• امتیاز کلی شما به
 • هتل سبز نیاسر
 • تا کنون
 • 4.6
 • 109
 • 20090
 • بار نمایش

30 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 90 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی ریال اولین تاریخ قابل رزرو

اینترنت رایگان محدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه- پارکینگ

اصفهان- کاشان- نیاسر- میدان گلها- بلواراصلی تالار- هتل سبز نیاسر

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 8 باب
3,410,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 60,000 ریال
3,350,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 12 باب
4,300,000 ریال
با 4% تخفیف
معادل 130,000 ریال
4,170,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
5,180,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 230,000 ریال
4,950,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
4,860,000 ریال
با 4% تخفیف
معادل 170,000 ریال
4,690,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
6,600,000 ریال
با 6% تخفیف
معادل 350,000 ریال
6,250,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
دوشنبه
1397/12/27
ﺳﻪشنبه
1397/12/28
چهارشنبه
1397/12/29
پنجشنبه
1398/01/01
جمعه
1398/01/02
شنبه
1398/01/03
یکشنبه
1398/01/04
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
دوتخته
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
3,410,000 ریال
3,350,000 ریال
سه تخته
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
4,300,000 ریال
4,170,000 ریال
چهار تخته
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
5,180,000 ریال
4,950,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
4,860,000 ریال
4,690,000 ریال
سوئیت آپارتمان پنج تخته
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال
6,600,000 ریال
6,250,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784

پارکینگ در اطراف هتل- سالن همایش- لابی- خدمات بیدار باش- اینترنت باسرعت بالا- پارکینگ در هتل- تهویه مطبوع- روزنامه رایگان- صندوق امانات در لابی- کافی شاپ- آسانسور- رستوران درهتل- روم سرویس 24 ساعته- رستوران فضای باز- سالن جشن ومراسم و عروسی- صبحانه رایگان- نمازخانه- محل نگه داری وسایل مهمان

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
کافی شاپ
سالن همایش
رستوران فضای باز
آسانسور
لابی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

امکانات لباسشویی- تلویزیون معمولی- دوش- سرویس فرنگی- میزآرایش- اینترنتWIFI- روزنامه رایگان- سشوار- فن کویل- یخچال- چیلر- سرمایش و گرمایش مرکزی- حمام- مینی بار

سرویس فرنگی
سشوار
یخچال
تلویزیون معمولی
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
دوش
امکانات لباسشویی
روزنامه رایگان
مینی بار
میز آرایش

آب میوه- چای- مربا- نسکافه- عسل- نیمرو- پنیر- نان ایرانی- کره- املت گوجه فرنگی- تخم مرغ اب پز- شیر- میوه فصل- املت میکس

املت گوجه فرنگی
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
نان ایرانی

اینترنت رایگان محدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه- پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه بوفه

هتل سبز نیاسر در 20 کیلومتری شهر کاشان و در شهر سرسبز و خوش آب و هوای نیاسر واقع شده است. امکانات رفاهی هتل برای یک اقامت راحت، مناسب بوده و اتاق های آن دلباز و تمیز هستند. واحدهای اقامتی این هتل در ظرفیت اتاق های یک تا چهار تخته و سوئیت های یک خوابه سه نفره و سوئیت آپارتمان پنج نفره ارائه می شوند. رستوران هتل با غذاهای لذیذ، پذیرای شما عزیزان است. در کافی شاپ هتل می توانید از انواع دسرها و نوشیدنی های سرد و گرم لذت ببرید. همایش های خود را به بهترین نحو در سالن همایش این مجموعه برگذار کنید هتل سه ستاره نیاسر میزبان خوبی برای مراسم و جشن های شما در دو سالن مجهز 400 نفری هتل خواهد بود. امکاناتی نظیر اینترنت پرسرعت، صبحانه رایگان، پارکینگ، روم سرویس 24 ساعته برای آسایش مسافران در این هتل ارائه می شود. این هتل چشم انداز زیبایی از طبیعت نیاسر و کوهستان های آن دارد. حداقل فاصله هتل سبز نیاسر با آبشار نیاسر، رصدخانه نیاسر، چهارطاقی نیاسر، چشمه اسکندریه و دیگر جاذبه های گردشگری شهر نیاسر، از دیگر مزیت های این هتل است. با اقامت در هتل سبز نیاسر، از انتخاب خود پشیمان نخواهید شد.

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : اصفهان
نام شهر : کاشان
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1389
سال بازسازی : 1389
تعداد اتاق ها : 30
تعداد تخت ها : 90
تعداد طبقات : 4
ظرفیت پارکینگ : 100
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 13:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها : 5 تا 8 سال


وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 7
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 16

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 51 کیلومتر معادل 00:55 دقیقه با اتومبیل یا 10:40 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 257 کیلومتر معادل 03:00 دقیقه با اتومبیل یا 50:00 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 36 کیلومتر معادل 00:40 دقیقه با اتومبیل یا 07:45 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 35 کیلومتر معادل 00:50 دقیقه با اتومبیل یا 07:20 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 34 کیلومتر معادل 00:40 دقیقه با اتومبیل یا 07:15 پیاده

قبل از 72 ساعت 30% کسر میگردد در ایام پیک قبل از 72 تا 24 ساعت 50% کسر می گردد

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل سبز نیاسر به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل سبز نیاسر
 • تا کنون
 • 4.6
لایک شما به هتل سبز نیاسر   109

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس