنوع و آب‌نماهای بسيار جذاب و فضای دلنشینش به مارینا پارک هتل معروف شده است که پیشنهاد می‌کنیم، لذت اقامت در این هتل رویایی را در سفر به کیش به هیچ وجه از دست ندهید. هتل مدرن و مجلل مارینا پارک کیش در دو طرف ساحل دريای مرجانی و بسيار زيبای خليج فارس خودنمائی می‌کند. فضای فرح بخش و بسيار چشم نواز این هتل که قسمتی از ساحل بسیار زیبای مرجانی جزیره کیش را به خود اختصاص داده است، با معماری جذاب و منحصر به فردش، در نگاه اول هر بیننده‌ای را به تعجب وا می‌دارد. ساختمان هتل 5 ستاره مارینا پارک کیش با معماری شگفت‌انگیز و ساده‌ای ساخته شده که بسیار چشم‌نواز است. در لحظه ورود به داخل این هتل لوکس کیش، شما در قسمت لابی حوض گلِ پر از گُلی را می‌بینید که گل‌ها صورتی داخل آن، به شما حس طراوت و سرزندگی را هدیه می‌کنند. اگر به پلان هتل مارینا پارک کیش توجه کنید، می‌بینید که این هتل از دو طبقه و 4 باله تشکیل شده که 8 لاین را در طبقات خودجای داده است. 4 لاین این هتل در طبقه اول به نام های ارکیده، نیلوفر، مرجان و پامچال است که هر لاین 24 اتاق و سوئیت در مقابل هم دارد. 4 لاین دیگر نیز در طبقه همکف واقع شدند که دو لاین مربوطه به اتاق‌ها و سوییت‌هایی است که به نام‌ راهرو منگولیا و بگونیا نامیده شدند و دو لاین دیگری نیز به قسمت‌هایی همچون سالن اسپا و ماساژ، جکوزی، استخر، زمین تنیس و غیره مربوط می‌شود. دکوراسیون مدرن و شیک اتاق ها و سوئیت های هتل مارینا پارک که رو به دریا و پارک هستند، این هتل را در بین مسافران بسیار محبوب کرده است. همچنین این هتل پنج ستاره کیش، یکی از بزرگ‌ترین پارک ‌های آبی جزیره‌ی کیش را که به پارک آبی مارینا یا پارک ویبیت (Wibit) معروف است را در خود جای داده و وسایل بازی بادی متنوعی را آنجا مشاهده می‌کنید که در ساحل این هتل و در روی آب قرار دارند که استفاده از این وسایل برای هر کسی به راستی که هیجان و لذت زیادی دارد. لوکیش عالی هتل مارینا پارک کیش به شکلی است که دسترسی آسان به مراکز مهم جزیره از جمله پارک مرجان ها، باغ پرندگان، پارک دلفین‌ها و آکواریوم کیش را برای گردشگران به راحتی امکانپذیر کرده است. با این تفاسیری که ذکر شد جا دارد که بگوییم، هتل مارینا پارک کیش آنقدر زیبایی و جذابیت دارد که وصف آن در قالب کلام نمی‌گنجد، پس باید رفت و از نزدیک زیبایی‌هایی این هتل 5 ستاره کیش را از نزدیک لمس کرد و از قدم زدن در آن لذت برد. شما با رزرو هتل ماریناپارک کیش از لحاظ وعده‌های غذایی نگران نباشید، چرا که در رستوران شیک و رو به دریای لوتوس آن می‌توانید از انواع غذاهای ایرانی، دریایی و فرنگی آن در فضایی دلپذیر نوشِ جان کنید و یا در رستوران فضای باز باغ گل، لحظات خوشی را در کنار همراهانتان سپری کنید. جالب است که بدانید این هتل پنج ستاره کیش، دو سالن مجلل و لوکس به نام سالن میتینگ و کامتینا دارد که شما به راحتی می‌توانید مراسم های مختلفی همچون همایش و سمینارهای باشکوه و بزرگ، جشن تولد، مراسم عروسی، میهمانی سفارت‌ها و غیره خود را در سالن چند منظوره 250 نفره کامتینا برگزار نمایید. همچنین اگر قصد برگزاری ورکشاپ، میتینگ، جلسات کاری و تجاری ویژه‌ با ظرفیت 20 مهمان را دارید، می‌توانید روی سالن میتینگ هتل ماریناپارک کیش که بسیار شیک و مدرن است حساب باز کنید. اگر این روزها به جزیره زیبای کیش سفر کردید با رزرو هتل مارینا پارک کیش که از هتل های منتخب علاءالدین تراول در کیش به شمار می‌رود، روزهای به یادماندنی را در این جزیره رویایی برای خود و همراهانتان خلق سازید، چرا که هدف ما جلب رضایت و آرامش شما عزیزان در جزیره زیبای کیش است. ما در شرکت سفرهای علاءالدین تراول برای شما همراهان عزیز، سفرهای خوش و پر از هیجانی را برایتان در جای جای ایران آرزو می‌کنیم. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : هرمزگان
نام شهر : کیش
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : بلوار مرجان
سال ساخت : 1389
سال بازسازی : 1389
تعداد اتاق ها : 190
تعداد تخت ها : 390
تعداد طبقات : 2
ظرفیت پارکینگ : 18
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها :


درسوئیتهای 2نفره ؛ چنانچه مسافر بخواهد از ظرفیت 4نفر استفاده کند باید سن نفر چهارم زیر پانزده سال باشد.

هزینه پارک آبی برای میهمانان 250000 ریال می باشد .

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 8
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : فقط استقبال

فاصله تا فرودگاه 11/3 کیلومتر معادل 00:13 دقیقه با اتومبیل یا 02:05 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 4 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:26 پیاده
فاصله تا دریا 8/2 کیلومتر معادل 00:12 دقیقه با اتومبیل یا 01:11 پیاده

در ایام شلوغ کنسلی ندارد.وتمام هزینه از طرف هتل دریافت می گردد.

کنسلی تا 3 روز قبل از ورود میهمان مشمول 40 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل مارینا پارک کیش به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل مارینا پارک کیش
 • تا کنون
 • 4.6
لایک شما به هتل مارینا پارک کیش   222

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل Service
 • عالی
 • تا کنون
 • 4.8
 • امتیاز به امکانات هتل Facilities
 • عالی
 • تا کنون
 • 4.8
 • امتیاز به راحتی و آسایش هتل Comfort
 • عالی
 • تا کنون
 • 4.9
 • امتیاز به قیمت هتل Value for money
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کارکنان هتل Staff
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به تمیزی و پاکیزگی هتل Cleanliness
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل Location
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به اینترنت رایگان هتل Free WiFi
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس
عکس کاربر
مریم فروزنده
(4)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 13:46 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : اقامت فوق‌العاده در هتل مارینا پارک
شرح نظر : بدون شک بهترین هتل کیش، هتل ماریناست و میشه گفت هیچ هتل در کیش قابل قیاس با این هتل نبوده و نیست.
عکس کاربر
علیرضا سلیمانی
(3)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 18:19 تاریخ سفر : دی 1397
عنوان نظر : اقامتی متفاوت در جزیره زیبای کیش
شرح نظر : پرسنل مجرب-کیفیت بالای خدمات-تمیز و لوکس-مدیریت عالی-تفریحات متنوع از جمله مواردی است که با اقامت در بهترین هتل کیش میتوانید تجربه کنید.
عکس کاربر
تینا لاجوردی
(6)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 17:55 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : عالی
شرح نظر : هتلی بی نطیر با خدمات فوق العاده
عکس کاربر
ناشناس
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 17:29 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : دسترسی آسان به مراکز خرید و تفریحات
شرح نظر : دسترسی آسان و لوکیشن مناسب
عکس کاربر
مهسا ایمانزاده
(3)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 17:27 تاریخ سفر : بهمن 1397
عنوان نظر : هتل مارینا
شرح نظر : هتل زیبا و خاصی است
عکس کاربر
تینا لاجوردی
(4)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 17:27 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : عالی
شرح نظر : اقامتی بی نظیر و بدون نقص . سرویس دهی عالی و فوق العاده .
عکس کاربر
لیلا اردشیری
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 17:13 تاریخ سفر : آبان 1397
عنوان نظر : رضایت از خدمات
شرح نظر : در هتل مارینا پارک میشه خاطرات زیبایی از سفر ساخت. با مدیریت و پرسنلی خاص و مهربان.
عکس کاربر
لیلا اردشیری
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 17:08 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : اقامت در هتل
شرح نظر : در هتل مارینا پارک میشه یک سفر پر از خاطره رو تجربه کرد... با پرسنل و مدیریتی منحصر به فرد و خدماتی عالی.
عکس کاربر
شراره کشاورز
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 17:05 تاریخ سفر : بهمن 1397
عنوان نظر : اقامت در هتل مارینا پارک کیش
شرح نظر : هتلی مجلل با امکاناتی پیشرفته است که اقامت در آن می تواند مورد علاقه هر فرد سخت پسندی باشد.
عکس کاربر
مهدیه قاسمی
(6)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 17:04 تاریخ سفر : بهمن 1397
