• امتیاز کلی شما به
 • هتل آرامش کیش
 • تا کنون
 • 4.2
 • 107
 • 20074
 • بار نمایش

67 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 138 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 3,390,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/30

صبحانه بوفه-اینترنت رایگان نا محدود در اتاق و لابی - استقبال ورود-عکس رایگان-گشت دور جزیره رایگان -تخفیفات تفریحات گردشگری ، تخفیف 20 درصد اجاره خودرو

هرمزگان- کیش- میدان ساحل- جنب بازار زیتون- هتل آرامش

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 14 باب
4,200,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
4,200,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 17 باب
5,200,000 ریال
با 3% تخفیف
معادل 150,000 ریال
5,050,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 18 باب
6,200,000 ریال
با 8% تخفیف
معادل 450,000 ریال
5,750,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 12 باب
7,000,000 ریال
با 8% تخفیف
معادل 550,000 ریال
6,450,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوتخته
4,200,000 ریال
4,200,000 ریال
4,200,000 ریال
4,200,000 ریال
4,200,000 ریال
4,200,000 ریال
4,200,000 ریال
3,390,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
4,200,000 ریال
4,090,000 ریال
8,000,000 ریال
4,090,000 ریال
سه تخته
5,200,000 ریال
5,050,000 ریال
5,200,000 ریال
5,050,000 ریال
5,200,000 ریال
5,050,000 ریال
5,200,000 ریال
4,090,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
5,200,000 ریال
4,890,000 ریال
10,500,000 ریال
4,890,000 ریال
چهار تخته
6,200,000 ریال
5,750,000 ریال
6,200,000 ریال
5,750,000 ریال
6,200,000 ریال
5,750,000 ریال
6,200,000 ریال
4,790,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
6,200,000 ریال
5,690,000 ریال
13,000,000 ریال
5,690,000 ریال
پنج تخته
7,000,000 ریال
6,450,000 ریال
7,000,000 ریال
6,450,000 ریال
7,000,000 ریال
6,450,000 ریال
7,000,000 ریال
5,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
7,000,000 ریال
6,490,000 ریال
15,500,000 ریال
6,490,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آسانسور- اجاره اتوموبیل- اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ در اطراف هتل- پارکینگ در هتل- تهویه مطبوع- خودپرداز بانک- دسترسی به دریا- رستوران در هتل- روم سرویس 24 ساعته- روزنامه رایگان- صبحانه رایگان- صندوق امانات در لابی- لابی- خدمات خشکشویی- تاکسی سرویس- ترانسفر از فرودگاه به هتل- نمازخانه-

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
تاکسی سرویس
آسانسور
لابی
اجاره اتومبیل
پارکینگ در هتل
دسترسی به دریا
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

اینترنت WIFI- تلویزیون LCD- حمام- سرویس فرنگی- سشوار- مینی بار- اسپیلت- یخچال- میز آرایش

سرویس فرنگی
سشوار
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
اسپیلت
حمام
مینی بار
میز آرایش

آب میوه- چای- پنیر- تخم مرغ آب پز- سوسیس سرخ شده- لوبیا- عسل- شیر- کره- نان ایرانی- مربا- ژامبون

املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
لوبیا
پنیر
نان ایرانی
انواع املت

صبحانه بوفه-اینترنت رایگان نا محدود در اتاق و لابی - استقبال ورود-عکس رایگان-گشت دور جزیره رایگان -تخفیفات تفریحات گردشگری ، تخفیف 20 درصد اجاره خودرو

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
ترانسفر ورود
صبحانه بوفه

هتل آرامش کیش از آن دست هتل هاست که طراحی و دکوراسیون آن لوکس است و احساس خوبی به شما می دهد. این هتل 3 ستاره در سال 90 افتتاح شده و نوساز به حساب می آید. 67 واحد اقامتی این هتل به شکل اتاق های دو تا پنج تخته در 4 طبقه هتل جای گرفته اند. اینترنت پرسرعت برای افرادی که در حین مسافرت نیز به آن نیاز دارند، در همه جای هتل در دسترس است و روم سرویس نیز در این هتل 24 ساعته است. طراحی زیبای رستوران هتل، به شما امکان می دهد در محیطی آرام به صرف غذاهای لذیذ بپردازید. خدمات خشک شویی، صبحانه رایگان و ترانسفر از فرودگاه به هتل، بخشی از خدماتی است که در این هتل 3 ستاره به شما عرضه می شود. پارکینگ اختصاصی نیز برای آن دسته از افرادی که به دنبال مکانی امن برای خودروهای خود در طول اقامت خود هستند، به ارائه خدمات می پردازد. از هتل تا اسکله بزرگ تفریحی فاصله بسیار کوتاه است. همچنین می توانید از خدمات کرایه اتوموبیل هتل آرامش استفاده کنید و در جزیره گشتی بزنید.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : هرمزگان
نام شهر : کیش
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : میدان ساحل
سال ساخت : 1390
سال بازسازی : 1390
تعداد اتاق ها : 67
تعداد تخت ها : 138
تعداد طبقات : 4
ظرفیت پارکینگ : 10
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 4 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : فقط استقبال

فاصله تا فرودگاه 5/7 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 01:08 پیاده
فاصله تا دریا 0/7 کیلومتر معادل 00:02 دقیقه با اتومبیل یا 00:05 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 0/6 کیلومتر معادل 00:03 دقیقه با اتومبیل یا 00:05 پیاده

از زمان رزرو اتاق تا 48 ساعت قبل از تاریخ رزرو در صورت کنسلی هزینه 1 شب اتاق رزرو شده . کنسلی از 2 روز قبل از ورود میهمان ، 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده

 • امتیاز کلی شما به
 • هتل آرامش کیش
 • تا کنون
 • 4.2
لایک شما به هتل آرامش کیش   107

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟
بله خیر مطمئن نیستم

نام عکس آپلود عکس