• امتیاز کلی شما به این هتل
  • تا کنون
  • 4.5 117 20625


15 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 45 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی ریال اولین تاریخ قابل رزرو

اصفهان- خیابان شمس آبادی- بین چهارراه قصر و خیابان کوالالانپور- مقابل بانک سینا- کوچه جهان آرا- هتل آپارتمان خاتون

نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
5,140,000 ریال
با 65% تخفیف
معادل 3,340,000 ریال
1,800,000 ریال
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
5,550,000 ریال
با 50% تخفیف
معادل 2,750,000 ریال
2,800,000 ریال
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
5,950,000 ریال
با 43% تخفیف
معادل 2,550,000 ریال
3,400,000 ریال
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
6,360,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 1,860,000 ریال
4,500,000 ریال
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
7,280,000 ریال
با 26% تخفیف
معادل 1,880,000 ریال
5,400,000 ریال