عنوان نظر : سه شب در هتل مارینا پارک کیش
شرح نظر : هتل مارینا پارک کیش هتلیه که هرکسی توش اقامت داشته ازش راضی بوده. این هتل اونقدر تفریحات داره که حتی یه لحظه رو هم از دست نمیدین. ساحل بسیار تمیزش و قایق هاش هم خیلی جالبه.
عکس کاربر
محمدرضا بهجت
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 17:03 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : کیفیت هتل
شرح نظر : به نظر من مارینا پارک کیش بی نظیر ترین هست درهتل های کل ایران پشیمون نمیشید حتما سفر کنید
عکس کاربر
فاطمه دولتی
(3)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:59 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : رضایت مندی از هتل
شرح نظر : هتلی بسیار لوکس و شیک با پرسنل مجرب و فضای جذاب که شما می‌توانید از امکانات و تفریحات بی‌نظیر آن بهره‌مند شوید و اوقات به یادماندنی و تکرار نشدنی را در کنار همراهانتان سپری نمایید.
عکس کاربر
فاطمه فروغ مند
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:56 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : هتل مارینا پارک کیش
شرح نظر : اقانت فوق العاده ای بود بدون شک بهترین هتل در مجاورت دریا ماریناست :))
عکس کاربر
پرستو فلاحی
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:54 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : اقامت در هتل 5 ستاره مارینا پارک کیش
شرح نظر : در هتل مارینا پارک کیش با درنظر گرفتن امکانات خوبی که داره خیلی راحت میشه از تمام لحظات در مدت اقامت استفاده کرد و لذت برد .
عکس کاربر
نگار باسلی زاده
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:50 تاریخ سفر : آذر 1397
عنوان نظر : سفر به کیش
شرح نظر : بهترین هتل در جزیره کیش با دید عالی به دریا
عکس کاربر
نسیم امینی
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:41 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : تمیز بودن هتل
شرح نظر : هتل بسیار تمیز بود
عکس کاربر
منصوره اشراقی
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:40 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : کیفیت عالی
شرح نظر : خدمات این هتل عالی و با کیفیت خوبی بود.
عکس کاربر
نسیم امینی
(3)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:39 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : تمیزی هتل
شرح نظر : هتل بسیار تمیز و مرتب بود
عکس کاربر
پریسا صفاری
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:34 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : اقامت در هتل مارینا
شرح نظر : ساحل اختصاصی و ورزش های آبی
عکس کاربر
مرجان حسینی
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:32 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : اقات در هتل مارینا پارک کیش
شرح نظر : هتلی با ویو و موقعیت عالی دریا،این هتل رو به همه مسافرین پیشنهاد میکنم.
عکس کاربر
هستی پرویزی
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:32 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : ویو و صبحانه عالی
شرح نظر : ویو عالی و منظره خوبی داشت . و مهمتر از همه صبحانه بی نظیری داشت .
عکس کاربر
مرضیه اقبالی
(3)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:27 تاریخ سفر : آذر 1397
عنوان نظر : اتاق های خوب هتل مارینا پارک
شرح نظر : اتاق های هتل مارینا رو من به شخصه دوست داشتم چون هم شیک و تمیز بود و هم تمام امکانات مورد نیاز یک مسافر درش فراهم بود. در کل خیلی راضی ام و به دوستان و خانوادم حتما پیشنهادمیکنم. ضمنا برخرود پرسنل هتل هم بسیار شایسته و عالی بود
عکس کاربر
سپیده ظفر
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:22 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : خصوصیات هتل مارینا
شرح نظر : بهترین هتل از نظر مدیریت کیفیت و استاندارد در کیش
عکس کاربر
سحر دانشوری
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:20 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : عااالی
شرح نظر : بهترین هتل در کیش واقعا ماریناست
عکس کاربر
سپیده ظفر
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:19 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : خصوصیات هتل مارینا
شرح نظر : بهترین هتل از نظر مدیریت کیفیت و استاندارد در کیش
عکس کاربر
مریم گرمرودی
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:19 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : هتل مارینا پارک کیش
شرح نظر : هتل بینظیر و عاالی
عکس کاربر
سحر دانشوری
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:17 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : عالی
شرح نظر : بهترین هتلی که در کیش وجود داره ماریناست
عکس کاربر
بشارت گودرزی
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:14 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : عالی
شرح نظر : هتلی متفاوت با دید عالی
عکس کاربر
بشارت گودرزی
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:12 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : عالی
شرح نظر : هتلی متفاوت و هیجان انگیز
عکس کاربر
معصومه مهرجو
(3)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 16:10 تاریخ سفر : فروردین 1397
عنوان نظر : همه امکانات در یک جا
شرح نظر : هتل مارینا با توجه به اینکه کلیه امکانات رفاهی و تفریحی را در یک جا دارد، این فرصت را به ما داد که سفر بسیار راحتی را بدون نیاز به ترک هتل در جزیره کیش داشته باشیم
عکس کاربر
ناشناس
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 01:08 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : جزوه بهترین هتل های کیش
شرح نظر : بسیار فضا گرم و عالی
عکس کاربر
ناشناس
(2)
 • امتیاز 3 از 5
 • متوسط
یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 17:43 تاریخ سفر : دی 1397
عنوان نظر : هتل خوبی بود
شرح نظر : هتل بسیار عالی با بهترین ویو
عکس کاربر
ناشناس
(1)
 • امتیاز 3 از 5
 • متوسط
یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 17:43 تاریخ سفر : دی 1397
عنوان نظر : هتل خوبی بود
شرح نظر : هتل بسیار عالی با بهترین ویو
عکس کاربر
ناشناس
(1)
 • امتیاز 3 از 5
 • متوسط
یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 17:43 تاریخ سفر : دی 1397
عنوان نظر : هتل خوبی بود
شرح نظر : هتل بسیار عالی با بهترین ویو
عکس کاربر
شخصی جعفری
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 12:30 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : هتلی با دید متفاوت به دریا
شرح نظر : هتلی که توانستیم به راحتی در ساحل آن از دریا لذت ببریم
عکس کاربر
نیلوفر مطلبی
(2)
 • امتیاز 8 از 5
 • عالی
جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 18:41 تاریخ سفر : فروردین 1397
عنوان نظر : اقامت در هتل مارینا پارک کیش
شرح نظر : یکی از بهترین هتل های 5ستاره کیش
عکس کاربر
محمد شریف
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 11:04 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : هتل بسیار خوبی است
شرح نظر : من این هتل را به همه دوستانم پیشنهاد میکنم
عکس کاربر
نیلوفر مطلبی
(3)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 18:23 تاریخ سفر : فروردین 1397
عنوان نظر : اقامت در هتل مارینا
شرح نظر : عالی
عکس کاربر
مهرداد شیرافکن
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
ﺳﻪشنبه 30 بهمن 1397 ساعت 14:39 تاریخ سفر : بهمن 1397
عنوان نظر : رضایتمندی کامل از خدمات
شرح نظر : با توجه به مدت اقامتی که در این هتل در دفعات مختلف داشته ام ، می توانم این هتل را به عنوان بهترین هتل 5 ستاره جزیره کیش انتخاب کنم
عکس کاربر
نازنین مباهات
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
ﺳﻪشنبه 30 بهمن 1397 ساعت 14:39 تاریخ سفر : بهمن 1397
عنوان نظر : رضایت
شرح نظر : بنده به شخصه از انتخاب این هتل بسیار راضی هستم
عکس کاربر
آیدا محمدیان
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
ﺳﻪشنبه 30 بهمن 1397 ساعت 14:38 تاریخ سفر : دی 1397
عنوان نظر : تمیز بودن اتاق ها
شرح نظر : با سلام خدمت شما اتاق ها بسیار دلباز و تمیز بودند ممنونم از شما
عکس کاربر
ناشناس
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 09:26 تاریخ سفر : شهریور 1397
عنوان نظر : به نظرم مارینا پارک بهترین هتل جزیره است.
شرح نظر : اگر اقامتی لاکچری میخوایید برید مارینا