• امتیاز کلی شما به
 • هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان
 • تا کنون
 • 4.6
 • 139
 • 37193
 • بار نمایش

105 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 232 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 6,280,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1398/01/09

پارکینگ- اینترنت- صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی-اینترنت رایگان نامحدود

اصفهان- خیابان چهارباغ عباسی- شرکت هتل های پارسیان عالی قاپو

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
4,160,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
4,160,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 70 باب
6,280,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
6,280,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 32 باب
8,250,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
8,250,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
8,750,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
8,750,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
11,870,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
11,870,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1398/01/04
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
دوشنبه
1398/02/02
یک تخته
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
4,160,000 ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
دوتخته
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,280,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
6,700,000 ریال
سه تخته
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,250,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
8,800,000 ریال
سوئیت دو نفره
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
8,750,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
9,450,000 ریال
سوئیت چهار نفره
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
11,870,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال
12,820,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

رستوران فرنگی- رستوران ایرانی- رستوران تخصصی ایتالیایی- باشگاه ورزشی- استخر- سونا خشک و بخار- ماهواره- خود پرداز- روم سرویس 24 ساعته- غرفه ی صنایع دستی- غرفه فرش- آرایشگاه مردانه- سالن جشن و مراسم با ظرفیت 100 نفر و امکانات صوتی و تصویری- پارکینگ در اطراف هتل- خدمات خشکشویی- اینترنت- صرافی- لابی- تاکسی سرویس- اتاق جلسات- صبحانه رایگان- نمازخانه

اینترنت با سرعت بالا
استخر سرپوشیده
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
سالن همایش
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
آرایشگاه مردانه
رستوران ایتالیایی
سالن جشن و مراسم و عروسی
غرفه صنایع دستی
صرافی
نمازخانه

تلویزیونLCD- یخچال- سرویس بهداشتی فرنگی- مبلمان- سشوار- اینترنت رایگان- حمام -دوش - وان- میز عسلی- صندوق امانات- سیستم گرمایش و سرمایش -چیلر- مینی بار- سرویس بیدار باش

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
چیلر
حمام
دوش
مینی بار
میز آرایش

انواع املت ها- نیمرو- تخم مرغ آبپز- عسل- انواع مربا- کره- انواع پنیر- سوسیس- ژامبون- خامه- قهوه- چای- شیر سرد و گرم- نسکافه- آبمیوه طبیعی- عدسی- نان ایرانی- نان فرانسوی- لوبیا- خرما- ماست- میوه- خیار- گوجه

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت

پارکینگ- اینترنت- صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی-اینترنت رایگان نامحدود

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

هتل چهارستاره عالی قاپو زیرمجموعه هتل‌های زنجیره‌ای پارسیان، هتلی شیک و تمیز برای میهمانانی است که ترجیح می دهند با اطمینان خاطر محل اقامت خود را انتخاب کنند. هتل عالی قاپوی اصفهان آخرین بار در سال 1394 مورد بازسازی قرار گرفته است. این هتل چهارستاره 6 طبقه در مجموع 320 تخت خواب دارد که در 105 واحد اقامتی در انواع یک تخته و دوتخته و سوئیت‌های دو، سه و چهارنفره گنجانده شده اند. چیدمان اتاق‌ها و وسایلشان همگی مرتب و تمیز هستند و از بودن در آنجا احساس راحتی خواهید داشت. هتل عالی قاپو اصفهان فاصله نزدیکی تا جاذبه های گردشگری شناخته شده این شهر دارد؛ این هتل در مرکز شهر و در نزدیکی دیدنی‌های شهر اصفهان نظیر پل خواجو و سی و سه پل است و با خدماتی منحصربه فرد آمادگی پذیرایی از میهمانان شهر اصفهان را دارد. مزیت اقامت در این هتل انواع رستوران‌های فرنگی، ایرانی، ایتالیایی است که علاقمندان به خوراک‌های مختلف را برای مدتها سرگرم خواهد کرد. علاوه بر این تسهیلات رفاهی جذاب و سرگرم کننده ای مانند سونا بخار، سونا خشک و استخر سرپوشیده خستگی را از تن مهمانان بیرون خواهند کرد. به دلیل سنگ فرش شدن خیابان چهارباغ عباسی امکان تردد خودرو تا جلوی درب هتل میسر نیست. لذا پس از رسیدن به مرکز شهر باید با پذیرش هتل جهت هماهنگی لازم تماس حاصل نمایید. پارکینگ هتل، واقع در خیابان شمس آبادی با فاصله 200 متری از هتل قرار گرفته است. کیفیت خدمات رسانی و بهینه کردن مصرف همواره جز اصول این هتل بوده‌ است؛ به همین دلیل اقامت در این هتل رضایت شما را به همراه خواهد داشت.

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : اصفهان
نام شهر : اصفهان
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : چهارباغ
سال ساخت : 1346
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 105
تعداد تخت ها : 232
تعداد طبقات : 6
ظرفیت پارکینگ : 50
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها :


وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 9
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 26 کیلومتر معادل 00:40 دقیقه با اتومبیل یا 05:25 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 55 کیلومتر معادل 00:55 دقیقه با اتومبیل یا 11:42 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 9 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 01:43 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 1/7 کیلومتر معادل 00:14 دقیقه با اتومبیل یا 00:23 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 2 کیلومتر معادل 00:11 دقیقه با اتومبیل یا 00:25 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 7/3 کیلومتر معادل 00:21 دقیقه با اتومبیل یا 01:16 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 13/3 کیلومتر معادل 00:26 دقیقه با اتومبیل یا 07:01 پیاده

کنسلی رزروهای انفرادی از 1 هفته قبل از ورود میهمان بدون جریمه (ایام غیر پیک ) کنسلی رزروهای گروهی تا 30 روز قبل از ورود میهمان بدون جریمه

کنسلی تا 30 روز قبل از ورود میهمان مشمول بدون جریمه

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان
 • تا کنون
 • 4.6
لایک شما به هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان   139

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت اقامت هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به قیمت هتل در برابر خدمات هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به خوشرویی کارکنان هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به دسترسی هتل به نقاط مهم
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت غذا و پذیرایی
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس