• امتیاز کلی شما به
 • هتل پارس کرمان
 • تا کنون
 • 4.6
 • 129
 • 21018
 • بار نمایش

197 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 420 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 5,300,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1398/01/13

صبحانه بوفه- اینترنت داخل اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نامحدود- پارکینگ

کرمان- بلوار جمهوری اسلامی- چهارراه فرهنگیان- هتل پارس کرمان

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 99 باب
6,660,000 ریال
با 10% تخفیف
معادل 660,000 ریال
6,000,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
7,900,000 ریال
با 9% تخفیف
معادل 700,000 ریال
7,200,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 12 باب
10,260,000 ریال
با 10% تخفیف
معادل 1,010,000 ریال
9,250,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 12 باب
11,860,000 ریال
با 12% تخفیف
معادل 1,360,000 ریال
10,500,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
14,020,000 ریال
با 14% تخفیف
معادل 1,920,000 ریال
12,100,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
23,070,000 ریال
با 14% تخفیف
معادل 3,170,000 ریال
19,900,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1398/01/04
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
دوشنبه
1398/02/02
دوتخته
6,660,000 ریال
6,000,000 ریال
6,660,000 ریال
6,000,000 ریال
6,660,000 ریال
6,000,000 ریال
6,660,000 ریال
6,000,000 ریال
6,660,000 ریال
6,000,000 ریال
6,660,000 ریال
6,000,000 ریال
6,660,000 ریال
6,000,000 ریال
6,660,000 ریال
6,000,000 ریال
6,660,000 ریال
6,000,000 ریال
6,660,000 ریال
6,000,000 ریال
6,660,000 ریال
6,000,000 ریال
6,660,000 ریال
6,000,000 ریال
6,660,000 ریال
5,300,000 ریال
6,660,000 ریال
5,300,000 ریال
6,660,000 ریال
5,300,000 ریال
6,660,000 ریال
5,300,000 ریال
6,660,000 ریال
5,300,000 ریال
6,660,000 ریال
5,300,000 ریال
6,660,000 ریال
5,300,000 ریال
6,660,000 ریال
5,300,000 ریال
6,660,000 ریال
5,300,000 ریال
6,660,000 ریال
5,300,000 ریال
6,660,000 ریال
5,300,000 ریال
6,660,000 ریال
5,300,000 ریال
6,660,000 ریال
5,300,000 ریال
6,660,000 ریال
5,300,000 ریال
6,660,000 ریال
5,300,000 ریال
6,660,000 ریال
5,300,000 ریال
دوتخته پارس
7,900,000 ریال
7,200,000 ریال
7,900,000 ریال
7,200,000 ریال
7,900,000 ریال
7,200,000 ریال
7,900,000 ریال
7,200,000 ریال
7,900,000 ریال
7,200,000 ریال
7,900,000 ریال
7,200,000 ریال
7,900,000 ریال
7,200,000 ریال
7,900,000 ریال
7,200,000 ریال
7,900,000 ریال
7,200,000 ریال
7,900,000 ریال
7,200,000 ریال
7,900,000 ریال
7,200,000 ریال
7,900,000 ریال
7,200,000 ریال
7,900,000 ریال
6,250,000 ریال
7,900,000 ریال
6,250,000 ریال
7,900,000 ریال
6,250,000 ریال
7,900,000 ریال
6,250,000 ریال
7,900,000 ریال
6,250,000 ریال
7,900,000 ریال
6,250,000 ریال
7,900,000 ریال
6,250,000 ریال
7,900,000 ریال
6,250,000 ریال
7,900,000 ریال
6,250,000 ریال
7,900,000 ریال
6,250,000 ریال
7,900,000 ریال
6,250,000 ریال
7,900,000 ریال
6,250,000 ریال
7,900,000 ریال
6,250,000 ریال
7,900,000 ریال
6,250,000 ریال
7,900,000 ریال
6,250,000 ریال
7,900,000 ریال
6,250,000 ریال
سوئیت سه نفره ارگ
10,260,000 ریال
9,250,000 ریال
10,260,000 ریال
9,250,000 ریال
10,260,000 ریال
9,250,000 ریال
10,260,000 ریال
9,250,000 ریال
10,260,000 ریال
9,250,000 ریال
10,260,000 ریال
9,250,000 ریال
10,260,000 ریال
9,250,000 ریال
10,260,000 ریال
9,250,000 ریال
10,260,000 ریال
9,250,000 ریال
10,260,000 ریال
9,250,000 ریال
10,260,000 ریال
9,250,000 ریال
10,260,000 ریال
9,250,000 ریال
10,260,000 ریال
8,000,000 ریال
10,260,000 ریال
8,000,000 ریال
10,260,000 ریال
8,000,000 ریال
10,260,000 ریال
8,000,000 ریال
10,260,000 ریال
8,000,000 ریال
10,260,000 ریال
8,000,000 ریال
10,260,000 ریال
8,000,000 ریال
10,260,000 ریال
8,000,000 ریال
10,260,000 ریال
8,000,000 ریال
10,260,000 ریال
8,000,000 ریال
10,260,000 ریال
8,000,000 ریال
10,260,000 ریال
8,000,000 ریال
10,260,000 ریال
8,000,000 ریال
10,260,000 ریال
8,000,000 ریال
10,260,000 ریال
8,000,000 ریال
10,260,000 ریال
8,000,000 ریال
سوئیت سه نفره پارس
11,860,000 ریال
10,500,000 ریال
11,860,000 ریال
10,500,000 ریال
11,860,000 ریال
10,500,000 ریال
11,860,000 ریال
10,500,000 ریال
11,860,000 ریال
10,500,000 ریال
11,860,000 ریال
10,500,000 ریال
11,860,000 ریال
10,500,000 ریال
11,860,000 ریال
10,500,000 ریال
11,860,000 ریال
10,500,000 ریال
11,860,000 ریال
10,500,000 ریال
11,860,000 ریال
10,500,000 ریال
11,860,000 ریال
10,500,000 ریال
11,860,000 ریال
9,200,000 ریال
11,860,000 ریال
9,200,000 ریال
11,860,000 ریال
9,200,000 ریال
11,860,000 ریال
9,200,000 ریال
11,860,000 ریال
9,200,000 ریال
11,860,000 ریال
9,200,000 ریال
11,860,000 ریال
9,200,000 ریال
11,860,000 ریال
9,200,000 ریال
11,860,000 ریال
9,200,000 ریال
11,860,000 ریال
9,200,000 ریال
11,860,000 ریال
9,200,000 ریال
11,860,000 ریال
9,200,000 ریال
11,860,000 ریال
9,200,000 ریال
11,860,000 ریال
9,200,000 ریال
11,860,000 ریال
9,200,000 ریال
11,860,000 ریال
9,200,000 ریال
آپارتمان آریا یک خوابه
14,020,000 ریال
12,100,000 ریال
14,020,000 ریال
12,100,000 ریال
14,020,000 ریال
12,100,000 ریال
14,020,000 ریال
12,100,000 ریال
14,020,000 ریال
12,100,000 ریال
14,020,000 ریال
12,100,000 ریال
14,020,000 ریال
12,100,000 ریال
14,020,000 ریال
12,100,000 ریال
14,020,000 ریال
12,100,000 ریال
14,020,000 ریال
12,100,000 ریال
14,020,000 ریال
12,100,000 ریال
14,020,000 ریال
12,100,000 ریال
14,020,000 ریال
10,800,000 ریال
14,020,000 ریال
10,800,000 ریال
14,020,000 ریال
10,800,000 ریال
14,020,000 ریال
10,800,000 ریال
14,020,000 ریال
10,800,000 ریال
14,020,000 ریال
10,800,000 ریال
14,020,000 ریال
10,800,000 ریال
14,020,000 ریال
10,800,000 ریال
14,020,000 ریال
10,800,000 ریال
14,020,000 ریال
10,800,000 ریال
14,020,000 ریال
10,800,000 ریال
14,020,000 ریال
10,800,000 ریال
14,020,000 ریال
10,800,000 ریال
14,020,000 ریال
10,800,000 ریال
14,020,000 ریال
10,800,000 ریال
14,020,000 ریال
10,800,000 ریال
آپارتمان پارس یک خوابه
23,070,000 ریال
19,900,000 ریال
23,070,000 ریال
19,900,000 ریال
23,070,000 ریال
19,900,000 ریال
23,070,000 ریال
19,900,000 ریال
23,070,000 ریال
19,900,000 ریال
23,070,000 ریال
19,900,000 ریال
23,070,000 ریال
19,900,000 ریال
23,070,000 ریال
19,900,000 ریال
23,070,000 ریال
19,900,000 ریال
23,070,000 ریال
19,900,000 ریال
23,070,000 ریال
19,900,000 ریال
23,070,000 ریال
19,900,000 ریال
23,070,000 ریال
17,650,000 ریال
23,070,000 ریال
17,650,000 ریال
23,070,000 ریال
17,650,000 ریال
23,070,000 ریال
17,650,000 ریال
23,070,000 ریال
17,650,000 ریال
23,070,000 ریال
17,650,000 ریال
23,070,000 ریال
17,650,000 ریال
23,070,000 ریال
17,650,000 ریال
23,070,000 ریال
17,650,000 ریال
23,070,000 ریال
17,650,000 ریال
23,070,000 ریال
17,650,000 ریال
23,070,000 ریال
17,650,000 ریال
23,070,000 ریال
17,650,000 ریال
23,070,000 ریال
17,650,000 ریال
23,070,000 ریال
17,650,000 ریال
23,070,000 ریال
17,650,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

