• امتیاز کلی شما به
 • هتل شاهان چابهار
 • تا کنون
 • 4.5
 • 114
 • 20210
 • بار نمایش

باب اتاق یا واحد اقامتی معادل تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 3,350,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/30

اینترنت نامحدود در کل هتل - صبحانه

چابهار_بلوارامام خمینی خیابان مولوی جنب اداره پست

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
2,200,000 ریال
با 15% تخفیف
معادل 310,000 ریال
1,890,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 21 باب
2,950,000 ریال
با 14% تخفیف
معادل 400,000 ریال
2,550,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 24 باب
3,950,000 ریال
با 16% تخفیف
معادل 600,000 ریال
3,350,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
5,950,000 ریال
با 17% تخفیف
معادل 960,000 ریال
4,990,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
یک تخته
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
1,890,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
2,200,000 ریال
2,150,000 ریال
3,400,000 ریال
3,390,000 ریال
3,400,000 ریال
3,390,000 ریال
دوتخته
2,950,000 ریال
2,550,000 ریال
2,950,000 ریال
2,550,000 ریال
2,950,000 ریال
2,550,000 ریال
2,950,000 ریال
2,550,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
2,950,000 ریال
2,850,000 ریال
6,300,000 ریال
6,290,000 ریال
6,300,000 ریال
6,290,000 ریال
سه تخته
3,950,000 ریال
3,350,000 ریال
3,950,000 ریال
3,350,000 ریال
3,950,000 ریال
3,350,000 ریال
3,950,000 ریال
3,350,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
3,950,000 ریال
3,750,000 ریال
9,200,000 ریال
9,190,000 ریال
9,200,000 ریال
9,190,000 ریال
سوئیت رویال چهار تخته
5,950,000 ریال
4,990,000 ریال
5,950,000 ریال
4,990,000 ریال
5,950,000 ریال
4,990,000 ریال
5,950,000 ریال
4,990,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
6,000,000 ریال
5,650,000 ریال
11,250,000 ریال
11,250,000 ریال
11,250,000 ریال
11,250,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

اینترنت نامحدود در کل هتل - صبحانه

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
صبحانه
صبحانه بوفه

اگر به شهر چابهار سفر کردید و می‌خواهید اقامتی به‌یادماندنی را در یکی از بهترین هتل‌های این شهر تجربه کنید، پیشنهاد می‌کنیم که رزرو هتل شاهان چابهار را فراموش نکنید. شما با اقامت در این هتل می‌توانید از خدماتی بی‌نظیر با کیفیتی مناسب بهره‌مند شوید. از جمله خدماتی که با رزرو هتل شاهان در اختیارتان قرار می‌گیرد می‌توان به اینترنت وای فای اشاره کرد که با رفتن به همه جای هتل، امکان دسترسی به اینترنت را به شما می‌دهد. خوب است بدانید این هتل با قرارگیری در نزدیکی دریای عمان از چشم‌انداز زیبایی برخوردار است که میهمانان شما می‌توانند با اقامت در هتل شاهان چابهار یک روز خاطره‌انگیز را در کنار دوستانشان رقم بزنند. این هتل که در بهمن 1396 افتتاح شده است، یکی از محبوب‌ترین هتل های چابهار محسوب می‌شود. با ورود به هتل شاهان چابهار که 4 ستاره است با امکاناتی مناسب و پرسنلی مجرب رو‌به‌رو می‌شوید که آماده پذیرایی از میهمانان گرامی شما هستند. هتلی که به صورت همکف بنا شده است و 30 باب اتاق واحد اقامتی دارد. مسافرین با اقامت در هتل شاهان چابهار علاوه بر اقامتی ماندگار می‌توانند برای صرف غذا راهی رستورانی که در طبقه همکف هتل قرار دارد، شوند و غذایی لذیذ را نوش جان کنند. در کنار صرف غذایی در رستورانی با ظرفیت 300 نفر، اگر می‌خواهید خستگی یک روز کامل را از تن به در کنید سری به کافی شاپ هتل شاهان چابهار بزنید که با ظرفیتی 40 نفره آماده ارائه خدمات است. از دیگر خدماتی که این هتل می‌تواند در اختیارتان قرار دهد شامل پارکینگ، کتابخانه، صندوق امانات و سالن کنفرانس می‌شود. برای اینکه در مدت زمان کوتاهی به هتل شاهان چابهار دسترسی پیدا کنید به آدرس سیستان و بلوچستان، چابهار، خیابان امام خمینی، خیابان مولوی، جنب اداره پست بروید. اگر قصد رزرو هتل در چابهار را دارید، هتل چهار ستاره شاهان که امکاناتی مناسب دارد می‌تواند بهترین گزینه برای اقامت شما باشد. در کنار اقامت در اتاق‌های این هتل به گشت‌وگذار در فضای سبز این هتل بپردازید و از مناظر تماشایی اطرافش لذت ببرید. برای اقامتی به‌یادماندنی با علاءالدین تراول همراه شوید و در بخش رزرو هتل های ایران به صورت آنلاین هتل مورد درخواست خود را ثبت نمایید.  


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : سیستان و بلوچستان
نام شهر : چابهار
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت :
سال بازسازی :
تعداد اتاق ها :
تعداد تخت ها :
تعداد طبقات :
ظرفیت پارکینگ :
ساعت تحویل اتاق :
ساعت تخلیه اتاق :
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 6 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 6
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل شاهان چابهار به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل شاهان چابهار
 • تا کنون
 • 4.5
لایک شما به هتل شاهان چابهار   114

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس