• امتیاز کلی شما به
 • هتل لیپار چابهار
 • تا کنون
 • 4.6
 • 132
 • 21616
 • بار نمایش

93 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 215 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 10,800,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1398/01/06

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نا محدود- صبحانه بوفه- پارکینگ

سیستان و بلوچستان- چابهار- منطقه آزاد چابهار- منطقه آزاد تجاری صنعتی- میدان امام خمینی- هتل لیپار چابهار

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 7 باب
8,400,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 150,000 ریال
8,250,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
10,400,000 ریال
با 4% تخفیف
معادل 410,000 ریال
9,990,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 33 باب
14,400,000 ریال
با 25% تخفیف
معادل 3,600,000 ریال
10,800,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 15 باب
16,000,000 ریال
با 25% تخفیف
معادل 4,000,000 ریال
12,000,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 21 باب
16,000,000 ریال
با 25% تخفیف
معادل 4,000,000 ریال
12,000,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 19 باب
18,000,000 ریال
با 25% تخفیف
معادل 4,500,000 ریال
13,500,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 6 باب
24,000,000 ریال
با 1% تخفیف
معادل 50,000 ریال
23,950,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
36,750,000 ریال
با 1% تخفیف
معادل 200,000 ریال
36,550,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1398/01/03
یکشنبه
1398/01/04
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
یک تخته
8,400,000 ریال
8,250,000 ریال
8,400,000 ریال
8,250,000 ریال
8,400,000 ریال
8,250,000 ریال
8,400,000 ریال
8,250,000 ریال
8,400,000 ریال
8,250,000 ریال
8,400,000 ریال
8,250,000 ریال
8,400,000 ریال
8,250,000 ریال
8,400,000 ریال
8,250,000 ریال
8,400,000 ریال
8,250,000 ریال
8,400,000 ریال
8,250,000 ریال
8,400,000 ریال
8,250,000 ریال
8,400,000 ریال
8,250,000 ریال
8,400,000 ریال
8,250,000 ریال
8,400,000 ریال
8,250,000 ریال
یک تخته رو به دریا
10,400,000 ریال
9,990,000 ریال
10,400,000 ریال
9,990,000 ریال
10,400,000 ریال
9,990,000 ریال
10,400,000 ریال
9,990,000 ریال
10,400,000 ریال
9,990,000 ریال
10,400,000 ریال
9,990,000 ریال
10,400,000 ریال
9,990,000 ریال
10,400,000 ریال
9,990,000 ریال
10,400,000 ریال
9,990,000 ریال
10,400,000 ریال
9,990,000 ریال
10,400,000 ریال
9,990,000 ریال
10,400,000 ریال
9,990,000 ریال
10,400,000 ریال
9,990,000 ریال
10,400,000 ریال
9,990,000 ریال
دوتخته
14,400,000 ریال
10,800,000 ریال
14,400,000 ریال
10,800,000 ریال
14,400,000 ریال
10,800,000 ریال
14,400,000 ریال
10,800,000 ریال
14,400,000 ریال
10,800,000 ریال
14,400,000 ریال
10,800,000 ریال
14,400,000 ریال
10,800,000 ریال
14,400,000 ریال
10,800,000 ریال
14,400,000 ریال
10,800,000 ریال
14,400,000 ریال
10,800,000 ریال
14,400,000 ریال
10,800,000 ریال
14,400,000 ریال
10,800,000 ریال
14,400,000 ریال
10,800,000 ریال
14,400,000 ریال
10,800,000 ریال
دوتخته رو به دریا
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
سه تخته
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
12,000,000 ریال
16,000,000 ریال
13,850,000 ریال
سه تخته رو به دریا
18,000,000 ریال
13,500,000 ریال
18,000,000 ریال
13,500,000 ریال
18,000,000 ریال
13,500,000 ریال
18,000,000 ریال
13,500,000 ریال
18,000,000 ریال
13,500,000 ریال
18,000,000 ریال
13,500,000 ریال
18,000,000 ریال
13,500,000 ریال
18,000,000 ریال
13,500,000 ریال
18,000,000 ریال
13,500,000 ریال
18,000,000 ریال
13,500,000 ریال
18,000,000 ریال
13,500,000 ریال
18,000,000 ریال
13,500,000 ریال
18,000,000 ریال
13,500,000 ریال
18,000,000 ریال
14,790,000 ریال
سوئیت یک خوابه دو نفره
24,000,000 ریال
23,950,000 ریال
24,000,000 ریال
23,950,000 ریال
24,000,000 ریال
23,950,000 ریال
24,000,000 ریال
23,950,000 ریال
24,000,000 ریال
23,950,000 ریال
24,000,000 ریال
23,950,000 ریال
24,000,000 ریال
23,950,000 ریال
24,000,000 ریال
23,950,000 ریال
24,000,000 ریال
23,950,000 ریال
24,000,000 ریال
23,950,000 ریال
24,000,000 ریال
23,950,000 ریال
24,000,000 ریال
23,950,000 ریال
24,000,000 ریال
23,950,000 ریال
24,000,000 ریال
23,950,000 ریال
سوئیت چهار نفره
36,750,000 ریال
36,550,000 ریال
36,750,000 ریال
36,550,000 ریال
36,750,000 ریال
36,550,000 ریال
36,750,000 ریال
36,550,000 ریال
36,750,000 ریال
36,550,000 ریال
36,750,000 ریال
36,550,000 ریال
31,500,000 ریال
26,250,000 ریال
31,500,000 ریال
26,250,000 ریال
31,500,000 ریال
26,250,000 ریال
31,500,000 ریال
26,250,000 ریال
26,250,000 ریال
26,190,000 ریال
26,250,000 ریال
26,190,000 ریال
26,250,000 ریال
26,190,000 ریال
26,250,000 ریال
26,190,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آسانسور- اتاق جلسات- اجاره اتومبیل- اینترنت با سرعت بالا- بیلیارد- پارکینگ در هتل - تاکسی سرویس- ترانسفر از فرودگاه به هتل- ترانسفر از هتل به فرودگاه- خدمات خشکشویی- خودپرداز بانک- دسترسی به دریا- رستوران سنتی- رستوران فست فود- رستوران فضای باز- روزنامه رایگان- روم سرویس 24 ساعته