پارکینگ در هتل-تهویه مطبوع-رستوران در فضای باز-مرکز خرید-صرافی-آژانس هواپیمایی-تاکسی سرویس-خود پرداز بانک-آرایشگاه زنانه-آرایشگاه مردانه-سالن جشن و مراسم و عروسی-اتاق جلسات-سالن همایش-خدمات خشکشویی-زمین تنیس-سینما-کافی شاپ-صندوق امانات در لابی-صبحانه رایگان-استخر سر پوشیده-سالن بدنسازی-جکوزی-سونا خشک و بخار- غرفه پوشاک- آتلیه عکاسی- غرفه گل فروشی

تهویه مطبوع
استخر سرپوشیده
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
جکوزی
زمین تنیس
کافی شاپ
سالن همایش
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
اجاره اتومبیل
آرایشگاه مردانه
آرایشگاه زنانه
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
کافی نت
غرفه صنایع دستی
سالن بدنسازی
صندوق امانات در لابی
صرافی

یخچال-مینی بار-تلویزیون LED-چیلر -سرویس فرنگی-سرویس ایرانی-حمام-دوش-وان-میزآرایش-چای ساز-صندوق امانات-آشپز خانه در سوئیت-سشوار- اینترنت WIFI-سرویس فرنگی-کتری برقی

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
دوش
آشپزخانه در سوئیت
مینی بار
میز آرایش
کتری برقی برای آب جوش

سوسیس سرخ شده-تخم مرغ آب پز-کیک-مسقطی-کلمپه-میوه فصل-حلوا-خرما-ژامبون-حلوا ارده-کره-پنیر-خامه-مربا-عدسی-لوبیا- شیربرنج- شله زرد

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
سرشیر
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت

صبحانه بوفه- اینترنت داخل اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نامحدود- پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

هتل پارس کرمان، هتلی بسیار لوکس و شیک در بلوارجمهوری اسلامی کرمان است. هتل پنج ستاره پارس کرمان که متعلق به زنجیره گروه هتل‌های پارس است در سال 1381 افتتاح شده و خدمت رسانی می‌کند. این هتل که لوکس‌ترین و تنها هتل پنج ستاره شهر تاریخی کرمان است دارای 6  طبقه و 197 اتاق است. واحدهای اقامتی این هتل انواع اتاق ها، سوئیت‌ها و آپارتمان‌های مختلفی است که بر حسب نوع نیاز و علاقتان میتوانید انتخابشان کنید. رنگ آمیزی استفاده شده در دکوراسیون لابی و اتاق‌ها، گرمای خاصی به فضای هتل بخشیده است. اگر اهل ورزش هستید، می توانید از سالن بدن‌ سازی مجهز و همچنین زمین تنیس هتل استفاده نمایید. سالن بیلیارد و مجموعه آبی هتل پارس شامل سونا، استخر و جکوزی نیز، مکان‌های مناسبی برای اوقات فراغت شما هستند. این هتل دارای دونوع رستوران ایرانی و رستوران فضای باز است که با سرو غذاهای متنوع و لذیذ، آماده پذیرایی از میهمانان عزیز هستند. موقعیت جغرافیایی هتل از لحاظ دسترسی به مراکز خرید و فرودگاه بسیار مناسب است و در مدت زمانی کمتر از 30 دقیقه به آنها دسترسی خواهید داشت. کیفیت خدمات مهمان نوازی در هتل پارس کرمان باعث می‌شود هرگز از انتخاب خود پشیمان نشوید. در طول اقامتتان در شهر زیبای کرمان می‌توانید از جاذبه هایی همچون مجموعه گنجعلی خان، گنبد مشتاقیه و کلیسای کرمان بازدید کنید. سایر جاذبه‌های گردشگری که در خارج از شهر کرمان هستند و میتوانید از آنها بازدید کرده و شگفت زده شوید روستای تاریخی میمند، باغ شازده ماهان، کلوت شهداد و ... هستند. 

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : کرمان
نام شهر : کرمان
منطقه شهرداری : 2
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1381
سال بازسازی : 1381
تعداد اتاق ها : 197
تعداد تخت ها : 420
تعداد طبقات : 6
ظرفیت پارکینگ : 120
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 7 سال تمام
سن کودک نیم بها :


وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 6
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 6 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 01:21 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 7 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 01:07 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 8 کیلومتر معادل 00:11 دقیقه با اتومبیل یا 01:06 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 7 کیلومتر معادل 00:14 دقیقه با اتومبیل یا 01:21 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 2 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:23 پیاده

انصراف از رزرو اتاق ها تا 15 روز قبل از ورود مهمانان در صورت اعلام کتبی شرکت مشمول هیچ گونه جریمه ای (NO SHOW) نمی باشد، در غیر این صورت جرایم متعلقه به شرح زیر است: -اعلام کتبی انصراف از 14 تا 11 روز قبل از ورود میهمانان معادل 25% قیمت یک شب اتاق های رزرو شده. -اعلام کتبی انصراف از 10 تا 6 روز قبل از ورود میهمانان معادل 50% قیمت یک شب اتاق های رزرو شده. -اعلام کتبی انصراف از 10 تا 6 روز قبل از ورود میهمانان معادل 50% قیمت یک شب اتاق های رزرو شده. - اعلام کتبی انصراف از 5 تا 3 روز قبل از ورود میهمانان معادل 75% قیمت یک شب اتاق های رزرو شده. - اعلام کتبی انصراف در کمتر از 48 ساعت قبل از ورود میهمانان معادل 100% قیمت یک شب اتاق های رزرو شده. - اعلام کتبی انصراف در ایام نوروز از زمان صدور تاییدیه رزرو تا حداکثر 20 اسفند ماه، با کسر هزینه ابطال معادل 40% می باشد و پس از آن تاریخ، استرداد وجه به ذخیره کننده امکان پذیر نمی باشد. -در صورت عدم اعلام کتبی انصراف از سوی شرکت و عدم مراجعه میهمانان، معادل یک شب نرخ هر یک از اتاق های رزرو شده جریمه به شرکت تعلق می گیرد.

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل پارس کرمان به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل پارس کرمان
 • تا کنون
 • 4.6
لایک شما به هتل پارس کرمان   129

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت اقامت هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به قیمت هتل در برابر خدمات هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به خوشرویی کارکنان هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به دسترسی هتل به نقاط مهم
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت غذا و پذیرایی
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس