• امتیاز کلی شما به
 • هتل فردوس چابهار
 • تا کنون
 • 4.6
 • 115
 • 20398
 • بار نمایش

73 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 200 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 2,730,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/30

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نا محدود- صبحانه بوفه

سیستان و بلوچستان- چابهار- منطقه آزاد تجاری صنعتی- خیابان تجارت- هتل فردوس چابهار

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
2,900,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 870,000 ریال
2,030,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 43 باب
3,900,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 1,170,000 ریال
2,730,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 14 باب
4,900,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 1,470,000 ریال
3,430,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 7 باب
5,900,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 1,770,000 ریال
4,130,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل باب
10,000,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 3,000,000 ریال
7,000,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل باب
12,000,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 3,600,000 ریال
8,400,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل باب
15,000,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 4,500,000 ریال
10,500,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
یک تخته
2,900,000 ریال
2,030,000 ریال
2,900,000 ریال
2,030,000 ریال
2,900,000 ریال
2,030,000 ریال
2,900,000 ریال
2,030,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
2,900,000 ریال
2,490,000 ریال
دوتخته
3,900,000 ریال
2,730,000 ریال
3,900,000 ریال
2,730,000 ریال
3,900,000 ریال
2,730,000 ریال
3,900,000 ریال
2,730,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
3,900,000 ریال
3,350,000 ریال
سه تخته
4,900,000 ریال
3,430,000 ریال
4,900,000 ریال
3,430,000 ریال
4,900,000 ریال
3,430,000 ریال
4,900,000 ریال
3,430,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
4,900,000 ریال
4,190,000 ریال
چهار تخته
5,900,000 ریال
4,130,000 ریال
5,900,000 ریال
4,130,000 ریال
5,900,000 ریال
4,130,000 ریال
5,900,000 ریال
4,130,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
5,900,000 ریال
5,050,000 ریال
دو تخته ویژه
10,000,000 ریال
7,000,000 ریال
10,000,000 ریال
7,000,000 ریال
10,000,000 ریال
7,000,000 ریال
10,000,000 ریال
7,000,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
10,000,000 ریال
8,550,000 ریال
سوئیت دو نفره
12,000,000 ریال
8,400,000 ریال
12,000,000 ریال
8,400,000 ریال
12,000,000 ریال
8,400,000 ریال
12,000,000 ریال
8,400,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
12,000,000 ریال
10,250,000 ریال
سوئیت رویال چهار تخته
15,000,000 ریال
10,500,000 ریال
15,000,000 ریال
10,500,000 ریال
15,000,000 ریال
10,500,000 ریال
15,000,000 ریال
10,500,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال
15,000,000 ریال
12,750,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آسانسور- اتاق جلسات- امکانات بازی کودکان- اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ در هتل- تاکسی سرویس- تهویه مطبوع- خود پرداز بانک- رستوران در هتل- روزنامه رایگان- روم سرویس 24 ساعته- صبحانه رایگان- لابی- کافی شاپ

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
پارکینگ در هتل
امکانات بازی کودکان

اسپیلت- بالکن قابل استفاده- تلویزیون LCD- حمام- دوش- سرویس فرنگی- سشوار- میز آرایش- مینی بار- یخچال

سرویس فرنگی
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اسپیلت
حمام
دوش
بالکن قابل استفاده
مینی بار
میز آرایش

آبمیوه- انواع املت- تخم مرغ آب پز- چای- خرما- شیر- عدسی- عسل- مربا- نان ایرانی- نسکافه- نیمرو- کره

نیمرو
تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
عدسی
خرما
پنیر
نان ایرانی
انواع املت

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نا محدود- صبحانه بوفه

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

هتل بین المللی فردوس هتلی 4 ستاره، شیک و مدرن در قلب منطقه آزاد چابهار است. این هتل، هتلی نوساز و مجهز بوده که در سال 1395 افتتاح شده است. این هتل تمیز و دلباز دوطبقه دارد و 73 واحد اقامتی آن شامل اتاق های یک، دو، سه و چهارتخته است که برحسب نیازتان می توانید در آنها اقامت داشته باشید. از هتل فردوس تا ساحل راهی نیست، با ده دقیقه پیاده روی می توانید به ساحل شگفت انگیز دریای عمان برسید. از دیگر نقاط تمایز این هتل، مدرسه غواصی آن است که با اعلام قبلی برای استفاده از خدمات آن می توانید از تخفیف ویژه هتل نیز بهره مند گردید. برای رفع خستگی و استراحت بدنی نیز می‌توانید به سالن اسپای هتل سری بزنید و در آنجا لحظاتی آرامش بخش را سپری کنید. هتل فردوس برای کودکان نیز یک اتاق بازی تدارک دیده تا در ساعاتی که دیگر اعضای خانواده مشغول استراحت و یا نوشیدن یک چای خوش عطر در فضای چای باغ هتل هستند، سرگرم شوند. با فرودگاه نیم ساعت فاصله دارید و مهم تر از آن با رزرو اتاق در هتل فردوس می توانید از ترانسفر رایگان از فرودگاه به هتل بهره مند گردید. اقامت در هتل فردوس چابهار پیشنهاد مناسبی به شما میهمانان سیستان و بلوچستان است، تا در شهری ساحلی در حاشیه دریای عمان تجربه ای متفاوت از میهمان نوازی ایرانی داشته باشید. در حین اقامتتان در چابهار از کوههای مریخی، مسجد، قلعه و روستای تیس، گل فشان‌های چابهار که برخی از جاذبه های زیبای بندر چابهار هستند دیدن کنید، این دیدنی ها به طور حتم شما را شگفت زده می‌کنند. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : سیستان و بلوچستان
نام شهر : چابهار
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1395
سال بازسازی : 1395
تعداد اتاق ها : 73
تعداد تخت ها : 200
تعداد طبقات : 2
ظرفیت پارکینگ : 20
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 10 سال تمام
سن کودک نیم بها :

کشیدن سیگار در تراس - ممنوعیت ورود حیوانات

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 50 کیلومتر معادل 00:45 دقیقه با اتومبیل یا 09:30 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 45 کیلومتر معادل 00:45 دقیقه با اتومبیل یا پیاده
فاصله تا دریا 2 کیلومتر معادل دقیقه با اتومبیل یا 00:10 پیاده

هزینه کنسلی ندارد .

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل فردوس چابهار به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل فردوس چابهار
 • تا کنون
 • 4.6
لایک شما به هتل فردوس چابهار   115

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس