23 باب اتاق معادل 88 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 1,390,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

صبحانه بوفه- اینترنت رایگان نامحدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی

بوشهر- خیابان شهید عاشوری- جنب بانک حکمت ایرانیان- هتل آپارتمان یاس بوشهر

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
دوتخته
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
1,500,000 ریال
با 8% تخفیف
معادل 110,000 ریال
1,390,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سه تخته
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 6 باب
2,000,000 ریال
با 8% تخفیف
معادل 150,000 ریال
1,850,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سوئیت پنج تخته
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 14 باب
3,500,000 ریال
با 4% تخفیف
معادل 110,000 ریال
3,390,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سوئیت ویژه رویال
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل باب
4,000,000 ریال
با 12% تخفیف
معادل 450,000 ریال
3,550,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
دوتخته
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
1,500,000 ریال
1,390,000 ریال
سه تخته
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
2,000,000 ریال
1,850,000 ریال
سوئیت پنج تخته
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
3,500,000 ریال
3,390,000 ریال
سوئیت ویژه رویال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال
4,000,000 ریال
3,550,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

خدمات خشکشویی- لابی- اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ در هتل- تهویه مطبوع- صندق امانات در لابی- کافی شاپ- آسانسور- رستوران در هتل- صبحانه رایگان

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
رستوران در هتل
کافی شاپ
آسانسور
لابی
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی

تلوزیون LCD- چیلر- مینی بار- یخچال- اینترنت WiFi- حمام- سرویس ایرانی- میز آرایش- دوش- سرویس فرنگی- اسپیلت

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
اسپیلت
چیلر
حمام
دوش
مینی بار
میز آرایش

چای- پنیر- کره- مربا- نیمرو- نان ایرانی- عسل

نیمرو
عسل
کره
مربا
چای
پنیر
نان ایرانی

صبحانه بوفه- اینترنت رایگان نامحدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

در فاصله کمی از ساحل زیبای خلیج فارس در استان بوشهر هتل آپارتمان یاس واقع شده است. هتل آپارتمان یاس که در سال 1390 به بهره‌برداری رسیده ‌است؛ درچهار طبقه و 23 واحد اقامتی دوتخته، سه‌تخته و سوئیت پنج‌تخته در حال خدمت‌رسانی به میهمانان گرامی است. این هتل 2 ستاره خدماتی نظیر خدمات خشک شویی، اینترنت پر سرعت و صبحانه رایگان به مهمانان عرضه می کند. رستوران سنتی هتل آپارتمان یاس بوشهر انواع مختلفی از غذاهای ایرانی و سنتی را به مهمانان عرضه می کند. کافی شاپ هتل با فراهم کردن یک فضای دنج به سرو انواع نوشیدنی های سرد و گرم و دسرهای لذیذ می پردازد. به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب این هتل 2 ستاره، اسکله، ترمینال و فرودگاه و مراکز اداری – تجاری بوشهر در فاصله بسیار نزدیکی از هتل واقع شده‌اند. در سفر به سرزمین آئین و مراسم، می توانید با بازدید از بافت سنتی بوشهر، از دیدن ارسی های رنگارنگ در و پنجره های قدیمی لذت ببرید و از خانه های تاریخی تنگستان دیدن کنید. می توانید به موزه دریا و دریانوردی بروید و با سیر تاریخی منطقه ای در کنار دریا آشنا شوید یا سری به نخلستان های زیبای بوشهر و دشتستان بزنید، از قلعه های خورموج و یا گورهای گنخک دیدن کنید. در موزه رئیس علی دلواری با تاریخ پرفراز و نشیب معاصر بوشهر و یکی از بزرگان مشروطیت، رئیس علی خان دلواری آشنا شوید. عمارت گلشن از یادگارهای دوران قاجار در بوشهر است که پس از مرمت، رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته و اگر علاقمند به تاریخ باشید می توانید از ارسی های زیبا و معماری بنا لذت ببرید.


نوع اقامتگاه : هتل آپارتمان
نام استان : بوشهر
نام شهر : بوشهر
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1390
سال بازسازی : 1390
تعداد اتاق ها : 23
تعداد تخت ها : 88
تعداد طبقات : 4
ظرفیت پارکینگ : 23
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 14:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 6 سال تمام
سن کودک نیم بها :

ممنوعیت ورود حیوانات- ممنوعیت کشیدن سیگار در اماکن عمومی هتل

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 2 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:15 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 3 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 00:30 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 15 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 02:30 پیاده
فاصله تا اسکله 2 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 00:25 پیاده

اگر در همان لحظه رزرو کنسل کند کل مبلغ استرداد خواهد شد - اگر در همان روز ورود مسافر (قبل از ورود مسافر ) نصف روز گذشته باشد 50 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده محاسبه می شود - اگر در همان شب ورود مسافر درخواست کنسلی داشته باشند 70 درصد هزینه یک شب اتاق های رزرو شده محاسبه می شود