• امتیاز کلی شما به
 • هتل پارسیان کرمانشاه
 • تا کنون
 • 4.3
 • 119
 • 20288
 • بار نمایش

100 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 190 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 2,590,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/27

صبحانه- اینترنت رایگان محدود

کرمانشاه- بلوار شهید کشوری- جنب پل ولایت- هتل پارسیان کرمانشاه

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 50 باب
4,880,000 ریال
با 37% تخفیف
معادل 1,790,000 ریال
3,090,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
5,930,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 1,740,000 ریال
4,190,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 28 باب
4,460,000 ریال
با 36% تخفیف
معادل 1,580,000 ریال
2,880,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
7,110,000 ریال
با 38% تخفیف
معادل 2,640,000 ریال
4,470,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
8,540,000 ریال
با 39% تخفیف
معادل 3,290,000 ریال
5,250,000 ریال
امشب جا دارد

نوع اتاق
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوتخته
4,880,000 ریال
3,090,000 ریال
4,880,000 ریال
3,090,000 ریال
4,880,000 ریال
3,090,000 ریال
4,880,000 ریال
3,090,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
4,880,000 ریال
3,330,000 ریال
5,370,000 ریال
5,090,000 ریال
دوتخته + سرويس اضافه
5,930,000 ریال
4,190,000 ریال
5,930,000 ریال
4,190,000 ریال
5,930,000 ریال
4,190,000 ریال
5,930,000 ریال
4,190,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
5,930,000 ریال
4,390,000 ریال
6,540,000 ریال
6,190,000 ریال
دوتخته برای یک نفر
4,460,000 ریال
2,880,000 ریال
4,460,000 ریال
2,880,000 ریال
4,460,000 ریال
2,880,000 ریال
4,460,000 ریال
2,880,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,460,000 ریال
2,990,000 ریال
4,400,000 ریال
4,150,000 ریال
سوئیت دو نفره
7,110,000 ریال
4,470,000 ریال
7,110,000 ریال
4,470,000 ریال
7,110,000 ریال
4,470,000 ریال
7,110,000 ریال
4,470,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,110,000 ریال
4,650,000 ریال
7,820,000 ریال
6,990,000 ریال
سوئیت رویال دو نفره
8,540,000 ریال
5,250,000 ریال
8,540,000 ریال
5,250,000 ریال
8,540,000 ریال
5,250,000 ریال
8,540,000 ریال
5,250,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
8,540,000 ریال
5,490,000 ریال
9,400,000 ریال
8,190,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

رستوران در هتل- کافی شاپ- استخر سرپوشیده- سونا بخار- سوناخشک- جکوزی- بیلیارد- فوتبال دستی- میزپینگ پنگ- اینترنت در لابی- سالن همایش- خدمات خشکشویی- خودپردازبانک- سالن جشن ومراسم وعروسی- آسانسور- تاکسی سرویس- غرفه صنایع دستی- مرکزخرید- لابی

اینترنت با سرعت بالا
استخر سرپوشیده
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
رستوران در هتل
جکوزی
کافی شاپ
سالن همایش
مرکز خرید
سونا خشک
سونا بخار
بیلیارد
تاکسی سرویس
آسانسور
لابی
سالن جشن و مراسم و عروسی
فوتبال دستی
میز پینگ پنگ
غرفه صنایع دستی

سرویس فرنگی- حمام- دوش- اینترنت- اتو- میزاتو- میزآرایش- فن کویل- سرمایش و گرمایش مرکزی- چیلر- صندوق امانات- چای ساز- مینی بار- یخچال-تلویزیونLCD

سرویس فرنگی
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
دوش
مینی بار
اتو
میز اتو
میز آرایش

آبمیوه- پنیر- خرما- شیر- مربا- کره- عسل- خامه- عدسی-نسکافه- سوسیس- املت گوجه فرنگی- تخم مرغ آب پز- نیمرو- نان ایرانی

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی

صبحانه- اینترنت رایگان محدود

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه

هتل پنج ستاره پارسیان کرمانشاه از زنجیره هتل‌های پارسیان در ایران، هتلی مجلل و بزرگ در شهر کرمانشاه، میزبانی به حق شایسته برای میهمانان لوکس و خوش سلیقه شهر تمدن و فرهنگ ایران زمین است. نام پارسیان همواره به عنوان برندی برتر در صنعت هتلداری ایران شناخته می شود و در کیفیت و تنوع ارائه خدمات نیازی به توضیحات ندارد. هتل پارسیان کرمانشاه در سال 1391 افتتاح شده‌است و دارای 5 طبقه و 100 واحد اقامتی است. این واحدها اتاق‌های یک و دو تخته و سوئیت‌های رویال و معمولی دونفره هستند و در مجموع دارای 190 تخت خواب است. رستوران چشم‌انداز پارسه، باظرفیت 300 نفر و چیدمانی مدرن و شیک، یکی از بهترین‌های شهر کرمانشاه است و در آنجا علاوه بر صرف غذای بسیار دلچسب و خوش‌طعم میتوانید از چشم‌انداز شهر لذت ببرید. اگر برای صرف غذا در مراسم خود فضایی خصوصی و کوچک‌تر می خواهید نیز رستوران تیروژ با ظرفیت 90 نفر نیازهای شما را به بهترین نحو ممکن برآورده می‌کند. سالن تشریفات آناهیتا با ظرفیت 230 نفر، سالن مزنین با ظرفیت 150 نفر، آمفی تئاتر با ظرفیت 144 نفر و سالن‌ الماس با ظرفیت 60 نفر سالن‌هایی مجهز و لوکس برای برگزاری رویدادها و همایش‌های خاص هستند. استخر مجهز و بسیاری خدمات دیگر که شما در یک هتل پنج ستاره نیاز دارید در این هتل در اختیار شماست. هتل پارسیان کرمانشاه، درست در مرکز اداری و تجاری شهر قرار دارد. دسترسی بسیار مناسبی به دیدنی های داخل و خارج شهر دارد به طوری که با دورترین آن ها بیش از نیم ساعت فاصله نخواهید داشت. به علاوه این هتل به فروشگاه‌های بزرگ شهر نیز نزدیک است. هتل پارسیان کرمانشاه، یکی از مجلل‌ترین و شیک‌ترین هتل‌های غرب کشور به شمار می رود و از این رو اقامتگاهی مناسب برای کسانی است که دوست دارند آرامش و آسایش را در شهر تاریخی کرمانشاه تجربه نمایند.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : کرمانشاه
نام شهر : کرمانشاه
منطقه شهرداری : 5
محدوده شهرداری : بلوار شهید کشوری
سال ساخت : 1389
سال بازسازی : 1389
تعداد اتاق ها : 100
تعداد تخت ها : 190
تعداد طبقات : 9
ظرفیت پارکینگ : 210
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 6 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 9
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 4 کیلومتر معادل 00:06 دقیقه با اتومبیل یا 00:30 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 4 کیلومتر معادل 00:06 دقیقه با اتومبیل یا 01:19 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 2 کیلومتر معادل 00:30 دقیقه با اتومبیل یا 02:00 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 11/7 کیلومتر معادل 00:18 دقیقه با اتومبیل یا 01:44 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 10 کیلومتر معادل 00:23 دقیقه با اتومبیل یا 01:57 پیاده

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل پارسیان کرمانشاه به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل پارسیان کرمانشاه
 • تا کنون
 • 4.3
لایک شما به هتل پارسیان کرمانشاه   119

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس