• امتیاز کلی شما به
 • هتل معین فومن
 • تا کنون
 • 4.2
 • 109
 • 20084
 • بار نمایش

62 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 150 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 3,200,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/27

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نا محدود- صبحانه بوفه

گیلان- فومن- کیلومتر4جاده ماسوله- هتل معین فومن

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
4,400,000 ریال
با 28% تخفیف
معادل 1,200,000 ریال
3,200,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
5,660,000 ریال
با 31% تخفیف
معادل 1,740,000 ریال
3,920,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
7,050,000 ریال
با 32% تخفیف
معادل 2,220,000 ریال
4,830,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
8,310,000 ریال
با 33% تخفیف
معادل 2,660,000 ریال
5,650,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
8,930,000 ریال
با 23% تخفیف
معادل 1,980,000 ریال
6,950,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
8,800,000 ریال
با 33% تخفیف
معادل 2,840,000 ریال
5,960,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
4,400,000 ریال
با 20% تخفیف
معادل 860,000 ریال
3,540,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
6,920,000 ریال
با 22% تخفیف
معادل 1,490,000 ریال
5,430,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوتخته
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
4,400,000 ریال
3,200,000 ریال
5,500,000 ریال
5,500,000 ریال
5,500,000 ریال
5,500,000 ریال
5,500,000 ریال
5,500,000 ریال
سه تخته
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
5,660,000 ریال
3,920,000 ریال
7,090,000 ریال
6,990,000 ریال
7,090,000 ریال
6,990,000 ریال
7,090,000 ریال
6,990,000 ریال
سوئیت سه نفره
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
7,050,000 ریال
4,830,000 ریال
8,890,000 ریال
8,890,000 ریال
8,890,000 ریال
8,890,000 ریال
8,890,000 ریال
8,890,000 ریال
سوئیت چهار نفره
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
8,310,000 ریال
5,650,000 ریال
10,390,000 ریال
9,890,000 ریال
10,390,000 ریال
9,890,000 ریال
10,390,000 ریال
9,890,000 ریال
سوئیت دوبلکس چهار نفره
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
8,930,000 ریال
6,950,000 ریال
کانکت چهارنفره
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
8,800,000 ریال
5,960,000 ریال
سوئیت VIP دو نفره
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
4,400,000 ریال
3,540,000 ریال
سوئیت VIP چهار نفره
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال
6,920,000 ریال
5,430,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

اینترنت با سرعت بالا- بیلیارد- سالن جشن و مراسم و عروسی- فوتبال دستی

اینترنت با سرعت بالا
بیلیارد
سالن جشن و مراسم و عروسی
فوتبال دستی

چای ساز- اینترنت Wi-Fi- بالکن قابل استفاده- تلویزیون معمولی- چیلر- حمام- دوش- سرمایش و گرمایش مرکزی- سرویس فرنگی- سشوار- میز آرایش- مینی بار- یخچال

سرویس فرنگی
سشوار
یخچال
تلویزیون معمولی
اینترنت Wi-Fi
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
دوش
بالکن قابل استفاده
مینی بار
میز آرایش

آب میوه- انواع املت- پنیر- چای- ژامبون- سوسیس سرخ شده- عدسی- عسل- میوه فصل- نان ایرانی- نسکافه- کره

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
عدسی
پنیر
نان ایرانی
انواع املت

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نا محدود- صبحانه بوفه

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

با رشد و پیشرفت صنعت گردشگری گستره اقامتگاه ها بسیار گسترده تر شده است. اکولوژها، کمپ ها، هتل های خاص و بسیاری دیگر از انواع اقامتگاه طیف گسترده‌ای از سفرها را بوجود آورده است، که هر کس با توجه به سلیقه خود می تواند یک نوع از این اقامتگاه‌ها را انتخاب کند. هتل پنج ستاره معین فومن یکی از همین هتل‌های خاص است که با اقامت در آن تجربه متفاوتی از سفر خواهید داشت. این هتل در سال 1390 افتتاح شده است و با فضایی متفاوت در مرزعه اولین هتل مزرعه ایران است؛ زیرا مزرعه چای کوچکی در جلوی آن قرار دارد که شما با دستان خودتان می‌توانید از آن چای بچینید و در چایخانه هتل دم کنید و حس متفاوتی از لذت نوشیدن چای داشته باشید.  اگر شانس به شما روی آورد، شاید بتوانید یکی از چند اتاقی که روی به مزرعه بالکن دارند را رزرو کنید و ساعت ها منظره بی نظیر مزارع چای را تماشا کنید. در ساخت هتل تلاش بسیاری شده تا ضمن حفظ معماری اصیل از دکوراسیون مدرن و به روز در صنعت هتلداری استفاده شود. 38 اتاق این هتل بزرگ و دلبازند تا احساس راحتی بیشتری داشته باشید و با استفاده از چیدمان ساده و شیک سعی شده که آرامش بی نظیری بر میهمانان مستولی شود. یکی از مزیت های مهم هتل معین فومن دسترسی بسیار مناسب به قلعه رودخان و روستای پلکانی ماسوله است. علاءالدین به شما پیشنهاد می کند با اقامت در هتل معین روزمرگی های خود را بزدایید و با خاطره ای خوش به خانه خود بازگردید.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : گیلان
نام شهر : فومن
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : فومن
سال ساخت : 1390
سال بازسازی : 1390
تعداد اتاق ها : 62
تعداد تخت ها : 150
تعداد طبقات : 4
ظرفیت پارکینگ : 120
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:30
نوع سرویس اضافه : تخت تاشو فلزی
سن بچه رایگان : تا 1 سال تمام
سن کودک نیم بها :

در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر.

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 41 کیلومتر معادل 00:56 دقیقه با اتومبیل یا 07:52 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 42 کیلومتر معادل 00:59 دقیقه با اتومبیل یا 07:59 پیاده
فاصله تا دریا 36 کیلومتر معادل 00:52 دقیقه با اتومبیل یا 06:40 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 37 کیلومتر معادل 00:54 دقیقه با اتومبیل یا 06:48 پیاده

2روز قبل 30درصد 1 روز قبل 100درصد درصورت عدم مراجعه کل مبلغ کسر می شود.

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل مشمول 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده

 • امتیاز کلی شما به
 • هتل معین فومن
 • تا کنون
 • 4.2
لایک شما به هتل معین فومن   109

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟
بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟
بله خیر مطمئن نیستم

نام عکس آپلود عکس