اینترنت با سرعت بالا
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
ترانسفر از فرودگاه به هتل
روزنامه رایگان
روم سرویس 24 ساعته
رستوران فضای باز
بیلیارد
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
اجاره اتومبیل
رستوران فست فود
رستوران سنتی
پارکینگ در هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
دسترسی به دریا

اینترنت Wi-Fi- تلویزیون LCD- چیلر- حمام- دوش- سرویس ایرانی- سرویس فرنگی- سشوار- فن کویل- میز آرایش- مینی بار- یخچال

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
چیلر
حمام
دوش
مینی بار
میز آرایش

آبمیوه- املت قارچ- املت گوجه فرنگی- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- عسل- لوبیا- مربا- نان ایرانی- نسکافه- نیمرو- کره

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
نیمرو
تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
آب میوه
چای
نسکافه
لوبیا
پنیر
نان ایرانی

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نا محدود- صبحانه بوفه- پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

در سفر به جنوب کشور چشم انداز آبی نیلگون دریا شاید یکی از زیباترین مناظری باشد که دلتان بخواهد ساعت ها از اتاق تان بدان چشم بدوزید و از آبی بیکران دریای عمان لذت ببرید. اکثر اتاق های هتل 5 ستاره لیپار چشم اندازی بی نظیر به دریا دارند. علاوه بر این در بازسازی هتل لیپار تمامی خدمات و امکانات هتل تغییر چشمگیری پیدا کرده اند. همگی اتاق های این هتل 5 ستاره با مدرن ترین متدهای هتلداری دنیا دکوراسیون شده اند. سالن بدنسازی، سالن بیلیارد، کلبه غواصی، استخر و بسیاری امکانات دیگر در هتل لیپار فراهم شده اند تا اقامتی رویایی برای شما در سواحل چابهار رقم بخورد. اگر به بهاری ترین بندر و تنها بندر اقیانوسی ایران، چابهار، سفر می کنید سری به کوه های مینیاتوری بزنید و از شکوه مناظر شگفت انگیز آن لذت ببرید. تالاب لیپار نیز که صورتی ترین تالاب ایران است با گونه های گیاهی خاص خود مناظری بدیع خلق کرده که دیدن آن تجربه ای بی نظیر برای شما خواهد ساخت. 

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : سیستان و بلوچستان
نام شهر : چابهار
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1378
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 93
تعداد تخت ها : 215
تعداد طبقات : 4
ظرفیت پارکینگ : 30
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 4 سال تمام
سن کودک نیم بها : 5 تا 8 سال


وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 46 کیلومتر معادل 00:40 دقیقه با اتومبیل یا 09:37 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 2 کیلومتر معادل 00:08 دقیقه با اتومبیل یا 00:50 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 3 کیلومتر معادل 00:03 دقیقه با اتومبیل یا 00:40 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 3 کیلومتر معادل 00:02 دقیقه با اتومبیل یا 00:40 پیاده

قبل از 72 ساعت بدون هزینه می باشد - بعد از 72 ساعت جریمه معادل یک روز رزرو اتاق محاسبه می گردد

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل لیپار چابهار به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل لیپار چابهار
 • تا کنون
 • 4.6
لایک شما به هتل لیپار چابهار   132

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • عالی
 • تا کنون
 • 5
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل
 • عالی
 • تا کنون
 • 5
 • امتیاز به کیفیت اقامت هتل
 • عالی
 • تا کنون
 • 5
 • امتیاز به قیمت هتل در برابر خدمات هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به خوشرویی کارکنان هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به دسترسی هتل به نقاط مهم
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت غذا و پذیرایی
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس
عکس کاربر
ناشناس
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 01:04 تاریخ سفر : اسفند 1397
عنوان نظر : بهترین هتل چابهار
شرح نظر : 👌👌👌